Likta darb bas priorit tes un 200 9 gada bud ets likta gadsk rt j kopsapulce 2009 gad
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

LIKTA darbības prioritātes un 200 9 . gada budžets LIKTA gadskārtējā kopsapulce - 2009. gadā PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LIKTA darbības prioritātes un 200 9 . gada budžets LIKTA gadskārtējā kopsapulce - 2009. gadā. Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) 2009. gada 8.aprīlī. LIKTA deklarācijas īstenošana LIKTA projektu turpinājums Organizācijas attīstība

Download Presentation

LIKTA darbības prioritātes un 200 9 . gada budžets LIKTA gadskārtējā kopsapulce - 2009. gadā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LIKTA darbības prioritātesun 2009. gadabudžetsLIKTA gadskārtējā kopsapulce - 2009. gadā

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA)

2009. gada 8.aprīlī


LIKTA deklarācijas īstenošana

LIKTA projektu turpinājums

Organizācijas attīstība

Biedru naudas izlietojuma plāns

LIKTA darbības prioritātes

2009. gadā


Informācijas sabiedrības un E-pārvaldes veicināšana

[email protected] projekta turpināšana

Aktīva līdzdarbība ar nozari saistītas likumdošanas izstrādē

Sadarbība ar RAPLM

ES struktūrfondu ieviešana

IKT nozares ekspertu padomes saglabāšana

Priekšlikumi ar nozari saistītu plānošanas un pārvaldes dokumentu sagatavošanā / apspriešanā

Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam

LIKTA deklarācijas īstenošana


Valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana, izmantojot IKT iespējas

Valsts biznesa procesu sakārtošana

Valstij neraksturīgo funkciju nodošana privātajam sektoram

Veikt IKT investīciju atdeves aprēķinus un apkopot ekonomiskā ieguvuma piemērus

Citi priekšlikumi

LIKTA priekšlikumi un iniciatīvas


Nozares darbinieku apmācības projekti

Esošie projekti beidzas 2009. gada decembrī

Izvērtēt iespējas un biedru intereses projektu turpinājumam

[email protected]

ECDL testēšanas centru tīkla attīstība visā Latvijā

Sadarbība ar darba devējiem un Valsts un ES institūcijām dažādu auditoriju iesaistei Digitālo prasmju apmācībā

Jaunu ES projektu pieteikumu gatavošana atbilstoši LIKTA aktivitātēm

Līdzdarbība Baltic IT&T Foruma organizēšanā

LIKTA projektu turpinājums


Līdzfinansējuma piesaistīšana no ES

IKT ekspertu sekcijas attīstība

WEB kā komunikācijas līdzekļa attīstīšana

o-biedru sanāksme/seminārs

Organizācijas attīstība


Biedru naudas izlietojuma plāns


  • Login