Ümit TARHAN Daire Başkanı utarhan@csgb.tr - PowerPoint PPT Presentation

Mit tarhan daire ba kan utarhan@csgb gov tr
Download
1 / 33

 • 210 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ümit TARHAN Daire Başkanı utarhan@csgb.gov.tr. ILO KAYNAKLARINA GÖRE DÜNYADA HER YIL YAKLAŞIK;. 270 Milyon kişi iş kazasına, 160 Milyon kişi meslek hastalığına maruz kalmaktadır. 2.000.000 Kişi İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ümit TARHAN Daire Başkanı utarhan@csgb.tr

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mit tarhan daire ba kan utarhan@csgb gov tr

mit TARHAN

Daire Bakan

utarhan@csgb.gov.tr


Ilo kaynaklarina g re d nyada her yil yakla ik

ILO KAYNAKLARINA GRE DNYADA HER YIL YAKLAIK;

270 Milyon kii i kazasna, 160 Milyon kii meslek hastalna maruz kalmaktadr.

2.000.000 Kii kazalar ve meslek hastalklar nedeniyle hayatn kaybetmektedir.

kazas sonucu 22 bin ocuk hayatn kaybetmitir.

Toplam kresel gelirin yzde 4' de i kazalarnda yitirilmitir (30 katrilyon dolar).


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Dnya Salk rgt (WHO) ve Uluslararas alma rgt'nn (ILO) yapt aratrmaya gre, i kazalarnn yzde 72'si, 50'den az ii altran iyerlerinde meydana gelmekte ve her 6 dakikada bir i kazas meydana gelmektedir.


Avrupa sa l ve g venli i ajans osha n n yay nlar nda

Avrupa Sal ve Gvenlii Ajans (OSHA)nn yaynlarnda;

Avrupa Birliinde 142 400 kiinin meslek hastalklarndan, 8900 kiinin i kazalarndan hayatn kaybetmektedir.

AB lkelerinde yaplan bir aratrmada; 1-9 aras ii altranlarda lml i kazas oran yaklak % 40 civarnda iken 250den fazla ii altranlarda bu orann %11 olduu saptanmtr.


2006 y l sgk devredilmi ssk istatistikleri

2006 yl SGK (Devredilmi SSK) istatistikleri

Trkiyede;

Sigortal altran 1.036.328 iletme var.

yerlerinin %99.7si 1-250 (% 86.7si 1-9, % 11.4 10-49 ve % 1.6s ise 50-249 sigortal altran) ii istihdam eden KOBlerden olumakta olup, alanlarn %82si bu iyerlerinde istihdam edilmektedir.

kazalarnn %82si KOBlerde olmaktadr.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

 • Gelimi lkeler de dahil olmak zere i kazalar ve meslek hastalklarnn azaltlmasnda ciddi skntlar yaanmaktadr. Bu nedenle i sal ve gvenlii konusunda mevzuat d aralardan yararlanma gereklilii aktr.

 • Mevzuat d aralar;

  Sosyal diyalog,

  Tm toplumda gvenlik bilincinin oluturulmas,

  SGYS gibi gnll uygulamalarn teviki,

  yi uygulamalarn paylalmas,

  lgili kurum kurulularla ibirlii ve iletiim yntemlerinin gelitirilmesi v.s.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

SALII ve GVENL

NN YNETMELDR?

ilerin salk ve gvenlii iverenin sorumluluundadr.

Kamu Hukukunun Gerekleri

FNANSAL NEDENLER

YASAL

NEDENLER

AHLAK NEDENLER

Hukuki

Gerekler

retim kayb

Hizmette Aksamalar

Tazminatlar

Ynetmek, kontrol altnda tutabilmektir.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Ynetim Sistemleri

Kalite

Ynetim

Sistemi

SG

Ynetim

Sistemi

evre

Ynetim

Sistemi

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 14001


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

OHSAS 18001 VE ILO-SGYS KARILATIRMASI

ILO-SGYS

Amac;

a) lkelere kendi SGYS erevelerini kurmalar iin yardmc olmak

b) Kurululara, SG konusunu genel politika ve idari dzenlemeleriyle entegre etmeleri iin yol gstermek

 • OHSAS 18001

 • Amac;

 • Kurulularn risklerini kontrol etmelerini ve performanslarn iyiletirmelerine imkan vermek zere SG ynetim sistemleriyle ilgili artlar belirlemek


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

ILO-SGYS

Tehlikeleri ve riskleri kontrol etmek iin nleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasn tavsiye eder. Bunlar ncelik srasna gre tehlike ve risklerin yok edilmesinden KKDlarn teminine kadar aklanmtr.

