KAZALAR VE ILK YARDIM - PowerPoint PPT Presentation

lkyardm 1
Download
1 / 41

 • 595 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Her insan, saglikli sekilde yasamak iin yeterli ve dengeli beslenme, hastalik ve kazalardan korunma gibi saglikli yasamin gereklerini eksiksiz uygulamalidir. Bu uygulamalar bilinli olarak eksiksiz yapilsa bile insan, kendisinden ve evresinden kaynaklanan, sagligini bozabilecek tehlike veya olum

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KAZALAR VE ILK YARDIM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kazalar ve ilk yardim

lkyardm 1

KAZALAR VE

LK YARDIM

Zafer Zenginzel Fatih Fen LisesiBiyoloji Zmre Bakanzaferzengin70@hotmail.com

zaferzengin70@gmail.com

zaferzengin70@yahoo.com


Kazalar ve ilk yardim

Her insan, salkl ekilde yaamak iin yeterli ve dengeli beslenme, hastalk ve kazalardan korunma gibi salkl yaamn gereklerini eksiksiz uygulamaldr. Bu uygulamalar bilinli olarak eksiksiz yaplsa bile insan, kendisinden ve evresinden kaynaklanan, saln bozabilecek tehlike veya olumsuzluklarla karlaabilir. Bu olumsuzluklar nemsenmeyecek kadar hafif olabilecei gibi insann lmne yol aabilecek kadar ar da olabilir.


Kazalar ve ilk yardim

eitli tehlikelerle karlaan insan iin olumsuzluklarn giderilmesi veya hafifletilmesi amacyla nlem alnmas gereklidir. Yani, ani rahatszlk ya da kaza geiren insann daha kt duruma dmesi nlenmelidir.

Hastalk ya da kaza ile karlama durumunda salk grevlilerinin yardm salanncaya kadar, ortamdaki kii ve olanaklarla yaplan hayat kurtarc uygulamalar LK YARDIM olarak adlandrlr.


Kazalar ve ilk yardim

Salk personelini her zaman ve her yerde yanmzda bulamayz. Bilinsiz yardm yarar yerine zarar verdiinden herkesin pratik ilk yardm bilgilerini renmesi gerekir. Bu bilgiler nda yaplan ilk yardmn amalar yle sralanabilir:

 • Hayatn korunmas ve srdrlmesini salamak,

 • Olumsuz durumun daha ktye gitmesini engellemek,

 • yiletirmeyi kolaylatrmaktr.


Kazalar ve ilk yardim

Hayatn tehlikeye girdii dnemlerde ilk yardm ABC si uygulanr. lk yardm ABC si Airway, Breathing ve Circulation terimlerinin ilk harflerdir. lk yardm ABC si;a) Hava yolunun almasb) Solunumun dzeltilmesic) Dolamn salanmas,

uygulamalarn kapsar.


Kazalar ve ilk yardim

lk yardm, kazann ya da rahatszln olduu yerde balar, salk kuruluuna sevki srasnda devam eder ve salk personelinin yapaca tbbi tedavinin balamasyla sona erer.

lk yardmdan pratik, etkili ve baarl sonu alnabilmesi iin belirli ilkelere uyulmaldr. lk yardmn temel ilkeleri ksaca 3T olarak bilinen tehis (tan), tedavi ve tamadr.


Kazalar ve ilk yardim

 • Tan = Hastann ya da yaralnn durumu renilip belirtiler ve bulgular saptanmal yani sorunun nerede olduu anlalmaldr.

 • Tedavi= Durumun gerei olan uygulamalar, zaman yitirmeden, telaa kaplmadan ve zarar vermeden sakince yaplmaldr.

  Kaza sonucu lmlerin %10u ilk be dakikada, %50si ilk otuz dakikada gerekletiinden kaybedilen her zaman dilimi lm orann artrmaktadr. Bu nedenle ilk yardmda abukluk ve bilinli mdahale hayat kurtarmann ncelikli artlardr.

 • Tama = Haberlemeyi salamal, en yakn yardm merkezlerine bilgi verilerek yardm istenmelidir. Tama srasnda ilk yardm uygulamasna ara vermeden devam edilmelidir.


