ฟิสิกส์อะตอม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 98

 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ฟิสิกส์อะตอม. Heinrich Geissler. ประดิษฐ์เครื่องสูบสุญญากาศ. มีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดและมีสีเขียวจางๆเกิดขึ้นที่ผนังของหลอด. Sir William Crookes. รังสีแคโทดเดินทางเป็นเส้นตรง. รังสีแคโทดเบนในสนามแม่เหล็ก. สมบัติรังสีแคโทด. วัสดุหลายชนิดที่ใช้ทำแคโทด จะให้รังสีแคโทดที่มีสมบัติอย่างเดียวกัน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ฟิสิกส์อะตอม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4388609


Heinrich geissler

Heinrich Geissler


Sir william crookes

Sir William Crookes


4388609


Joseph john thomson

Joseph John Thomson


4388609

Thomson


4388609


4388609


4388609

R


4388609


4388609

Thomson 1.4 10-3 9.13 1.0 322


4388609

 • 1,800 1,800


Robert a millikan

Robert A. Millikan


4388609

 • Millikan 6.4 10 15

  7 1 1.6 10 19


4388609

Thomson


Ernest rutherford

Ernest Rutherford

(alpha particle)


4388609

Rutherford


Rutherford

Rutherford


Rutherford1

Rutherford


Rutherford2

Rutherford


4388609


4388609

Bohr


4388609

Bohr

1 (stationary state)

2 Planck 2mvr = n

 • n


4388609

mke2r = (mvr)2


4388609

=+


4388609

E1= - 13.6 eV

n = 1,2,3


4388609

 • h

E = Ei Ef = h


4388609

 • (ground state)

 • (excited state)En n 2, 3,4.


4388609


4388609


4388609


4388609

(Lymann Series) UV

nf = 1 , ni = 2, 3, 4

(Balmer Series)

nf = 2, ni = 3, 4, 5

(Paschen Series)

nf = 3 , ni = 4, 5, 6

(Bracket Series)

nf = 4, ni = 5, 6, 7

(Pfund Series)

nf = 5, ni = 6, 7, 8


4388609

n = 3


4388609

Bohr

 • (Zeeman effect)


Black body radiation

(black body radiation)

(continuous spectrum)


4388609


4388609

 • (black body)


4388609

T

B = AT 4

-


4388609

 • (oscillator)


Planck

Planck

1 E = nh

E

h Planck ( Plancks constant) 6.625 10-34

n 1,2 ,3 ......

2


Photoelectric effect

(Photoelectric effect)


4388609


4388609


4388609

 • (Photoelectrons)

 • (Stopping potential)


4388609

 • Vs


4388609

 • 1.

 • 2.


4388609

 • 1


4388609

 • (Photon) h h

 • hv


4388609

 • (Work function)


4388609

h = (Ek)max + Wo

(Ek)max

Wo


4388609

 • 589.3 0.36


Compton effect

Compton effect


4388609

 • .. 2466 (Arthur Holly Compton) (Scattered x-ray)


4388609

 • 2


4388609

 • ()


4388609


4388609

 • E = mc2

 • E = h

 • h= mc2

 • c


4388609

 • 0.124 1.0 %


X rays

(X-rays)

Wilhelm K.Roentgen


X ray tube

(x-ray tube)


4388609


4388609

 • V eV

bremsstrahlung

min

(continuous X-rays)


4388609

hmax = eV


4388609

 • ( K) K L M N

(characteristic X-rays)


4388609

n = 2

n = 1

n = 3

n = 1


4388609

 • 10,000


X ray diffraction

(x-ray diffraction)

 • .. 2455 10 9 -10 10

 • (NaCl)


X ray diffraction1

(x-ray diffraction)


X ray diffraction2

(x-ray diffraction)


X ray diffraction3

(x-ray diffraction)

 • (Sir William Bragg)

  2d sin = n

  n = 1, 2, 3,.

  n = 1 1

  n = 2 2


4388609

 • Werner Heisenberg (1901-1976 )

 • 1932 (uncertainty principle)


4388609


4388609

2


4388609


4388609

- x

- k k

-


4388609

 • x

 • x


4388609

 • k k

  x . k 1


4388609

 • x

 • p


4388609

 • ((p =0) (x=)

 • (x=0) (p = )


4388609

9.1 10 31 2 10 6 v 0.2 10 6 ( 10 % )


4388609


4388609

1,000 1 0.1 (10% )


4388609


4388609

 • .. 1925 (Quantum mechanics)


4388609

 • (Erwin Schrodinger) (wave packet) (group velocity)


4388609


4388609


4388609


4388609


 • Login