YBÜ’de Ateş Sorunu - PowerPoint PPT Presentation

Yb de ate sorunu
Download
1 / 48

 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YBÜ’de Ateş Sorunu. Prof. Dr. Mehmet BAKIR. Ateş. Vücut sıcaklığının patolojik nedenlerle normal değerlerin üzerinde olması Nedenleri İnfeksiyonlar infeksiyon dışı sebepler Ateş artışı sonucu: Nabız ve solunum sayısında artış Proteinüri Herpes labialis Febril konvülzyon görülebilir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

YBÜ’de Ateş Sorunu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yb de ate sorunu

YBde Ate Sorunu

Prof. Dr. Mehmet BAKIR


Yb de ate sorunu

Ate

 • Vcut scaklnn patolojik nedenlerle normal deerlerin zerinde olmas

  • Nedenleri

   • nfeksiyonlar

   • infeksiyon d sebepler

  • Ate art sonucu:

   • Nabz ve solunum saysnda art

   • Proteinri

   • Herpes labialis

   • Febril konvlzyon grlebilir


Diskordans nab z ve nedenleri

Diskordans nabz ve nedenleri

 • Atein artmas ile birlikte nabzn orantl olarak ykselmemesi

 • Nedenleri

  • Tifo

  • Brusella

  • Tularemi

  • Atipik pnmoni

  • la atei

  • Temaruz atei

  • KBAS

  • Kalp ileti bozukluu


Hipotermi nedenleri

Hipotermi nedenleri

 • Isnn 350C ve altna dmesi

  • Gram negatif sepsis

  • Adrenal yetmezlik

  • Hipotiroidi

  • Hipoglisemi

  • Siroz

  • Pankreatit


Yb de ate sorunu

Ate

 • Ate tanmlayan hastalar

  • yi bir yk,

  • Tam fizik muayene

  • Laboratuvar incelemeler yaplmaldr

 • nfeksiyon dnlyorsa primer odak aratrlmal


Yb de ate sorunu

Ate

 • Atein zaman ve sresi sorgulanmal

 • Titreme, terleme

 • Organomegali:

  • Hepatomegali, Splenomegali, lenfadenopati

 • kter

 • Dknt

 • Seyahat yks

 • Kilo kayb


Ate l m

Ate lm

Koltuk alt

Oral yol

Rektal yol

Cilt, aln yolu

D kulak yolu

 • Cival cam termometreler

 • Elektronik dijital termometreler

 • Dispozbl, plastik termometreler

 • nfrared, Timpanik membran termometreleri


Yb de ate sorunu

Ate

Eksojen pirojenler: Mikroorganizma, Ag-Ab komplexi,

Yabanc protein, toksinler, ilalar, pirojenik steroidler...

Monosit, makrofaj, ntrofil, lenfosit, Gliaal hcre

Endojen pirojenler: IL1-, IL6, TNF/Kaektin, IFN,

Lsemi inhibitr faktr, Silier nrotropik faktr

PGE2 sentezi ve CAMP seviyesinde art

TRM etkilenmesi

Is retiminde art, s kaybnda azalma

Ate


Yb de ate sorunu

Subfebril Ate

Tbc

Fokal infeksiyon

Kronik infeksiyon

Kanser


Yb de ate sorunu

Kontinue Ate

Tifo

Brusella

E

Psittakoz

la atei


Yb de ate sorunu

ntermittan Ate

Tberkloz

Stma


Yb de ate sorunu

Remittan Ate

Miliyer tbc

Kalaazar

JRA


Yb de ate sorunu

Ondlan Ate

Brusella

Hodgkin lenfoma


Yb de ate sorunu

Rekrren Ate

Borrelia infeksiyonu

Sar humma

Fare sr hast

Bifazik ate: Ate 2-3 gn var, 1 gn yok. Tekrar ate: LCM, kolarado kene atei, dengue..