Kazalar ve ilk yardim

gen sarg

Sarg bezi

Plaster

Pamuk

Steril gazl bez

Turnike

Makas

engelli ine

Esmark band

Plastik rt

Yara band

Malzeme listesi

lk yardm srasnda ou zaman baz tbbi malzemelerin kullanlmas zorunludur. Bu nedenle ilk yardm iin gerekli olan ara gereler ilk yardm antas veya ilk yardm dolabnda hazr bulundurulmaldr. Bunlar her an kullanlmaya hazr bir konumda bulunmaldr.

Tatlarda bulunmas gereken ilk yardm antasnda TSEye (Trk Standartlar Enstits) gre olmas gerekli balca malzemeler unlardr :


A kaza nedir

Gnmzde insan lmlerinin nemli bir ksmn kazalar oluturmaktadr. lkemizde zellikle trafik kazalar ou lkeden daha fazla oranda gereklemektedir. Kazalar nlemek ve azaltmak iin kazann ne olduunu ve toplum aksndan nemini bilmemiz gerekir.

Kaza; beklenmedik bir zamanda ve beklenmedik bir ekilde, yaralanmalara, can ve mal kayplarna neden olan olaydr. Kazalarn meydana gelmesinde kiinin dikkatsizlii, bilgisizlii, acelecilii ve planszl nemli etmenlerdir. Kazalar sonucunda maddi kayplarla birlikte insanlar yaralanmakta, lmekte ya da sakat kalmaktadr.

a) Kaza nedir:


B toplum sa l a s ndan kazalar n nemi

b) Toplum sal asndan kazalarn nemi:

Kazalarn topluma verdii maddi zararlarn yannda manevi zararlar da byktr. lkemizde her yl trafik kazalar, yangnlar, sel basknlar, dme, zehirlenme vb. olaylar sonucu binlerce insan yaralanmakta, lmekte ve sakatlanmaktadr. Kaza sonucu lmlerin byk ounluu hastaneye ulalamadan kaza yerinde veya yolda meydana gelmektedir.

Hastanelerde yatarak tedavi gren hastalarn %10dan fazlas, lenlerin %15i kaza geiren insanlardr. statistiklere gre lkemizde trafik kazalarnda, Iraktaki atmalarda lenlerden daha fazla insan lmektedir.


Kazalar ve ilk yardim

Kazalar, gerekletikleri yere ve olu biimlerine gre aadaki gibi snflandrlabilir :

 • Trafik kazalar :lml kazalarn birinci srasndadr. ounluu kara yollarnda meydana gelen bu tr kazalar, grlme skl ynnden nc sradadr.

 • Ev kazalar : en sk gerekleen kazalardr. Ev kazalarndan en sk karlalanlar ; kesilmeler,yanmalar, zehirlenmeler, dmeler ve elektrik arpmasdr.

 • kazalar : kiilerin meslekleri nedeniyle karlatklar ve grlme skl ynnden ikinci sradaki kazalardr.


Kazalar ve ilk yardim

 • Kitlesel kazalar : deprem, sel, frtna, yangn, toprak kaymas gibi olaylar srasnda gerekleir. Panik, kitlesel kazalarda lm ve yaralanmalar artran bir etkendir.

 • Spor kazalar : spor karlamalar srasnda olan dme, arpma, burkulma vb. ekillerde gerekleerek daha ok yaralanmalara sebep olan kazalardr.

 • Dier kazalar : uak, tren, gemi gibi tat kazalar bu grupta deerlendirilir.


Kazalar ve ilk yardim

Hangi tip kaza olursa olsun yaplacak en nemli uygulama ilk yardmdr. Uygulanacak olan ilk yardmn on baar anahtar unlardr :

 • Kazazedenin gvenlii salanp zaman yitirilmeden ve endieye kaplmadan ilk yardm uygulanmaldr.

 • Kaza yerinde kalabalk olumas nlenmelidir.

 • Kaza geiren kiiye gven ve moral verecek szlerle yaklalmaldr.

 • Solunum durmusa yapay solunum uygulanmal ve temiz hava salanmaldr.

 • Kalp atm yoksa kapal kalp masaj yaplmaldr.

 • Kanama varsa durdurulmaldr.

 • Yara varsa d etkilerden korunmaldr.

 • oka engel olunmal, hasta mmkn olduunca az hareket ettirilmelidir.

 • Vcut scaklnn korunmas gerektiinden, kazazedenin giysileri tamamen karlmamaldr.

