Udr ate n spolo ensky zodpovedn podnikanie alternat va pre zmenu paradigmy podnikania v 21 storo
Download
1 / 45

Gabriela Hrdinová, Peter Sakál mtf.stuba.sk scss.sk apvv.sk portalvs.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí. Gabriela Hrdinová, Peter Sakál www.mtf.stuba.sk www.scss.sk www.apvv.sk www.portalvs.sk. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Materiálovotechnologická fakulta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gabriela Hrdinová, Peter Sakál mtf.stuba.sk scss.sk apvv.sk portalvs.sk' - kaylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udr ate n spolo ensky zodpovedn podnikanie alternat va pre zmenu paradigmy podnikania v 21 storo

Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí

Gabriela Hrdinová, Peter Sakál

www.mtf.stuba.sk

www.scss.sk

www.apvv.sk

www.portalvs.sk

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Materiálovotechnologická fakulta

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

Faculty of Materials Science and Technology


Tento príspevok bol vypracovaný v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh:

1. APVV č. 019/2001: „TransformingIndustry in Slovakia ThroughParticipatoryErgonomic“;

2. KEGA MŠ SR č. 3-3111-05 pri aplikácii konceptu HCS modelu 3E na báze virtuálneho laboratória.


i ukončených a obhájených výskumných úloh: v rámci práve riešených úloh:

3. APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept CorporateSocialResponsibility (CSR)“ .

4. KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava“.


ÚVOD ukončených a obhájených výskumných úloh:

1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ NAŠEJ VÍZIE KONCEPTU UDRŽATEĽNÉHO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA

2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU DOPADOV GLOBALIZÁCIE NA PLANÉTU ZEM A ĽUDSTVO

3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU UDRŽATEĽNÉHO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA

ZÁVER


ABSTRAKT ukončených a obhájených výskumných úloh:Vzhľadom k súčasnej globálnej kríze i k nášmu presvedčeniu, že základným problémom ľudstva je nespravodlivá tvorba a rozdeľovanie bohatstva na planéte Zem, zastávame názor na zmenu paradigmy myslenia v tejto oblasti.

Ako jedinú alternatívu riešenia tohto problému vidíme v uplatnení konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (U-SZP)!

V článku predkladáme svoju predstavu.


Úvod ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • Na vlastnej koži pociťujeme vplyvy týchto, človekom vytvorených, organizačných štruktúr na seba i celú spoločnosť.

 • Väčšinou sa však človek i celé ľudstvo nepoučilo zo svojich chýb, akoby bez „pamäte“, „nevedome“ ich opakuje na svoju škodu a ponecháva svoj osud i osud planéty Zem v rukách akoby „neviditeľnej ruky trhu“.

 • Dopady správania sa týchto subjektov sa či už priamo alebo nepriamo dotýkajú celého sveta a je len na nás, aby sme sa zamysleli nad perspektívou budúcich generácií a teda i vlastných detí.


Úvod ukončených a obhájených výskumných úloh:Nadvládu nad nami získava hŕstka „vyvolených“, ktorí si cez skorumpovaných politikov kupujú v „demokratických spoločnostiach“ ich poslušnosť a snažia sa tak manipulovať, klamať a ovplyvňovať verejnú mienku.

 • Vďaka súčasným informačným technológiám a internetu sa však šíria aj „tajné dokumenty i správy“, ktoré mali byť navždy ukryté od „obyčajných ľudí“ a je iba na nás, ako ich využijeme v prospech celého ľudstva a zachovania a udržania života na planéte Zem.


Úvod ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • Koncepcia udržateľného rozvoja - KUR nedávala a nedáva spať jej prediktorom - http://pravdu.ru/lessons/petrov/ , ale i odporcom a svetovládcom, pokúšajúcim sa premysleným egoistickým a arogantným spôsobom uzurpovať si planétu Zem,


Úvod ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • smerujúc v súčasnosti i za jej pozemské hranice, napr. lety na Mars - http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psy-ab&q=mars+a+lety+na+mars&oq=mars+a+lety+na+mars&gs_l=hp.3...10279.14909.1.15322.15.15.0.0.0.0.102.1155.14j1.15.0...0.0...1c.H7tqL5wdjXE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=c4131d045dd8a889&biw=1920&bih=1083