Kritik hastal kl hastalarda

Kritik hastalkl hastalarda:

 • Sklkla tedavi edilmeksizin normale dnen tek kl ate ykselmesi grlr

 • Klinik olarak ok kez nemsizdir

  • endotrakeal aspirasyon,

  • riner kateter yerletirilmesi ve kan rnleri gibi farkl uygulamalarla ilikilidir

 • Geici bakteriyemi ile birlikte olsun yada olmasn

  • aralarn maniplasyonu veya yerletirilmesiyle ilikili olan ate spontan olarak iyileir


Kritik hastal kl hastalarda1

Kritik hastalkl hastalarda:

Kronik hastalk,

Mevcut tbbi hastalk

Komplikasyonu veya

la tedavisini takip eden reaksiyonlarda

 • ate devam edebilir


Kritik hastalarda

Kritik hastalarda

 • YB deki atelerin yars noninfeksiyz orijinlidir (genel olarak ate 38.3 gemez)

  • ilave tansal ilemler gerekir

  • Yeni mdahaleler dahil hikaye ve fizik muayene ayrc tanda hekime yardmc olur

 • YB

  • tipi (Dahili, cerrahi, travma, beyin cerrahi, yank hastalar)

 • Hastalarn zellikleri

  • yal, immnospressif

 • Yeni epidemiler ve yerel epidemiyoloji dikkate alnmal


Kardiyoloji yb

Kardiyoloji YB

 • Noninfeksiyz atein ana nedenleri

  • Miyokard infarkts

  • Perikardit ile Dressler sendromu

  • Tromboemboli

  • Hemorajik komplikasyonla trombolitik tedavi

  • Antiaritmik tedavi (prokainamid, kinidin)

  • Derin ven trombozu

  • Balon pompa sendromu

  • Post-perikardiyaktomi sendromu


Beyin cerrahi yb

Beyin Cerrahi YB

 • Posterir fossa sendromu

  • BOSa kann girmesi sonucu atele birlikte

   • Ense sertlii,

   • Dk glikoz, artan protein seviyesi,

   • BOSta PMN hakimiyeti ile menenjiti taklit eder

  • Bakteriyel menenjitten ayrc tans

   • Negatif kltr,

   • Menengial semptomlarn dereceli olarak azalmas,

   • BOSta zamanla eritrositlerin saysnn azalmasnn grlmesiyle yaplr


Beyin cerrahi yb1

Beyin Cerrahi YB

 • ntra kraniyal lezyonlar

 • Antipiretiklere direnli olan beyin veya hipotalamusu etkileyen travma sonucu ate

  • 390C aar ve terlemenin olmamas ile karakterizdir

 • Antiepileptik ilalarn kullanm

 • Travmal hastalarda ya embolilerini de ieren derin ven trombozu

 • Kafa travmasnn akut safhas

  • ntrakraniyal basn artmas ve serebral perfzyonun bozulmas nedeniyle


Yb de ate sorunu

GS

 • Akalkulz kolesistit,

  • Sklkla tanmlanamamaktadr,

   • safra kesesi iskemisi sonucu ve %1.5 tahmini oranla safra staz( zellikle septik hastalarda veya abdominal sepsis tanmlanan hastalarda) sonucudur.

  • Nonspesifik klinik belirtiler ve laboratuvar almas (sa st kadran ars, bulant, kusma ve ate)

  • US ile radyolojik inceleme (>3 mm duvar kalnl, intraluminal berraklk, safra kesesi distansiyonu, perikolesistik sv, intra lminal amur)

  • BT

  • Hepatobiliyer sintigrafi


La ile ilgili ate 1

la ile ilgili ate-1

 • nsidans bilinmemekte

  • Febril ataklarn %3-7 si ilaca atfedilmektedir fakat ou olguda tanmlanmaz kalr

 • Ate 38.8-400C arasnda deiir

 • Tans gtr ( spesifik olmayan belirti ve laboratuvar testleriyle)

 • me titreme ve pik yapan ateler

 • Makulopapler dknt (%5-10 olguda)


La ile ilgili ate

la ile ilgili ate

 • Nadiren beyaz kre ykselir (sola kayma ile),

 • Serum transaminazlarnda orta derecede ykselme,

 • Eosinofili,

 • Belirgin olarak ykselmi sedimentasyon (>100mm/saat)

 • la ateiyle birlikte olan belirtiler

  • intirinsik iletim defekti veya kalp blokaj yokluunda uygun nabz cevabnn olmamas ve bradikardi


