Biomasszák hasznosítási lehetőségei - PowerPoint PPT Presentation

Biomassz k hasznos t si lehet s gei
Download
1 / 25

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biomasszák hasznosítási lehetőségei. Gödöllő 2012.04.23 dr. Tóth József info @ bitesz.hu ;T:+3620-5196491. A megújuló energiák helye és összefüggései. A megújuló energiák helye. Energia gazdálkodás. Környezetünk állapota. Takarékosság az energiával. Környezet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Biomasszák hasznosítási lehetőségei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biomassz k hasznos t si lehet s gei

Biomasszák hasznosítási lehetőségei

Gödöllő 2012.04.23

dr. Tóth József

info@bitesz.hu;T:+3620-5196491


A meg jul energi k helye s sszef gg sei

A megújuló energiák helye és összefüggései

A megújuló energiák helye

Energia gazdálkodás

Környezetünk állapota

Takarékosság az energiával

Környezet

 • Megújuló energiák összefüggései

Foglalkoztatás

Megújuló energiák hasznosítása

Versenyképesség

Élelmiszer gazdaság

Élelmiszer gazdaság

Gazdasági növekedés

Társadalmi jólét

Megújuló energia

Energia gazdálkodás

Foglalkoztatás


Meg jul energi k s a hordoz k javasolhat felhaszn l sa

Megújuló energiák és a hordozók javasolható felhasználása

Természeti energiák

Biomasszák

Bio üzemanyagok

Tüzelhető

biomasszák

Gázosítható biomasszák

Hőenergia

Geotermikus energiák

Geotermikus energiák fűtésre


Biomassza s lehets ges felhaszn l sa

Biomassza és lehetséges felhasználása


Biomassza a nagy lehet s g

Biomassza a nagy lehetőség

Dr Dinya L. nyomán

A nemzeti Energia Stratégia az alábbi energetikai célra felhasználható biomassza mennyiségekkel számol.

Eszerint a jelenlegi energiafelhasználásunk 28%-a biomasszából fedezhető lenne.


Fenntarthat biomassza potenci l ma magyarorsz gon

Fenntartható biomassza potenciál ma Magyarországon


Ltalunk javasolt alapelvek

Általunk javasolt alapelvek

 • A mezőgazdaság alapvető feladata az élelmiszer előállítás, tehát csak azt a területet szabad energetikai célra használni, amely a szükséges és eladható élelmiszer mennyiség előállításához nélkülözhető

 • A mező és erdőgazdaság melléktermékeit olyan mértékben célszerű energetikai célra felhasználni, amely a talajerő utánpótlását nem veszélyezteti. A keletkező hulladékokat viszont lehetőség szerint használjuk fel

 • A biomasszát, tekintettel annak alacsony energiasűrűségére elsődlegesen helyben, vagy a lehető legkisebb szállítás mellett használjuk fel

 • A rendelkezésre álló biomasszát úgy használjuk fel, hogy a benne lévő (input) energia legnagyobb hányada hasznosuljon


Biog z

Biogáz

 • A biogáz szerves anyagok mikróbák által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő gázelegy. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot (CO2), nitrogént (N2), hidrogént (H2), kénhidrogént (H2S), ammóniát és egyéb maradványgázokat tartalmaz (pl.: sziloxán, metil-merkaptánt (CH3SH)).


A mez gazdas gi zemhez k thet biog z zem ltal nos s m ja

A mezőgazdasági üzemhez köthető biogáz üzem általános sémája


Energia hasznosul sa

Energia hasznosulása


Energia rt kes thet s ge

Energia értékesíthetősége

Az ábra jól szemlélteti a biogáz üzemeknél általában meglévő problémát:

A felhasználható energiából fel nem használt rész


Egy figyelemre m lt modell

A berendezés sémája

1=Fermentorok

2=Keringető szivattyú nyomó vezetéke

3= Keringető szivattyú visszatérő vezetéke

4= Utántöltés

5= Gáz elvezetés a fermentorokból

6= Szivattyú

7=Gáz tisztító berendezés

8= Puffer tartály

9= Gáz elvezetés a felhasználóhoz

Előkészítő (savanyító) tartály

4

2

5

9

8

3

1

4

1

2

6

5

Szedliment

7

4

3

1

1

Egy figyelemre méltó modell

 • Kisüzemi berendezés 5-25 kWh/h teljesítmény

 • A gáztermelés leállítható és újraindítható

 • A szubsztrátum szárazanyag tartalma 20% is lehet

 • Az erjedés sebessége kb kétszer gyorsabb a szokásosnál

 • v


4 m 3 t rfogat m k d berendez s g zhozama 700 l h

4 m3 térfogatú működő berendezés gázhozama 700 l/h

 • Ez a berendezés modellnek tekinthető érdemes lenne – ahogy a fejlesztő mondja kisüzemi méretbe (250m3 - 25-50 kWh teljesítményre kifejleszteni)


T zelhet biomassz k s hasznos that s guk

Tüzelhető biomasszák és hasznosíthatóságuk

Tüzelhető biomassza fajták


T zelhet biomassza legc lszer bb felhaszn l sa

Tüzelhető biomassza legcélszerűbb felhasználása


Nkorm nyzati int zm nyek h ig nye

Önkormányzati intézmények hőigénye

Az önkormányzati intézmények az összes fűtési költségnek ugyan nem egészen 10%-át reprezentálják de a példa szempontjából ezek jelentősége a részarányukat többszörösen meghaladja

 • A település-soros felmérés alapján az országban összesen 135 olyan önkormányzat van ahol a közvetlenül hozzá tartozó területen az évente képződő és begyűjthető tüzelhető biomassza mennyisége nem elegendő az intézményi fűtés biztosítására. (Üdülőterületek.) Az összes többinél ennek többszöröse rendelkezésre áll.