Úvod ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • iba pre svoje koristnícke ciele a urobiť z väčšiny jej obyvateľstva novodobých otrokov:

  http://druidova.mysteria.cz/JAK_JDE_ZIVOT/TICHE_ZBRANE.htm


ÚvoD ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • Stotožňujeme sa s názorom Ivana Klinca, ktorý podáva ucelenú historicko-logickú analýzu alternatívnych ekonomických a sociálnych teórií podporujúcich smerovanie k udržateľnému rozvoju -

  http://www.kniznica.hnutie.org/kniznica/knihy/ekologia/environmentalistika/ivan_klinec.pdf?lang=sk, že: “Koncepcia udržateľného rozvoja je alternatívnou koncepciou rozvoja spoločnosti, ktoré má umožniť ďalší súčasný i budúci rozvoj jedinca, spoločnosti a civilizácie bez toho aby sa ohrozila súčasná i budúca existencia človeka na Zemi“.


 • My ukončených a obhájených výskumných úloh:dodávame –

 • JEDINÁ ALTERNATÍVA!

 • www.scss.sk

 • Úvod


1 z kladn predpoklady a v chodisk
1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ ukončených a obhájených výskumných úloh:

Spoločensky zodpovedné podnikanie - SZP

(CorporateSocialResponsibility - CSR):

 • prinieslo nový pohľad na spoločenskú úlohu podniku, firmy, organizácie ale i štátu,

 • uvedomenie si spojitosti medzi ziskovosťou, etickým a ekologickým štandardom podnikania,

 • uvedomenie si zodpovednosti za dopady svojich rozhodnutí a činností na celkovú kvalitu života.


1 z kladn predpoklady a v chodisk1
1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ ukončených a obhájených výskumných úloh:

Preto, vychádzajúc:

• z holistického (systémového) prístupu k našej planéte Zem ako celistvému systému;

• z poznania, že objektívna realita, ktorá nás obklopuje má svoj evolučný vývoj, do ktorého človek negatívne zasiahol svojim dlhoročným konaním;


1 z kladn predpoklady a v chodisk2
1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • z presvedčenia, že jedinou alternatívou ľudstva je symbióza jeho bytia v súlade s prírodou a jej zákonitosťami rozvoja a (trvalo) udržateľným rozvojom vo všetkých jeho nutných postindustriálnych prejavoch :

 • udržateľná výroba,

 • udržateľná spotreba,

 • udržateľná pracovná sila, udržateľný marketing,

 • udržateľný zisk,

 • držateľnákvalita života,...) a teda

 • reálna, produktívna ekonomika a nie virtuálna, fiktívna, neproduktívna ekonomika;


1 z kladn predpoklady a v chodisk3
1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • hlavne z prác a názorov A. Blažeja, F. Capru, T.M.Cooka, F.Gregora, H. Hendersonovej, K.Hatiara, J.Hyršlovej, L.A.Ismagilovej, J.Kellera, M.J.Kiernana, I. Klinca, D.C.Kortena, V.K.Lozenka, V. Markovej, P. Staněka, W.E.Stead a J.G.Stead, D.Zadražilovej, J.Zeleného,


1 z kladn predpoklady a v chodisk4
1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ ukončených a obhájených výskumných úloh:

a všetkých ďalších, uvedených na 2 multimediálných DVD - http://www.scss.sk/index.php?categoryid=1&p2_articleid=14 - výstupoch z projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept CorporateSocialResponsibility (CSR)“;


1 z kladn predpoklady a v chodisk5
1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ ukončených a obhájených výskumných úloh:

• z vlastnej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti:

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&a=69744&x=9

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&a=29765&x=9

http://videoserver.cnl.tuke.sk/inlook_udrzatelne_spolocensky_zodpovedne_podnikanie_integralna_sucast_strategie_udrzatelneho_rozvoja

 • http://www.scss.sk/dvd_lpp_0384_09_2010/V%DDSTUPY%20Z%20VLASTNEJ%20VEDECKO-V%DDSKUMNEJ%20A%20PEDAGOGICKEJ%20%C8INNOSTI/Projekty%20DDP/HRDINOV%C1%20GABRIELA/HRDINOV%C1%20GABRIELA_PROJEKT_DDPV18.pdf


