Kristijonas done laitis
Download
1 / 47

KRISTIJONAS DONE LAITIS - PowerPoint PPT Presentation


  • 262 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KRISTIJONAS DONE LAITIS. 1714-1780. Klausimai. 1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis? 2. Ką sukūre K. Donelaitis? 3. Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai? 4. Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė? 5. Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

KRISTIJONAS DONE LAITIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kristijonas done laitis

KRISTIJONAS DONELAITIS

1714-1780


Kristijonas done laitis

Klausimai

1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis?

2. Ką sukūre K. Donelaitis?

3. Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai?

4. Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė?

5. Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas?


Kristijonas done laitis

Lietuvių grožinės literatūros pradininku laikomas Kristijonas Donelaitis,

gyvenęs XVIII a. viduryje Mažojoje Lietuvoje.


Kristijonas done laitis

Taip galėjo atrodyti K. Donelaitis. Archeologo V. Urbonavičiaus rekonstrukcija.


Kristijonas done laitis

K. Donelaitis - pirmasis didelis lietuvių poetas, nepakartojamas literatūros talentas, kurio įtaką tolimesnei lietuvių kultūrai sunku nusakyti žodžiais. Jo kūryba priklauso pereinamajam laikotarpiui, kai dar nebuvo pasibaigusi Baroko epocha, bet jau tolydžio stiprėjo Švietimas.


Kristijonas done laitis

Su Baroku Donelaitį sieja krikščioniška moralė, o jo kūrybos ryšį su Šviečiamuoju amžiumi rodo poeto panieka išnaudojimui, noras šviesti ir mokyti lietuvių tautą, kuri vilko sunkų baudžiavos jungą ir kuo toliau, tuo daugiau buvo germanizuojama. Donelaitis stojo į kovą su visomis gyvenimo negerovėmis - taip, kaip jis tai suprato.


Kristijonas done laitis

Klausimai

1. Apie ką pasakojama poemoje “Metai”?

2. Kas būdinga K. Donelaičio poemai?

3. Kokia poemos vieta pasaulinėje literatūroje?


Kristijonas done laitis

Veikėjai

Poema “Metai” vaizduoja lietuvių baudžiauninkų (Mažojoje Lietuvoje jie buvo vadinami būrais) bendruomenę, jos socialinę padėtį ir dvasinius bruožus.

“Metų” būrai - tai tie Mažosios Lietuvos lietuviai, kurie išnyko germanizacijos bangose, bet amžinai liko gyventi Donelaičio kūryboje.


Kristijonas done laitis

“Metai” (ištrauka)

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą

Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.

Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,

Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė

Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.

Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,

O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.

Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams,

Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo

Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,

Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.


Kristijonas done laitis

Dail. V. Jurkūnas

Būrai


Kristijonas done laitis

Kompozicija

Keturi metų laikai buvo tas kompozcinis pagrindas, kuris leido aprėpti viską, nes būrų darbai ir rūpesčiai kas metai kartojosi. Gamta ir žmogus sukasi ratu: po pavasario, vasaros, rudens ir žiemos vėl bus pavasaris...


Kristijonas done laitis

Svarbiausias poemos klausimas

Baudžiava - didelė blogybė. Tad ką daryti, kur ieškoti išeities? Tas klausimas ir tapo poetui pats svarbiausias. Jis buvo įsitikinęs, kad tėra vienintelis kelias: žmogus turi tapti geresnis, teisingesnis. Todėl jis taip nuoširdžiai mokė lietuvius būrus išminties, dorovės, tautinio atsparumo.


Kristijonas done laitis

Poemos dalys

Poemą sudaro keturios dalys: “Pavasario linksmybės”, “Vasaros darbai”, “Rudenio gerybės”, “Žiemos rūpesčiai”. Nuo pavasario iki žiemos rodomi tie patys veikėjai, gyvenantys tame pačiame Vyžlaukio valsčiuje (valsčių sudarydavo 20-30 kaimų).


Kristijonas done laitis

Siužetas

Poemoje nėra siužeto, nes Donelaičiui rūpėjo parodyti didelės žmonių grupės buitį ir likimą, o ne pavienio žmogaus likimą.


Kristijonas done laitis

Poemos kalba

K. Donelaitis turėjo “aukso plunksną”. Jis puikiai mokėjo gimtąją kalbą ir, būdamas talentingas kūrėjas, meniškai ją išdailino. “Metuose” sunku rasti bent vieną eilutę, parašytą sausais, nevaizdingais, bejausmiais žodžiais. Poetas jautė žodžio grožį ir siekė jį išryškinti. Todėl jo sukurtus vaizdus skaitytojas ir mato, ir girdi.


Kristijonas done laitis

Eilėdara

Eiliavimo meno Donelaitis mokėsi iš antikinių rašytojų: jo poema parašyta hegzametru - šešių pėdų nerimuotomis eilutėmis. “Metų” pėdą sudaro du arba trys skiemenys.


Kristijonas done laitis

Stilius

Donelaičio poemoje valstietiškas žodis ir antikinis hegzametras susijungė į nepakartojamą visumą, sukurdamas unikalų - lengvai atpažįstamą , su niekieno nesupainiojamą – stilių.


Kristijonas done laitis

K. Donelaičio atminimo įamžinimas

Sukurtas K. Donelaičio memorialas Tolminkiemyje. Ši idėja subrendo artėjant poeto gimimo 250-osioms metinėms (1964), Lietuvos Mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu prie Lietuvių kalbos ir literatūros instituto buvo įsteigta Nuolatinė Kristijono Donelaičio komisija, pirmininkaujama K. Korsako. Jos iniciatyva atstatyta po karo sugriuvusi Tolminkiemio bažnyčia (darbų vadovas - inžinierius ir architektas bei archeologas N. Kitkauskas) ir surasti K. Donelaičio palaikai. Atstatytoje bažnyčioje 1979 m. atidarytas K. Donelaičio muziejus. Po bažnyčios grindimis suradus K. Donelaičio palaikus (Paieškų mokslinei komisijai vadovavo L. Gineitis), archeologas V. Urbanavičius sukūrė K. Donelaičio skulptūrinį dokumentinį portretą. Poeto palaikai naujai palaidoti toje pat vietoje specialiai įrengtoje kriptoje.


Kristijonas done laitis

Taip atrodo restauruota Tolminkiemio bažnyčia, kurioje įkurtas K. Donelaičio muziejus.


Kristijonas done laitis

Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. Donelaitis būrams skaitydavo savo “Metus”.


Kristijonas done laitis

1979 m. spalio mėn. Tolminkiemyje atidarytas K. Donelaičio muziejus. Šioje kriptoje perlaidotas poetas. Bažnyčios restauravimo autorius- N. Kitkauskas


Kristijonas done laitis

K. Donelaičio atminimo įamžinimas

Sukurta daug reikšmingų literatūros ir meno kūrinių apie K. Donelaitį - Poezijos ir prozos kūrinius parašė J. Marcinkevičius, K. Bradūnas, S. Šaltenis, E. Mieželaitis, A. Drilinga ir kt. Kompozitorius A. Bražinskas sukūrė operą „Kristijonas“. Savo prozos kūriniuose Donelaitį pavaizdavo vokiečių rašytojai J. Bobrovskis, H.-J. Cyrkė (Zierke), vokiečių kompozitorius R. Kunadas parašė apie K. Donelaitį operą ir kantatą. 2003 m. režisierius E. Nekrošius pastatė spektaklį „Pradžia. K. Donelaitis. Metai


Kristijonas done laitis

K. Donelaičio atminimo įamžinimas

Sukurta daug reikšmingų literatūros ir meno kūrinių apie K. Donelaitį - Poezijos ir prozos kūrinius parašė J. Marcinkevičius, K. Bradūnas, S. Šaltenis, E. Mieželaitis, A. Drilinga ir kt. Kompozitorius A. Bražinskas sukūrė operą „Kristijonas“. Savo prozos kūriniuose Donelaitį pavaizdavo vokiečių rašytojai J. Bobrovskis, H.-J. Cyrkė (Zierke), vokiečių kompozitorius R. Kunadas parašė apie K. Donelaitį operą ir kantatą. 2003 m. režisierius E. Nekrošius pastatė spektaklį „Pradžia. K. Donelaitis. Metai


Kristijonas done laitis

Aktoriai Vaidas Vilius, Salvijus Trepulis ir Kristina Mauruševičiūtė Eimunto Nekrošiaus spektaklyje "Pradžia. K.Donelaitis. Metai"


Kristijonas done laitis

K. Donelaičio atminimo įamžinimas

Įžymius grafikos, skulptūros, freskos darbus K. Donelaičiui skyrė V. K. Jonynas, V. Jurkūnas, P. Gailius, V. Kalinauskas, K. Bogdanas, P. Deltuva, E. Varnas, V. Valius ir kt. 2003 m. atidengtas paminklas K. Donelaičiui Bitėnų kapinaitėse. Kraštotyrininkas B. Aleknavičius išleido fotoalbumą „Donelaitis ir mes“. 1992 m. Vilniuje įsteigta Kristijono Donelaičio draugija (pirm. N. Kitkauskas). Draugija leidžia laikraštį Karaliaučiaus (Kaliningrado) sričiai „Donelaičio žemė“ (red. S. Lukoševičius).


Kristijonas done laitis

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo P. Kalpokas. 1932


Kristijonas done laitis

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo V. Grybas. 1940


Kristijonas done laitis

K. Donelaičio atminimo įamžinimas

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo K. Bogdanas. 1963


Kristijonas done laitis

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo A. Aleksandravičius. 1963


Kristijonas done laitis

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo S. Ušinskas. 1964


Kristijonas done laitis

K. Donelaičio atminimo įamžinimas

S. Ušinsko vitražas.


Kristijonas done laitis

Tokį K. Donelaitį įsivaizdavo P. Rimša. 1955


Kristijonas done laitis

Poema pasaulyje

Poema “Metai” išversta į kelioliką pasaulio kalbų (vokiečių, latvių, lenkų, rusų, baltarusių, gruzinų, čekų, vengrų, anglų, japonų, švedų). Ji įrašyta į Europos literatūros šedevrų sąrašą, kurį 1977 m. sudarė tarptautinė Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESKO).


Kristijonas done laitis

Klausimai

1. Kada ir kur gyveno K. Donelaitis?

2. Ką sukūre K. Donelaitis?

3. Kas būdinga K. Donelaičio kūrybai?

4. Kokia K. Donelaičio kūrybos reikšmė?

5. Kaip įamžintas K. Donelaičio atminimas?


Kristijonas done laitis

Klausimai

1. Apie ką pasakojama poemoje “Metai”?

2. Kas būdinga K. Donelaičio poemai?

3. Kokia poemos vieta pasaulinėje literatūroje?


Kristijonas done laitis

1.Kokį tikslą turėjo Donelaitis kurdamas “Metus”?

A. Parodyti atskiro žmogaus likimą.

B. Siekė parodyti lietuvių bendruomenės gyvenimą.

C. Rasti atsakymą į klausimą: kaip įveikti baudžiavą?

D. Parodyti gamtos ratą: pavasaris, vasara, ruduo, žiema.


Kristijonas done laitis

2. Donelaičio poemos unikalumą sudaro:

A. poemos stilius,

B. gyva, vaizdinga kalba,

C. poemos kompozicija,

D. autoriaus sumanymas.


Kristijonas done laitis

3. “Metų” pagrindiniai veikėjai

A. miestiečiai,

B. kaimiečiai,

C. turtuoliai,

D. senoliai.


Kristijonas done laitis

4. Kuo yra įdomus Donelaičio eiliavimas?

A. Donelaičio poema neeiliuota.

B. Donelaičio eilėdara unikali, su niekuo nesupainiojama.

C. Donelaičio poema parašyta antikine eilėdara.

D. Donelaičio poemos kiekviena dalis parašyta skirtinga eilėdara.


Kristijonas done laitis

5. Donelaičio kalba

A. turtinga ir vaizdinga,

B. sausa, nevaizdinga,

C. monotoniška,

D. trumpa ir aiški.


Kristijonas done laitis

6. K. Donelaitis

A. pirmosios lietuviškos knygos autorius.

B. lietuvių grožinės literatūros pradininkas.

C. pirmasis vertėjas ir rašytojas.

D. kalbininkas -tobulinęs lietuvių kalbą.


Kristijonas done laitis

7. Donelaičio poemai būdingi

A. Klasicizmo ir pereinamosios epochos bruožai.

B. Baroko ir klasicizmo epochų bruožai.

C. Švietimo ir klasicizmo epochų bruožai.

D. Baroko ir švietimo epochų bruožai.


Kristijonas done laitis

8. Kristijonas Donelaitis gyveno

A. Lenkijoje.

B. Lietuvoje.

C. Mažojoje Lietuvoje.

D. Vokietijoje


Kristijonas done laitis

9. K. Donelaičio nuostata:

A. žmogus turi tapti geresnis, teisingesnis.

B. rašytojas turi būti teisingas.

C. baudžiauninkas neišmintingas.

D. būrus reikia mokyti.


Kristijonas done laitis

10. K. Donelaitis poemoje

A. skelbė, kad reikia mokyti lietuvių tautą.

B. poetizuoja baudžiavą ir baudžiauninkus (būrus).

C. papasakojo apie gyvenimo negeroves.

D. kovojo su gyvenimo negerovėmis.


ad
  • Login