Download

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa


Advertisement
/ 36 []
Download Presentation
Comments
katina
From:
|  
(1094) |   (0) |   (0)
Views: 176 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa. Prowadzący Maciej Bogucki. www.artwarsztaty.pl. Czego mogę dowiedzieć się z warsztatów?. 1. Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? 2. Jakie są jego objawy? 3. Co leży u jego źródła? 4. Co robić, by się nie wypalić?.
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Prowadzący Maciej Bogucki

Slide 2

www.artwarsztaty.pl

Slide 3

Czego mogę dowiedzieć się z warsztatów?

1. Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze?

2. Jakie są jego objawy?

3. Co leży u jego źródła?

4. Co robić, by się nie wypalić?

Slide 4

Warunki niezbędne do uczenia się na warsztatach

 • Gotowość

 • Otwarcie na

  doświadczenie

 • Zgoda na pracę w

  grupie

Slide 5

Test

Kwestionariusz do mierzenia skali

Odczuć Zawodowych (MBI, Ch.Maslach)

Zagrożenie wypaleniem

suma odpowiedzi twierdzących w pyt. 1-14

i odpowiedzi przeczących w pyt 15-22.

Czym wyższy wynik tym wyższe zagrożenie wypaleniem.

Slide 6

Pojęcie wypalenia zawodowego

Herbert J. Freudenberger

amerykański psychiatra

1974 rok

Journal of SocialIssue

Slide 7

Pojęcie wypalenia zawodowego

wypalenie zawodowe to 

stan wyczerpania jednostki spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub społeczne środowisko pracy.

Slide 8

Pojęciewypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. H. Sęk „Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie”

Slide 9

Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

 • Wyczerpanie emocjonalne 

 • Depersonalizacja

 • Obniżone poczucie dokonań osobistych 

Slide 10

Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Wyczerpanie emocjonalne

 • poczucie przeciążenia pracą,

 • zniechęcenie do pracy,

 • obniżona aktywność,

 • pesymizm i poczucie winy,

 • stałe napięcie psychofizyczne,

 • drażliwość,

 • chroniczne zmęczenie, ból głowy, bezsenność,

  zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia, itp.

Slide 11

Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Depersonalizacja

 • obojętność, dystans i powierzchowność w

  kontaktach,

 • skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów,

 • cynizm,

 • agresja werbalna,

 • obwinianie klientów za niepowodzenia w

  pracy.

Slide 12

Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Obniżone poczucie dokonań osobistych

 • widzenie pracy z klientami w negatywnym

  świetle,

 • niezadowolenie z osiągnięć w pracy,

 • przeświadczenie o braku kompetencji,

 • utrata wiary we własne możliwości,

 • poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych,

 • utrata zdolności do rozwiązywania problemów,

 • niemożność przystosowania się do warunków

  zawodowych,

 • absencja w pracy.

Slide 13

Stres a wypalenie zawodowe

Slide 14

„Jeśli rozpoznasz pierwsze objawy wypalenia, pamiętaj ten stan będzie się pogarszał, jeśli nie podejmiesz środków zaradczych”.

Melinda Smith, M.A., Ellen Jaffe-Gill, M.A., Jeanne Segal, Ph.D.,

and Robert Segal, M.A. www.helpguide.org

Slide 15

Źródła wypalenia zawodowegoczynniki sprzyjające wypaleniu

 • Indywidualne

 • Interpersonalne

 • Organizacyjne

Slide 16

Źródła indywidualnecechy osobowości

 • perfekcjonizm, i nadgorliwość,

 • wykonywanie każdego zadania z najwyższym zaangażowaniem,

 • konserwatyzm i dogmatyzm,

 • nieumiejętność odmawiania i poświęcanie się dla innych, tłumienie własnych potrzeb,

 • nieumiejętność współpracy,

 • identyfikowanie się tylko z pracą i z firmą,

 • brak dystansu wobec problemów zawodowych

 • poczucie kontroli zewnętrznej,

 • zbytni optymizm.

Slide 17

Osoby mające poczucie wpływu na własne działania oraz wiedzę, że robią coś dobrze, mniej się stresują.Ogińska-Bulik, Juczyński „Osobowość, stres a zdrowie”

Slide 18

Źródła indywidualneStyl życia

 • za dużo pracy, za mało czasu wolnego,

 • za mało snu,

 • angażowanie się w zbyt wiele działań,

 • brak bliskich, wspierających relacji.

