Mitja Vidmar STEREO FOTOGRAFIJA - PowerPoint PPT Presentation

Mitja vidmar stereo fotografija
Download
1 / 130

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mitja Vidmar STEREO FOTOGRAFIJA. 3D.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mitja Vidmar STEREO FOTOGRAFIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mitja vidmar stereo fotografija

Mitja VidmarSTEREO FOTOGRAFIJA

3D


Mitja vidmar stereo fotografija

Svet okoli nas opazujemo z dvema očesoma. Levo oko gleda malo z leve, desno oko pa malo z desne v smer gledanja. Zaradi tako nastale majhne spremembe v perspektivi, nastanejo razlike med slikama levega in desnega očesa, ki jih možgani združijo v zaznavanje globine prostora


Mitja vidmar stereo fotografija

Če pogledamo n.pr. v drevesno krono z enim očesom, težko razločimo v množici listov, kateri list je spredaj in kateri zadaj. Čim pa odpremo še drugo oko, se pojavi zaznavanje prostorske globine


Mitja vidmar stereo fotografija

V stereo - oziroma 3D-fotografiji posredujemo z diapozitivi ali slikami na papirju, ki vsebujejo leve in desne polslike, pravi vtis globine prostora


Kratka zgodovina in razvoj

KRATKA ZGODOVINAinRAZVOJ


Mitja vidmar stereo fotografija

Stereoskopija (stereofotografija ali 3D-fotografija) je tako stara kot fotografija sama, saj segajo njeni začetki v 40-ta leta 19. stoletja in je edina fotografska tehnika, ki ustreza naravnemu načinu gledanja z obema očesoma - zaznavanju prostora


Mitja vidmar stereo fotografija

Beseda "stereo..." prihaja iz grščine in pomeni "telesno", "prostorsko". "Stereoskopija" je torej predstavitev tridimenzionalnega prostora v sliki


Mitja vidmar stereo fotografija

V svetu velja, da jeto najpopolnejša in najlepša oblika fotografije, ker nudi enostavno in zelo učinkovito metodo predstavitve:

3D - ali prostorsko sliko


Mitja vidmar stereo fotografija

Prvo odkritje potrebnosti obstoja dveh delov za stereo sliko (polslik) je napravil že matematik Euklid leta 280 pred našim štetejem


Mitja vidmar stereo fotografija

Toda šele leta 1832 je angleški fizik Sir Charles Wheatstone (1802 - 1875) uspel v risbi predstaviti prostorske slike in jih opazovati v stereoskopu, ki ga je sam skonstruiral


Mitja vidmar stereo fotografija

Rojstni dan stereofotografije pa je v letu 1849, ko je Škot Brewster skonstruiral prvo fotografsko kamero z dvema objektivoma


Mitja vidmar stereo fotografija

Komaj deset let kasneje je London Stereoscopic Company že razpolagala s preko 100.000 stereogrami z motivi znamenitosti iz vsega sveta


Mitja vidmar stereo fotografija

Stereoskopija je tako osvojila svet in 3D - slike iz vsga sveta so prišle v domove mnogih družin. Ta svetovni stereo val je nekoliko upadel okrog leta 1900


Mitja vidmar stereo fotografija

Leta 1920 je stereofotografija ponovno pričela svoj vzpon in v zmedi druge svetovne vojne v Evropi prišla skoraj v pozabo


Mitja vidmar stereo fotografija

Svoj ponovni razcvet je stereofotografija dosegla v petdesetih letih tega stoletja, ko je v svetu več kot 50 proizvajalcev proizvajalo stereo fotoaparate


Mitja vidmar stereo fotografija

Da je zanimanje za stereofotografijo v svetu še vedno v porastu potrjuje tudi veliko število stereoskopskih združenj in klubov. Poleg mednarodne organizacije ISU (International Stereoscopic Union) imajo svoja združenja skoraj vse države sveta


Slovenija

SLOVENIJA

STEREOSKOPSKO DRUŠTVO LJUBLJANA

Sedež:pri ELEK svetovanje d.o.o.o., Marice Kovačeve 7

Srečanja:Elektroinštitut “Milan Vidmar”, Hajdrihova 2 Ljubljana, vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu ob 19 uri


Mitja vidmar stereo fotografija

Pojavljajo se tudi nove stereoskopske tehnike, predvsem za opazovanje stereoskopskih slik


Mitja vidmar stereo fotografija

Poleg 3D IMAX kinematografov, sta med drugim že razvita in v preizkusni fazi dva sistema za opazovanje stereoskopske televizijske slike brez kakršnihkoli pripomočkov