 • OHSAS 18001

 • ILO-SGYS kadar kesin deildir. Tehlike tanmlama, risk deerlendirme ve kontrol hakknda daha detayl bilgi vermektedir.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

ILO-SGYS

Kuruluun salk ve gvenlik artlarnn satnalma ve kiralama artnamelerine dahil edilmesi gerekliliini vurgular.

 • OHSAS 18001

 • sal ve gvenlii artlarnn tedarikiye bildirilmesini talep eder ancak bunun nasl yaplacan belirtmez.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

ILO-SGYS

le ilgili yaralanmalar, salk durumundaki bozukluklar, hastalklar ve olaylarn salk ve gvenlik performansna etkilerinin aratrlmas vurgulanr. Aratrma sonularna gre dzeltici almalar yaplr.

 • OHSAS 18001

 • Kazalar, olaylar ve uygunsuzluklarla ilgili yaplan dzeltici ve nleyici faaliyetlerin etkinliinin dorulanmas gerekir.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Sonu olarak;

OHSAS 18001 ve ILO - SGYS arasnda nemli bir farkllk tesbit edilmemitir.

ILO SGYS rehberi dier ynetim sistemleri ile uyumludur.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

SG YNETM SSTEMLERNDE TEMEL YAKLAIM


Sgys er

SGYS ER

 • SG Politikas

 • Planlama, Organizasyon ve Risk Deerlendirmesi

 • Uygulama ve letme

 • Dzeltici/nleyici Faaliyetler

 • Ynetimin Gzden Geirmesi


Sa li i ve g venl y net m s stem amaci

SALII ve GVENL YNETM SSTEMAMACI

 • Zararla sonulanabilecek olas tehlikeleri nceden belirlenmesi,

 • sal ve gvenlii risklerinin kontrol edilmesi,

 • sal ve gvenlii performansnn srekli gelitirilmesi ve iyiletirilmesi,

 • le ilgili yaralanma, sakatlanma, hastalk ve lmlerin nlenmesi,

 • Dier iletmelere ya da mterilere kar duyarl, sorumlu bir imaj oluturulmas.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

AKI EMASI

SALII VE GVENL POLTKASI

PLANLAMA

SGYS

YNETMN GZDEN GERMES

UYGULAMA

KONTROL VE DZELTC FAALYET

SREKL YLETRME


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Yasal Dzenlemeler

Gncelleme

Ak ve Net

Kuruluun leine/faaliyet niteliine uygun

SALII VE GVENL POLTKASI

Gzden geirme

Danma

st ynetimce

onayl

Katlm

SG performansnda srekli iyileme

Eriilebilir

Planlama


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

SG Politikas

Tehlike ve Risk Analizi (Durum Tespiti)

Mevzuata uygunluk

Rol ve

sorumluluklar

Proaktif yaklam

PLANLAMA

Kullanlacak Aralar

ve Zaman izelgesi

llebilir Hedeflerin

Oluturulmas

Uygulama


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Planlama

Danma

Acil Durum Hazrl

letme

Kontrolleri

UYGULAMA

Eitim

letiim

Kayt Sistemi

Kontrol ve Dzeltici Faaliyet


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Uygulama

Performans

lm Girdileri

Kaytlar, muhafaza ve kontrol

KONTROL VE DZELTC /NLEYC FAALYET

Kaza Denetimi

Sistem Tetkiki

Ynetimin Gzden Geirmesi


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

Kontrol ve Dzeltici Faaliyet

Belli Aralklarla

Deerlendirme

Sistemle lgili Potansiyel htiyalarn Belirlenmesi

YNETMN GZDEN GERMES

Sistemin Genel Performans

Performans Raporu

Politika


Sgys uygulamas n n faydalar 1

SGYS Uygulamasnn Faydalar (1)