 • Tm olanaklar kullanlarak kaza geiren kii en yakn salk kuruluuna ulatrlmal ya da hekim getirilmelidir.


C kazalardan korunma

c) Kazalardan korunma :

nsanlarn davranlarn bilgisiz, sorumsuz, dikkatsiz ve kurallar ineyerek yapmalar kazalarn temel nedenlerindendir. Oysa dikkat, bilgi kurallara uyma ve nceden alnacak nlemler kazalarn nne geebilir. Kaza sonucu gerekleen lm, yaralanma, ara gere kayb, aileler ve toplum iin ykm olur. nsanlarn beden ve ruh sal bozulur. Kazalarla zaman kayb ve i gcnn azalmas gibi durumlar ortaya kar. Bu tr olumsuzluklarn nlenmesi kazalardan korunarak ve kazalar nlemeye alarak salanabilir.


Kazalar ve ilk yardim

Kazalardan korunmak iin bilinmesi gereken temel ilkeler unlardr :

 • lk ilke srekli eitim ve denetim olduundan her insan, evresindekileri eitmeli, rendiklerini alkanlk haline getirmeleri iin onlar izlemeli ve denetlemelidir.

 • Kiiler; grevlerini, sorumluluklarn ve bunlarn gerektirdii doru davranlar bilmelidir.

 • Her insan yapaca ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmal, bu bilgi ve becerilerini yerinde ve zamannda kullanabilmelidir.

 • yaplrken gerekli gzlk, baret, maske, emniyet kemeri gibi koruyucu ara gereler kullanlmaldr.

 • Evde; ilalar, yanc olan kibrit, akmak gibi maddeler, bak, makas gibi kesici aletler ve zehirler ocuklarn ulaamayacaklar yerlerde olmaldr.


Kazalar ve ilk yardim

 • Kazalardan korunmak iin srcler , hz snrn amamal, alkoll ara kullanmamal, trafik kurallarna uymal ve kurallara uymalar iin evresini uyarmaldr.

 • Kurtarc nce kendi gvenliini salamal, yeni bir kazaya sebep olmamaldr.


Kazalar ve ilk yardim

nsanlarn geirdikleri eitli kazalarda kulak, parmak, kol, bacak gibi organlar kopabilir. Organ kopan insan ve kopan organ, kurallarna uygun olarak zamannda organ nakli yapabilen bir salk kuruluuna ulatrlabilirse kopan organ yerine dikilebilir. Bunun iin yaplmas gerekilen doru uygulamalar, aadaki gibi sralayabiliriz :

 • Kopan organ kurur, donar, kirlenir, mikroplanr veya zedelenirse yerine dikilme olasl azalr. Bunun iin organ, en salkl ekilde yaralyla birlikte en yakn salk kuruluuna ulamaldr.

 • Kopan organ, en ge 6-8 saat iinde ve uygun koullarda ulamaldr. Organ, souk bir ortamda korunarak nakledilmelidir. Bu arada donmamas veya slanmamas iin buz veya buzlu suya dorudan temas ettirilmemelidir.

 • Organn vcuttan kopan yerine tentrdiyot, oksijenli su vb. maddeler asla srlmemelidir.


Bilin kayb bay lma

Bilin Kayb (Baylma) :

Kaza sonucu insan duyu organlaryla yeterli alglama yapamaz. Kaza geiren insandaki bu duruma bilin kayb denir. Bilinci kaybetme, kiinin evresiyle olan balant kurma yeteneini kaybettii durumdur, bu durumda konuarak, tokatlayarak veya sarsarak, uyandrmak mmkn deildir.

Geici veya srekli olabilen bilin kaybnn nemli belirtileri, hastann ;

 • evresindekileri ve olaylar anmsamayp anlamsz sorular sormas,

 • evresel uyarlara kar tepki vermemesi eklinde grlr.

  Bilin kaybn meydana getirecek birok durumlar mevcuttur:

  Bataki yaralanmalar veya darbeler,

  Kann beyine ulamasna engel olabilecek herhangi bir neden,

  Oksijenin akcierlere gitmesini engelleyecek veya zorlatracak durumlar, kirli hava, nefes aldmz havadaki oksijenin azl vb,

  Sara veya eker hastal gibi hastalklar


Kazalar ve ilk yardim

Bilin kaybnn sebebi aratrlmal daha sonraki uygulamalar iin bilin kaybnn derecesi ortaya konulmaldr. Bilin kaybnn farkl dereceleri vardr. Uyuklama, dalgnlk durumu, baylma ve koma ekillerinde meydana gelir. En tehlikelisi koma durumudur.