 • Az önkormányzati intézmények több mint 95%-a jelenleg gázfűtésű. (302 olyan önkormányzat van, ahol az intézményeket PB, vagy tartályos gázzal fűtik.

 • Az önkormányzati intézmény fűtés ma mintegy 75%-ban egyedi fűtés.


Mennyibe ker l a h k l nf le t zel anyagokban

Mennyibe kerül a hő különféle tüzelőanyagokban ?


A f ldg z kiv lt s lehet s ge s felt telei a f t m vek eset ben

A földgáz kiváltás lehetősége és feltételei a fűtőművek esetében


F ldg z kiv lt s lehet s ge egyedi f t si rendszerekben

Földgáz kiváltás lehetősége egyedi fűtési rendszerekben

A rendszerek általános jellemzői

Alap feltételek

Az eddigi tapasztalatok szerint az egyedi fűtési rendszereknél a biomasszára való átállás teljes beruházási költsége a kazán árának 135-185%-a.


A lehets ges megtakar t s meghat roz sa ltal nosan

A lehetséges megtakarítás meghatározása (általánosan)

 • A költségek legnagyobb hányadát a tüzelőanyag költség teszi ki. Ebből következik, hogy a lehetséges megtakarítás legfontosabb tényezője a kiváltani tervezett földgáz ár, és a fűtésre tervezett biomassza árának aránya, egységnyi fűtőértékre vetítve.

 • A gáz esetében – mivel annak a fűtőértéke stabil – ez csak az ártól függ.

 • A biomassza esetében azonban jelentős lehet a fűtőérték eltérés még azonos ár esetében is.

 • További befolyásoló tényező a biomassza kazán várható hatásfoka és a helyettesített gázkazán hatásfok különbsége. A biomassza kazán hatásfokát jelentősen befolyásolja a kapacitás kihasználtsága, ezért fontos a megfelelő kapacitású kazán kiválasztása. (A biomassza felhasználás várható mennyiségét mindig a hatásfok különbség ismeretében kell meghatározni.)

 • A következő tényező a biomassza fűtés felmerülő többlet költségek meghatározása.

 • E tényezők előzetes számbavétele azért is fontos, mert szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy drágább lesz a fűtés költsége. (Alacsony hő értékű és drága biomassza, túlméretezett kazán, magas járulékos költségek.)

*


A biomassza f t s lehets ges k lts gmegtakar t sa egyedi f t si rendszerekben

A biomassza fűtés lehetséges költségmegtakarítása egyedi fűtési rendszerekben

 • A táblázatban a pellet fűtőértéke 16 MJ/kg értékkel van figyelembe véve

 • A pellet fűtés többletköltségét pedig az alapanyag költség 14 %-ával vettük figyelembe


Bio zemanyagok

Bioüzemanyagok


Biomassz k hasznos t si lehet s gei

Szerves trágya

Biohumusz értékesítés

Aerob fermentáló

Állattenyésztés

Biohumusz

Alapanyag:

- Szerves trágya

- Egyéb szerves hulladék

Szilárd

Folyékony

3% N2 Öntözővíz

Melléktermék:

Trágyalé

Biogáz értékesítés

Szerves alapanyag

Villamos áram

értékesítés

Biogáz

Belső/Telepi gázfelhasználás

Belső/Telepi villamos

áram felhasználás

Erőmű

Biogázüzem

Égetés

Hőenergia

Melléktermék:

Hőenergia (900C víz)

Fermentorok fűtése

Növénytermesztés

Folyékony és/vagy szilárd rész

Üvegház

Melléktermék:

Szeszmoslék

Szilárd rész

Kukorica Búza

Bioetanolüzem

Takarmány

(fehérjepótlás)

Táptalaj fehérjeforrás

számára (gombatelep)

Vegyipar (üzemanyag bekeverése)

Feldolgozóipar

(lebomló csomagolóa.)

Élelmiszeripar

Cirok Cellulóz


K sz n m a figyelm ket

Köszönöm a figyelmüket

A téma részletesebb kifejtése

http://www.bitesz.hu/biomassza/az-onkormanyzati-intezmenyek-gazfutesenek-kivalthatosaga.html

http://www.bitesz.hu/fenntarthatosag-altalaban/fenntarthatosag-energia-koncepcio.html

http://www.bitesz.hu/hoenergia/foldgaz-kivaltas-lehetosege-es-gazdasagossaga-a-hoenergia-eloallitasban.html

http://www.bitesz.hu/biogaz/mezogazdasagi-mellektermekekre-alapozott-biogaz-uzemek-gazdasagossaga.html

http://www.bitesz.hu/szakmai-publikaciok/megujulo-energiafelhasznalas-novelesenek-egyes-kornyezetvedelmi-es-gazdasagi-kerdese.html

http://www.bitesz.hu/biogaz/biogaz-uzem-testre-szabva.html


 • Login