7 id n bo enstv smlouvy a posv tn ho textu
Download
1 / 32

7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu. Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy. Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk. TANACH (TENAK), křesťansky: „Starý zákon“. Genesis. Proroci. Sakrální význam dějin jako božího působení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu' - katima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 id n bo enstv smlouvy a posv tn ho textu
7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu

 • Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy.

 • Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk.

 • TANACH (TENAK), křesťansky: „Starý zákon“.

 • Genesis.

 • Proroci.

 • Sakrální význam dějin jako božího působení.

 • Judaismus těsně předkřesťanské a raně křesťanské doby.


7 1 d jiny izraele a vznik posv tn ch spis
7. 1. Dějiny Izraele a vznik posvátných spisů

 • Tradice od bronzové doby:

  • Abrahám, Izák a Jákob - typologické (?) postavy sitované do středního bronzu

  • Mojžíš – historická nebo typologická postava, pozdní bronz, Exodus

 • Návaznosti na starší kultury (viz Gilgaméš: potopa), ale hlavně vymezování vůči sousedům, izolacionismus, „vyvolení“, „smlouva“ (Mojžíš, Sinaj, „Desatero“)

 • Spisy přibližně od 1000 před n. l.: Soudců, Ozeáš, Ámos

 • Asyrské a pak babylonské zajetí, proroci, pak sepsání klasických spisů kolem 500 před n. l. (Pentateuch, v těsně předkřesťanské době pak chápán jako „Knihy Mojžíšovy“).

 • Pozdní spisy až do těsně předkřesťanské doby, zčásti aramejsky a řecky, vliv řecké kultury a reakce na ni.


7 2 posv tn spisy
7. 2. Posvátné spisy

 • Zákon (TÓRA), Proroci, Spisy.

 • Jerusalémský (užší) a alexandrijský (širší) kánon.

 • Křesťanské převzetí hlavně díky řeckému překladu:

  • Septuaginta (-3. až -1. století, Alexandrie).

 • Řazení spisů v kánonu, v křesťanské recepci:

  • Tóra (Pentateuch), Dějepisné knihy, Proroci, Sapienciální (mudroslovné) spisy.

 • Složitá historie vzniku v průběhu celého -1. tisíciletí, v návaznosti také na starší tradice.7 2 2 posv tn spisy
7. 2. 2. Posvátné spisy

 • Zákon (TÓRA), Proroci, Spisy.

 • Jerusalémský (užší) a alexandrijský (širší) kánon.

 • Křesťanské převzetí hlavně díky řeckému překladu:

  • Septuaginta (-3. až -1. století, Alexandrie).

 • Řazení spisů v kánonu, v křesťanské recepci:

  • Tóra (Pentateuch), Dějepisné knihy, Proroci, Sapienciální (mudroslovné) spisy.

 • Složitá historie vzniku v průběhu celého -1. tisíciletí, v návaznosti také na starší tradice.


7 2 3 p smo
7. 2. 3. Písmo

 • Písmo samo je posvátné, dokonce i písmena

  • Proto problém s překlady

  • Proto se různé tradice při redakci v klasické době zapisují vedle sebe, bez úprav

  • Prakticky není jiná hebrejská literatura


7 3 hlavn rysy n bo enstv izraele
7. 3. Hlavní rysy náboženství Izraele

 • Písmo

 • Vyvolení, smlouva („Šéma Izrael“, „Desatero“)

 • Náš bůh je jediný, výlučný Bůh (v exkluzivním náboženství)

 • Zákaz zobrazování, ba i vyslovení jména božího (tabu)

 • Problémy s dědictvím dávných tradic:

  • Brozácká morálka („Oko za oko, zbu za zub“ jako regulace krevní msty)

  • Očišťovací předpisy knihy Leviticus

  • Později řešeno alegorickou exegezí, pak i v křesťanském prostředí

 • Proroci

 • Dějiny jsou posvátné, jsou projevem Boha

 • Stvoření (viz Genesis)


7 4 stvo en podle geneze probl my textu
7. 4. Stvoření podle Geneze – problémy textu

 • Redakce asi v -5. století

 • Starší prameny se dnes jmenují podle slova pro jméno boží:

  • Elohistický – mladší, „abstraktnější“

  • Jahvistický – starší, lidovější

 • Gen 1 – stvoření světa v 6 „dnech“, postupnou diferenciací. Poslední diferenciací je lidské/mimolidské a pak diferenciaxce pohlavní.

