Udr ate n spolo ensky zodpovedn podnikanie alternat va pre zmenu paradigmy podnikania v 21 storo
Download
1 / 45

Gabriela Hrdinová, Peter Sakál mtf.stuba.sk scss.sk apvv.sk portalvs.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí. Gabriela Hrdinová, Peter Sakál www.mtf.stuba.sk www.scss.sk www.apvv.sk www.portalvs.sk. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Materiálovotechnologická fakulta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Gabriela Hrdinová, Peter Sakál mtf.stuba.sk scss.sk apvv.sk portalvs.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí

Gabriela Hrdinová, Peter Sakál

www.mtf.stuba.sk

www.scss.sk

www.apvv.sk

www.portalvs.sk

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Materiálovotechnologická fakulta

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

Faculty of Materials Science and Technology


Tento príspevok bol vypracovaný v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh:

1. APVV č. 019/2001: „TransformingIndustry in Slovakia ThroughParticipatoryErgonomic“;

2. KEGA MŠ SR č. 3-3111-05 pri aplikácii konceptu HCS modelu 3E na báze virtuálneho laboratória.


i v rámci práve riešených úloh:

3. APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept CorporateSocialResponsibility (CSR)“ .

4. KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava“.


ÚVOD

1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ NAŠEJ VÍZIE KONCEPTU UDRŽATEĽNÉHO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA

2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU DOPADOV GLOBALIZÁCIE NA PLANÉTU ZEM A ĽUDSTVO

3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU UDRŽATEĽNÉHO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA

ZÁVER


ABSTRAKTVzhľadom k súčasnej globálnej kríze i k nášmu presvedčeniu, že základným problémom ľudstva je nespravodlivá tvorba a rozdeľovanie bohatstva na planéte Zem, zastávame názor na zmenu paradigmy myslenia v tejto oblasti.

Ako jedinú alternatívu riešenia tohto problému vidíme v uplatnení konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (U-SZP)!

V článku predkladáme svoju predstavu.


Úvod

 • Na vlastnej koži pociťujeme vplyvy týchto, človekom vytvorených, organizačných štruktúr na seba i celú spoločnosť.

 • Väčšinou sa však človek i celé ľudstvo nepoučilo zo svojich chýb, akoby bez „pamäte“, „nevedome“ ich opakuje na svoju škodu a ponecháva svoj osud i osud planéty Zem v rukách akoby „neviditeľnej ruky trhu“.

 • Dopady správania sa týchto subjektov sa či už priamo alebo nepriamo dotýkajú celého sveta a je len na nás, aby sme sa zamysleli nad perspektívou budúcich generácií a teda i vlastných detí.


ÚvodNadvládu nad nami získava hŕstka „vyvolených“, ktorí si cez skorumpovaných politikov kupujú v „demokratických spoločnostiach“ ich poslušnosť a snažia sa tak manipulovať, klamať a ovplyvňovať verejnú mienku.

 • Vďaka súčasným informačným technológiám a internetu sa však šíria aj „tajné dokumenty i správy“, ktoré mali byť navždy ukryté od „obyčajných ľudí“ a je iba na nás, ako ich využijeme v prospech celého ľudstva a zachovania a udržania života na planéte Zem.


Úvod

 • Koncepcia udržateľného rozvoja - KUR nedávala a nedáva spať jej prediktorom - http://pravdu.ru/lessons/petrov/ , ale i odporcom a svetovládcom, pokúšajúcim sa premysleným egoistickým a arogantným spôsobom uzurpovať si planétu Zem,


Úvod

 • smerujúc v súčasnosti i za jej pozemské hranice, napr. lety na Mars - http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psy-ab&q=mars+a+lety+na+mars&oq=mars+a+lety+na+mars&gs_l=hp.3...10279.14909.1.15322.15.15.0.0.0.0.102.1155.14j1.15.0...0.0...1c.H7tqL5wdjXE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=c4131d045dd8a889&biw=1920&bih=1083


