REPUBLIC OF SERBIA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Regionalna konferencija: U organizaciji potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

REPUBLIC OF SERBIA РЕПУБЛИКА СРБИЈА REPUBLIKA SRBIJA NATIONAL ASSEMBLY НАРОДНА СКУПШТИНА NARODNA SKUPŠTINA. ULOGA PARLAMENATA U PODSTICANJU KONKURENTNOSTI I PRIVREDNOG RASTA KROZ UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRU Ž ENJA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA PROGRAM.

Download Presentation

Regionalna konferencija: U organizaciji potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

REPUBLIC OF SERBIAРЕПУБЛИКА СРБИЈАREPUBLIKA SRBIJA

NATIONAL ASSEMBLY НАРОДНА СКУПШТИНА NARODNA SKUPŠTINA

ULOGA PARLAMENATA U PODSTICANJU KONKURENTNOSTI I PRIVREDNOG RASTA KROZ UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA U ZEMLJAMAZAPADNOG BALKANA PROGRAM

Regionalna konferencija:U organizaciji potpredsednika Narodne skupštine

Republike Srbije

Narodna skupština Republike Srbije

Trg Nikole Pašića 13

Beograd, Srbija

6-7. mart 2009.


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

Uprkos političkim previranjima i ekonomskim izazovima sa kojima se suočavaju privrede zemalja Jugoistočne Evrope, region je u periodu od 2000. godine ostvario stabilan ekonomski rast sa prosečnim stopama rasta od oko 5%. U razdoblju 2007-2008, intenzivan rast u oblasti industrijske proizvodnje, građevinarstva i finansijskih usluga imao je značajan uticaj na ostvarenje ukupnih pozitivnih rezultata, a strane direktne investicije su nastavile dalji rast.

Međutim, u uslovima rastuće svetske finansijske krize i njenih posledica na stalni privredni rast, očuvanje postojećeg nivoa investicija i privlačenje novih, kao i jačanje regulatornih okvira tržišta, zemlje regiona će biti suočene sa velikim izazovima i rastućom konkurencijom.

Parlamenti u Regionu sve više imaju aktivnu ulogu u kreiranju reformi i unapređenju kvaliteta zakona čiji je cilj podsticanje privrednog rasta i priliva privatnih investicija. Privatni sektor u ovom regionu se suočava sa relativno visokim regulatornim troškovima i administrativnim barijerama. S tim u vezi, posebnu pažnju treba posvetiti ne samo pojedonstavljenju postojeće zakonske regulative, već prvenstveno podizanju njenog kvaliteta.

Ciljevi konferencije su:

Razmatranje uloge parlamenata u poboljšanju kvaliteta zakonske regulative i njihovog uticaja na promovisanje privatnih investicija i podsticanje privrednog rasta.

Razmatranje procesa regionalne saradnje i pristupanja Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na njihov uticaj na harmonizaciju zakonodavstava i sprovođenja reformi.

Korišćenje iskustava Evropskog parlamenta i novih zemalja članica Evropske unije u kreiranju i implementaciji programa regulatorne reforme.

Koncipiranje elemenata regulatorne strategije i budućih aktivnosti u procesu regionalne saradnje parlamentarnih tela.


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

Petak, 6. mart 2009.

12:00 – 12:15

Prevoz autobusom iz hotela Balkan

12:00 – 13:00

REGISTRACIJA

13:00 – 13:30

POZDRAVNI GOVOR I UVODNA SESIJA

Gordana Čomić,Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije

Slavica Đukić Dejanović, Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije

Hido Biščević, Generalni sekretar, Savet za regionalnu saradnju za Jugoistočnu Evropu

Uve Štumf, Predsednik, GTZ Srbija

Antuan Karusel – Labrus, Viši menadžer projekta, IFC

13:30 – 15:00

REFORMA POSLOVNOG OKRUžENjA: finansijska kriza pruža mogućnosti za povećanje konkurentnosti i unapređenje kvaliteta ekonomske zakonske regulative

Moderator

Gordana Čomić,Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije

Uvodno izlaganje

Beriz Belkić, Predsedavajući Predstavničkog doma Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Vesna Pusić, Predsednik nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa EU, Parlament Republike Hrvatske

Ljubisav Ivanov Singo,Predsednik Odbora za ekonomiju, Parlament Republike Makedonije

Miodrag Iličković, Predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, skupština Republike Crne Gore

Diskusija

15:00 – 15:30

Pauza za kafu


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

15:30 – 17:00

PROMOVISANjE REGIONALNE KONKURENTNOSTI:

UTICAJ REGIONALNE SARADNjE I HARMONIZACIJE

SA ZAKONODAVSTVOM EVROPSKE UNIJE NA

KVALITET ZAKONSKE REGULATIVE

Moderator

Tomas Majer, Menadžer projekta, Otvoreni

regionalni fond za Jugoistočnu Evropu, pravna

Reforma, GTZ

Uvodno izlaganje

Safet Softić, Predsednik Zastupničkog Doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Nikola Novaković, Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije

Slavica Penev, Viši naučni saradnik, Ekonomski

institut, Beograd

Diskusija

17:00 – 18:30

REFORMA POSLOVNOG OKRUžENJA: ULOGAPARLAMENATA

Moderator

Margo Tomas, Menadžer za unapređenje poslovnog

okruženja, IFC Savetodavne usluge

Uvodno izlaganje

Fabio Franćino, Profesor, Univerzitet u Milanu

Igor Radojičić, Predsednik Narodne skupštine,

Republike Srpske, BiH

Aleksandar Damjanović, Predsednik Odbora za

ekonomiju, finansije i budžet skupština Republike Crne Gore

Nataša Vučković, poslanik, član odbora za inostrane poslove, Narodna skupština Republike Srbije

Diskusija

18:30 – 19:00

Obilazak doma Narodne skupštine Srbije

19:00 – 21:00

Koktel večera na poziv gospođe Gordane Čomić,

Potpredsednika Narodne skupštine Republike

Srbije, u Domu Narodne skupštine

21:00 – 21:15

Prevoz autobusom do hotela Balkan


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

Subota, 7. mart 2009.

08:45 – 09:00

Prevoz autobusom iz hotela Balkan

09:00 – 12:00

POZDRAVNI GOVOR

Veljko Odalović, Sekretar Narodne skupštine Republike Srbije

UNAPREĐENjE KVALITETA ZAKONSKE REGULATIVE I NjENE

PRIMENE: ULOGA PARLAMENATA

 • Iskustva zemalja Evropske unije

 • Koncepti i principi regulatornog upravljanja

 • Strategije i metode jačanja kvaliteta zakonske regulative

  Moderator

  Margo Tomas, Menadžer za unapređenje poslovnog

  okruženja, IFC Savetodavne usluge

  Govornici

  Klaudijo Radaeli, Profesor, Univerzitet u Ekseteru

  Skot Džejkobs,Generalni direktor,

  Džejkobs & Asošijets (Jacobs & Associates)

  Andreja Marušić,Sekreterijat za regulatornu reformu, Vlada Republike Srbije

  10:20 – 10:30

  Pauza za kafu

  12:00 – 13:30

  FORMIRANjE REGIONALNE MREŽE ODBORA ZA EKONOMIJU: Sledeći koraci

  Moderator

  Gordana Čomić,Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije

  Uvodno izlaganje

  Aleksandar Damjanović, Predsednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet skupštinaRepublike Crne Gore

  Ljubisav Ivanov Singo,Predsednik Odbora za ekonomiju, Parlament Republike Makedonije

  Velimir Jukić, Drugi zamenik predsednika Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupštinaBosne i Hercegovine

  Sead Dizdarević, Rukovodilac radnih tela, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

  Uroš Gostić,Predsednik odbora za privredu i finansije, Narodna skupštinaRepublike Srpske, BiH

  Miloš Jeftić, Predsednik Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom, Narodna skupština Republike Srbije


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

13:30 – 14:00

ZAKLjUČNA RAZMATRANjA

Margo Tomas, Menadžer za unapređenje poslovnog okruženja, IFC Savetodavne usluge

Gordana Čomić,Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije

Tomas Majer, Menadžer projekta, Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu, pravna reforma, GTZ

14:00 – 16:00

Ručak Narodna skupština Republike Srbije, u restoranu Doma Narodne skupštine

16:00 – 16:15

Prevoz autobusom do hotela Balkan


Regionalna konferencija u organizaciji potpredsednika narodne skup tine republike srbije

VAŽNI KONTAKT DETALJI:

Ilija Momiroski

Narodna skupštinaRepublike Srbije

Trg Nikole Pašića 13, 11000 Beograd

Mobilni: +381 64 842 00 48

ilija@parlament.sr.gov.yu

Ivanka Tirnanić

GTZ

Bul. Zorana Đinđića 101/4

11070 Novi Beograd

Republika Srbija

Mobilni: +381 64 320 12 79

gtz.law@eunet.rs

Annamaria Blell

IFC

Bul. Kralja Aleksandra 86

11000 Beograd, Srbija

Mobilni: + 381 64 152 13 84

ABlell@ifc.org

Ida Protić

Hotel Balkan

Mobilni: +381 63 10 91 702

Tel/faks: +381 11 353 00 18

Faks: + 38111 353 00 41

ida.protic@balkanhotel.net

www.balkanhotel.net


 • Login