Wypalenie zawodowe profilaktyka i interwencja kryzysowa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa PowerPoint PPT Presentation


 • 717 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Prowadzcy Maciej Bogucki


www.artwarsztaty.pl


Czego mog dowiedzie si z warsztatw?

1. Czym jest wypalenie zawodowe i skd si bierze?

2. Jakie s jego objawy?

3. Co ley u jego rda?

4. Co robi, by si nie wypali?


Warunki niezbdne do uczenia si na warsztatach

 • Gotowo

 • Otwarcie na

  dowiadczenie

 • Zgoda na prac w

  grupie


Test

Kwestionariusz do mierzenia skali

Odczu Zawodowych (MBI, Ch.Maslach)

Zagroenie wypaleniem

suma odpowiedzi twierdzcych w pyt. 1-14

i odpowiedzi przeczcych w pyt 15-22.

Czym wyszy wynik tym wysze zagroenie wypaleniem.


Pojcie wypalenia zawodowego

Herbert J. Freudenberger

amerykaski psychiatra

1974 rok

Journal of SocialIssue


Pojcie wypalenia zawodowego

wypalenie zawodowe to

stan wyczerpania jednostki spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub spoeczne rodowisko pracy.


Pojciewypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe jest jedn z wielu moliwych reakcji organizmu na chroniczny stres zwizany z prac w zawodach, ktrych wspln cech jest cigy kontakt z ludmi i zaangaowanie emocjonalne w ich problemy. H. Sk Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie


Objawy wypalenia zawodowegoTrjwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

 • Wyczerpanie emocjonalne

 • Depersonalizacja

 • Obnione poczucie dokona osobistych


Objawy wypalenia zawodowegoTrjwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Wyczerpanie emocjonalne

 • poczucie przecienia prac,

 • zniechcenie do pracy,

 • obniona aktywno,

 • pesymizm i poczucie winy,

 • stae napicie psychofizyczne,

 • draliwo,

 • chroniczne zmczenie, bl gowy, bezsenno,

  zaburzenia gastryczne, czste przezibienia, itp.


Objawy wypalenia zawodowegoTrjwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Depersonalizacja

 • obojtno, dystans i powierzchowno w

  kontaktach,

 • skrcenie czasu i sformalizowanie kontaktw,

 • cynizm,

 • agresja werbalna,

 • obwinianie klientw za niepowodzenia w

  pracy.


Objawy wypalenia zawodowegoTrjwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach

Obnione poczucie dokona osobistych

 • widzenie pracy z klientami w negatywnym

  wietle,

 • niezadowolenie z osigni w pracy,

 • przewiadczenie o braku kompetencji,

 • utrata wiary we wasne moliwoci,

 • poczucie niezrozumienia ze strony przeoonych,

 • utrata zdolnoci do rozwizywania problemw,

 • niemono przystosowania si do warunkw

  zawodowych,

 • absencja w pracy.


Stres a wypalenie zawodowe


Jeli rozpoznasz pierwsze objawy wypalenia, pamitaj ten stan bdzie si pogarsza, jeli nie podejmiesz rodkw zaradczych.

Melinda Smith, M.A., Ellen Jaffe-Gill, M.A.,Jeanne Segal, Ph.D.,

and Robert Segal, M.A. www.helpguide.org


rda wypalenia zawodowegoczynniki sprzyjajce wypaleniu

 • Indywidualne

 • Interpersonalne

 • Organizacyjne


rda indywidualnecechy osobowoci

 • perfekcjonizm, i nadgorliwo,

 • wykonywanie kadego zadania z najwyszym zaangaowaniem,

 • konserwatyzm i dogmatyzm,

 • nieumiejtno odmawiania i powicanie si dla innych, tumienie wasnych potrzeb,

 • nieumiejtno wsppracy,

 • identyfikowanie si tylko z prac i z firm,

 • brak dystansu wobec problemw zawodowych

 • poczucie kontroli zewntrznej,

 • zbytni optymizm.


Osoby majce poczucie wpywu na wasne dziaania oraz wiedz, e robi co dobrze, mniej si stresuj.Ogiska-Bulik, Juczyski Osobowo, stres a zdrowie


rda indywidualneStyl ycia

 • za duo pracy, za mao czasu wolnego,

 • za mao snu,

 • angaowanie si w zbyt wiele dziaa,

 • brak bliskich, wspierajcych relacji.


rda interpersonalnekontakty pracownik klient

 • zaangaowanie i dystans emocjonalny,

 • brak szacunku i wzajemnego zaufania,

 • cigy kontakt z osobami w trudnej sytuacji yciowej,

 • koncentracja na tragicznych przeyciach innych ludzi,

 • stykanie si z niezawinionym cierpieniem i przejawami okruciestwa.


rda interpersonalnekontakty z przeoonymi i wsppracownikami.