Mitja vidmar stereo fotografija

Tudi digitalna tehnika vedno bolj prodira na področje stereofotografije in stereo filmske tehnike, tako da je že skoraj enakovredna analogni


Lenticularna 3d fotografija

Lenticularna 3D fotografija

tudi doživlja neke vrste renesanso. Z novo tehnologijo, ki jo je razvila firma Snap 3D so

lentikularne fotografije –

fotografije, posnete s kamerami na 3 oziroma 4 objektive, ki se jih lahko gleda brez pripomočkov, ker so pokrite z lečnim rastrom, ki pokriva računalniško oblikovan raster iz razreza z vsemi objektivi posnetih slik, veliko pridobile na kvaliteti, še posebej, če so posnete s kamerami s 5 objektivi.


Novosti v projekciji

NOVOSTI V PROJEKCIJI

Polarizacijske filtre, ki požirajo veliko svetlobe in ne dovoljujejo nagibanja glave med gledanjem, že počasi zamenjujejo interferenčni filtri in kromatski filtri, katerih uporaba dovoljuje projekcijske površine, ki depolarizirajo svetlobo


Mitja vidmar stereo fotografija

Vedno bolj popularna postaja tudi stara tehnika Anagliphov, ki pa sedaj namestordeče-zelenihuporablja rdeče-modrefiltre, ki omogočajo zaznavanje barv, ter zahteva samo navaden projektor z enim objektivom in ne zahteva površine, ki ne depolarizira svetlobe


Mitja vidmar stereo fotografija

TISK

Množijo se publikacije, ki vsebujejo stereo fotografije. Pri tem se uporabljajo tako tehnike z dvema posnetkoma, kot tudi z rdeče-modrimi Anagliphi


Podro ja uporabe stereo fotografije

PODROČJA UPORABESTEREOFOTOGRAFIJE


Mitja vidmar stereo fotografija

Fotogrametrija in kartografija, Geologija in oceanografija, Varstvo okolja, Meteorologija, Raziskovanje planetov, Inženirska fotogrametrija, Arheologija, Zgodovinska dokumentacija, Muzeji, Stereo – motografija, Medicinska rentgenologija in računalniška tomografija, Mikroskopija, Stereo-risbe, Kriminalistika, Policija, Tehnika in 3D – virtualna resničnost


Bistveni elementi stereoskopske tehnike

BISTVENI ELEMENTI STEREOSKOPSKE TEHNIKE


Mitja vidmar stereo fotografija

Če pa vzamemo dva objektiva in na ta način posnemamo oči, dobimo prostorsko ali stereoskopsko sliko. Pri opazovanju stereoskopske slike s pomočjo optičnega pripomočka, z nekaj vaje pa tudi s prostim očesom, povzročimo v možganih zaznavo prostora

STEREOSKOPSKA SLIKASlika na papirju ali filmu, kakršne smo navajeni, je posneta z enim objektivom na fotoaparatu. Ker je samo ploskovna slika, ne more posredovati pravega vtisa prostora


Obe za zaznavo prostora potrebni nekoliko razli ni polsliki lahko dobimo na ve na inov

Vzamemo normalen (enooki) fotoaparat in naredimo oba posnetka enega za drugim. Pri tem se seveda objekt ne sme premikati.

Pravilnejša metoda je, da damo oba objektiva v eno ohišje, kot so oči na glavi.

V stereo-kamero lahko spojimo tudi dva fotoaparata, ki posnameta polsliki.

Oba objektiva pa sta lahko združena kot izmenljiva optika v eni kameri.

Možnost, da dobimo s samo enim objektivom dve sliki je v tako imenovanem delilcu žarkov.

Obe, za zaznavo prostora potrebni, nekoliko različni polsliki lahko dobimo na več načinov:


Mitja vidmar stereo fotografija

Prirojena lastnost, da moramo zaznati stvari, ki jih gledamo, čim ostreje, sicer se počutimo nelagodno ali pa nas muči glavobol, zahteva, da morajo biti slike ostre. Tudi najbolj neostro fotografijo ali grafiko oko vidi "ostro", ker se po potrebi akomodira na strukturo papirja ali tiskarski raster.

Pri stereoskopskem gledanju morajo možgani poleg akomodacije prevzeti še delo zlitja obeh polslik v zaznavo prostora, kar pa ne zmorejo, če so slike neostre, ali pa se ozdovejo z glavobolom, ker pogrešajo ostre linije na katere bi se "navezali".

Tudi konvergiranja pri opazovanju stereoslik ne sme biti, saj vse točke v sliki ležijo v isti ravnini na papirju ali platnu pri projekciji.


