Sprawy organizacyjne
Download
1 / 19

Sprawy organizacyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sprawy organizacyjne. Wzajemne przedstawienie się, Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot „Finanse przedsiębiorstwa” Omówienie programu przedmiotu Omówienie literatury do przedmiotu Omówienie czynników wpływających na rezultaty osiągane przez studentów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Sprawy organizacyjne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawy organizacyjne

Sprawy organizacyjne

Wzajemne przedstawienie się,

Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot „Finanse przedsiębiorstwa”

Omówienie programu przedmiotu

Omówienie literatury do przedmiotu

Omówienie czynników wpływających na rezultaty osiągane przez studentów

Omówienie kryteriów oceny studenta


Definicja

Definicja

 • Finanse to :

  dziedzina nauki (wiedzy) o lokowaniu zasobów (w czasie)

 • Finanse przedsiębiorstwa to część działu wiedzy - finansów


N a co zwr ci uwag w definicji

Na co zwrócić uwagę w definicji

 • dziedzina wiedzy

 • lokowanie zasobów


Umiejscowienie s u b finansowych w strukturze organizacyjnej przedsi biorstwa

Umiejscowienie służb finansowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

 • V-ce Prezes ds. finansowych

 • Departamenty : planowania, finansowy, księgowy.


Czas a warto

Czas a wartość

 • „Wartość” czasu – spadek subiektywnej wartości dóbr wraz z upływem czasu

 • Wartość nominalna a wartość bieżąca (zaktualizowana)


Stopy dyskontowe jako narz dzie obliczania warto ci w przestrzeni czasowej

Stopy dyskontowe jako narzędzie obliczania wartości w przestrzeni czasowej

 • wzór czynnika dyskontującego d=1/(1+r)

  gdzie: r – spodziewana stopa zwrotu (dochodu)

  z inwestycji – stopa dyskontowa

 • zastosowanie metod dyskontowych.


Sk adniki oczekiwanej przez inwestora stopy dochodu

Składniki oczekiwanej przez inwestora stopy dochodu

 • stopa inwestycji wolnej od ryzyka – marża za odłożenie konsumpcji w czasie – złotówka dziś warta jest więcej niż złotówka jutro

 • marża za ryzyko (i przedsiębiorczość inwestora) – złotówka dziś jest bardziej pewna niż złotówka jutro

 • inflacja


Inwestycja wolna od ryzyka

Inwestycja wolna od ryzyka

Inwestycja wolna od ryzyka = inwestycja bez ryzyka = inwestycja pewna, tzn. taka, która przyniesie określony dochód ze 100% pewnością.


Przyk ady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka

Przykłady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka

 • krótkookresowa lokata w stabilnym banku

 • bony skarbowe emitowane przez bank centralny stabilnego państwa


Poziom stopy od inwestycji wolnej od ryzyka

Poziom stopy od inwestycji wolnej od ryzyka

 • Niestabilny

 • Zależny od sytuacji makroekonomicznej

 • Zależny od okresu czasu projekcji

 • UWAGA: stopa wolna od ryzyka może być ujemna


Definicja ryzyka

Definicja ryzyka

Ryzyko to – niepewność wystąpienia przyszłych zdarzeń i skutków tych zdarzeń.


Rodzaje ryzyka

Rodzaje ryzyka

 • Ryzyko rynkowe (systematyczne)

 • Ryzyko specyficzne (niesystematyczne)


Krzywa ryzyka 1

Krzywa ryzyka (1)

.

d

f


Krzywa ryzyka 2

Krzywa ryzyka (2)

.

B

d

A

f


Krzywa ryzyka 3

Krzywa ryzyka (3)

.

B

d

A

f


Zabezpieczanie si przed ryzykiem

Zabezpieczanie się przed ryzykiem

 • Ubezpieczenia

 • Transakcje „hedge”

 • Rozproszenie ryzyka – metoda portfelowa


Kalkulacja stopy procentowej cd

Kalkulacja stopy procentowej cd.

 • Stopa inwestycji wolnej od ryzyka

 • Marża za ryzyko

 • Inflacja


Stopa procentowa w warunkach inflacji r wnanie fisher a dwa warianty r wnania

Stopa procentowa w warunkach inflacji – równanie Fisher’a – dwa warianty równania

.


Tytu kolejnego wyk adu

Tytuł kolejnego wykładu

„Zarządzanie majątkiem obrotowym

i jego finansowanie”

„Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i inwestowanie wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa”


ad
 • Login