A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011
Download
1 / 13

A taký bol náš druhý ročník v šk. roku 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 44 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A taký bol náš druhý ročník v šk. roku 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A taký bol náš druhý ročník v šk. roku 2010/2011 ' - kaye-mcintyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

Vtomto kolskom roku navtevovalo druh ronk 73 iakov. V2.A triede 25 iakov pod vedenm p. uiteky Mgr. Ingrid Galetokovej /vedcej MZ/ ap. vychovvateky Bibiny Pivovarnkovej, v2.B triede 24 iakov pod vedenm p. uiteky Mgr. Bibiny ajtyovej ap. vychovvateky Zuzany Rusnkovej av2.C pod vedenm p. uiteky Mgr. Mrii Dudinskej.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

 • Vseptembri sme nadviazali spoluprcu skninicou na Humenskej ulici askninicou Nezbudka. Kninice sme navtevovali raz za mesiac, tu nm pripravili rzne besedy apodujatia napr. Veern tanie pre rodiov adeti, besedu spani spisovatekou Zuzanou Samkovou ain.

 • V oktbri sme absolvovali exkurziu vKosite, kde sme sa dozvedeli ospracovan odpadu aopotrebe triedenia odpadu vdomcnostiach pre nau budcnos.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

 • Vnovembri sme navtvili Bbkov divadlo. Vdecembri sme realizovali vpredvianonom obdob Mikulske posedenia, kde sme sa porozprvali ovianonch zvykoch, tradcich avprjemnej atmosfre sme strvili as so spoluiakmi.

 • Vjanuri sme boli hosami ttneho divadla na predstaven tyria kriatkovia avla.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

Pri prleitosti zpisu do prvho ronka sa konal v portovej hale karneval, kde sme sa vmaskch zabavili vsaiach, ktor nm pripravila detsk organizcia Frigo.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

Vo februri sa uskutonil lyiarsky kurz pre druhkov na Jahodnej amy ostatn, ktor sme nelyovali boli sme sa spani uitekami kza na kzakoch.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

 • V marci sme si vyskali nae vedomosti zmatematiky vsai Klokanko. Aboli sme ikovn. Vrmci druhkov naej koly /poda umiestnenia vrmci druhkov SR/ bola na 1. mieste Aneka Mrtonfiov z2.A, na 2. mieste bola Tnika Kerestiov z2.A aZuzka Kozrov z2.C ana 3. mieste bol Danko olts z2.A.

 • Vkolskom kole Hviezdoslavov Kubn sme si zasa vyskali nae recitan schopnosti. Vaz kolskho kola Slavko Bank bol spen aj vokresnom kole HK , kde zskal 2. miesto.

 • Vaprli sme mali besedy okodlivosti fajenia a2.C bola na filmovom predstaven pri prleitosti Da Zeme.

 • Vmji sme sa predstavili ako spevci vkolskom kole Slvika. Okrem toho sme nau vtvarn ikovnos prejavili vnaich prcach, ktor sme zaslali do sa Vesmr oami det, Moje mesto.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

 • Vmji 2.A trieda bola vvP vGerlachove, odkia si iaci doniesli vea zitkov aspomienok. Vtomto mesiaci sme absolvovali vchovn koncerty vZU na Bernolkovej ulici, kde sme videli ako pracuj vrznych krkoch nai spoluiaci.

 • Vjni 2.B trieda bola vvP vLiptovskom Jne aaj tto iaci zaili vea veselho azaujmavho vkrsnom prostred.

 • 2.C trieda navtvila vrmci vletu Dobinskho svet, pln rozprvkovch bytost.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

Poas marca aaprla sme sa pripravovali na Akadmiu znzvom Z kadho roku troku, ktor bola 24. 5. amy sme naim blzkym ukzali aj na pdiu ak sme ikovn.


A tak bol n druh ro n k v k roku 2010 2011

 • Vjni nm prili ukza svoju ikovnos pskovia so svojimi pnmi,vypouli sme si aj prbehy niektorch pskov vpsch tulkoch. My sme ich obdarovali vekm potleskom, ale aj makrtami arznymi vecami, ktor im pomu.

 • Na Dopravnom ihrisku sme sa dozvedeli, ako sa mme sprva a ak vbavu mme ma na bicykli aako si dva pozor na cestch poas przdnin. Svoje zrunosti sme si precviili na kriovatkch na bicykloch akolobekch.ad
 • Login