Slike morajo biti pravilno justirane

Slike morajo biti pravilno justirane

Razlika med obema polslikama mora izpolnjevati določena pravila, ki izhajajo iz fiziologije oči - če pri gledanju silimo oči k navpičnemu škiljenju, povzroča to močne glavobole, zato v stereo slikah ne sme biti višinske paralakse. Identične točke v polslikah morajo ležati vedno na isti vodoravni liniji. Tudi nobena od polslik ne sme ležati poševno napram drugi


Mitja vidmar stereo fotografija

Razlika med obema slikama na mrežnicah očes je le v vodoravnih odstopanjih. Ta ležijo v t.i. panum področju oči. Velikost teh področij se razlikuje od človeka do človeka, prav tako kot razdalja med očmi. Zato tu ni treba izpolnjevati obveznih pogojev. Če pa ne želimo svojih stereo-slik gledati le sami, moramo izpolniti določena pravila


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri gledanju uokvirjenih diapozitivov ali slik ležijo predmeti, katere gledamo, v različnih ravneh. Ena od teh ravni je podana z obrobo slike. To obrobo predstavlja notranji okvir pri okvirjih diapozitivov, ali pa, največkrat bela obroba papirnatih slik. Ta obroba oblikuje pri gledanju neke vrste okno, t.j. navidezno - ali stereookno. Zaželjeno je, pri razstavah in natečajih pa celo obvezno, da mora celotna slika ležati za navideznim oknom. Izjeme seveda tudi tu potrjujejo pravilo


Mitja vidmar stereo fotografija

S premikanjem polslik v horizontalni smeri lahko justiramo prostorsko sliko pred ali za navidezno okno. Večja razdalja med polslikama premakne predmet nazaj, manjša pa naprej. Pri zmanjšanju razdalje polslik in premaknitvi prostorske slike pred okno, nastopi določeno pomanjšanje te slike


Mitja vidmar stereo fotografija

Največ posnetkov se naredi v razdalji med 2 m in . Zato je bila po tihem dogovoru izbrana oddaljenost 2m za navidezeno okno ali kratko "okno" in sicer za "normalne" goriščnice objektivov in razdaljo med obema objektivoma približno enako očesni. Pri drugih vrednostih pa je treba optimalno oddaljenost okna izračunati


Mitja vidmar stereo fotografija

Razdalja sredin slikovnih oken v stereo-kameri je večinoma nekaj večja od razdalje osi objektivov. Tako je zagotovljen popoln izkoristek formata, če justiramo stereo-sliko za "okno". Pri maloslikovni kameri znaša ta razlika cca 1,2 mm, če upoštevamo razdaljo med "normalnimi" objektivi od 65 mm do 75 mm, kar odgovarja razdalji oči


Mitja vidmar stereo fotografija

Če spojimo dve "običajni" monokameri v stereo-sprego, nadomestimo navedeno razliko s konvergenco osi objektivov. Za sprege dveh fotoaparatov s 35 mm ali 50 mm objektivi in razdaljo objektivov - bazo –

75 mm, dosežemo potrebno navidezno okno s konvergenco optičnih osi za 1,6


Mitja vidmar stereo fotografija

Optične osi kamer morajo koinvergirati tako, da so  oddaljeni predmeti, preslikani na film, med levo in desno polsliko premaknjeni za 1,2 mm proti zunanjemu robu. To konvergenco dosežemo če obe kameri namerimo na točko v oddaljhenosti, ki jo lahko izračunamo tako, da goriščnico objektiva pomnožimo z bazo (razdaljo osi objektivov – vse v mm). Za objektiv 35 mm in bazo 75 mm, je ta oddaljenost npr. 2,6 m.

Pri zoom objektivih moramo vzeti najdaljšo goriščno razdaljo


Mitja vidmar stereo fotografija

Ker so razdalje oči pri posameznih ljudeh in rasah zelo različne, gibljejo se med 50 mm in 70 mm (razlika je torej do 20 mm), je bila dogovorjena kot mednarodna norma razdalja 63,5 mm . Zato morajo stereoskopi oziroma stereo-kukala izpolnjevati to določilo. Razlika v razdaljah oči pa mora biti upoštevana v ustreznem premeru leč za opazovanje slike


Iz pogojev opazovanja kot so bili opisani izhajajo pogoji fotografiranja

IZ POGOJEV OPAZOVANJA, KOT SO BILI OPISANI, IZHAJAJO POGOJI FOTOGRAFIRANJA


Mitja vidmar stereo fotografija

Če fotografiramo z normalno bazo 65 mm in goriščnico (za 24 x 36 mm = 50 mm, za druge formate, ki jih uporablja stereofotografija – 18 x 24,