Úvod

 • iba pre svoje koristnícke ciele a urobiť z väčšiny jej obyvateľstva novodobých otrokov:

  http://druidova.mysteria.cz/JAK_JDE_ZIVOT/TICHE_ZBRANE.htm


ÚvoD

 • Stotožňujeme sa s názorom Ivana Klinca, ktorý podáva ucelenú historicko-logickú analýzu alternatívnych ekonomických a sociálnych teórií podporujúcich smerovanie k udržateľnému rozvoju -

  http://www.kniznica.hnutie.org/kniznica/knihy/ekologia/environmentalistika/ivan_klinec.pdf?lang=sk, že: “Koncepcia udržateľného rozvoja je alternatívnou koncepciou rozvoja spoločnosti, ktoré má umožniť ďalší súčasný i budúci rozvoj jedinca, spoločnosti a civilizácie bez toho aby sa ohrozila súčasná i budúca existencia človeka na Zemi“.


 • My dodávame –

 • JEDINÁ ALTERNATÍVA!

 • www.scss.sk

 • Úvod


1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

Spoločensky zodpovedné podnikanie - SZP

(CorporateSocialResponsibility - CSR):

 • prinieslo nový pohľad na spoločenskú úlohu podniku, firmy, organizácie ale i štátu,

 • uvedomenie si spojitosti medzi ziskovosťou, etickým a ekologickým štandardom podnikania,

 • uvedomenie si zodpovednosti za dopady svojich rozhodnutí a činností na celkovú kvalitu života.


1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

Preto, vychádzajúc:

• z holistického (systémového) prístupu k našej planéte Zem ako celistvému systému;

• z poznania, že objektívna realita, ktorá nás obklopuje má svoj evolučný vývoj, do ktorého človek negatívne zasiahol svojim dlhoročným konaním;


1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

 • z presvedčenia, že jedinou alternatívou ľudstva je symbióza jeho bytia v súlade s prírodou a jej zákonitosťami rozvoja a (trvalo) udržateľným rozvojom vo všetkých jeho nutných postindustriálnych prejavoch :

 • udržateľná výroba,

 • udržateľná spotreba,

 • udržateľná pracovná sila, udržateľný marketing,

 • udržateľný zisk,

 • držateľnákvalita života,...) a teda

 • reálna, produktívna ekonomika a nie virtuálna, fiktívna, neproduktívna ekonomika;


1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

 • hlavne z prác a názorov A. Blažeja, F. Capru, T.M.Cooka, F.Gregora, H. Hendersonovej, K.Hatiara, J.Hyršlovej, L.A.Ismagilovej, J.Kellera, M.J.Kiernana, I. Klinca, D.C.Kortena, V.K.Lozenka, V. Markovej, P. Staněka, W.E.Stead a J.G.Stead, D.Zadražilovej, J.Zeleného,


1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

a všetkých ďalších, uvedených na 2 multimediálných DVD - http://www.scss.sk/index.php?categoryid=1&p2_articleid=14 - výstupoch z projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept CorporateSocialResponsibility (CSR)“;


1. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ

• z vlastnej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti:

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&a=69744&x=9

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&a=29765&x=9

http://videoserver.cnl.tuke.sk/inlook_udrzatelne_spolocensky_zodpovedne_podnikanie_integralna_sucast_strategie_udrzatelneho_rozvoja

 • http://www.scss.sk/dvd_lpp_0384_09_2010/V%DDSTUPY%20Z%20VLASTNEJ%20VEDECKO-V%DDSKUMNEJ%20A%20PEDAGOGICKEJ%20%C8INNOSTI/Projekty%20DDP/HRDINOV%C1%20GABRIELA/HRDINOV%C1%20GABRIELA_PROJEKT_DDPV18.pdf


