Trygghetspyramiden - PowerPoint PPT Presentation

Trygghetspyramiden
Download
1 / 10

 • 273 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trygghetspyramiden. Allmänna pensionssystemets historiska utveckling I. 1913 Folkpension införs. I två delar: en avgiftsbestämd, en behovsprövad 1916 Yrkesskadeförsäkring - inkomstbortfallsprincipen knäsätts för första gången i allmän försäkring

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Trygghetspyramiden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trygghetspyramiden

Trygghetspyramiden


Allm nna pensionssystemets historiska utveckling i

Allmänna pensionssystemets historiska utveckling I

 • 1913 Folkpension införs. I två delar: en avgiftsbestämd, en behovsprövad

 • 1916Yrkesskadeförsäkring - inkomstbortfallsprincipen knäsätts för första gången i allmän försäkring

 • 1937Årlig pension 100 kr till alla – oberoende av tidigare intjänande

 • 1939Ingen påfyllning till premiereserven, dvs omvandling till fördelningssystem. Folkpensionsfonden en buffert-fond. Inget pensionsåtagande i nationalbokföringen

 • 1948Höjning av folkpensionen,motsvarar en tredjedels industriarbetarlön.

 • 1950Folkpensionen värdesäkras


Allm nna pensionssystemets historiska utveckling ii

Allmänna pensionssystemets historiska utveckling II

 • 1960ATP-systemet startar

 • 1963Första utbetalningarna av ATP. Förkortad intjänandetid

 • 1969Pensionstillskott

 • 1984Parlamentarisk pensionsberedning

 • 1991RFV anser: En strategi för ATP-systemets framtid

 • 1991(1992)Särskild pensionsarbetsgrupp tillsätts

 • 1994Principbeslut om nya pensionssystemet

 • 2001Nya systemet igång fullt ut: inkomstpension, PPM och garantipension.


Nationalr kenskaperna

Nationalräkenskaperna

BNP =

konsumtion + reala investeringar + (export – import)

(produktionssidan = användningssidan = inkomstsidan)


Pensionsstabilitet enl professorerna robert brown och nicholas barr

Pensionsstabilitetenl. professorerna Robert Brown och Nicholas Barr

 • The widely held (but false) view that funded schemes are inherently ‘safer’ than pay-go is an example of the fallacy of composition1.

 • A funded social security scheme and a pay-as-you-go scheme both depend on the ability of the economy to create and transfer wealth. As far as social security is concerned, the funding mechanism is irrelevant.

 • For individuals, the economic function of a pension scheme is to transfer consumption over time. But, ruling out the case where current output is stored in holes in people’s gardens, this is not possible for society as a whole; the consumption of pensioners as a group is produced by the next generation of workers.1The fallacy of composition is to assume that, if something is true for an individual, it must also be true for an aggregate of individuals.


Vanf rest llning

Vanföreställning

 • Det finns en utbredd vanföreställning om att fonderade system i sig skulle vara tryggare än fördelningssystem (dvs. mer ”riktiga” pensionssystem). Ytterst beror föreställningen på att det som kan förefalla sant på individuell nivå också skulle vara det på aggregerad (nationell) nivå.Den ekonomiska funktionen hos ett pensionssystem är att omfördela konsumtion över tiden. För samhället i sin helhet fungerar detta inte. Vi bortser från möjligheten att stoppa ned delar av produktionsresultatet i små hål i trädgården; pensionärers konsumtion idag produceras av dagens arbetande.


Inkomstpensionens balansr kning j mf rd med nationalf rm genheten miljarder kronor

Inkomstpensionens balansräkningjämförd med nationalförmögenheten(miljarder kronor)

Årsredovisningen 2005

Tillgångar

6490

Åtagande

6490

Överskott28

AP-

fonder

769

Nationalförmögenheten

5406

Förmögenhetsstocken

(netto)

5406

Avgiftstillgång

dvs.

en fiktiv

tillgång

5721

Pensions-

åtagande

6462


F rs krings taganden och nationalf rm genheten

Försäkringsåtaganden och nationalförmögenheten


Balansr kningen 2008 inkomstpensionsdelen

Balansräkningen 2008 inkomstpensionsdelen


Arbetsl shet och betalningsbalans sverige 1970 2009

Arbetslöshet och betalningsbalans Sverige1970 - 2009

Källa

http://www.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate


 • Login