KOMA POZSYONU


Kazalar ve ilk yardim

Genelde bilincin kaybedilmesi evreden kaynaklanr. Dolaysyla bilin kaybna urayan kii bulunduu evreden uzaklatrlmal ve sakin bir ortama alnmaldr. Eer evreye bal deilse bulunulan yerde vakit kaybetmeden ilk yardma balanmaldr.

Bilin kayb genellikle ok olaynn son dnemlerinde ortaya kar.


Kazalar ve ilk yardim

ok :

ok, kelime anlam olarak sarslma demektir. Biyolojik olarak da dolam sistemindeki kann eitli nedenlerle azalmas sonucu hcrelere yeterli oksijen iletilememesiyle hcre fonksiyonlarnn bozulmasdr.

ok olaynn balca nedenleri unlardr:

 • leri derecede kan kayb ve bol miktarda sv kayb

 • iddetli ve uzun sreli arlar, kalp hastalklar, alerjik etkenler

 • Ar enfeksiyonlar sonucu mikroplarn tm vcuda yaylmasdr.

  ok olaynn balca belirtileri ise yledir:

 • Vcut hareketsizdir ve ounlukla bilinci yerinde deildir.

 • Nabz, zor hissedilebilecek kadar zayf fakat hzldr.

 • Solunum hzl ve dzensiz, vcudu souk ve terlidir.

 • Renk soluktur ve gzler ukurlamtr.

 • Balangta ak ya da bulank olabilen bilin, zamanla kapanabilir.


 • Ok ve bilin kayb nda ilk yard m

  ok ve bilin kaybnda ilk yardm:

  ok geiren ve bilin kaybna urayan hastaya sralanan ilk yardm uygulamalar yaplmaldr:

  • Kalabalk varsa datlarak evrenin tenhalamas salanmaldr.

  • Hasta; ok pozisyonuna geirilir. Bu konumda ba aada, ayaklar yukardadr. zeri rtlr.


  Kazalar ve ilk yardim

  • Azda takma di veya lokma varsa karlr.

  • Az hareket ettirilerek hastann vcudunu skan kemer, kravat, gmlek yakas gevetilir.

  • Herhangi bir yerinde kanama varsa durduracak nlemler alnr.

  • Gerekiyorsa yapay solunum ve kalp masaj yaplr.

  • Solunumu uyarmak iin ksa sreli olarak kolonya ya da amonyak gibi maddeler koklatlabilir.

  • Vcudunda krk varsa kuralna uygun olarak tespit edilir.

  • Hastay tokatlama, sarsma, oturtma ya da ayaa kaldrma gibi yanl uygulamalar yaplmamaldr.

  • Bunlar yaplrken ayn zamanda en yakn salk kuruluuna haber verilerek yardm istenmelidir.


  Kazalar ve ilk yardim

  Soluk durmas ilk bakta grnten anlalmayabilir. Soluun durup durmadn anlamak iin hastann az ve buruna ayn anda ayna ya da metal yaklatrlr, zerinde buulanma olursa solunum yapt anlalabilir. Bundan baka yanamz hastann azna yaklatrarak veya elimizi hastann gsne koyarak nefes alp almadn anlamamz mmkndr.

  Bu arada hastann yznde veya derisinde morarma, gzlerde frlama ve soluk almaya alrken hrlt eklinde sesler kard da grlebilir.

  Akcierlerin, gs kafesinin, ilgili kaslarn, sinirlerin ve solunum merkezinin almasnn aksamas; yabanc maddelerin, suyun soluk borusunu tkamas ya a zehirli gazlarn etkisi nedeniyle soluk al verii durabilir. Buna SOLUK DURMASI denir. Solunum yolunun tkanmas sonucu nce beyin hcreleri lr, sonra da kalp durur. Bu nedenle solunum olaynn hemen normale dnmesi salanmaldr.