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

Využijúc zmienený holistický prístup ku kritickej systémovej analýze súčasného stavu dopadov globalizácie na našu planétu Zem i na ľudstvo, výberovým spôsobom predkladáme verejnosti dokumenty a informácie, ktorých objektívna a pravdivá vypovedacia schopnosť nie je spochybniteľná:

1.Islandská pokojná revolúcia:

http://www.youtube.com/results?search_query=Islandsk%C3%A1+pokojn%C3%A1+revoluce+-+vzor+pro+v%C5%A1echny+svobodn%C3%A9+lidi+sv%C4%9Bta+&oq=Islandsk%C3%A1+pokojn%C3%A1+revoluce+-+vzor+pro+v%C5%A1echny+svobodn%C3%A9+lidi+sv%C4%9Bta+&gs_l=youtube.12...10616.10616.0.11676.1.1.0.0.0.0.90.90.1.1.0...0.0.FaEuK7YhYbs


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

2. Výroba hračiek v Číne:

http://www.youtube.com/watch?v=bdFNQUEQG3k

3. Výroba odevov v Indii:

http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/napsali-o-nas-3/163-ct-24-nejznamejsi-odevni-firmy-maji-problem/


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

4.Pestovanie kávy a banánov:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10247864775-pribehy-z-afriky/208452801380006-kavova-spravedlnost/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/121499-miliardovy-bananovy-byznys-skryva-utrpeni-armady-delniku/?lang=sk


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

5. Fakty o potravinách: www.sibirskezdravi.cz

http://www.youtube.com/watch?v=L9mWQMwSbI0&feature=related;lang=sk

http://www.youtube.com/watch?v=3SdmT3Ptups&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qd2Y6M0_XsU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=L9S_vjhGXq4&feature=related


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

6. Kritické hodnotenie konferencie RIO+20:

http://www.antimeloun.cz/?p=2662

 • - resp. chvály: http://mladez.sk/2012/06/28/konferencia-rio20-hovorila-o-buducnosti-ktoru-chceme/?lang=sk


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

7. Kríza na britských univerzitách - to, čo príde do Čiech:

http://www.youtube.com/embed/BsQmdwgnxWA?feature=player_embedded


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

8. Kritika súčasného vývoja na Slovensku, v Európe a vo svete z úst profesora Petra Staněka:

http://www.youtube.com/watch?v=bJY-IyJ4SAc;lang=sk

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

9. Kritika neudržateľnosti slovenského zdravotníctva profesorom Jánom Košturiakom:

http://blog.etrend.sk/jan-kosturiak/2012/08/22/draha-smrt/


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

10. Prepúšťanie na Slovensku, september 2012:

http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psy-ab&q=prep%C3%BA%C5%A1%C5%A5anie+na+slovensku%2C+september+2012&oq=prep%C3%BA%C5%A1%C5%A5anie+na+slovensku%2C+september+2012&gs_l=serp.3...9776.15064.2.15422.16.16.0.0.0.0.390.2012.5j10j0j1.16.0...0.0...1c.78xvCk0M034&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=c4131d045dd8a889&biw=1920&bih=1083

Bezcitné prepúšťanie v priemyselnom parku

Druhý najväčší výrobca televízorov na Slovensku, Foxconn Slovakia z Nitry, pripravuje hromadné prepúšťanie. Informoval tento týždeň o tom denník Hospodárske noviny (HN). Do redakcie prišiel mail od čitateľa, ktorý nám napísal o ich praktikách prepúšťania.