 • Gen 2 – jahivstické podání o Adamovi a „Evě“. Plácání z hlíny je co do významu zachráněno koncepcí vdechnutí dechu života, který je půjčkou člověku od Boha.


8 k es ansk posv tn texty nov z kon a je
8. Křesťanské posvátné texty: Nový zákon a Ježíš

 • Jak se křesťanství na světě vzalo.

 • Ježíš.

 • Nový zákon.

 • Vznik evangelií.

 • Pavel z Tarzu.

 • Ustálení novozákonního kánonu.

 • Gnostické spisy a lidové apokryfy.

 • Víra.


8 1 jak se k es anstv na sv t vzalo
8. 1. Jak se křesťanství na světě vzalo

 • Křesťanská zvěst (kérygma):

  • zvěst o Ježíšovi (o něm a o jeho náboženském významu),

  • zvěst Ježíšova (jeho kázání a odkaz).

 • Křesťan je ten, kdo Ježíšovi připisuje náboženský význam a následuje ho (Kristus).

 • Návaznost na judaistické pojetí božství, dějin, posvátného textu…

 • Obecné pojetí spásy (ne pouze lokální jako v Řecku).

 • Církev, misie,…

 • Od judaistického proudu do řeckojazyčného světa.


8 2 je
8. 2. Ježíš

 • Narozen roku nejspíš 7 nebo 6 před n. l.

 • Ukřižován kolem roku 30 n. l.

  • (Tradice o 33 „kristových letech“ je až středověká.)

 • aaa


8 3 nov z kon
8. 3. Nový zákon

 • a

 • Pro detailůchtivé jedince: Textologie NZ .htm, .rtf
9 2 k es ansk nauka
9. 2. Křesťanská nauka

 • Od křestních kérygmat k dogmatu.

11 n bo enstv um n filosofie a p rodn v dy kontroverzn t mata
11. Náboženství, umění, filosofie a přírodní vědy: kontroverzní témata

 • Má náboženství také poznávací hodnotu?

 • Lze mluvit o poznávání i mimo vědu?

 • Konflikty.


11 1 um n jako vyd len kategorie
11. 1. „Umění“ jako vydělená kategorie

 • Od konce archaické doby se postupně vyděluje kategorie „umění“, předtím splývala s náboženstvím nebo se řemeslem. Souvisí to s výtvarným verismem (realismem) a s objevem perspektivy (kolem -400).

 • Proto například Platón považuje „umění“ za úpadkové.

 • Je jen velice málo kultur, které rozlišují „umění“ a „náboženské ztvárnění “:

  • Řecko od klasické doby do konce antiky

  • Evropa od renesance

  • Prý něco v Číně (snad od středověku?)

 • Pro zájemce: Platón a umění jeho doby (Rozluka filosofie a umění).rtf11 7 probl my po tku
11. 7. Problémy „počátku“

 • „Nastavení“ počátečních podmínek

  • „Antropický princip“ – nebo spíše sebepotvrzující náhoda?

  • „Velký třesk“– jeho novoplatónské a středověké předlohy.

 • Počátek života

 • Počátky člověka


11 7 1 v deck kreacionismus
11. 7. 1. „Vědecký kreacionismus“

 • = Pseudovědecký fabrikacionismus:

  • Doslovná interpretace knihy Genesis a její časové škály.

  • Podvodná rétorika.

  • Parazitace na popularizací zakrývaných potížích vědy.

 • „Inteligentní design“ (ID):

  • Někdy = kreacionismus.

  • Někdy poněkud inteligentnější podoba téhož.


12 jak je n bo enstv sou asn globalizovan kultury
12. Jaké je náboženství současné globalizované kultury?

Viz moje příprava na starší seminář k tomu.


ad