Download
1 / 35

นักศึกษาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

นักศึกษาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา. Infection. General pathology Pathophysiology 24 June 12 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 By Amporn Thiengtrongdee. วัตถุประสงค์. เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เรื่องโรคต่างๆ ทราบกระบวนการของการติดเชื้อ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' นักศึกษาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา' - keaton-morin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

นักศึกษาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา


Infection

Infection หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

General pathology

Pathophysiology

24 June 12

สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

By Amporn Thiengtrongdee


วัตถุประสงค์ หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 • เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เรื่องโรคต่างๆ

 • ทราบกระบวนการของการติดเชื้อ

 • ทราบอาการ อาการแสดงของการติดเชื้อ


จุลชีพเข้าสู่ร่างกาย หลังถูกกระดาษบาด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

colonization

เกิดโรค

Normal microbial flora

ไม่เกิดโรค

จุลชีพเข้าเนื้อเยื่อที่ไม่ควรจะมี

Normal microbial flora

เนื้อเยื่อตอบสนองต่อจุลชีพ และ Toxinความหมายของคำในการติดเชื้อความหมายของคำในการติดเชื้อ

 • Pathogenic microorganism

 • Non Pathogenic microorganism

 • Saprophyte เช่น E. coli ช่วยสร้าง Vit. K ช่วยให้เลือดแข็งตัว

 • Virulent microoganism จุลชีพที่มีความสามารถในการก่อโรคสูง


ความหมายของคำในการติดเชื้อ(ต่อ)ความหมายของคำในการติดเชื้อ(ต่อ)

 • Opportunistic microoganism จุลชีพฉวยโอกาส -> candida albicans ทำให้เกิดโรคใน Compromised host (ภูมิคุ้มกันต่ำ)

 • Organotropism อวัยวะที่จุลชีพชอบเข้าไปอยู่ Rabies virus ชอบอยู่ในระบบประสาทกลาง

 • Subclinical Infection ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการของโรค เช่น หัดเยอรมัน หรือ เป็น carrier เช่น ทัยฟอยด์


ความหมายของคำในการติดเชื้อ(ต่อ)ความหมายของคำในการติดเชื้อ(ต่อ)

 • Latent infection การติดเชื้อแอบแฝง เชื้ออยู่ในร่างกายตลอดเวลา เช่น Herpes simplex เชื้อฝังอยู่ในปมประสาท จะเกิดอาการเมื่อเครียด ติดเชื้อ มีระดู สัมผัสแสงแดดมาก

 • Communicable disease โรคที่ติดต่อไปยังผู้อื่นได้


5 portal of entry
5 Portal of entryความหมายของคำในการติดเชื้อ(ต่อ)

 • ผิวหนังหรือเยื่อเมือก

 • ทางเดินหายใจ

 • ทางเดินอาหาร

 • ทางเดินปัสสาวะ

 • ทางสายรก


สาเหตุของการเจ็บป่วยเมื่อเชื้อเข้าร่างกายสาเหตุของการเจ็บป่วยเมื่อเชื้อเข้าร่างกาย

 • เชื้อทำร้ายเซลล์ของร่างกายโดยตรง เช่น ไวรัส

 • ปล่อย endotoxin หรือ exotoxin ทำลายเซลล์

 • เกิดปฏิกิริยาอิมมูน ทำให้เกิด Inflamation เป็นการยับยั้งเชื้อ ถ้ายับยั้งไม่ได้เชื้อเข้ากระแสเลือด ทำให้เกิด Septicemia


Tonsilitis
Tonsilitisสาเหตุของการเจ็บป่วยเมื่อเชื้อเข้าร่างกาย


Herpes simplex
Herpes simplexสาเหตุของการเจ็บป่วยเมื่อเชื้อเข้าร่างกาย


ลักษณะทางคลินิกสาเหตุของการเจ็บป่วยเมื่อเชื้อเข้าร่างกาย

 • ระยะฟักตัว (Incubation peroid) เกิด Inflamation และปฏิกิริยาภูมคุ้มกัน

 • อาการนำ (Prodomal symptom) ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เป็นไข้

 • ระยะการดำเนินของโรค (course of infection) ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับ ตัวจุลชีพ ปัจจัยด้านร่างกายของผู้รับเชื้อ


ผลของการติดเชื้อสาเหตุของการเจ็บป่วยเมื่อเชื้อเข้าร่างกาย

 • ผลเฉพาะที่ (local effect) เชื้อเข้าสู่ร่างกายน้อย ร่างกายต่อสู้ได้ เกิดภาวะติดเชื้อเฉพาะที่ (localized infection)

 • ถ้าร่างกายไม่สามารถต่อสู้ได้จะเกิดการติดเชื้อแบบกระจายทั่วไป (systemic infection)

 • กระจายโดยตรงสู่เนื้อเยื่อรอบๆบริเวณที่อักเสบ

 • กระจายไปทางหลอดน้ำเหลือง

 • กระจายไปทางกระแสเลือด แล้วไปสู่อวัยวะต่างๆ

 • เกิดปฏิกิริยาสร้างภูมิคุ้มกัน


ภาวะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อภาวะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ

 • Bacteremia เชื้อเข้าอยู่ในกระแสเลือดชั่วคราว ไม่มีอาการ แล้วเกิด Phagocytosis ถ้าเกิดจาก virus เรียก viremia

 • Toxemia ภาวะที่มี toxin ในกระแสเลือด เช่น เชื้อโรคคอตีบ Colonebacterium diphtheria, Tetanus เป็น neurotoxin อาจทำให้เกิดอัมพาต

 • Septicemia การมีเชื้อและสารพิษ ในกระแสเลือดและมีอาการทางคลินิกร่วมด้วย


การติดเชื้อราบริเวณเล็บการติดเชื้อราบริเวณเล็บ


Staphylococcus infection
Staphylococcusการติดเชื้อราบริเวณเล็บInfection


แผลริมอ่อน ในโรคซิฟิลิส


Blood stream infection
Blood stream Infection ในโรคซิฟิลิส


Septicemia
Septicemia ในโรคซิฟิลิส


จุลชีพเข้าสู่กระแสเลือดได้ 3 ทาง

 • เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง

 • ก้อนThrombus ในเส้นเลือดที่อักเสบฉีกขาดและกระจายไปตามกระแสเลือด

 • หลอดน้ำเหลืองอักเสบ (lymphagitis) ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (lymphadenitis) แล้วปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางท่อน้ำเหลืองทรวงอก (thoracic duct)


Septicemia1
พยาธิวิทยาเมื่อเกิด 3 ทางsepticemia

 • Toxin ทำให้หัวใจ ตับ ไต กล้ามเนื้อลายเสื่อมสภาพ ต่อมไทมัสในเด็กเหี่ยวลง

 • ตับม้ามและต่อมน้ำเหลืองมีเนื้อตายเป็นหย่อม (focal necrosis)

 • Reticuloendothelial hyperplasia ของม้าม ตับ ต่อมน้ำเหลืองทำให้โตขึ้น

  ไขกระดูกมีเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาวมากขึ้น

  บริเวณ sinus มี polymorphs, macrophage มาก


Septicemia2
พยาธิวิทยาเมื่อเกิด 3 ทางsepticemia (ต่อ)

4.ม้ามอักเสบเฉียบพลัน ขนาดโตขึ้น มีเลือดคั่ง มี polymorphs จำนวนมาก

5. เกิดภาวะเลือดคั่งและเลือดออก จากเส้นเลือดฝอยฉีกขาด ทำให้มีเลือดออกที่ผิวหนัง เยื่อบุ และต่อมหมวกไต

6. เม็ดเลือดแดงสลายตัว เกิด Hemolytic anemia

7. เกิดอักเสบเฉียบพลันตามอวัยวะต่างๆ เช่น ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มสมอง


ภาวะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ (ต่อ)

 • Pyemia การติดเชื้อแบบ septicemia มีการเกาะกลุ่มเป็น thrombi ไปตามส่วนต่างๆทำให้เกิดหนอง เชื้อที่พบบ่อยคือ staphylococcus aureus หรือเกาะเป็นกลุ่ม (agglutinated clumps) ขนาดใหญ่ อาจไปอุดเส้นเลือดดำ ทำให้เกิดเนื้อตายจากการขาดเลือด

 • Nosocomial Infection การติดเชื้อในโรงพยาบาล

 • Primary Infection การติดเชื้อเริ่มที่เชื้อใดเชื้อหนึ่ง

 • Secondary Infection เชื้อแรกยังไม่หาย ติดเชื้อใหม่ซ้ำ

 • Mixed Infection การติดเชื้อพร้อมกันหลายๆตัว


อาการอาการแสดงของผู้ติดเชื้ออาการอาการแสดงของผู้ติดเชื้อ

อาการร่วม

 • อ่อนเพลีย

 • ปวดศีรษะ

 • ครั่นเนื้อครั่นตัว

 • เบื่ออาหาร


อาการอาการแสดงของผู้ติดเชื้อ(ต่อ)อาการอาการแสดงของผู้ติดเชื้อ(ต่อ)

อาการสำคัญ

 • ไข้จากเชื้อเข้าร่างกาย เม็ดเลือดขาวหลั่งสาร endogenous pyogen hypothalamus อุณหภูมิสูง  chill

  เด็กที่อายุ < 6 ขวบอาจชักได้เนื่องจากระบบประสาทยังไม่พัฒนาเต็มที่


อาการอาการแสดงของผู้ติดเชื้อ(ต่อ)อาการอาการแสดงของผู้ติดเชื้อ(ต่อ)

อาการสำคัญ

 • การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา เมื่อเกิดการติดเชื้อเม็ดเลือดแดงและองค์ประกอบเปลี่ยนไป ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้

  การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด

 • Neutrophil เพิ่มมากขึ้นเมื่อติดเชื้อ bacteria

 • Monocyte เพิ่มขึ้นเมื่อติดเชื้อ intracellular parasites

 • Atypical lymphocyte เพิ่มขึ้นเมื่อติดเชื้อไข้เลือดออก

 • เม็ดเลือดแดงแตกจากการติดเชื้อ Plasmodium falciparum

 • Lymphocyte สูง เมื่อติดเชื้อ Virus


การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา(ต่อ)การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา(ต่อ)

 • อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocytic Sedimentation rate:ESR) จะสูง ในภาวะติดเชื้อ อักเสบ โรคของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้องอก

 • การแข็งตัวของเลือด (blood coagulation)การติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบระยะเฉียบพลัน การแข็งตัวของเลือดเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ(thrombocytopenia) จะเกิดภาวะ DIC:Disseminated intravascular coagulation)

 • Plasma protein เพิ่มขึ้น ช่วยให้เม็ดเลือดขาวจับเชื้อกินได้ง่ายขึ้น


Dic disseminated intravascular coagulation
DIC:Disseminated intravascular coagulationการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา(ต่อ)


อาการสำคัญ(ต่อ)การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา(ต่อ)

 • ผลจากปฏิกิริยาทางอิมมูน เกิดปฏิกิริยาของ antigen และ antibody ทำให้เป็นผื่น หรือปฏิกิริยาต่อตัวเอง (autoimmune disease)

 • การสร้างเซลล์ใหม่ (neoplasia) ทำให้เกิดมะเร็งหรือเซลล์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวน (hyperplasia)

 • ผลของการติดเชื้อต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม


แหล่งที่พบเชื้อการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา(ต่อ)

ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง

เกิดพยาธิสภาพอย่างไร

เกิดอาการ อาการแสดงอะไร

ไม่เกิน 2 หน้า A4

Staphylococcus

Streptococcus

Amoeba

Pseudomonas

Virus (Influenza H1N1)

Virus (HIV)

Fungus (ราฉวยโอกาส)

Malaria

Trichinosis

TB

ให้นักศึกษาค้นคว้า


Mycobacterium tuberculosis

แหล่งของเชื้อ เสมหะ นมวัว ฝุ่นละออง

ทำให้เกิด วัณโรคปอด วัณโรคต่อมน้ำเหลือง วัณโรคกระดูก วัณโรคผิวหนัง

พยาธิสภาพ เชื้อ Mycobacterium Tuberculosis เข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจ.....

อาการไข้ต่ำๆตอนบ่าย ไอ น้ำหนักลด เหงื่อออกกลางคืน

Mycobacterium Tuberculosis


Www blc arizona edu figures entry gif
รูปที่... แสดงทางเข้าและทางแพร่ของเชื้อไวรัส ที่มา www.blc.arizona.edu/.../ Figures/entry.GIF


ไปหละ.. ปู้นๆๆ แสดงทางเข้าและทางแพร่ของเชื้อไวรัส


ad