 • http://www.nitra24.sk/clanky?extend.123945_Bezcitne-prepustanie-v-priemyselnom-parku


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

 • 12. Profesor JanKeller o chudobe v ČR:

 • http://www.youtube.com/watch?v=YopWk7mpZIE&feature=related;lang=sk

11. Debata s profesorom Janom Kellerom o pozadí celosvetovej globálnej krízy:

http://www.youtube.com/watch?v=Wm6wj2EP2T4;lang=sk


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

13. Rozhovor s profesorom Milanom Zeleným na ČT 24:

http://www.youtube.com/watch?v=vsWANfoMnog;lang=sk

14. Krst knihy TomášeSedláčkaEkonomie dobra a zla:

http://www.youtube.com/watch?v=_b_VOoBWAqw&feature=related


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

15. Člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) Tomáš Sedláček prognózuje, že ak nedôjde ku zmenám, príde za 15 let smrteľná kríza:

http://www.youtube.com/watch?v=p3CKWGpuqu4&feature=related

16. Miloš Zeman na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, 14.5.2012:

http://www.youtube.com/watch?v=eZd2UHxhN9s


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

17. Koniec dejín a myslenia alternatív (Bělohradský, Kopeček, Májíček):

http://www.youtube.com/watch?v=SmsnkuCIGz0&feature=related;lang=sk

18. Všeobecná kríza svetového kapitalizmu - koniec jednej epochy v Čechách:

http://www.youtube.com/watch?v=N52lK2xV2kE&feature=related;lang=sk

19. Správy TV Joj - Koniec kapitalizmu?

http://www.youtube.com/watch?v=KsfyOHxYeJU&feature=related;lang=sk


2. KRITICKÁ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

20. Predstava amerických profesorov Portera, M.E. a Kramera, M.R. zachrániť prednosti kapitalistického systému modifikáciou konceptu CSR konceptom CSV (CreatingSharedValue):

http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/1

21. Polemika na stránkach Českej manažérskej asociácie ohľadom konceptu CSV, do ktorej prispel profesor ZbyněkPitra:

http://www.cma.cz/Upload/Documents/aktuality/diskuse%20k%20HBR11-Porter.pdf

http://www.cma.cz/Upload/Documents/aktuality/HBR11-Porter.pdf


3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP

Naša vízia konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (U-SZP) je založená na koncepte HCS modelu 3E –

http://www.scss.sk/index.php?categoryid=14&p16_sectionid=21

ktorý je mikro-riešenímmakro-problémov (v zmysle známej poučky „mysli globálne – konaj lokálne“).


3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP

HCS model 3E bol navrhnutý na základe výsledkov a poznatkov získaných počas štyroch rokov riešenia projektu “ParticipatoryErgonomics“.

Uvedený model chápe človeka ako objekt a zároveň aj ako subjekt všetkých snažení. Zameriavame sa tu na koncept, v ktorom pracovné podmienky majú prispievať k zlepšovaniu kvality života každého zamestnanca v dlhodobo udržateľných a prijateľných podmienkach kvality životného prostredia a efektívnych ekonomických podmienkach.

Uvedený model je založený na nasledujúcich predpokladoch a vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • 1. Informácie a masmediálna stratégia pre cieľovú populáciu.

 • 2. Kontakty s potenciálnymi partnermi.

 • 3. Získanie podpory vrcholového manažmentu podnikov.

 • 4. Iniciovanie procesu účastníckej ergonómie v etapách:


3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP

a) Ergonomická analýza pracovných podmienok a hodnotenie rizík.

b) Iniciovanie procesu účastníckej ergonómie cez informovanie vyšetrených zamestnancov a tiež top manažmentu v každom z podnikov (oboznámenie s rizikami - risk announcement).

c) Vytváranie personálnych a materiálnych predpokladov pre proces účastníckej ergonómie (prevencia a kontrola rizík – risk management).

d) Vytvorenie predpokladov pre monitorovanie účinnosti prijatých opatrení.


3. NAŠA VÍZIA KONCEPTU U-SZP

e) Následné implementovanie navrhnutých preventívnych opatrení do praxe v príslušných prevádzkach podnikov.

Zároveň naša vízia konceptu U-SZP vychádza z modifikovaného Porterovho hodnotového reťazca - http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/21-2011/pdf/198-203.pdf,

prostredníctvom ktorého je možné v podniku dosiahnuť udržateľnú tvorbu súhrnných hodnôt podniku.