  Kazalar ve ilk yardim

  Soluk durmasnn balca nedenleri :

  • Solunum yolunun tkanmas (tkanma dilin ve enenin arkaya doru gevemesi, yabanc cisim ve takma di kamas, solunum yolunun yaralanmas azda kan birikmesi gibi nedenlerle olur.),

  • Solunum sistemi veya solunum kaslarnn fel olmas,

  • Suda boulma, boazn sklmas, zehirli gazlar,

  • Ba ve boyun travmalar gibi nedenlerle sinir sisteminin almasnn yavalamas,

  • Kalp durmas, ok durumu, elektrik arpmas, karbon monoksit zehirlenmesi, ses tellerinin imesi ve alerjik nedenler,

  • Gs duvarnda delinmeye neden olabilecek herhangi bir neden olabilir.


  Kazalar ve ilk yardim

  Soluk durmas durumunda yaplacak en nemli ve etkili ilk yardm azdan aza yapay solunum yapmaktr. Bu amala srasyla u uygulamalar yaplr:

  Hastann evresi tenhalatrlarak rahat hava almas salanr.

  Hasta sert bir zemine srtst yatrlr. Omuzlarnn altna yastk konulur ve ene yukar gelecek ekilde boyun gerdirilerek ba arkaya yatrlr. Bylece alt ene tarafndan hava yolunun tkanmas nlenir.

  Geriye sarkan dil el yardmyla ne doru hafife karlr.

  Hava yolunun almas


  Kazalar ve ilk yardim

  Vcudu skan kemer, kravat, gmlek yakas vb. gevetilir.

  Hastann aznda eer takma di veya protez varsa karlr.

  Hastann azna solunumu engellemeyecek ekilde ince bir tlbent veya gazl bez rtlr. Burnu, iki elin parma ile sklarak kapatlr. Derin bir nefes alnp az hastann azna yerletirilerek kuvvetlice flenir.

  Hastann gsnn kendiliinden imesi beklenir. Gs 1-2cm ykseliyorsa flemeye son verilir ve burun alr. Eer imiyorsa hasta yan evrilerek iki krek kemiinin arasna elin yan tarafyla 5-6 kez vurulur.


  Kazalar ve ilk yardim

  Solunumu duran kii ocuksa yine yapay solunum yaplr. Ancak, ocuun burnu kapatlmayp az ve burnu birlikte azn iine alnarak flenir. fleme daha az iddetli olup dakikada 15-20 kez olacak ekildedir.

  Hasta bebekse fleme dakikada 20-25 kez daha az havayla yaplr.

  Tm bunlar yaplrken ikinci bir kii en yakn salk kuruluuna haber vermelidir. Hayata dnen hasta salk ekibi gelene kadar yan yatrlarak bekletilir.

  Hastada bir gelime yoksa derin bir soluk daha alnarak yine kuvvetlice flenir. Her flemede geri ekilip hastann gsnn inmesi beklenir. Bu ekilde dakikada 12-15 kez yapay solunum yaplr.

  Bu ilem hasta normal soluk alp vermeye balayncaya kadar veya hasta lnceye kadar tekrarlanr.


  Holger nielsen y ntemi

  Yapay solunum ene kr, yzde yaralanma ve zedelenme durumunda uygulanamaz. Byle durumlarda hastaya Holger-nielsen yntemi uygulanr.

  Holger-nielsen yntemi, hastann akcierlerindeki havann tam olarak boaltlmas iin yaplr. Bylece, akcierlere yeniden hava dolmas ve solunumun kendiliinden yaplmas salanr.

  Holger-Nielsen Yntemi :


  Kazalar ve ilk yardim

  • Hasta yzst yatrlr.

  • Dirsekleri yanlara gelecek ekilde bklr ve bir yanak ellerin zerine gelecek ekilde ba yan evrilir.

  • Solunumu yaptracak kii hastann banda diz ker. Ellerini, parmaklar ak ekilde hastann krek kemiklerine koyar.

  • Kollar gergin durumda, hastann krek kemiine bastrarak akcierlerindeki havann boalmasn salar.

  • Sonra hastann dirseklerinden tutup kendine ve yukar doru eker.

  • Ayn ilemler dakikada 12.15 kez tekrarlanarak hasta yan yatrlarak nefes alp almad izlenir.


  Silvester y ntemi

  Silvester Yntemi :

  Yapay solunumun bir dier ekli Silvester yntemidir. Bu yntem yzst yatamayacak ekilde travma geirmi insanlara uygulanr.