La ile ilgili ate1

la ile ilgili ate

 • Uygulama alannda inflamasyonla

  • flebit, steril apse, yumuak doku reaksiyonu

  • uygulama sisteminden dolay

   • intravaskler sv yada uygulanan sistem

  • herhangi bir ila tek bana hipersensiviteye neden olarak ate yapabilir


La ile ilgili ate2

la ile ilgili ate

 • la atei iin yksek riskli ajanlar

  • Btn antibiyotikler

   • zellikle beta laktamlar,

   • Antiepileptik ilalar(zellikle phenytoin),

   • Antiaritmikler( ana olarak kinidin, prokainamid),

   • Antihipertansifler (a-methyldopa),

   • Diuretikler,

   • Anti-konvulsifler ve

   • Dk yumuatclar

  • la atei iin dk riskli antibiyotikler

   • klindamisin,vankomisin, kloramfenikol, aztreonam, doksisiklin, eritromisin, imipenem, kinolon ve aminoglikozid


La ile ilgili ate3

la ile ilgili ate

 • la balanmas ve ate grnmesi arasndaki zaman

  • 21 gn ( ortalama 8 gn)

 • Sulanan ila kesildikten sonra

  • genel olarak ate 72 saatte dzelir

 • Ra grld zaman

  • gnler ve haftalarca devam edebilir

   .


Yb de ila ate inin genel manzaras

YB de ila ateinin genel manzaras

 • Balangta tanmlanan infeksiyon iyileir ve ate der

 • Bu hastada:

  • Atein tekrarladnn belirlenmesi

  • Baka tespit edilen enfeksiyon alan tespit edilmemise

   • antibiyotikler kesilmeli

 • Hasta stabil fakat enfeksiyon iyilememise ,

  • o zaman muhtemelen sulanan ajan kesilmelidir


La ile ilgili ate4

la ile ilgili ate

 • Posoperatif ate:

  • genel olarak kana endojen pirojenlerin salnmasyla neden olunan cerrahiden sonra ilk 72 saat iinde sktr

  • Ancak, bu tip ate zamanla artan ilikisi muhtemel olan (bir hasta >96 saat febrilse),spesifik prodispoze faktrler (cerrahi alan ve tipi) ve altta bulunan komorbit durumlar dikkate alnarak (st abdominal cerrahide veya torasik cerrahide pnmoni,st abdominal cerrahide yara infeksiyonu, alt abdominal cerrahide riner sistem infeksiyonu), infeksiyonu bertraf etmek iin dikkatli deerlendirme yapmay hak eder


La ile ilgili ate5

la ile ilgili ate

 • Posoperatif ate:

  • genel olarak kana endojen pirojenlerin salnmasyla neden olunan cerrahiden sonra ilk 72 saat iinde sktr

  • Ancak, bu tip ate zamanla artan ilikisi muhtemel olan (bir hasta >96 saat febrilse),spesifik prodispoze faktrler (cerrahi alan ve tipi) ve altta bulunan komorbit durumlar dikkate alnarak (st abdominal cerrahide veya torasik cerrahide pnmoni,st abdominal cerrahide yara infeksiyonu, alt abdominal cerrahide riner sistem infeksiyonu), infeksiyonu bertraf etmek iin dikkatli deerlendirme yapmay hak eder,

  • Bu hastalarda ilk 72 saat sresince, ate tek bulgu ise, gs grafisi ve idrar kltr gerekmez, cerrahi yara gnlk muayene edilmeli ve obstrktif vaskler olaylar iin yksek dzeyde phe srdrlmelidir (pulmoner emboli, derin ven trombuzu, yzeyel tromboflebit)


Malign hipertermi ve malign n roleptik sendrom

Malign hipertermi ve malign nroleptik sendrom

 • zellikle ate yksek olduu zaman kritik hastalkl hastalkl hastalarda aklda bulundurulmal

 • Malign hipertermi YB den daha ok operasyon odasnda daha sktr ve sarkoplazmik retikulumun kalsiyum kanalnda mutasyonu ieren depolarize eden ajanlar ile genel anesteziden sonra geliir

