Konvention om rettigheder for personer med handicap – FN
Download
1 / 7

Disposition - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Konvention om rettigheder for personer med handicap – FN Lov om social service Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Disposition. Det relative handicapbegreb Handicappolitiske principper i dansk lovgivning Materielle og processuelle regler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Disposition' - kaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Konvention om rettigheder for personer med handicap – FNLov om social service Lov om kompenserende specialundervisning for voksne

Rettigheder for personer med handicap


Disposition
Disposition

 • Det relative handicapbegreb

 • Handicappolitiske principper i dansk lovgivning

 • Materielle og processuelle regler

 • Borgernes rettigheder og handlemuligheder

 • Lov om social service

  - handleplaner

  - specialrådgivning

  - hjælpemidler

 • Lov om kompenserende specialundervisning for voksne

 • FN´s handicapkonvention

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)


Handicappolitiske principper
Handicappolitiske principper

 • Ligebehandling

 • Sektoransvarlighed

 • Kompensation

 • Solidaritet

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)


Processuelle regler
Processuelle regler

 • Retssikkerhedsloven:

  - sagsbehandlingstid § 3

  - inddragelse § 4

  - sagsbehandling bredt (alle muligheder, også hos andre myndigheder) § 5

  - oplysningsgrundlag § 10

  - borgerens medvirken § 11

 • Offentlighedsloven

  - notatpligt § 6

 • Forvaltningsloven

  - vejledningsforpligtelsen § 7

  - partsrepræsentation § 8

  - aktindsigt § 9, § 16

  - partshøring § 19

  - skriftlig og begrundet afgørelse § 22-§24

  - klagevejledning § 25

 • Persondataloven

  - samtykke

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)


Materielle regler
Materielle regler:

 • Love – bekendtgørelser – vejledninger

 • Ankeafgørelser – udviklingen i samfundet

 • Handleplaner, lov om social service § 141

 • Specialrådgivning, lov om social service § 12

 • Hjælpemidler og forbrugsgoder, lov om social service § 112 og § 113

 • Lov om kompenserende specialundervisning for voksne

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)


Fn s handicapkonvention
FN´s handicapkonvention

Artikel 3: Generelle principper:

 • Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer

 • Ikke-diskrimination

 • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet

 • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden

 • Lige muligheder

 • Tilgængelighed

 • Ligestilling for mænd og kvinder

 • Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt ofr deres ret til at bevare deres identitet.

  Artikel 9: Tilgængelighed:

 • At sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og –sytemer…

  Artikel 19: Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet:

 • At personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra eler udskillelse af samfundet

  Artikel 24: Uddannelse

  - (3a) fremme indlæringen….alternative kommunikationsmåder, - midler, - formater….

  Artikel 26: Habilitering og rehabilitering:

  - Deltagerstaterne skal fremme eksistensen af og kendskabet til samt anvendelsen af hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi….

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)


Links m m
Links m.m.

 • www.komcentret.dk

 • www.handicap.dk

  - Pjecen ”Kend spillereglerne”

 • www.dukh.dk

 • www.sm.dk

 • www.borger.dk

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)


ad