  • Hasta srtst yatrlr.

  • Omuzlar kaldrlarak bir yastkla desteklenir. Ba geriye doru gerdirilir.

  • Dili, geriye kamasn nlemek iin tutulur, ba yana evrilir.

  • kinci bir kii de hastann kollarn gs zerinde birletirir. Bileklerinden tutup kollarn kendine doru ekip sonra tekrar gs zerinde birletirerek bastrr.

  • Akcierlerin genilemesi amacyla dakikada 12-15 kez ritmik olarak yaplan bu hareketler solunum balayncaya kadar tekrar edilir.


  Kazalar ve ilk yardim

  Boulma, solunum yollarnn normal hava yerine su, duman, dme, para gibi yabanc maddelerle tkanmas sonucunda soluk alp vermenin durmasdr. Boulmalarda ilk yardm ilk 3-5 dakikada yaplrsa hasta yaatlabilir. Aksi halde hastann yaamas gleir.

  Akcierlere dolan suyu boaltmak iin :

  • Boulan kii bykse yzst yatrldktan sonra karnndan tutularak ba aa konuma getirilir. Eer ocuksa ayaklarndan tutularak ba aa evrilebilir. Bylece suyun kmas salanr.

  • Ancak ilk nce zaman kaybetmeden yapay solunuma balanmas gerektii unutulmamaldr.


  Suda bo ulma

  Suda Boulma:

  Boulmalarda lm nedeninin akcierlere su dolmas olduu varsayldndan yardm etmek iin suyun boaltlmasna allarak zaman kaybedilir. Oysa boulmann ilk evresinde, kazaya urayan kii soluunu tutacak durumda olmadndan, istenci dnda bir miktar su yutar. Ama ksa bir sre sonra grtlakta, suyun solunum yollarna ve akcierlere girmesini engelleyen bir kaslma gerekleir. Ancak kii duyularn yitirdiinde, grtlak gever, mideye ve akcierlere yeniden su gider. Boulan pek ok kiinin (yaklak yzde 10-15) akcierlerde fazla su olmadan, oksijensiz kalarak lmesi boulmann ilk evresinde gerekleir.

  Dolaysyla yardma koanlarn, akcierlerdeki az miktardaki suyu karmaya alarak zaman kaybetmeden, yapay solunuma balamas gerekir.


  Cisimle bo ulma

  Cisimle boulma:

  Hastann boazna herhangi bir sebeple yabanc bir cisim kaabilir. Bu durumda hastaya uygulanacak ilk yardm yledir:

  • Hastann boazna bakarak grnen bir nesne olup olmad kontrol edilmelidir; eer varsa daha derine karmamaya dikkat ederek karmaya allmaldr. Veya krek kemiklerinin arasna serte vurulmaldr. Eer nesne yerinden kartlamyorsa Heimlich Manevras uygulanmaldr.Bunun iin:

   • Onun arkasnda ayakta durup kollarnz beline dolayn. Onu biraz ne doru ein.

  • Bir elinizi yumruk yapp skn ve tkanan insann gbeinin biraz zerine yerletirin.

  • Kendi yumruunuzu br elinizle tutun ve karn blgesine gl bir ekilde bastrn.

  • ocuklarda da ayn yntem uygulayn.

  • Bebeklerde, srta vurma ilemi bebek dize yatrlarak olur.


  Dumanla bo ulma

  Dumanla boulma:

  Duman ya da soba veya ofben gibi aralardan kan gazlarla boulmada da sorun vcudun oksijensiz kalmasdr.

  Yaplmas gereken ilk i kendinizi korumak olmaldr. Darda derin nefes alarak ieri girmek ve mmkn olduunca nefes almadan kazazedeyi dar srklemek bu mmkn olmuyorsa kaplar pencereleri ap ieri taze hava giriini salayp dar karak yardm armak ve kazazedeyi birlikte dar karmak gerekir. Kap ve pencereler alsa bile baz gazlarn havadan ar olacan bilerek ieride kalmamakta yarar vardr.

  Dar karlan kii hareketsiz bir ekilde yatrlr ve bol oksijen almas salanmaldr.

  Eer gerekiyorsa kazazedeye yapay solunum ve kalp masaj yaplmaldr.


 • Login