24 x 23, 24 x 28 in 24 x 30 mm pa 35 mm) prostor z globino, ki sega od 2 m do , se na slikovni ravnini (na filmu) pojavi vrednost  kot razlika med oddaljenostjo med najbližjo točko in najbolj oddaljeno točko. To razliko  imenujemo deviacija


Dovoljena deviacija

DOVOLJENA DEVIACIJA

za maloslikovne kamere (leica format)

znaša

 = 1,2 mm


Mitja vidmar stereo fotografija

Vsako stereo-sliko, pri kateri deviacija  ni prekoračena ali pa je le malo prekoračena, brez težav opazujemo in pri tem nimamo nikakršnih težav z zlitjem polslik


Mitja vidmar stereo fotografija

Iz tega sledi, da je treba s približevanjem objektu zmanjševati bazo, ali pa sliki dati manjše okno, sicer objekt na polslikah ni več na pravem mestu, odstopanje od deviacije  je preveliko in polsliki se pri opazovanju težko zlijeta oziroma do zlitja polslik sploh ne more priti


Tako dobljeno premaknitev slikovnega okvira imenujemo vgrajeno navidezno okno

Tako dobljeno premaknitev slikovnega okvira imenujemo vgrajeno navidezno okno


Globinski pogoj

GLOBINSKI POGOJ

Zagotavljanje tako imenovanega globinskega pogoja je predpogoj za zlitje stereoskopskih slikovnih parov v prostorsko sliko pri opazovanju


Mitja vidmar stereo fotografija

Akomodacija (izostritev oči) in konvergenčna premaknitev (položaj škiljenja oči) sta ozko povezani funkciji. Za določeno razdaljo objekta ima določena konvergenčna premaknitev oči vedno za posledico določeno akomodacijsko vrednost očesne leče, ki je odvisna od te razdalje


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri prostem gledanju z obema očesoma se konvergenca in akomodacija vedno nemoteno nastavljata skupaj od najbližje do najbolj oddaljene točke objekta. Zato vedno vidimo jasno in ostro sliko!


Mitja vidmar stereo fotografija

Če pri opazovanju stereoskopske slike ne pride do zlitja polslik v prostorsko sliko in vidimo dvojno sliko, je največkrat vzrok v tem, da je bilo pri posnetkuglobinsko območje motiva preveliko, ker ni bil upoštevan pogoj 70 kotnih minut


Mitja vidmar stereo fotografija

Da bi se izognili motnjam pri zlitju polslik naj bi bil pri posnetku optimalni globinski kot (opt) 70 kotnih minut, maksimalni dovoljeni globinski kot (max) pa naj ne bi presegal 100 kotnih minut


Mitja vidmar stereo fotografija

Globinski pogoj pogojuje, da je z naraščajočo goriščnico objektiva ugodnejša uporaba večjih baz, saj pri njih 70'- no pravilo dovoljuje uporabo bolj odprtih zaslonk.Baza je odvisna od razdalje bližje točke in ne od globine prostora, ki ga želimo upodobiti.70'- no pravilo je torej treba, ob pravilno izbrani bazi, upoštevati s pomočjo zaslonke in skale globinske ostrine na objektivu


Mitja vidmar stereo fotografija

Empirični podatki navajajo, da je globinski pogoj izpolnjen, če globino prostora, ki ga želimo upodobiti izenačimo zglobinsko ostrino objektiva


Mitja vidmar stereo fotografija

Z naraščajočo goriščnico objektiva je ugodnejša uporaba večjih baz, saj pri njih 70'-no pravilo dovoljuje uporabo bolj odprtih zaslonk


Mitja vidmar stereo fotografija

Baza je odvisna tudi od razdalje bližje točke in ne od globine prostora, ki ga želimo upodobiti. 70'-no pravilo je torej treba, ob pravilno izbrani bazi, upoštevati s pomočjo zaslonke in skale globinske ostrine na objektivu


Avtomati na najbli ja to ka

AVTOMATIČNA NAJBLIŽJA TOČKA

Objektivi so glede na goriščnico okarakterizirani z zornim kotom. Kamero stoječi fotograf drži v rokah pribižno 150 - 170 cm nad tlemi in zorni kot objektiva seka tla v določeni oddaljenosti. To oddaljenost sečišča imenujemo avtomatična najbližja točka


Mitja vidmar stereo fotografija

Če držimo kamero tako, da je optična os objektiva paralelna z ravnino stojišča, je ob predpostavki, da držimo kamero v višini 155 cm, avtomatična najbližja točka:


Mitja vidmar stereo fotografija

Na najbližjo točko ni potrebno paziti, če baza ni večja kot 100 mm. Seveda objektov, ki so posebej blizu in segajo visoko v sliko, ne smemo ignorirati. Izogibati se moramo njihovemu snemanju


Mitja vidmar stereo fotografija

V makro-stereo-fotografiji lahko zaradi majhnih baz uporabljamo le eno kamero, ki jo premikamo – najbolje na drsniku


Lahko pa uporabimo tudi dve kameri in bazo spreminjamo s pomo jo polprepustnega ogledala

Lahko pa uporabimo tudi dve kameri in bazo spreminjamo s pomočjo polprepustnega ogledala


Stereoskopska baza liliputizem in gigantizem

STEREOSKOPSKA BAZALILIPUTIZEM IN GIGANTIZEM


Stereoskopska baza

STEREOSKOPSKA BAZA

S stereoskopsko bazo je označena razdalja med optičnima osema levega in desnega objektiva v stereo kameri, razdalja med optičnima osema dveh kamer, ki ju združimo v stereo-sprego ali pa premaknitev optične osi, kadar uporabljamo za stereo posnetke eno kamero, ki jo premikamo


Mitja vidmar stereo fotografija

Baza ima vpliv na najbližjo in najbolj oddaljeno točko


Liliputizem

Liliputizem

Na osnovi razdalje med očmi, ki je v povprečju 65 mm, lahko zaznavamo prostor do razdalje cca. 50 m. To velja tudi za posnetke motivov, fotografiranih z normalno bazo 65 mm. Povečanje baze daleč preko 65 mm pa omogoča zaznavanje prostora preko 50 m


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri ustrezno veliki bazi (preko 500 mm) lahko vidimo prostorsko tudi motive, ki so oddaljeni več kilometrov. Ker za našo naravno sposobnost gledanja in naš spomin ni normalno, da vidimo kilometre oddaljeno gorsko pokrajino ali tvorbe oblakov prostorsko, vidimo z veliko bazo posnete motive kot modelirano pokrajino, kakršno poznamo n.pr. pri modelni železnici


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri posnetkih z veliko bazo je treba paziti na to, da ni v sliki podrobnosti, ki bi bile preblizu, da se zadrži 70'-nipogoj


Gigantizem

Gigantizem

Če naredimo stereo-posnetek z zelo majhno bazo, 10 mm ali manj, kot je n.pr. potrebno za fotografiranje rož, dobimo pri opazovanju stereoskopske slike prekomerno velik občutek motiva.

Ta efekt imenujemo gigantizem


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri gigantizmu se dogaja prav nasprotno kot pri fotografiranju z zelo veliko bazo. Prostorsko sliko motiva vidimo nenaravno veliko, ker je baza napram očesni razdalji 65 mm močno pomanjšana


Tehnika fotografiranja

TEHNIKA FOTOGRAFIRANJA


Dr anje kamere

Držanje kamere

Kamero moramo držati tako, da sta objektiva oziroma posnetka popoolnoma vodoravno drug poleg drugega.. Lahko si pomagamo tudi z libelo, ki jo namestimo na kamero


Mitja vidmar stereo fotografija

Če držimo kamero pri sprožitvi postrani, dobimo "višinsko napako" - razliko med uokvirjeno levo in desno polsliko


Mitja vidmar stereo fotografija

Stereo-kamero ne smemo obrniti za pokončen posnetek, razen, če imamo v ta namen ustrezno spojeni dve kameri, za kateri tudi velja pravilo horizontale. V nasprotnem primeru dobimo polsliki, ki sta obrnjeni za 90 in pokončne stvari ležijo


Pravilna izbira baze

Pravilna izbira baze

Pravilna izbira baze zagotavlja oddaljenost navideznega okna in željeno stereoskopsko globino v odvisnosti od 70' pravila. Bazo izbiramo v odvisnosti od oddaljenosti motiva, ki se mora praviloma nahajati za navideznim stereoskopskim oknom. Šele pravilno izbrana baza omogoča nemoteno in neutrudljivo opazovanje stereo-slike


Mitja vidmar stereo fotografija

Goriščnice najugodnejših objektivov za posamezne skupine motivov in empirično ugotovljene najugodnejše baze zanje


Oblikovanje slike

OBLIKOVANJE SLIKE


Prednji in zadnji plan

Prednji in zadnji plan

Prednji plan je treba enačiti z najbližjo, zadnji plan pa z najbolj oddaljeno točko.

Za čim učinkovitejšo globino, je pomembno oblikovanje prednjega plana. Posebej ugodni za poudarjanje prostorske globine tipičnih 3-D-scen so naslednji motivi:

 • Skupine ljudi in živali

 • Ograje, skozi katere se vidi

 • Skulpture in vodnjaki

 • Šopi trave, drevesa in vejevje

 • Skale, mostovi in zidovi

 • Griči in globeli

  V prostorski sliki lahko jasno razpoznamo tudi ravninske terenske oblike


Razporeditev prostora

Razporeditev prostora

Stereoskopski prostor mora biti jasno razčlenjen. Močno izrazni motivni elementi v prednjem planu so najboljša predpostavka za sliko z dobrim stereo efektom. Prehod k sredini prostora naj bo, če je le mogoče, zvezen, saj sredina prostora pogosto vsebuje glavni motiv


Mitja vidmar stereo fotografija

Vodenje prostora iz sredine proti ozadju je za oblikovanje slike tridimenzionalnega prostora večinoma podrejenega pomena, saj z naraščajočo razdaljo 3-D zaznavanje prostorskih motivov naglo upada do nerazpoznavanja globine


Mitja vidmar stereo fotografija

Od razdalje cca. 50 m naprej je s standardnim objektivom (35 ali 50 mm) pri bazi 65 mm prostorska upodobitev 3-D prostora komaj še mogoča. Slikovno zajetje prednjega plana mora biti uglašeno z razdaljo ozadja. Globinskega pogoja ne smemo kršiti


Ostrina slike

Ostrina slike

V nasprotju s ploskovno sliko, pri kateri lahko nakažemo globino z neostrimi slikovnimi elementi, je v stereofotografiji tak način podajanja globine nepotreben, v večini primerov je celo moteč. Prav tako kot vidijo naše oči vedno ostro sliko prostora, želimo pri opazovanju stereo-diapozitiva ali slike zaznavati samo ostre elemente prostora


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri opazovanju vseh 3D-objektov v sliki bi želeli videti ostro tudi neostre 3D elemente motiva, kar pa tudi pri največji možni pripravljenosti našega očesa na fokusiranje ni možno. Naše oči so preobremenjene in se utrudijo. Še posebej motijo neostrine pred najbližjo točko motiva. To se izraža v močnem motenju zlitja polslik. Oči bolijo in pozornost opazovanja stereo slik upada


Mitja vidmar stereo fotografija

Stereoskopska ostrina slike je zagotovljena samo takrat, kadar jestereoskopska globina enakaglobinski ostrini


Uokvirjanje diapozitivov

UOKVIRJANJE DIAPOZITIVOV


Mitja vidmar stereo fotografija

BONUM okvirčki 5x5 se dobijo v pakiranju po 50 za formate diapozitivov 16x21, 22x23, 28,5x23 in 23x33 mm. Polni "leica" format 24x36 mm za stereo-diapozitive ni primeren, saj nam ne ostane dovolj prostora za premikanje v okvirčku, ko diapozitive justiramo. Ti okvirčki imajo zobate letve, ki se premikajo v utoru. Nanje nataknemo preforacijo diapozitiva, za justiranje pa premikamo zobato letvico v levo ali desno. Ko okvirček zapremo je film trdno fiksiran in se ne more več premakniti, kar je za dobro stereo projekcijo odločujočega pomena


Mitja vidmar stereo fotografija

RBT standardizirani okvirčki 101x41 mm se dobijo v formatih slike 21x16, 23x21, 23x28, 23x31,5 in 23x33 mm, v pakiranju po 50. Imajo utore spodaj in zgoraj, v katere se vloži zobata letvica, na katero se natakne perforacija filma. Letvice se lahko premikajo levo in desno. Ker imajo asimetrično nameščene zobčke in utore, lahko glede na to, kako letvico obrnemo, oziroma, kam jo namestimo reguliramo višino slike. Ti okvirčki so dosegli najširšo uporabo in so postali standard na srečanjih stereofotografov in na natečajih


Mitja vidmar stereo fotografija

3D-diapozitivi morajo v primerjavi z normalnimi diapozitivi ležati stabilneje v okvirčku, tako da se nikakor ne morejo niti malo premakniti. To dosežemo najlaže z uporabo dveh BONUM ali enega RBT-dia okvirčka


Mitja vidmar stereo fotografija

Ko stereopolsliki vložimo v temnejši del okvirčka, preverimo, če se na spodnjem robu okna nahajajo isti elementi slike na levem in desnem delu. Če je na eni ali drugi polsliki kak element motiva pokrit s spodnjim robom, moramo to višinsko napako popraviti s pomočjo zobate latve. Zobate letve omogočajo premaknitev po višini za 0,1 mm ali 0,2 mm, pri RBT okvirčkih, odvisno od tega ali jih namestimo spodaj ali zgoraj, pa še za 0,3 in 0,4 mm. Nato z premikanjem polslik vzdolž spodnjega roba nastavimo pravilno lego najbližje točke motiva


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri razdalji s = 62 mm med obema okvirjema (oknoma) po DIN 4531 (kar odgovarja srednji razdalji med očesoma), naj bi bila razdalja med najbližjo točko na levi in desni polsliki 62,1 mm, kar velja za BONUM in RBT ter vse ostale okvirčke


Mitja vidmar stereo fotografija

Montažo stereoskopskih posnetkov si lahko močno olajšamo s posebnimi pripravami. Brez takega pripomočka je montaža stereo-slik zelo težavna


Mitja vidmar stereo fotografija

Za “montažo” digitalnih stereoskpskih posnetkov obstaja več računalniških programov. Trenutno najpopolnejši jeCOSIMA:

CORRECTSTEREOIMAGES

COSIMAje software, ki posamezne stereo polslike avtomatično montira v popolno stereo sliko. Avtomatično razpozna in korigira napake v višini, velikosti, rotaciji in trapezoidnosti ter razlike v barvah in kontrastih. Avtomatično nastavi tudi ustrezno stereoskopsko okno.


Opazovanje diapozitivov in slik

OPAZOVANJE DIAPOZITIVOV IN SLIK


Kukala za maloslikovne diapozitive formata 101 x 41 mm

Kukala za maloslikovne diapozitive formata 101 x 41 mm


Opazovanje slik na papirju

Opazovanje slik na papirju


Stereo projekcija

STEREO PROJEKCIJA


Pravilno projeciranje stereo diapozitivov

Pravilno projeciranje stereo diapozitivov

Pri 3D-projekciji moramo projecirati levo in desno polsliko v enaki velikosti in svetlosti ter stereoskopsko potrebni natančnosti prekrivanja


Mitja vidmar stereo fotografija

Prvi pogoj je, da imata oba projekcijska objektiva povsem enako goriščnico. Goriščnici se ne smeta razlikovati za več kot 1%, tako da, sta obe polsliki na platnu enako veliki. Firma RBT nudi v ta namen izbrane "dvojčke" objektivov


Mitja vidmar stereo fotografija

Drugi pogoj je, da projektorje postavimo tako, da sta polsliki na platnu projecirani ena preko druge. Paziti pa moramo, da razlika med najbolj oddaljeno točko med levo in desno polsliko ni večja od

65 mm, kar je razdalja

med očesoma


Mitja vidmar stereo fotografija

Tretji pogoj je pravilna izbira projekcijskega platna. Projecira se namreč s polarizirano svetlobo, ki se na platnu ne sme depolarizirati. V ta namen so potrebne projekcijske površine s kovinsko površino iz aluminija


Stereo projektor

Stereo projektor

 • Za projekcijo 5x5 stereo-diapozitivov je najprimernejša uporaba dveh identičnih projektorjev istega proizvajalca

 • Za projekcijo stereo diapozitivov v okvirčkih 41 x 101 mm po DIN 4531 je firma RBT je razvila poseben stereo projektor


Mitja vidmar stereo fotografija

Za projekcijo 5x5 stereo-diapozitivov je najbolje, če namestimo projektorja enega nad drugim, ker je pri taki namestitvi razdalja med objektivoma najmanjša in so s tem popačenja 3D-slike zreducirana na minimum


Mitja vidmar stereo fotografija

Pri projekciji mora biti menjava slik v obeh projektorjih sinhrona


Mitja vidmar stereo fotografija

Projektor Rolleivision twin MSC 300 P firme Rollei potrebuje samo en univerzalni magazin, v katerem sta nameščena eden za drugim desni in levi diapozitiv. Pokrivanje obeh projeciranih polslik se da doseči z enostavnim horizontalnim premikanjem objektivov. Žal pa je vertikalna regulacija polslik zelo komplicirana


Mitja vidmar stereo fotografija

Ker pa projektor Rolleivision twin MSC 300 P menja diapozitive enega za drugim in ne oba hkrati, nastanejo precej dolge temne pavze, ki motijo. Zato moramo imeti za uspešno projekcijo vedno dva projektorja, ki sta skupno krmiljena


Mitja vidmar stereo fotografija

RBT stereoprojektor omogoča projekcijo stereo diapozitivov v okvirčkih 41 x 101 mm. Projekcija teh enodelnih stereo diapozitivov ima v primerjavi z projekcijo dveh 5x5-stereo diapozitivov nekaj bistvenih prednosti:

 • Majhen razmak med obema objektivoma omogoča projekcijo brez opaznega popačenja slik na platnu

 • Ni potrebno popravljati nastavitve projektorja, ker imajo diapozitivi zagotovljeno vedno enako lego in ni višinskih ali stranskih odstopanj med projekcijo


Projekcijska ploskev in prostor za gledalce

Projekcijska ploskev in prostor za gledalce

Za stereo projekcijo običajna projekcijska platna niso primerna. Potrebujemo metalizirana platna, ki ne depolarizirajo polarizirane svetlobe. To so z aluminijsko plastjo prevlečene folije ali platna, ki so utrjena z umetno smolo. Ta "srebrna platna" imajo veliko odbojnost svetlobe, ki pa pri stranskem opazovanju hitro pojema. Zato naj bi se gledalci nahajali znotraj na sliki skiciranega prostora


Mitja vidmar stereo fotografija

Zaradi dodatnega popačenja prostorske slike pri opazovanju od strani, ne smejo gledalci opazovati slike na platnu pod kotom, ki bi znašal več kot 30 na levo ali desno od pravokotnice na platno


Projekcija s polarizirano svetlobo

Projekcija s polarizirano svetlobo

Pri stereo-projekciji na srebrno platno moramo poskrbeti, da je projecirana leva polslika samo za levo oko in desna samo za desno. To dosežemo z uporabo polarizacijskega filtra pred vsakim od obeh projekcijskih objektivov. Sliko pa opazujemo prav tako skozi polarizacijska filtra očal. Polarizacijska očala potrebujemo zato, da vidi levo oko le levo in desno le desno sliko


Mitja vidmar stereo fotografija

Za projekcijo potrebni polarizacijski filtri morajo imeti enakomerno propustnost svetlobe za ves del vidnega spektra. V pravilni legi (pravokotni) morata projektorski in polarizacijski filter očal zatemniti ves vidni barvni spekter


Pravilna uporaba polarizacijskih filtrov

Pravilna uporaba polarizacijskih filtrov

 • Cirkularni polarizacijski filtri se za stereo-projekcijo ne morejo uporabljati

 • Potrebne zatemnitvene lastnosti polarizacijskih filtrov so, če imajo polarizacijski filtri stopnjo polarizacije 99,5% do 99,8%

 • Praviloma moramo upoštevati tudi to, da gledalec nagiba glavo, v povprečju za 4. Nagibanja glave, ki bi lahko povzročila motnje pri opazovanju, gledalec običajno podzavestno korigira.


Mitja vidmar stereo fotografija

Mednarodno sprejeti položaj polarizacijskih filtrov je položaj V. Pri tem ima polarizirana svetloba leve polslike smer nihanja 135, polarizirana svetloba desne polslike pa 45 proti horizontali


Aparati in pripomo ki za stereo fotografijo

APARATI IN PRIPOMOČKI ZA STEREOFOTOGRAFIJO


Stereo sanke za pomik kamere

Stereo sanke za pomik kamere


Stari 3d aparati

Stari 3D aparati


Mehansko ali elektri no povezane kamere analogne in digitalne

Mehansko ali električno povezane kamere – analogne in digitalne


Loreo enostavni 3d fotoaparati

LOREO – enostavni 3D fotoaparati


3d objektiv

3D objektiv


Makro stereo objektiv

Makro - stereo objektiv


Stereo fotoaparati rbt raumbildtechnick gmbh

Stereo fotoaparatiRBT - RAUMBILDTECHNICK GMBH


Rbt makro nastavek za stereo fotoaparate

RBT makro nastavek za stereo fotoaparate


Stereo analogni aparati in digitalne sprege rbt raumbildtechnick gmbh

Stereo analogni aparati in digitalne spregeRBT - RAUMBILDTECHNICK GMBH


Ekeren 3d stereo digitalne sprege

EKEREN 3D stereo digitalne sprege


Rbt stereo projektorji

RBT stereo projektorji


Sprega kindermann projektorjev za stereo projekcijo

Sprega Kindermann projektorjev za stereo projekcijo


Rbt pribor za projekcijo in opazovanje stereo posnetkov

RBT pribor za projekcijo in opazovanje stereo posnetkov


Ekeren 3d stereo proizvodi

EKEREN 3D stereo proizvodi


Namesto zaklju ka

NAMESTO ZAKLJUČKA


Mitja vidmar stereo fotografija

Če se želite uvrstiti med tiste, ki svoje tridimenzionalne slike vedno radi pogledajo ali jih pokažejo drugim, potem sledite korak za korakom osnovnim napotkom stereoskopije in uspelo Vam bo


 • Login