Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 125

Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija. Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis. Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis. 1. 2. 3. Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis.

Download Presentation

Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

1

2

3


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

Vykdant tarptautinius, supaprastin-tus (išskyrus mažos vertės pirkimus)perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad elektroninėmis priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniuparašu (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p.).

Tam ties eilute “Reikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas skaitmeniniu parašu” rinkitės

nustatymą “XAdES”

!


1

2

3

4

5

6


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

7

8

9

10


1


2


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

3


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

4


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

5


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

!


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Kaip pakeisti informaciją apie pirkimo objektą?


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

6


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

7


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

8


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Kur matomas šis kvietimas skelbiamų viešųjų pirkimų metu?


Kvietimas buvo sukurtas


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

10


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

9


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Pildomas pasirinktas skelbimas ir siunčiamas VPT


Kaip paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas?

  • Jeigu reikia, prisijungus prie VPM IS, užėjus į Viešųjų pirkimų skelbimų posistemę pildomas ir siunčiamas į Viešųjų pirkimų tarnybą skelbimas dėl pakeitimo ar papildymo;

  • Prie pirkimo dokumentų prisegami pakeitimai ar papildymai;

  • Tiekėjai informuojami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

1

2!

3

4

5

6

Pastaba: funkciją “Platinti”

naudoti tik iki galutinio

pasiūlymų pateikimo termino


Ar galima pamatyti tiekėjų pasiūlymus iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino?


Kaipšį pirkimą mato tiekėjas?

2

1

3

4

5

6


Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Kaip tiekėjui pateikti prašymą paaiškinti/patikslinti pateiktą pasiūlymą?

Kaip tiekėjui pranešti apie sudarytą pasiūlymų eilę?


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

1

!

2

3

5

6


Viešojo pirkimo komisija įvertina tiekėjų pasiūlymus, sudaro pasiūlymų eilę


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis


Neskelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija


Viešųjų pirkimų įstatymo 15¹ straipsnyje numatyta, kad perkančioji organizacija, ne mažiau kaip pusę viešųjų pirkimų bendrosios vertės turi atlikti CVP IS priemonėmis, kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai.

Vykdant neskelbiamas derybas CVP IS pateikiami pirminiai ir galutiniai pasiūlymai, t.y. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės kainos (kai vertinimo kriterijus – mažiausia kaina) ar pasiūlymai su galutine kaina ir galutiniais techniniais duomenimis (kai vertinama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi).

VPĮ 58 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad galutiniai pasiūlymai gali būti neteikiami, kai pirkimas vykdomas “skubos” tvarka arba pateikti pasiūlymą kviečiamas vienas tiekėjas.


Rekomenduojama:

  • Savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nusimatyti, kad supaprastintos neskelbiamos derybos (apklausa ar pan.) būtų vykdomos dviem etapais.

  • CVP IS sukurti pirkimų projektą ir į jį įkelti sukurtą pirkimo komisiją ar kitus reikiamus asmenis naudotojų teisėmis (su galimybe redaguoti pirkimą). Tokiu atveju šio pirkimo naudotojai galės kurti ir vykdyti viešuosius pirkimus šiame pirkimų projekte, tačiau neturės prieigos prie kitų perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis vykdomų pirkimų.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

2


Neskelbiamų derybų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

2

1

2

3

3

4!

4

6

5

5


Neskelbiamų derybų vykdymas CVP IS priemonėmis

Paaiškinimai:

Pirkimo pavadinimas;

Priklausomai nuo pirkimo būdo ir vertinimo kriterijaus, pasirenkamos “Derybos 2 pakopų” (vertinimo kriterijus mažiausia kaina) arba “Derybos 3 pakopų” (kvalifikacinė atrankaarkt., kai tiekėjas pateikia paraiškas, pirminius pasiūlymus ir galutinius kainos pasiūlymus);

Nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas;

Perkančioji organizacija turėtų nurodyti ir preliminarų galutinių kainos pasiūlymų terminą, tačiau pirkimo vykdymo metu galutinį kainos pasiūlymo terminą bus galima keisti;

Patikrinama ar pasirinktas elektroninis parašas. Rekomenduojama nustatyti el. parašą “XadES”;

Išsaugoma įvesta informacija.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

1

2

2

1

N

2

3

N

N

3

4

3

Žingsniai, kurie darbų sąraše pažymėti numeriu, – privalomi, kiti – neprivalomi.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

N

N

3

6

5

7

4

5

6

6

7

Žingsniai, kurie darbų sąraše pažymėti numeriu, –privalomi, kiti - neprivalomi.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

3

2

!

5

Galima pasirinkti ir minimalų dalyvaujančių komisijos narių skaičių, kad susidarytų kvorumas. Tokiu atveju nurodomas minimalus skaičius narių (3), kurie privalės dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

6

4


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

!

Galima naudotis greitos paieškos funkcija, tiekėjo pavadinimą (dalį) įrašant tarp žvaigždučių.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Rekomenduojama tiekėjų paiešką vykdyti pagal BVPŽ kodus.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

2

1

1

2


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

7

1

PASTABA. Kol nesudaryta viešojo pirkimo komisija, funkcija siųsti kvietimus nėra aktyvi.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

1

Galite surašyti kvietimo tiekėjams (-ui) tekstą, nurodant pasiūlymų pateikimo terminą (-us), Jūsų manymu reikalingą papildomą informaciją bei kontaktinius asmenis, atsakingus už pirkimo vykdymą (rekomenduojama).


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

2

1

Sutikrinama ar visi tiekėjai, kuriuos norima kviesti yra pažymėti varnele.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

1

2

2

3

3


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

2

2

3

3


Informacinio pranešimo apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (Sk-5 tipinė forma) paskelbimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena iš šio straipsnio 3–7 dalyse nurodytų sąlygų. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą šio straipsnio 3 dalies 1, 2, 6 punktuose, 4 dalies 1 punkte, 5 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose, 6 dalies 1, 5 punktuose, 7 dalies 1 punkte

nurodytais atvejais ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, perkančioji organizacija privalo paskelbti informacinį pranešimą šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.


Nesuėjus pasiūlymų pateikimo pradžiai reikia pradėti pildyti informacinį pranešimą Sk-5


Priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo prisijungus prie VPM IS, Viešųjų pirkimų skelbimų skiltyje reikia užbaigti pildyti ir išsiųsti informacinį pranešimą Sk-5.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis


Pirmajame žingsnyje pateikti (pirminiai) pasiūlymai vertinami įprasta tvarka, perkančioji organizacija ir tiekėjas derasi dėl geriausių pasiūlymų.

Įvertinus pasiūlymus ir įvykus deryboms, tiekėjai (kurie nėra atmesti) kviečiami pateikti galutinius kainos pasiūlymus (kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos kriterijumi).


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2

1

2

3

Pirmame žingsnyje tiekėjai, kuriems bus siūloma pateikti galutinius pasiūlymus, įtraukiami į galutinį sąrašą.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Vokų atplėšimas ir kt., – kaip ankstesnėse skaidrėse.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Laimėtojas skelbiamas, skiriant jam “1” vietą laukelyje.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Pranešimą apie pasiūlymų eilę, laimėtoją, tikslų atidėjimo terminą, kvietimą pasirašyti pirkimo sutartį ar kt. rekomenduojama siųsti per “Susirašinėjimą”.


Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Pasirašius pirkimo sutartį ir pateikus pirkimo ataskaitą ar/ir skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį (tarptautinės vertės pirkimai arba ne mažesnės kaip tarptautinio pirkimo vertės supaprastinti pirkimai), perkančioji organizacija gali užbaigti viešąjį pirkimą CVP IS sistemoje (darbų sąrašo paskutinė eilutė).


Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos suformavimas ir pateikimas


Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas


Ataskaitos At-1 (At-3)teikimas


Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas


Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas


Ataskaitos At-1 (At-3)teikimas


Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas

At-1 renkasi “klasikinio sektoriaus” perkančiosios organizacijos

At-3 renkasi “komunalinio sektoriaus” perkančiosios organizacijos


Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas

Įrašius pirkimo numerį, dalis ataskaitos automatiškai užpildoma pagal skelbime nurodytą informaciją

Pastaba: užpildžius ir išsaugojus informaciją ji viešinama www.cvpp.lt.

Užbaigus pildyti ataskaitą, ji išsiunčiama į Viešųjų pirkimų tarnybą.


Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos At-8 teikimas


Ataskaita užbaigiama pildyti ir išsiunčiama į Viešųjų pirkimų tarnybą


  • Login