Slide 19

Źródła interpersonalnekontakty pracownik – klient

 • zaangażowanie i dystans emocjonalny,

 • brak szacunku i wzajemnego zaufania,

 • ciągły kontakt z osobami w trudnej sytuacji życiowej,

 • koncentracja na tragicznych przeżyciach innych ludzi,

 • stykanie się z niezawinionym cierpieniem i przejawami okrucieństwa.

Slide 20

Źródła interpersonalnekontakty z przełożonymi i współpracownikami.

 • konflikty interpersonalne, rywalizacja,

 • brak wzajemnego zaufania, zaburzona komunikacja,

 • przemoc psychiczna, agresja werbalna, mobbing,

 • kwestionowanie kompetencji lub blokowanie aktywności twórczej pracowników,

 • brak kontaktów ze współpracownikami i nie otrzymywanie od nich wsparcia.

Slide 21

Źródła organizacyjnewarunki i organizacja pracy

 • nadmierna odpowiedzialność i ilość obowiązków,

 • wymagania nie do zrealizowania,

 • brak wpływu na organizację pracy,

 • cele instytucji są sprzeczne z wartościami i normami uznawanymi przez pracownika,

 • otrzymywane wynagrodzenie,

 • nudna i mało wymagająca praca,

 • hałas, zatłoczenie, źle dopasowane sprzęty lub ich brak, itp.

Slide 22

Co robić, aby się nie wypalić?

Slide 23

Co robić, aby się nie wypalić?Zasada 8x3

8 godzin

Praca.

8 godzin

Rozwijanie się, dbanie o kondycje fizyczną, związki z ludźmi, przyjemności.

8 godzin

Sen.

Slide 24

Co robić aby się nie wypalić?Zasada 8x3 - ćwiczenie

Przeanalizuj swój statystyczny dzień.

Wpisz do tabeli czynności z różnych obszarów, które wykonujesz codziennie i oceń, ile poświęcasz im czasu.

Ile czasu spędzasz w „drugiej kolumnie”?

Slide 25

Co robić, aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie

Będę czytał kolejne pytania. Zadaniem Państwa będzie stanąć przy wybranym haśle Zawsze, Często, Czasami, Nigdy, które jest odpowiedzią na postawione pytanie.

Slide 26

Co robić, aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie

Dzielę się swoimi troskami i radościami z bliską mi osobą?

Pielęgnuję relacje z innymi ludźmi?

Dbam o swoje zainteresowania, hobby?

Dbam o swoją równowagę i zdrowie?

Robię sobie przyjemności?

Odpoczywam?

Śpię wystarczająco długo?

Mam poczucie kontroli nad własnym życiem?

Potrafię odmówić realizacji czyjejś prośby, gdy jest to dla mnie zbyt dużym obciążeniem?

Potrafię poprosić o pomoc?

Slide 27

Co robić aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie

W rozmowie z drugą osobą przedstaw, które z pytań było dla Ciebie najważniejsze. Napiszcie je na kartce.

Ustalcie dwa sposoby zmiany tej sytuacji na lepszą, napiszcie je Państwo na kartce.

Po zakończeniu ćwiczenia proszę umieścić kartki na planszy.

Slide 28

Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności

Asertywność

Slide 29

Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności

Komunikacja

Slide 30

Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności

Planowanie i zarządzanie czasem

Slide 31

Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności

Odporność na stres

Slide 32

Co robić, aby się nie wypalić?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą

Ustalenie i naprawa tego co powoduje brak dopasowania

w relacji

osoba – praca.

Slide 33

Co robić, aby się nie wypalić?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą

 • Zdefiniowanie problemu.

 • Ustalenie celów.

 • Podjęcie działań.

 • Śledzenie postępów.

  Cel: zaangażowanie zawodowe

Slide 34

Co robić, aby się nie wypalić?Jak pracuję?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą - ćwiczenie

 • Zdefiniowanie problemu. W otrzymanej tabeli w grupie proszę wybrać jedno pytanie, w którym stwierdzacie poważny brak dopasowania lub brak dopasowania.

  2. Ustalenie celów. Proszę ustalić, co chcemy

  osiągnąć.

  3. Podjęcie działań. Jakie działania należy podjąć, aby zrealizować cel.

Slide 36

www.artwarsztaty.pl


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro