Nye roller og udfordringer i arbejdsmiljørådgivningen - Refleksioner SAM 19. maj 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Nye roller og udfordringer i arbejdsmiljørådgivningen - Refleksioner
Download
1 / 8

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nye roller og udfordringer i arbejdsmiljørådgivningen - Refleksioner SAM 19. maj 2009. Forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde foregår hos de virksomheder, der kan og vil

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nye roller og udfordringer i arbejdsmiljørådgivningen - Refleksioner SAM 19. maj 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nye roller og udfordringer i arbejdsmilj r dgivningen refleksioner sam 19 maj 2009

Nye roller og udfordringer i arbejdsmiljørådgivningen - Refleksioner

SAM

19. maj 2009


Forebyggende arbejdsmilj arbejde

Forebyggende arbejdsmiljøarbejde

 • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde foregår hos de virksomheder, der kan og vil

 • Mange små og mellemstore virksomheder møder alene arbejdsmiljørådgiveren i forhold til påbud

 • Sikkerhedsorganisationens rolle i arbejdsmiljøarbejdet nedtones

 • HR afdelingernes rolle i arbejdsmiljøarbejdet oprustes

 • Bestillerniveauet rykker opad i virksomhederne og der er en høj grad af prisbevidsthed


Ydelserne

Ydelserne

 • Mindre focus på traditionelle arbejdsmiljøydelser

 • Mere focus på sundhed og ydelser i øvrigt, der har et personalepolitisk sigte

 • Større krav til udvikling af ydelser – mindre tid og økonomi til udvikling

 • Høj grad af focus på at ”leane” ydelser og administrative rutiner – konkurrencesituationen

 • Mindre focus på forebyggelse – mere focus på problemløsning


Konsulenterne

Konsulenterne

 • Højere faglige krav til konsulenterne – fra generalist til specialist

 • Skal kunne indgå i samspil med andre niveauer i virksomhederne end sikkerhedsorganisationen

 • Større krav om effektivitet i opgaveløsningen

 • Flere administrative krav til konsulenterne

 • Krav om mersalg


Samarbejde og samspil

Samarbejde og samspil

 • De offentlige virksomheder lukker sig ”om sig selv”

 • Indebærer at læring mellem de offentlige og private finder sted i ringe omfang

 • Mindre tid til tværgående samarbejde med andre rådgivere, BAR, AT organisationerne mv.

 • Læring opsamles i de enkelte rådgivningsvirksomheder og bliver dermed ikke tilgængelig på et bredere plan


Projekter

Projekter

 • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde fungerer på et vist niveau ved hjælp af projektmidler

 • Virksomheden vænnes til at forebyggende arbejdsmiljøarbejde kun kan foregå med udefrakommende midler

 • Projektmidlerne kommer hovedsageligt de større virksomheder til gode

 • Arbejdet forsætter ikke ud over projektperioden


Konkurrencesituationen

Konkurrencesituationen

 • Det offentlige marked er stort set gået i stå

 • Der foregår en reel dumping af priser

 • Det samlede marked er stadig uroligt – mange nye ”spillere” på området

 • Fordelingen af projektmidler er præget af nepotisme


Ledelse og organisation

Ledelse og organisation

 • Nødvendigt at opbygge salgsfunktioner

 • Høj grad af focus på økonomi, ordrebeholdning og likviditet

 • Fastlæggelse af præstationskrav – udvikling af præstationsfremmende aflønningsformer

 • Mere focus på strategier og mål

 • Høj grad af focus på, hvilke ydelser, der er lønsomme og udvikling af nye ydelser.


 • Login