 • Suksunil kolin ve inhale anestetiklerin (zellikle haloten)uygulanmasndan sonra neden olunabilir

 • Malign nroleptik sendrom antipsikotik ajanlarn (fenotiyazin,tiyoksantin, butirofneon) dopamin reseptrlerinin blokaj sonucudur


Yb de ate sorunu

 • Her iki durumda da yksek ate, kas rijitidesi ve artm kreatin fosfokinaz konsantrasyonlarn oluturan hipotalamik s koruyucu mekanizmalar inhibe olur

 • Bu iki klinik olay arasndaki ana fark balang kas kaslmasdr ( MNS de santral)

  • linezolidin e zamanl kullanm ile tekrarlayan

  • Seratonin sendromu ile ilikili (baz psikiyatrik bozukluklar tarafndan 5- HTIA reseptrnn ar uyarlmas ile ilgili)

 • Her iki durumda da tedavi ilgili ilacn kesilmesi ve doku hasarnn nlenmesi iin dantrolene ve ya dopamine agonistlerinin (bromokriptin) uygulanmas


Kritik hastal kl hastalarda noninfeksiy z ate in di er nedenleri

Kritik hastalkl hastalarda noninfeksiyz atein dier nedenleri

 • Scak arpmas ( ilacn kesilmesi ve vucudun dna souk uygulama gerektiren psikotropik veya antikolinerjik tedavisi alan hastalarda )

 • ok kez takardi, diaforez ve hiperrefleksi ile ilgili olan Belli ilalarn kesilmesinde (alcohol, opiates,barbiturates, benzodiazepines),

 • Atelektazi veya akut respiratory distress sendromu

 • (ARDS) (bir inflamatuvar preces ile sonulanan pnmoni ve kan transfzyonu olmakszn)


Yb de ate in infeksiy z nedenleri

YB de atein infeksiyz nedenleri

 • YB kazanlan infeksiyonlar %10 (NNIS) ve %20.6 (EPIC almas) arasnda grlmektedir

 • En sk ventilasyonla ilgili pnmonidir

 • Sinzit

 • Kan yolu ve kateter ile ilgili infeksiyonlar

 • Nozokomiyal diyare

 • Yara infeksiyonlar


Solunum yolu infeksiyonlar

Solunum yolu infeksiyonlar

 • Mekanik olarak ventile hastalarn %25inde geliir

  • Lkositoz, prlan trakeal sekresyon, akcier grafisinde yeni veya ktleen infiltrasyon

 • mmn yetmezlikli hastalarda, zelliklede solid organ transplantasyonu alanlarda

  • VAP yukardaki klinik bulgular olmakszn geliebilir

 • Ayrc tanda,

  • ARDS, sol ventrikler yetersizlik ve grnen akcier infiltrasyonunun ayn patreni nedeniyel trakeobronit


Yb de ate sorunu

 • ARDS Agresif, esas olarakta diretik, tedavisi uygulanmasndan sonra pumoner infiltrasyonun ani ve daimi gelimesinden sol ventrikl yetmezlii ve akcier grafisinde dk akcier vlm ile karakterizedir

 • Balang deerlendirme

  • Akcier grafisi, BT

  • Antibiyotik uygulamadan nce alt solunum yollarndan elde edilen sekresyonlardan kltr (ekspektore edilen balgam, trakeal sekresyon, BAL)

  • Plevral efzyonlu olgularda, plevral svdan sitoloji, gram boyamas ve kltr

  • Kantitatif kltrler yeterli olarak standardize edilmemesine ramen, kullanl bilgi salar

  • Kan kltr ve dier testler (PCR, CMV antijeni, Galaktomannan, Beta glukan) tanya yardmc olabilir


Kateter ili kili infeksiyonlar

Kateter ilikili infeksiyonlar

 • Vaskler arata kolonize olan mikroorganizmalar tarafndan neden olunur

 • YB yatrlan hastalarn byk ounluu en az bir katetere sahiptir

 • Kateter ilikili infeksiyonlar 10 enfeksiyon/1000 kateter gn insidansnda grnr

 • Grnme iin rolatif risk kateterin kal sresi, port says, manuplasyon says, aracn tipi, hasta poplasyonu, yerletirmede kullanlan teknik

