A jogalkot s elm lete s gyakorlata
Download
1 / 24

A jogalkotás elmélete és gyakorlata - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

A jogalkotás elmélete és gyakorlata. Gáva Krisztián – közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár. Mikor kell jogot alkotni?. A Belső Jogalkotási eljárás fázisai Problémafelismerés, -meghatározás A kiindulási helyzet elemzése Az okok elemzése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A jogalkotás elmélete és gyakorlata' - keaton-powers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A jogalkot s elm lete s gyakorlata

A jogalkotás elmélete és gyakorlata

Gáva Krisztián – közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár


Mikor kell jogot alkotni
Mikor kell jogot alkotni?

A Belső Jogalkotási eljárás fázisai

Problémafelismerés, -meghatározás

A kiindulási helyzet elemzése

Az okok elemzése

A jogszabály céljának meghatározása és értékelése

Lehetőségek a cél érdekében

Alternatív lehetőségek értékelése a célok alapján

Döntés és ennek megalapozása

Az eredmény ellenőrzése

Jogszab ly szakmai tartalm nak s jogrendszerbe illeszked s nek biztos t sa
Jogszabály szakmai tartalmának és jogrendszerbe illeszkedésének biztosítása

előkészítő feladata: szakmai tartalom kialakítása, figyelembe véve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott elveket

igazságügyért felelős miniszter feladata: a 2. § (4) bekezdésben meghatározott elvek érvényesítése

 • törvények, kormányrendelet – együttes előterjesztés (?)

 • miniszteri rendelet – IM véleményének kötelező kikérése – vétójog (csak alkotmányossági és uniós jogi szempontok) – Kormány dönt

 • önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete - IM véleményének kötelező kikérése


El zetes hat svizsg lat 1
Előzetes hatásvizsgálat 1. illeszkedésének biztosítása

 • a jsz előkészítője – a jsz feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit

 • eredményéről a döntéshozót tájékoztatni kell


El zetes hat svizsg lat 2
Előzetes hatásvizsgálat 2. illeszkedésének biztosítása

a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

 • a tervezett jsz valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

  • társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

  • környezeti és egészségi következményeit,

  • adminisztratív terheket befolyásoló hatásait

 • a jsz megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,

 • a jsz alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

  az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet


 • A jogszab ly el k sz t s tov bbi szab lyai
  A jogszabály-előkészítés további szabályai illeszkedésének biztosítása

  • indokolási kötelezettség: jsz tervezetéhez a jsz előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait

  • jsz-tervezetek véleményezése: ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jsz-ok tervezetét véleményezhesse, a jsz előkészítője köteles megküldeni

  • előzetes bejelentési kötelezettség: miniszter útján, akkor is, ha nem a Kormány az előterjesztő; MNB elnök és önálló szabályozó szerv vezetője közvetlenül


  A jogrendszer folyamatos felülvizsgálata illeszkedésének biztosítása


  Ut lagos hat svizsg lat
  Utólagos hatásvizsgálat illeszkedésének biztosítása

  miniszter, MNB elnök, önálló szabályozó szerv vezetője, jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a jsz-ok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jsz-ok utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal


  A jogszab lyok tartalmi fel lvizsg lata
  A jogszabályok tartalmi felülvizsgálata illeszkedésének biztosítása

  miniszter, MNB elnök, önálló szabályozó szerv vezetője, jegyző a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jsz keretében

  • az elavult, szükségtelenné vált,

  • a jogrendszerbe nem illeszkedő,

  • a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jsz címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

  • a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

  • az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító

   jsz-i rendelkezések hatályon kívül helyezésére vagy módosítására kerüljön sor  A magyar k zl ny
  A Magyar Közlöny illeszkedésének biztosítása

  • Magyarország hivatalos lapja

  • elektronikus dokumentumként, az a hiteles

  • egységes szerkezetű szöveg nem tehető közzé

  • időbélyegző, nyilvános kulcsok

  • szerkesztő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által normatív utasításban kijelölt személy


  Kihirdet s k zz t tel 1
  Kihirdetés, közzététel 1. illeszkedésének biztosítása

  • jsz-t ki kell hirdetni a Magyar Közlönyben

  • önk.r. kihirdetése helyben szokásos módon

  • közjogi szervezetszabályozó eszközt közzé kell tenni a Magyar Közlönyben, kivétel

   • minősített adatot tartalmazó k. sz. e.

   • fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének n. u.

   • helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének n. h.

   • polgármester és jegyző n. u.


  Kihirdet s k zz t tel 2
  Kihirdetés, közzététel 2. illeszkedésének biztosítása

  • aláírás - helyettesíthetőség

  • az aláírást követően a kihirdetésről, közzétételről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a kézhezvételt követően haladéktalanul gondoskodik


  Jogszab lyok megjel l se a kihirdet s sor n
  Jogszabályok megjelölése a kihirdetés során illeszkedésének biztosítása

  Törvény

  Kihirdetésének éve, sorszáma, törvény elnevezés, törvény címe

  Más jogszabály

  Jogszabály megalkotójának megjelölése, sorszáma, kihirdetésének napja, jogszabály elnevezése és címe

  Részletszabályok: a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet


  Helyesb t s 1
  Helyesbítés 1. illeszkedésének biztosítása

  • ha a jsz Magyar Közlönyben megjelent szövege eltér a jsz aláírt szövegétől

  • a jsz aláírója (törvény esetén k.e. vagy Ogy elnöke) kezdeményezi az eltérés helyesbítését

  • a jsz a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 10. munkanapon helyesbíthető (ezt követően csak módosítás)

  • a helyesbítést a Magyar Közlönyben kell közzétenni


  Helyesb t s 2
  Helyesbítés 2. illeszkedésének biztosítása

  Magyar Közlöny 2011/147. szám (2011. december 8.)

  Magyar Közlöny 2011/165. szám (2011. december 30.)


  Helyesb t s 3
  Helyesbítés 3. illeszkedésének biztosítása

  Önkormányzati rendelet esetén

  • ha az önk.r. kihirdetett szövege eltér az önk.r. aláírt szövegétől

  • a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését

  • az önk.r. a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 10. munkanapon helyesbíthető (ezt követően csak módosítás)

  • az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önk.r. kihirdetésével azonos módon gondoskodik


  Nemzeti jogszab lyt r 1
  Nemzeti Jogszabálytár 1. illeszkedésének biztosítása

  • 2012. január 1-től

  • a Kormány által meghatározott honlapon működő, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető elektronikus jogszabálygyűjtemény

  • egységes szerkezetű szövegeket tartalmaz

  • www.njt.hu


  Nemzeti jogszab lyt r 2
  Nemzeti Jogszabálytár 2. illeszkedésének biztosítása

  a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

  jogszabályok (kiv. önk rendeletek)

  a) hatályos jogszabályok: lekérdezési időállapot + megelőző 5 év időállapotai + következő 3 időállapot

  b) jövőben hatályos: első 3 időállapot

  c) már nem hatályos: megelőző 5 évben hatályban volt jsznak a hatályvesztést megelőző időállapotát

  kérelemre: bármely, az elmúlt 20 évben hatályos jogszabály bármely időállapotáról

  2013-tól az önkormányzati rendeletek is bekerülnek!


  V grehajt si jogszab lyok
  Végrehajtási jogszabályok illeszkedésének biztosítása

  • az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

  • a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

  • a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

  • az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet

  • a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet


  Kérdés? illeszkedésének biztosítása


  ad