ZÁVER

V rámci obmedzeného priestoru na tento článok sme sa snažili priblížiť súčasný stav dopadov globálnej krízy na obyvateľov planéty Zem i vlastnú predstavu konceptu U-SZP a kroky, ktoré podnikáme priebežne na jeho realizáciu.

Uvedomujeme si, že základom prosperity človeka je zodpovedné podnikanie, zodpovedná produktívna materiálna výroba a poskytovanie reálnych zodpovedných služieb.

Odmenou je potom legitímny/udržateľný zisk a udržateľná mzda v kontexte s konceptom CSV.


Zoznam bibliografických odkazov:

http://www.euractiv.sk/ekonomika-a-euro/analyza/myty-o-priamych-zahranicnych-investiciach

KLINEC, I., PAUHOFOVÁ, I., STANĚK, P. Nové globálne prostredie, zmena parametrov tvorby a prerozdeľovania bohatstva v 21. storočí. Bratislava, 2009. 39s. ISSN-1337-5598.

KORTEN, D.Keď korporácie vládnu svetom. Košice: Mikuláš Hučko, 2001. 370s. ISBN-80-9686-03-0-5.

http://video.google.com/videoplay?docid=4642167330989213588#

http://www.youtube.com/watch?v=zcyhMLbNy7o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=6o88G1Ab4jM&NR=1


http://www.youtube.com/watch?v=0-5DOCF4vFw

http://www.waset.org/journals/waset/v59/v59-146.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=DWXIz_Msv20&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=Gzxf2AQynPg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=N_fKad3xbVc

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=aSaMBz5ZTuI&NR=1

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=IpBdb7oK050;lang=sk

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=IpBdb7oK050;lang=sk

http://www.youtube.com/watch?v=_XjD9ApJi0Y&feature=related

http://www.outsidermedia.cz/Zazijeme-doposial-najvacsiu-hospodarsku-krizu-1.aspx


http://pandoraopen.ru/2010-10-16/obrashhenie-uchyonyx-noosfernogo-kryla-k-mirovomu-soobshhestvu/

http://www.newhumanity.ru/nas_kritikuyut/otvechaem_na_kritiku/na_2005_05/subetto_noosferizm.htm

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=687:skryta-tva-globalizace&catid=57:spiknuti&Itemid=81

http://nova.rambler.ru/srch?query=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%9E

http://www.csrjournal.com/akcent/3848-vladimir-putin-i-leonid-polezhaev-socialnaya-otvetstvennost-glavnyy-princip-raboty-vlasti.html


http://www.heritage.org/index/country/slovakia

http://fictionbook.ru/author/denis_yurevich_lapiygin/strategicheskiyi_menedjment/read_online.html?page=4

http://www.zrpress.ru/web/2011/218/47585/

http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020sk.pdf

http://beta.news.rambler.ru/12752313/

http://www.youtube.com/watch?v=SmT0kAQaAI4&feature=related

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&roh=-1&a=32832&nz_typ=4

www.scss.sk

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&roh=-1&a=69744&nz_typ=4

http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&roh=-1&a=29765&nz_typ=4

http://www.youtube.com/watch?v=4YkMzv4kaDI&feature=player_detailpage#t=4025s


 • Ing. Gabriela Hrdinová, Hrdinová, Gabriela

  STUBratislava, MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE

  Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

  Paulínska 16, 917 24 Trnava, e-mail: gabriela.hrdinovak@stuba.sk

 • prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,Sakál, Peter

  STU Bratislava, MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE

  Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

  Paulínska 16, 917 24 Trnava, e-mail:

  peter.sakal@stuba.sk


www.mtf.stuba.sk

www.scss.sk

www.apvv.sk


Ďakujeme Vám za vašu pozornosť

gabriela.hrdinova@stuba.sk

peter.sakal@stuba.sk

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Materiálovotechnologická fakulta

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

Faculty of Materials Science and Technology


ad
 • Login