 • Tan klinik bulgulara baldr:

  • Kateter boyunca ekme ve infzyon zorluu

  • Yerletirme alannda inflamasyon

  • Kan kltrnde mikroorganizmann tespit edilmesi


Yb de ate sorunu

 • Bu bulgular deerlendirmek iin

  • ki periferal kan kltr veya bir tane perktan olarak ve bir tane kateter iinden alnmaldr, intravaskler aratan alnan kan kltr mkemmel duyarllk salarken

 • Kateter kolonizasyonunu azaltmak iin farkl metodlar nerilmitir

  • antimikrobiyal ve antibiyotik solusyonlarnn topikal uygulanmas

  • Kateterlerin subktan tunel olarak uygulanmas

  • Gm emdirilmi subktan kaflar

 • Tan ve tedavi iin altn standart kateterin kaldrlmas ve kltr (kateter ucundan semi kantitatif veya kantitatif)


Sin zit

Sinzit

 • Beyin cerrahi ilemleri sonucu ve travma ile YB de yatan hastalarda nozokomiyal infeksiyonlarn %5 ine sahiptir

  • Lkositoz ve ate ile karakterizedir

  • Prlan nazal aknt ok kez bulunmamaktadr (kantlanm olgularn sadece %25inde vardr)

 • Sinzit gelimesi iin hazrlayc faktrler

  • Nazotrakeal veya nazogastrik tp yerletirilmesi, nazal tampo, fasiyal fraktr, ve steroid uygulanmas

 • Tan dz radyografi, BT, MR ile imaging of the sinus.

 • Dz radyografi ile birlikte nazal endoskopi tannn gvenirliliini artrr


Nozokomiyal diyare

Nozokomiyal diyare

 • Kritik hastalarda ishal sklkla grlr (enteral beslenme veya infeksiyz nedenlerden)

 • En sk etken C.difficiledir (antibiyotikle ilgili ishallerin %10-25i)

 • shalin balangcndan nceki 60 gn iinde kemoterapi veya antibiyotik alan ishal, ate ve lkositozu olan herhangi bir hastada dnlmelidir

 • Herhangi bir antibakteriyel ajan neden olabilir fakat en sk klindamisin, sefalosporin ve florokinolonlar sorumludur

 • Tan iin altn standart doku kltr testidir fakat pahal ve zaman alcdr

 • En sk kullanlan ise Enzim mmno Assay dir toksinA veya B aranr, dakikalar ve saatler iinde sonu alnr

 • iddetli hastal olan ve negatif sonulu hastalarda fleksible sigmoidoskop ilemi gvenli bir yntemdir


Ntraabdominal alan ve yara yeri infeksiyonlar

ntraabdominal alan ve yara yeri infeksiyonlar

 • ntraabdominal infeksiyonlar YBne kabuln ana nedeni veya abdominal cerrahiden sonra ikincil bir neden olabilir

  • Apse oluumu, biliyer sepsis

 • Tan Abdomen BT, US, nkleer tp teknikleri ile (gallium-67, indium-111 lkosit sintigrafisi).

 • BT ve US fokal bulgularn aratrlmas iin kullanlmaktadr (BT esas olarak alt abdomen, peritoniyal kavite de kullanlr, USG ise pelvis ve sa st kadran abdomeninfeksiyonlar iin kullanlr

 • Cerrahi alan infeksiyonu esas olarak hastann tbbi komorbit durumuna bal cerrahi insizyon kontaminasyonu, cerrahinin sresi ve insizyondan nce antimikrobiyal profilaksi uygulanp uygulanmamasna baldr


Fungal infeksiyonlar

Fungal infeksiyonlar

 • Mantarlar (ana olarak Candida trleri) infeksiyonun ana nedenidir

 • Kritik hastalkl hastalarda geliir

 • Spesifik risk faktrleriyle ilgilidir

 • nfeksiyonu kolonizasyondan ayrt edebilecek tan aralarnn olmamasndan dolay tan gtr

 • Ayrca, epidemiyolojik non-albicans sularna kay tespit etmek g

 • Kesin tan histolojik veya elde edilen steril rneklerden mantarlarn identifikasyonu ile yaplr


Yb de ate sorunu

S

 • Kritik hastalarda S

  • Esas olarak kateter ile ilgili bakteriri veya akndidri eklinde kolonizasyon

  • Nadirende semptomatiktir In critically ill patients, urinary tract infections (UTIs) (mainly

  • Mortalite yada mortalite iin nemli bir neden olarak dnlmemektedir

 • Hastalarda geleneksel klinik belirti ve semptomlar nadiren rapor edilmitir


Cmv antijenemisi

CMV antijenemisi

 • Aklanamayan uzun sren ateli iddetli hastalkl hastalarda tespit edilmektedir fakat nemi bilinmemektedir

 • Ancak, aratrlabilir CMVli hastalar bunlarn aratrlmad hastalara gre daha yksek mortalite ve morbiditeye sahiptir


Yb de ate li hastaya yakla m

YB de ateli hastaya yaklam

Ate (38.3 0C)

ki set kan kltr,

idrar kltrr,

balgam klt

nfeksiyn Alan

Tansal testler

Ampirik

antibiyotik

nfeksiyon alan

Akar deil

Non infeksiyz nedenleri

dnnz

48 saat gzle

48 saat gzle

Ate devam ediyor

Ate devam ediyorsa

Anti fungal

Venografi

ntraabdominal ineksiyon

grntleme

Sanral line (>48 Saat):

kar ve kltr al

Nazal tp: kaldr ve BT

shal: kltr antibiyotik tedavisi


Yb de ate sorunu

 • Febril hastaya balang yaklam

  • Tbbi kaytlarn gzden geirilmesi

  • Fizik muayene

  • Atein zelliklerinin deerlendirilmesi (atein ykseklii, sresi, nabzla ilikisi, tan ve tadvi ile geici ilikisi)

  • Herhangi bir tedavi balamadan nce en az iki kan kltr ayr ine ve farkl blgelerden alnmal

  • Dier uygun kltrler alnmal

  • Klinisyen daima mikroorganizmann kanda grndkten 1-2 saat sonra me ve titremenin olduunu dnmeli

  • Aklanamayan lkositoz, anyon gap asidoz, hipotansiyon, persistan taikardi ve takipne ile ilgili olan aklanamayan veya nednei bilinmeyen ate olgularnda, balang deerlendirmede S, VAP/nozokomiyal pnmoni, flebitis, yara infeksiyonundan orijinini alarak gelien sepsis vaya bakteriyemiye odaklanmal


Yb de ate sorunu

 • Ateli ntropenik hastalarda ve iddetli sepsisin progresif belirtisi olan hastalarda, kltrler alndktan hemen sonra geni spektrumlu antimkrobiyal tedavi balanlmaldr

 • >48 saati gemi santral kateterler ve nazal tpler ekilmeli, semikantitatif veya kantitatif kltr alnmal

 • shalli hastalarda C.difficile iin dk kltr, lkosit ve toksin baklmal

 • ntraabdominal enfeksiyon veya sepsis dnlen hastalarda BT yaplmal

 • Antimikrobiyal tedavi baladktan 48-96 saat sonra ate devam ediyor ve beliirlenmi bir enfeksiyon yoksa, hasta fungal enfeksiyon iin yeniden deerlendirilmelidir (ampirik antifungal balama endikasyonu bulunmaktadr)

 • Ek tan testleri, venografi, eosinofili, tam kan saym, abdominal BT endikedir


Yb de ate sorunu

 • Son yllarda, belirli biyomarkerlar atein deerlendirilmesinde yardmc olarak nerilmektedir (infeksiyz non infeksiyz ayrmnda)

 • Serum prokalsitonin

 • C-reaktif protein,

 • Tumor nekroz faktor-a

 • Serum prokalsitonin YB de ilk gn sresince bakteriyel enfeksiyon ve sepsisin erken aratrlmasnda onaylanmtr


Yb de ate sorunu

 • YB de atein spresyonu iin antipiretik ajanlarn (asetamninofen, metamizol ve propacetamol) ve soutma teknikleri nerilmektedir


 • Login