Taaltoets aan de khleuven anne decelle lector taal en nederlands
Download
1 / 14

Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands. Presentatie op de uitwisselingsvoormiddag instaptoetsen Woensdag 2 maart 2011. Inhoud presentatie. Het grote kader De taaltoets Implementatie: situatie 2008-2009, 2009-2010 Implementatie: situatie 2010-2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Taaltoets aan de KHLeuven Anne Decelle lector Taal en Nederlands' - kaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Taaltoets aan de khleuven anne decelle lector taal en nederlands
Taaltoets aan de KHLeuvenAnne Decellelector Taal en Nederlands

Presentatie op de uitwisselingsvoormiddag instaptoetsen

Woensdag 2 maart 2011


Inhoud presentatie
Inhoud presentatie

 • Het grote kader

 • De taaltoets

 • Implementatie: situatie 2008-2009, 2009-2010

 • Implementatie: situatie 2010-2011

 • Toekomstdromen: 2011-2012?


Achtergrond situatie tot 2007
Achtergrond: situatie tot 2007

 • Probleemstelling

  • Belang van taal in de decretale basiscompetenties voor leerkrachten => 13 doelen in een dozijn (Nederlandse Taalunie 2006)

  • Echter: toenemende klachten over taalvaardigheid van instromende studenten in de lerarenopleiding

  • Veel studenten halen de eindtermen secundair onderwijs op het vlak van taalvaardigheid niet

 • Gevolg:

  • Nood aan grondige hervorming leerlijn taalvaardigheid in de lerarenopleiding

  • Nood aan in kaart brengen van de beginsituatie met het oog op gerichte remediëring


 • Taalcompetenties vertaald bis
  Taalcompetenties vertaald (bis)

  • Vernieuwing dankzij projectwerking SoE

   • Taalcompetenties vertaald (2007-2008)

   • Taalcompetenties vertaald bis (2008-2009)

   • Partners: KHLeuven, HUB, GroepT, KHMechelen, CVO Antwerpen Noord, TSM Mechelen

 • Doelen van deze SoE-projecten

  • Leerlijn uittekenen voor taalvaardigheid in de opleiding BASO

   • Eerste opleidingsjaar: eigen taalvaardigheid

   • Tweede opleidingsjaar: professionele taalcompetenties, taalontwikkelend lesgeven

  • Ontwikkelen cursusmateriaal vakken Taal en Communicatieve vaardigheden

   • Concretisering en operationalisering ‘dertien doelen’

   • Afstemming op doelgroep leerkrachten secundair onderwijs

  • Ontwikkelen van kijkwijzers en checklists voor de hele opleiding BASO

  • Instaptoets voor alle eerstejaarsstudenten secundair onderwijs

 • => www.dertiendoelenvertaald.be


 • Instaptoets taal kh leuven
  Instaptoets taal (KH Leuven)

  • Voor wie?

   • Alle eerstejaarsstudenten van de Bachelor Secundair onderwijs Algemene Vakken / Voeding-Verzorging/Lichamelijke opvoeding

   • 1ste weken academiejaar

 • Doel

  • De beginsituatie van de instromende studenten in kaart brengen

  • Startpunt voor gerichtere remediëring

 • Mondelinge taalvaardigheid

  • Individuele beoordeling bij lector

  • Evaluatiefiche met aandachtspunten

 • Schriftelijke taalvaardigheid

  • Digitale instaptoets ontwikkeld in Question Mark Perception


 • Instaptoets schriftelijke taalvaardigheid in qmp
  Instaptoets schriftelijke taalvaardigheid in QMP

  • Onderdelen:

   • Spelling: aaneenschrijven, hoofdletters, werkwoordspelling, woordbeeld

   • Woordniveau: collocaties, contaminatie, beheersing schooltaal, voegwoorden, voorzetsels, woordgeslacht

   • Zinsniveau: samentrekking

 • Waarom QMP?

  • Onmiddellijke scores voor de student, lector kan overzicht voor alle studenten raadplegen

  • Programma kiest ad random vragen uit databank. Elke student krijgt dus andere vragenreeks. Bij meerdere toetsingsmomenten ook nooit zelfde vragenreeks

  • Werken in digitale omgeving motiverend voor studenten

  • Lage verbeterlast voor de lector

  • Mogelijkheid tot werken in beveiligde omgeving

  • Mogelijkheid tot differentiatie:

   • Sterke studenten: korte toets met één batterij vragen

   • Zwakke studenten: tweede (langere) batterij vragen om gokken uit te sluiten

 • Veel mogelijkheden tot interpretatie van de toetsresultaten

  • Toetsvaliditeit, verschil klassen, ... • De service
  De ‘service’


  Implementatie 2008 2009 2009 2010
  Implementatie 2008-2009, 2009-2010

  • Instaptoets mondelinge taalvaardigheid:

   • Evaluatiefiche met onmiddellijke feedback van de lector

   • Alleen bij zeer ernstige problemen doorverwijzing naar een logopedist

  • Instaptoets schriftelijke taalvaardigheid:

   • Week 1: eerste instaptoets, norm: 75%

   • 2 weken tijd voor zelfstandige remediëring m.b.v. remediëringpakketten op Toledo

   • Week 3: tweede instaptoets, norm: 75%

  • Remediëring / implementatie

   • Monitoraten spelling: verplicht indien minder dan 75% bij tweede afname

   • Portfolio als onderdeel van de evaluatie voor het vak:

    • Zelfstandige remediëring schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid

    • Bewijsmateriaal verzamelen voor de 13 talige basiscompetenties


  Evaluatie na twee jaar
  Evaluatie na twee jaar

  • M.b.t. de instaptoets

   • De digitale toets met invuloefeningen en meerkeuzevragen toetst slechts geïsoleerde deelvaardigheden

   • Nood aan toetsing in relevante communicatieve contexten

    • Rekening houdend met de noden van een student hoger onderwijs

    • Rekening houdend met de eisen van het latere beroep

   • Echte feedback op schrijfvaardigheid m.b.t. teksten krijgen de studenten pas bij hun opdrachten, dus op momenten dat er reeds evaluatie aan gekoppeld is

 • M.b.t. de implementatie

  • Te veel eisen aan de zelfremediëringsvaardigheid van de studenten


 • Implementatie situatie 2010 2011
  Implementatie: situatie 2010-2011

  • Instaptoetsen eerste weken academiejaar

   • Behouden: mondelinge en schriftelijke instaptoetsen

   • Nieuwe instaptoets: essay als reactie op een stelling

 • Remediëring

  • Behouden: monitoraten spelling + zelfstandig remediëring in portfolio

  • Nieuw: taalcoach voor elke eerstejaarsstudent gedurende sem. 1

 • Taalcoach

  • alle derdejaarsstudenten Nederlands (ong. 12 eerstejaarsstudenten per taalcoach)

  • verbetert essays van zijn studenten + geeft feedback m.b.v. begeleidingsfiche

  • biedt remediëringsoefeningen aan

  • verbetert tweede opdracht schrijfvaardigheid

  • wordt zelf geëvalueerd op zijn taalcoachtraject binnen verplicht OOD Nederlands:

   • geven van correcte en relevante feedback

   • uittekenen van zinvol remediëringstraject

   • in kaart brengen van / reflecteren op succes- en faalervaringen bij de remediëring van ‘hun’ studenten


 • Evaluatie
  Evaluatie

  • M.b.t. taalcoach

   • Zinvol, verrijking voor zowel eerste- als derdejaarsstudenten

   • Nood aan meer input voor derdejaars, o.a. respectvolle communicatie feedback

 • M.b.t. taaltoetsen en implementatie ervan

  • Luik leesvaardigheid ontbreekt

  • Blijvend pijnpunt: consequenties/gewicht instaptoetsen te beperkt:

   • Studenten die goed scoren op de instaptoetsen zijn toch niet vrijgesteld van de vakken Taal en Communicatieve Vaardigheden

   • Remediëring buiten de reguliere lestijd (zelfstandig, monitoraten, taalcoachbegeleiding)

   • binnen de lestijd zowel taalsterke als taalzwakke studenten in één klas, weinig ruimte voor differentiatie, voor gericht inspelen op resultaten instaptoetsen


 • Toekomstplannen dromen vanaf 2011 2012
  Toekomstplannen (- dromen) vanaf 2011-2012

  • Uitbreiden toetsonderdelen

   • Toevoegen van onderdeel leesvaardigheid (m.i.v. studievaardigheden):

    • Hoofd- en bijzaken, structuren onderscheiden

    • Inzicht in typische (schoolse) vraag- en antwoordstructuren

    • Kunnen inzetten van relevante woordenschatstrategieën

   • Verfijnen toetsvragen op woord- en zinsniveau

    • Verbeteren van onvolledige zinnen, te lange samengestelde zinnen, fout gebruikte verwijswoorden, …

   • Behoud van huidige schriftelijke instaptoets spelling

   • Portfolio: verhuist naar tweede opleidingsjaar, niet langer remediëring, enkel bewijsmateriaal professionele taalcompetenties

  • Verhogen gewicht instaptoets

   • OODTaal indelen in modules spelling, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid

   • Op basis van instaptoetsen vrijstellingen verlenen voor betreffende modules

   • Betere praktische organisatie

   • Halve dag per klas tijdens de onthaaldagen


  Struikelblokken
  Struikelblokken

  • Eisen aan de validiteit en betrouwbaarheid instaptoetsen zeer hoog

   • => systeem met twee batterijen vragen wellicht niet meer gebruiken?

   • => zeer veel vragen nodig in de vragenbank om te vermijden dat studenten 2 keer dezelfde vraag krijgen

 • Niet haalbaar voor mondelinge taalvaardigheid

  • => evt. op vrijwillige basis?

 • Eerste jaar volledig gereduceerd tot remediëring, professionele taalcompetenties pas in tweede opleidingsjaar

 • Praktische bekommernissen: late instromers, afstemming op OER, …


 • ad