 • Ynetimin taahhdnn salandn gstermek

 • SG risklerini asgari dzeye indirerek alanlarn rahat ve gvenli bir ortamda almalarn salamak

 • SGde srekli iyileme salamak ve bylece i performansn artrmak

 • SG almalarn dier faaliyetlere entegre ederek kaynaklarn korunmasn salamak

 • Motivasyon ve katlm arttrmak


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

SGYS Uygulamasnn Faydalar(2)

 • Paydalarn istek ve beklentilerini karlayarak rakiplere stnlk salamak

 • ve i gc kayplarn en aza indirgeyerek, i veriminde art salamak ve maliyetleri drmek

 • Karll artrmak

 • Ulusal ve uluslararas yasa ve standardlara uyum salamak


89 391 eec

89/391/EEC

 • veren, salk ve gvenlik nlemlerinin deien artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun srekli iyiletirilmesi ama ve almas iinde olacaktr (Md.6/1).

 • veren, iilerin saln ve gvenliini korumak iin mesleki risklerin nlenmesi, eitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her trl nlemi almak, organizasyonu yapmak, ara ve gereleri salamak zorundadr (Md.6/1).

 • Teknolojinin, i organizasyonunun, alma artlarnn, sosyal ilikilerin ve alma ortam ile ilgili faktrlerin etkilerini kapsayan genel bir nleme politikasnn gelitirilmesini salayacaktr (Md.6/2 (g)).

 • veren ; yerinde risklerden zel olarak etkilenebilecek ii gruplarnn durumunu da kapsayacak ekilde salk ve gvenlik ynnden risk deerlendirmesi yapar (Md.9).


89 391 eec1

89/391/EEC

 • yerinde i sal ve gvenlii hizmetlerinin etkin bir biimde srdrlmesi iin iilerin bilgilendirilmesi esastr (Md.10).

 • Salk ve gvenlikle ilgili konularda iilerin grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas esastr (Md.11).

 • veren, her iinin alt yere ve yapt ie zel bilgi ve talimatlar da ieren salk ve gvenlik eitimi almasn salamak zorundadr (Md.12).


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

SGYS LE BALANTILI ALIMALAR


Almanya n aat bg kurumu le b rl ali malari

ALMANYA-NAAT BG KURUMU LE BRL ALIMALARI

SGGM ve BG naat Kurumu arasndaki naat Sektrnde Sal ve Gvenlii Alannda birlii Protokol Mart 2007de imzalanmtr.

Bu protokoln amalar:

 • naat sektr alanlarnn bilgi ve bilin dzeyini ykseltmek,

 • Bu alanda ynetici, uzman ve eiticilerin niteliklerini gelitirmek,

 • Gelecekte ortak projeler yapmak,

 • Sektrde i sal ve gvenlii koullarn iyiletirmek


Protokol kapsaminda ger ekle t r len faal yetler

PROTOKOL KAPSAMINDA GEREKLETRLEN FAALYETLER

 • SG Ynetim Sistemi eitimi Almanya (Eyll 2007-7 kii),

 • Yap talar dergisinin Trkeye evrilmesi.

 • naat Sektrne ynelik SG Semineri (16-17 Ekim 2008)


Ab projesi ipa 2007

AB Projesi (IPA 2007)

yerlerinde Sal ve Gvenlii artlarnn yiletirilmesi Projesi

Projenin Bileenleri:

1. naat, maden ve metal sektrndeki iyerlerinde SG Ynetim Sistemi Modeli oluturulmas ve pilot uygulamalarnn yaplmas.

2. yerlerinde standart bir SG kayt sisteminin gelitirilmesi ve 50 den fazla ii altran iyerlerinden oluan bir pilot blgede kurularak uygulanmas.

3. Tm ilgili taraflara ynelik tantm ve bilinlendirme kampanyalarnn dzenlenmesi.


Mit tarhan daire ba kan utarhan csgb tr

SONU

SG Hizmetlerinde Nihai Ama:

nsann yaam kalitesini ykseltmektir...

TOPLUM


Lg l l nkler

LGL LNKLER

http://www.isggm.gov.trhttp://tr.osha.europa.eu

Genel Mdrlk e-mailisggm@csgb.gov.tr


 • Login