 • konflikty interpersonalne, rywalizacja,

 • brak wzajemnego zaufania, zaburzona komunikacja,

 • przemoc psychiczna, agresja werbalna, mobbing,

 • kwestionowanie kompetencji lub blokowanie aktywnoci twrczej pracownikw,

 • brak kontaktw ze wsppracownikami i nie otrzymywanie od nich wsparcia.


rda organizacyjnewarunki i organizacja pracy

 • nadmierna odpowiedzialno i ilo obowizkw,

 • wymagania nie do zrealizowania,

 • brak wpywu na organizacj pracy,

 • cele instytucji s sprzeczne z wartociami i normami uznawanymi przez pracownika,

 • otrzymywane wynagrodzenie,

 • nudna i mao wymagajca praca,

 • haas, zatoczenie, le dopasowane sprzty lub ich brak, itp.


Co robi, aby si nie wypali?


Co robi, aby si nie wypali?Zasada 8x3

8 godzin

Praca.

8 godzin

Rozwijanie si, dbanie o kondycje fizyczn, zwizki z ludmi, przyjemnoci.

8 godzin

Sen.


Co robi aby si nie wypali?Zasada 8x3 - wiczenie

Przeanalizuj swj statystyczny dzie.

Wpisz do tabeli czynnoci z rnych obszarw, ktre wykonujesz codziennie i oce, ile powicasz im czasu.

Ile czasu spdzasz w drugiej kolumnie?


Co robi, aby si nie wypali?Jak odpoczywam? - wiczenie

Bd czyta kolejne pytania. Zadaniem Pastwa bdzie stan przy wybranym hale Zawsze, Czsto, Czasami, Nigdy, ktre jest odpowiedzi na postawione pytanie.


Co robi, aby si nie wypali?Jak odpoczywam? - wiczenie

Dziel si swoimi troskami i radociami z blisk mi osob?

Pielgnuj relacje z innymi ludmi?

Dbam o swoje zainteresowania, hobby?

Dbam o swoj rwnowag i zdrowie?

Robi sobie przyjemnoci?

Odpoczywam?

pi wystarczajco dugo?

Mam poczucie kontroli nad wasnym yciem?

Potrafi odmwi realizacji czyjej proby, gdy jest to dla mnie zbyt duym obcieniem?

Potrafi poprosi o pomoc?


Co robi aby si nie wypali?Jak odpoczywam? - wiczenie

W rozmowie z drug osob przedstaw, ktre z pyta byo dla Ciebie najwaniejsze. Napiszcie je na kartce.

Ustalcie dwa sposoby zmiany tej sytuacji na lepsz, napiszcie je Pastwo na kartce.

Po zakoczeniu wiczenia prosz umieci kartki na planszy.


Co robi aby si nie wypali?Umiejtnoci

Asertywno


Co robi aby si nie wypali?Umiejtnoci

Komunikacja


Co robi aby si nie wypali?Umiejtnoci

Planowanie i zarzdzanie czasem


Co robi aby si nie wypali?Umiejtnoci

Odporno na stres


Co robi, aby si nie wypali?Sze strategii poprawiania relacji z prac

Ustalenie i naprawa tego co powoduje brak dopasowania

w relacji

osoba praca.


Co robi, aby si nie wypali?Sze strategii poprawiania relacji z prac

 • Zdefiniowanie problemu.

 • Ustalenie celw.

 • Podjcie dziaa.

 • ledzenie postpw.

  Cel: zaangaowanie zawodowe


Co robi, aby si nie wypali?Jak pracuj?Sze strategii poprawiania relacji z prac - wiczenie

 • Zdefiniowanie problemu. W otrzymanej tabeli w grupie prosz wybra jedno pytanie, w ktrym stwierdzacie powany brak dopasowania lub brak dopasowania.

  2. Ustalenie celw. Prosz ustali, co chcemy

  osign.

  3. Podjcie dziaa. Jakie dziaania naley podj, aby zrealizowa cel.


www.artwarsztaty.pl


 • Login