2 kritick syst mov anal za
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

Využijúc zmienený holistický prístup ku kritickej systémovej analýze súčasného stavu dopadov globalizácie na našu planétu Zem i na ľudstvo, výberovým spôsobom predkladáme verejnosti dokumenty a informácie, ktorých objektívna a pravdivá vypovedacia schopnosť nie je spochybniteľná:

1.Islandská pokojná revolúcia:

http://www.youtube.com/results?search_query=Islandsk%C3%A1+pokojn%C3%A1+revoluce+-+vzor+pro+v%C5%A1echny+svobodn%C3%A9+lidi+sv%C4%9Bta+&oq=Islandsk%C3%A1+pokojn%C3%A1+revoluce+-+vzor+pro+v%C5%A1echny+svobodn%C3%A9+lidi+sv%C4%9Bta+&gs_l=youtube.12...10616.10616.0.11676.1.1.0.0.0.0.90.90.1.1.0...0.0.FaEuK7YhYbs


2 kritick syst mov anal za1
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

2. Výroba hračiek v Číne:

http://www.youtube.com/watch?v=bdFNQUEQG3k

3. Výroba odevov v Indii:

http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/napsali-o-nas-3/163-ct-24-nejznamejsi-odevni-firmy-maji-problem/


2 kritick syst mov anal za2
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

4.Pestovanie kávy a banánov:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10247864775-pribehy-z-afriky/208452801380006-kavova-spravedlnost/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/121499-miliardovy-bananovy-byznys-skryva-utrpeni-armady-delniku/?lang=sk


2 kritick syst mov anal za3
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

5. Fakty o potravinách: www.sibirskezdravi.cz

http://www.youtube.com/watch?v=L9mWQMwSbI0&feature=related;lang=sk

http://www.youtube.com/watch?v=3SdmT3Ptups&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qd2Y6M0_XsU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=L9S_vjhGXq4&feature=related


2 kritick syst mov anal za4
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

6. Kritické hodnotenie konferencie RIO+20:

http://www.antimeloun.cz/?p=2662

 • - resp. chvály: http://mladez.sk/2012/06/28/konferencia-rio20-hovorila-o-buducnosti-ktoru-chceme/?lang=sk


2 kritick syst mov anal za5
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

7. Kríza na britských univerzitách - to, čo príde do Čiech:

http://www.youtube.com/embed/BsQmdwgnxWA?feature=player_embedded


2 kritick syst mov anal za6
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

8. Kritika súčasného vývoja na Slovensku, v Európe a vo svete z úst profesora Petra Staněka:

http://www.youtube.com/watch?v=bJY-IyJ4SAc;lang=sk

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv


2 kritick syst mov anal za7
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

9. Kritika neudržateľnosti slovenského zdravotníctva profesorom Jánom Košturiakom:

http://blog.etrend.sk/jan-kosturiak/2012/08/22/draha-smrt/


2 kritick syst mov anal za8
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

10. Prepúšťanie na Slovensku, september 2012:

http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psy-ab&q=prep%C3%BA%C5%A1%C5%A5anie+na+slovensku%2C+september+2012&oq=prep%C3%BA%C5%A1%C5%A5anie+na+slovensku%2C+september+2012&gs_l=serp.3...9776.15064.2.15422.16.16.0.0.0.0.390.2012.5j10j0j1.16.0...0.0...1c.78xvCk0M034&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=c4131d045dd8a889&biw=1920&bih=1083

Bezcitné prepúšťanie v priemyselnom parku

Druhý najväčší výrobca televízorov na Slovensku, Foxconn Slovakia z Nitry, pripravuje hromadné prepúšťanie. Informoval tento týždeň o tom denník Hospodárske noviny (HN). Do redakcie prišiel mail od čitateľa, ktorý nám napísal o ich praktikách prepúšťania.

 • http://www.nitra24.sk/clanky?extend.123945_Bezcitne-prepustanie-v-priemyselnom-parku


2 kritick syst mov anal za9
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

 • 12. Profesor JanKeller o chudobe v ČR:

 • http://www.youtube.com/watch?v=YopWk7mpZIE&feature=related;lang=sk

11. Debata s profesorom Janom Kellerom o pozadí celosvetovej globálnej krízy:

http://www.youtube.com/watch?v=Wm6wj2EP2T4;lang=sk


2 kritick syst mov anal za10
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

13. Rozhovor s profesorom Milanom Zeleným na ČT 24:

http://www.youtube.com/watch?v=vsWANfoMnog;lang=sk

14. Krst knihy TomášeSedláčkaEkonomie dobra a zla:

http://www.youtube.com/watch?v=_b_VOoBWAqw&feature=related


2 kritick syst mov anal za11
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

15. Člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) Tomáš Sedláček prognózuje, že ak nedôjde ku zmenám, príde za 15 let smrteľná kríza:

http://www.youtube.com/watch?v=p3CKWGpuqu4&feature=related

16. Miloš Zeman na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, 14.5.2012:

http://www.youtube.com/watch?v=eZd2UHxhN9s


2 kritick syst mov anal za12
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

17. Koniec dejín a myslenia alternatív (Bělohradský, Kopeček, Májíček):

http://www.youtube.com/watch?v=SmsnkuCIGz0&feature=related;lang=sk

18. Všeobecná kríza svetového kapitalizmu - koniec jednej epochy v Čechách:

http://www.youtube.com/watch?v=N52lK2xV2kE&feature=related;lang=sk

19. Správy TV Joj - Koniec kapitalizmu?

http://www.youtube.com/watch?v=KsfyOHxYeJU&feature=related;lang=sk


2 kritick syst mov anal za13
2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA ukončených a obhájených výskumných úloh:

20. Predstava amerických profesorov Portera, M.E. a Kramera, M.R. zachrániť prednosti kapitalistického systému modifikáciou konceptu CSR konceptom CSV (CreatingSharedValue):

http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/1

21. Polemika na stránkach Českej manažérskej asociácie ohľadom konceptu CSV, do ktorej prispel profesor ZbyněkPitra:

http://www.cma.cz/Upload/Documents/aktuality/diskuse%20k%20HBR11-Porter.pdf

http://www.cma.cz/Upload/Documents/aktuality/HBR11-Porter.pdf


3 na a v zia konceptu u szp
3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP ukončených a obhájených výskumných úloh:

Naša vízia konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (U-SZP) je založená na koncepte HCS modelu 3E –

http://www.scss.sk/index.php?categoryid=14&p16_sectionid=21

ktorý je mikro-riešenímmakro-problémov (v zmysle známej poučky „mysli globálne – konaj lokálne“).


3 na a v zia konceptu u szp1
3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP ukončených a obhájených výskumných úloh:

HCS model 3E bol navrhnutý na základe výsledkov a poznatkov získaných počas štyroch rokov riešenia projektu “ParticipatoryErgonomics“.

Uvedený model chápe človeka ako objekt a zároveň aj ako subjekt všetkých snažení. Zameriavame sa tu na koncept, v ktorom pracovné podmienky majú prispievať k zlepšovaniu kvality života každého zamestnanca v dlhodobo udržateľných a prijateľných podmienkach kvality životného prostredia a efektívnych ekonomických podmienkach.

Uvedený model je založený na nasledujúcich predpokladoch a vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • 1. Informácie a masmediálna stratégia pre cieľovú populáciu.

 • 2. Kontakty s potenciálnymi partnermi.

 • 3. Získanie podpory vrcholového manažmentu podnikov.

 • 4. Iniciovanie procesu účastníckej ergonómie v etapách:


3 na a v zia konceptu u szp2
3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP ukončených a obhájených výskumných úloh:

a) Ergonomická analýza pracovných podmienok a hodnotenie rizík.

b) Iniciovanie procesu účastníckej ergonómie cez informovanie vyšetrených zamestnancov a tiež top manažmentu v každom z podnikov (oboznámenie s rizikami - risk announcement).

c) Vytváranie personálnych a materiálnych predpokladov pre proces účastníckej ergonómie (prevencia a kontrola rizík – risk management).

d) Vytvorenie predpokladov pre monitorovanie účinnosti prijatých opatrení.


3 na a v zia konceptu u szp3
3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP ukončených a obhájených výskumných úloh:

e) Následné implementovanie navrhnutých preventívnych opatrení do praxe v príslušných prevádzkach podnikov.

Zároveň naša vízia konceptu U-SZP vychádza z modifikovaného Porterovho hodnotového reťazca - http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/21-2011/pdf/198-203.pdf,

prostredníctvom ktorého je možné v podniku dosiahnuť udržateľnú tvorbu súhrnných hodnôt podniku.


Z ver
ZÁVER ukončených a obhájených výskumných úloh:

V rámci obmedzeného priestoru na tento článok sme sa snažili priblížiť súčasný stav dopadov globálnej krízy na obyvateľov planéty Zem i vlastnú predstavu konceptu U-SZP a kroky, ktoré podnikáme priebežne na jeho realizáciu.

Uvedomujeme si, že základom prosperity človeka je zodpovedné podnikanie, zodpovedná produktívna materiálna výroba a poskytovanie reálnych zodpovedných služieb.

Odmenou je potom legitímny/udržateľný zisk a udržateľná mzda v kontexte s konceptom CSV.


Zoznam bibliografických odkazov: ukončených a obhájených výskumných úloh:

http://www.euractiv.sk/ekonomika-a-euro/analyza/myty-o-priamych-zahranicnych-investiciach

KLINEC, I., PAUHOFOVÁ, I., STANĚK, P. Nové globálne prostredie, zmena parametrov tvorby a prerozdeľovania bohatstva v 21. storočí. Bratislava, 2009. 39s. ISSN-1337-5598.

KORTEN, D.Keď korporácie vládnu svetom. Košice: Mikuláš Hučko, 2001. 370s. ISBN-80-9686-03-0-5.

http://video.google.com/videoplay?docid=4642167330989213588#

http://www.youtube.com/watch?v=zcyhMLbNy7o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=6o88G1Ab4jM&NR=1


http://www.youtube.com/watch?v=0-5DOCF4vFw ukončených a obhájených výskumných úloh:

http://www.waset.org/journals/waset/v59/v59-146.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=DWXIz_Msv20&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=Gzxf2AQynPg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=N_fKad3xbVc

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=aSaMBz5ZTuI&NR=1

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=IpBdb7oK050;lang=sk

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=IpBdb7oK050;lang=sk

http://www.youtube.com/watch?v=_XjD9ApJi0Y&feature=related

http://www.outsidermedia.cz/Zazijeme-doposial-najvacsiu-hospodarsku-krizu-1.aspx


http://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/http://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/

http://www.newhumanity.ru/nas_kritikuyut/otvechaem_na_kritiku/na_2005_05/subetto_noosferizm.htm

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=687:skryta-tva-globalizace&catid=57:spiknuti&Itemid=81

http://nova.rambler.ru/srch?query=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%9E

http://www.csrjournal.com/akcent/3848-vladimir-putin-i-leonid-polezhaev-socialnaya-otvetstvennost-glavnyy-princip-raboty-vlasti.html


http://www.heritage.org/index/country/slovakiahttp://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/

http://fictionbook.ru/author/denis_yurevich_lapiygin/strategicheskiyi_menedjment/read_online.html?page=4

http://www.zrpress.ru/web/2011/218/47585/

http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020sk.pdf

http://beta.news.rambler.ru/12752313/

http://www.youtube.com/watch?v=SmT0kAQaAI4&feature=related

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&roh=-1&a=32832&nz_typ=4

www.scss.sk

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&roh=-1&a=69744&nz_typ=4

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&roh=-1&a=29765&nz_typ=4

http://www.youtube.com/watch?v=4YkMzv4kaDI&feature=player_detailpage#t=4025s


 • Ing. Gabriela Hrdinová, http://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/Hrdinová, Gabriela

  STUBratislava, MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE

  Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

  Paulínska 16, 917 24 Trnava, e-mail: [email protected]

 • prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,Sakál, Peter

  STU Bratislava, MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE

  Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

  Paulínska 16, 917 24 Trnava, e-mail:

  [email protected]


www.mtf.stuba.skhttp://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/

www.scss.sk

www.apvv.sk


Akujeme v m za va u pozornos

Ďakujeme Vám za vašu pozornosťhttp://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/

[email protected]

[email protected]

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Materiálovotechnologická fakulta

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

Faculty of Materials Science and Technology


ad