Bilgisayar Nedir?
Download
1 / 39

Bilgisayar Nedir? - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bilgisayar Nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Bilgisayar Nedir?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bilgisayar nedir

Bilgisayar Nedir?


Bilgisayar nedir

Ham veriyi kendisine retilen yntemlerle ileyen ve bu ilemler sonucunda elde ettii sonular bize sunan makinadr.Bilgisayar ingilizce hesaplayc (computer) adn almtr. Girdiiniz verileri makine diline evirir. Sadece 0 ve 1lerle alr ama bu alma ok hzl ve sreklidir.


Bilgisayar nedir

Bilgisayarn Geliimi ve Tarihesi

Son 45-50 yldr insanln hizmetinde olan bilgisayar, artk hayatmzn vazgeilmez bir paras olmutur. Bankalardan kartlarla para ekebilmemiz, elektronik bilgi-ilemle telefonlarla kaliteli grme yapabilmemiz ve burada sayamadmz daha bir ok kolaylk hep bilgisayar sayesinde hayatmza girmitir.


Bilgisayar nedir

Bilgisayar kontroll fabrikalar ile endstrideki retim patlamtr. Gnmz ticareti, hzl para transferi yapabilen banka bilgi ilem ortam ile corafi snr ve zaman fark tanmaz hale gelmitir.

Sradan bir renci, Internet gibi bilgi alar ile ktphaneler dolusu bilgiye annda ulaabilmektedir.


Bilgisayar nedir

Mimarlk ve mhendislik sektr, her trl tasarm alanna uygun bilgisayar ve programlar ile retim gcn daha verimli kullanabilmektedir.

Bilgisayar teknolojisindeki hzl gelimeyi daha iyi anlayabilmek iin bir karlatrma yaparsak; bilgisayar teknolojisi gibi hava tamacl teknolojisi de geliseydi bakn neler olurdu; bugnk sradan 250 yolcu kapasiteli bir yolcu uann maliyeti ile 2000 kii tayabilen bir uak yaplabilir, bu uakla stanbul'dan New York'a yarm saatte gidilebilir ve yolculuk sresince sadece 2 litre yakt harcanrd. .


Bilgisayar nedir

 • Bilgisayarlar Snflandrrsak

 • Kiisel Bilgisayarlar (Personal Computer-PC) (veya Mikrobilgisayar):

 • Genellikle tek kii tarafndan kullanlan bilgisayarlardr. Bu yzden bu bilgisayarlara kiisel bilgisayar yani PC denir. Mikro bilgisayarlar 1970'li yllardan sonra yaygnlam ve bir ok kullanm alan bulmutur. Daha ncede belirtildii gibi bizim zerinde alacamz, kullanmn reneceimiz bilgisayar tr PC'dir. renilmesi ve kullanm dier bilgisayarlara kyasla daha kolay olduundan hemen hemen her yerde karlaabiliriz.


Bilgisayar nedir

b) Mini Bilgisayarlar (Frame):

PC'nin aksine ok kullanc bir bilgisayar trdr. Uygun bir klavye ve ekranla en fazla 100 kii ayn anda kullanabilir. Banka ubelerindeki bilgisayar bu tr bilgisayarlara iyi bir rnektir.

c) Ana bilgisayar (MainFrame):

100 kullancdan daha fazlasna hizmet veren bilgisayarlardr. ok byk iyerlerinde kullanlr.

d) Sper Bilgisayar:

Kullanc says ok olmamakla beraber ok yksek ilem hz gerektiren bilimsel almalarda kullanlr. Byk niversiteler veya NASA gibi bilimsel kurumlarda kullanlmaktadr. lkemizde de TUBTAK bir sper bilgisayar kurulmas iin almalar balatmtr


Bilgisayar nedir

letim Sistemi Nedir?

Donanm testini tamamladktan sonra kullancnn bilgisayar ile bir ekilde iletiime gemesini salayan programlar topluluudur.

letim Sistemi (Operating System), sistemde bulunan evre elemanlar ile (Donanm, =Hardware) yazlmlarnzn (Software) haberlemesini salayan yapdr. letim sistemi de bir eit yazlmdr, ve bu yazlm, daha dk seviyeli eriimlerle donanmn kontroln, kaynaklarn kullanmn ve paylamn salar.


Bilgisayar nedir

Girdi-lem-kt Prensibi

Bilgi ileyen her sistemi en azndan seviyeye ayrmak mmkndr:

Girdi veya veri kabul etme,

veri ileme ve

sonuncu olarak kt olarak verilmesi.

Eer sistem bunlara ek olarak veriyi tutabiliyorsa veri saklama denen bir drdnc bileen daha bunlara eklenir.

PC'nin iinde takl veya dardan ona bal cihazlar "Girdi ve kt (I/O-Input/Output)",

"lem(Processing)" veya "Saklama (Kaydetme) (Storage)" ilev gruplarndan birine dahildir.


Bilgisayar n temel yap s

Bilgisayarn Temel Yaps


Bilgi verilerin i lenmi halidir

Bilgi verilerin ilenmi halidir.


Bilgisayar nedir

Donanm denilince anlalmas gereken bilgisayarn fiziki grnmdr.

Bunu aacak olursak bilgisayar kasas (ve iindekiler: anakart, RAM, ekran kart vs.), ekran (veya monitr), klavye, mouse, yazc (printer), tarayc (scanner), hoparlr-mikrofon gibi birimler bilgisayar ortamnn donanm bileenini olutururlar.

Yazlm ise bilgisayarn kulland programlarn genel addr.

Bu programlara ise rnek olarak iletim sistemleri, kelime ilemci programlar, elektronik tablolama programlar ve tabi ki oyunlar verebiliriz.


Bilgisayar nedir

 • lemci (processor)

 • Bellek (memory)

 • Sabit disk src (Hard disk driver)

 • Disket srcleri (Floppy Disk Driver)

 • k birimleri

 • Portlar ve Ekran kart bulunur.


Bilgisayar nedir

Microsoft FrontPage

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel


Bilgisayar nedir

Bellein birimi NEDR?


Bilgisayar nedir

Bilgisayarda birimler aras haberleme basit olarak elektriksel sinyalleme ile olmaktadr. Bilgisayar birimleri birbirleriyle hepsi bykl 5 volt olan sinyallerle haberleir. Zaman eit aralklara blnmtr. Buna birim zaman diyoruz. rnein Pentium 100 ilemcide ilemcinin dnda saniyenin 50 milyonda birine ilemci iinde ise 100 milyonda birine eittir. Birim zamanda elektrik ya 5volt yada 0 volt deerlerini alabilir.

Bu durum matematiksel olarak 1 ve 0 durumlarna karlk gelmektedir. te bu 1 veya 0 olma durumuna BIT denir. Sekiz tane bite ise BYTE (bayt) denir. Bilgisayar ortamnda bir byte bir karakteri temsil eder. Bir disket 1,44 MB (Megabayt=Milyonbayt) kapasitesinde olduuna gre bu demek ki bir diskete 1.440.000 karakter bilgi kaydedilebilir. Bilgisayarla ilgili bir ok cihazda (disket, harddisk, ekran kart ve RAM) bu cihaza ait kapasite zellikleri Byte cinsinden belirtilmitir.


Bilgisayar nedir

Verinin letilmesi

Bir noktadan dier bir noktaya binary veya digital bilgilerin iletilmesine, " veri iletimi " ad verilir. Veri iletimi Bilgisayar - Bilgisayar, bilgisayar - devre arasnda gerekleir.

Bilgisayarlarn, veri haberlemesinin ve alarn amac veriyi bilgiye evirmektir. Veri bir bilgisayarda saklanr ve bir haberleme sistemi zerinden ikilik tabanda (0 veye 1 ler biiminde) iletilir.


Bilgisayar nedir

Bir bilgisayardaki bitler elektrik iaretinin polarizasyon seviyeleri ile gsterilirler. Bir bilgisayardaki saklama eleman iindeki yksek-seviye iareti 1i ve alak-seviye iareti 0 gsterebilir. Bu elemanlar birlikte dizilerek belirlenmi kodlara gre say ve karakterleri olutururlar.

Veri;

haberleme yolu zerinden (rnein telefon hatt) bilgisayar-ynlendirmeli cihazlar arasnda elektrik iaretleri ve bit katarlar ile iletilir. Bu elektrik iaretleri ve bit katarlar harf ve karakterleri belirtir. Baz durumlarda, veri k iaretleri ile gsterilir (fiber optik hatlarda).


Bilgisayar nedir

Verinin gnderici cihazdan k, haberleme ortamndan geii ve alc cihaza gelii grlmektedir. kilik veri kodu, terminaller ve klarda on tabanna evrilirek gsterilir.

Saniye bana bit (bit/sn) terimi iletim hzn belirtmek zere kullanlr. Bu terim haberleme yolu veya paras zerinden saniyede iletilen bit saysn verir. rnein 2400 bit/snlik bir hat, bir say veya karakteri belirtmek iin 8-bitlik kodlar kullanyorsa, saniyede iletilen karakter says 300 (2400 / 8) olur. Haberleme hz genelde bit/sn oran ile verilir.


Bilgisayar nedir

letim Karakteristikleri

Veri haberlemesini anlamak iin, elektriin iletim karakteristikleri hakknda genel bir bilgiye sahip olunmaldr. Hat kapasitesi, hata kontrol teknikleri, ve dier pek ok a bileeni elektriin yapabildikleri ve snrlamalar erevesinde analiz edilir ve tasarlanr.

veri, haberleme kanal zerinden elektrik iaretinin deiimleri ile iletilir. Bu deiimler 1 ve 0lar gsterir. Elektrik iaretinin konumu kendini ya bir iaret seviyesi ya da bir baka kompleks elektrik iareti eklinde gsterir. Bir iaretin iletim yolu zerindeki hareketine iaret yaylmas denir. Bir kablo yolu zerinde, iaret yaylmas elektrik akm eklindedir.


Bilgisayar nedir

VERLETM

Digital veya binary hale dntrlebilen ses, grnt gibi analog bilgilerin iletilmesi de veri iletimi ile gerekletirilir. Digital tekniklerin, yksek verimliliin yan sra maliyetlerinin de dk olmas veri iletiminde kullanlmasnn en nemli sebeplerindendir.

Digital sinyaller, herbiri bir voltaj seviyesiyle tanmlanan ve birbirinden farkl iki durumdan oluan "binary pulse" lerdir.

Bu pulse'ler iki seviye arasnda deiir.

Bu seviyeler srasyla; "0" veya "low" ve "1" veya "high" seviyeleridir. Binary 0 seviyesi genellikle 0 V veya ground, binary 1 seviyesi de genellikle +5 V olarak tanmlanr.


Veri nas l letilir

Veri Nasl letilir?

Verinin iletimi kablolar sayesinde gerekleir.

Ama kablolar sadece elektrik sinyali iletir.

5V

x

x

Elektrik=>> Matematik ve =>>Siz

1.Hat

>

0 kanal

2.Hat

>

1 kanal


Bilgisayar nedir

1.HAT

ZM:

Tabiki Hat eklemek

2.HAT

1.hat

2.hat

11A

10B

01C

00D

Not; 8 tane kanal eklemeliyiz.

Drt farkl sinyal drt karakter anlamna gelir.

Gerisi yok Alfabeyi bile tamamlayamadk.


Bilgisayar nedir

2726252423222120

128 +64 +32 +16 +8 +4 +2 +1=255

American Standart Code

Temel karakterler 256dr.

Harfler

Rakamlar

Semboller

Boluk

Bunlar standart bir koda gre hazrlanmtr.

Buna (ASCII) denir.

ASCI4 Bit

ASCII8 Bit


Bilgisayar nedir

Karakterini elde etmek iin izlemeniz gereken yol nedir?

A

2726252423222120

64 +1=65

Bylece hangi kanallardan elektrik gideceini belirledik. Buda bize A diye ulat.

01000001=8 bit


Anakart zer ndek ver yollari

ANAKART ZERNDEK VERYOLLARI

 • CPUnun faydal olabilmesi iin bellek, genileme kartlar klavye ve benzeri eylerle iletiim kurmas gerekir. Anakart zerindeki dier aygtlarla, basl devre zerindeki metal yollar, bir kart zerinde dolatn grdnz gm izgiler aracl ile iletiim kurar. Bunlar bu ince metal yollarda elektron frlatarak konuur.

 • lk bilgisayarda bile, en bata bilgisayar iindeki hemen tm nemli devrelere eriim verdii iin omnibus balant olarak adlandrld. omnibus ifadesi ksa sre iinde bus (veri yolu) olarak ksaltld ve bylece kald.


Bilgisayar nedir

n Bellek Veriyolu (Cache bus):

Pentium Pro ve PentiumII gibi yksek seviyeli mimarilerin nbellee ulaabilmek iin kullandklar zel bir veri yoludur.

lemci VeriYolu (Processor bus):

Bu veri yolu chipsetin ilemciye bilgi gndermek ve ilemciden bilgi almak iin kulland en st seviye veri yoludur.

VeriYolu Hiyerarisi

Modern PC'lerin ounda en azndan drt veriyolu bulunmaktadr.Herbiri bir st seviyedekine balanr ve herbiri bir st seviyedekinden daha yavatr.

Bellek Veriyolu (Memory bus):

Bellek veriyolu bellek alt sistemlerinin ipset yada ilemciyle balantsn salayan ikinci_seviye bir veriyoludur


Bilgisayar nedir

Yerel Giri/k Veriyolu (Local I/O Bus):

Yksek hzl giri/k (input/output) veriyoludur ve yksek hz gerektiren aygtlarn bellek, chipset ve ilemciyle balantsn salar.rnek olarak video kartlar, yksek hzl network arabirimleri genellikle bu tip bir veriyolu kullanrlar.Standart Giri/k Veriyolu (Standard I/O Bus) :

Yukardaki veriyolunu biribirine balayan standart giri k (I/O) veriyoludur. Genellikle daha yava aygtlar iin kullanlr (fareler, standart modemler....)

Bilgisayarn iinde veri bayt olarak akar. Baytlar veriyolu ad verilen metal yollar zerinden tanrlar. Her veriyolu birka raydan oluur. tip veriyolu bulunur.


Bilgisayar nedir

Veriyolu Bant Genilii (Bus Bandwith ):

Bus bandwith (bant genilii) teorik olarak birim zamanda veriyolu zerinden transfer edilebilen bilgi miktar olarak aklanabilir.

Veriyolu Hz (Bus Speed) :

Veriyolu hz saniyede ka bitlik bilgi gnderilebildiine karlk gelir.

Veriyolu Ynetimi (Bus Mastering):

Yksek bant geniliine sahip veri yollarnda her saniye ok byk boyutlarda bilgi ak olamktadr.Veri tansferinin standard metodu olarak her tr bilginin ilemci zerinden transferi gerekirken baz aygtlar direkt olarak bilgi akn salayabilmaktedirler. Veri yolu kontroln elinde bulundurabilen aygtlara veriyolu yneticileri (bus masters) ad verilmektedir.Bilgisayar dnyasnda veriyolu yneticilii PCI veriyolu tarafndan yaplsa da belirli koullar altnda IDE/ATA sabit disk srclerinin de PCI zerine veriyolu yneticilii yapabilmeleri mmkndr.


Bilgisayar nedir

VERYOLU TRLER

ISA Veriyollar:

ISA veriyollar 1984 ylnda 16 bite geniletilmesinden beri hi bir geliime uramam olamalar ve bilgisayar dnyas iin yava performanslar dolaysyla bir dar boaza sebep olamalarna ramen ISA uyumlu aygtlarn okluu ve hala standard veriyollar gerektiren (standard modemler gibi) aygtlar iin kullanlabilir olmalar nedeniyle varlklarn srdrmektedirler.IBM PCler kullanlmaya balanan Isa veriyollar 8 bit bantgeniliine ve 4.77 MHZ hzna sahipti.1984 ylnda IBM AT nin piyasayla tantrlmasyla 16 bantgeniliine ve 8 MHZ hzna sahip veriyollar kullanlmaya baland.Fakat bundan sonra ISA veriyollaryla ilgili hi bir gelime kaydedilmedi.


Bilgisayar nedir

EISA Veriyollar :

EISA Compaq tarafndan IBMin rettii MCA a misilleme olarak piyasaya karld. MCA in zelliklerine ek olarak Isa ile uyumlu olarak retilmiti.Aadaki zelliklere sahip olarak retildiler.

32 bit bant genilii

Veriyolu ynetimi (Bus Mastering)

Tak altr (Plug and Play)

Fakat performanslarnn VESA ve PCI ile karlatrlnca ok dk seviyelerde olmas nedeniyle hemen hemen yok oldular.


Bilgisayar nedir

PCI Yerel Veriyolu

PCI 1993 ylnda ntel tarafndan piyasaya srld. 32 bit geniliinde ve 33 MHZ hznda olmasna ramen kendisini kontrol eden chipsetin iinde bulunmas VESA ya kar byk bir stnldr Bu chipset veriyolunun tm veri alveriindeki organizasyonu dzenler.


Bilgisayar nedir

Burst Mode:

Veriyolu ynetimi (Bus Mastering):

PCI daha stn performans iin ,gerekli tm veriyolu ynetim desteini salar.

High Bandwith Options: 64 bitlik ve 66 MHz hznda PC lar gelitirilmesine ramen baz uyum problemleri yznden 32 bitlik ve 33 MHZ lik PCI veri yollar kullanlmaktadr.

PCI Veriyolu Performans: PCI aagda saylan zelikleri nedeniyle u anda piyasadaki en yaygn giri/k veriyoludur.


Bilgisayar nedir

AGP video kartna sahip olan sistemler zerindeki CPUlar, video grntlerini video kartlarna olduka hzl bir biimde aktarr.

Bir video kartnn kendi video belleine biraz sistem bellei eklemesini salar.

Sadece rekabet Intel en nde olmak istiyordu. Daha hzl bir veriyolu ile ortaya kmadan nce bu ii intel yapt. Bu veriyolu iki ey gerekletirir.

Veri transferi asndan PCIa oranla drt kat daha hzldr.


Bilgisayar nedir

RNEK SORULAR

1 disket=1,44 mb

Harddisk=8,4 GB=8601,6 MB

Hdisk=8400 mb (8400/1,5 mb=4200 disket eder.)

1 CD =670-750 mb arasnda deiir.

CD=(750/1,5 MB=350 disket eder.)

DVD=7,5-9 GB arasnda deiir.

 • Sorular

 • 30 mblk bir program ka disket eder (cevap=20)

 • 3 GBlk bilgiyi ka CDye kaydedersiniz (cevap=4)


ad
 • Login