Στρατηγικές διδασκαλίας και σχεδιασμός μαθήματος/ Ήχος - PowerPoint PPT Presentation

Στρατηγικές διδασκαλίας και σχεδιασμός μαθήματος/
Download
1 / 23

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Στρατηγικές διδασκαλίας και σχεδιασμός μαθήματος/ Ήχος. Συνάντηση 5. Περιεχόμενο. - Μικροδιδασκαλια Συζήτηση/σχολιασμός σχεδίου μαθήματος Ο ρόλος των ερωτήσεων Ήχος/ σχεδιασμός διερευνήσεων. Μικροδιδασκαλία. Στοιχεία σημαντικά σε μια (μικρο)διδασκαλία; Ορθή χρήση όρων Οπτική Επαφή

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Στρατηγικές διδασκαλίας και σχεδιασμός μαθήματος/ Ήχος

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6089961

Στρατηγικές διδασκαλίας και σχεδιασμός μαθήματος/ Ήχος

Συνάντηση 5


6089961

Περιεχόμενο

- Μικροδιδασκαλια

 • Συζήτηση/σχολιασμός σχεδίου μαθήματος

 • Ο ρόλος των ερωτήσεων

 • Ήχος/ σχεδιασμός διερευνήσεων


6089961

Μικροδιδασκαλία

 • Στοιχεία σημαντικά σε μια (μικρο)διδασκαλία;

  • Ορθή χρήση όρων

  • Οπτική Επαφή

  • Ενθουσιασμός

  • Κατανόηση περιεχομένου

  • Χρήση ερωτήσεων

  • Ρύθμιση ομάδων

  • Ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών


6089961

Σχέδιο Μαθήματος Η.Κ.

 • Δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει;

 • Πώς διαφέρει το σχέδιο μαθήματός σας από το δειγματικό σχέδιο;

  • Χρήση ερωτήσεων στο μάθημα. Ποιος ο ρόλος τους;

  • Αξιολόγηση

  • Γνώση περιεχομένου


6089961

Ο ρόλος της γλώσσας και των ερωτήσεων στις Φ.Ε.

 • Learning to become a legitimate participant in a community involves learning how to talk. (Wenger, 1998, p.105)


6089961

Ο ρόλος της γλώσσας

 • Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες,

 • Βοηθά τους μαθητές να επικοινωνούν με τους άλλους,

 • Τους κάνει να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης,

 • Τους καθιστά γνώστες νέων ιδεών (Jones, 1988)


Ire irf

IRE/IRF διαλόγοι

 • Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα είδος διαλογου στην τάξη που ονομάζεται IRF/IRE

 • Initiate-Response-Feedback (Evaluation)

  • Δ: Τί χρώμα είναι ο ουρανός;

  • Μ: Γαλάζιος

  • Δ: Μπράβος είναι γαλάζιος


Irf ire

Προβλήματα IRF/IRE

 • Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου και σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα σκέψης (π.χ. ανάκληση)

 • Οι περισσότεροι μαθητές δεν συμμετέχουν

 • Είναι μια διαδικασία στην οποία οι μαθητές πρέπει να μαντεύουν τις απαντήσεις που θέλει ο εκπαιδευτικός.


6089961

Είδη ερωτήσεων


6089961

Τρόποι για να στηρίξουμε τον προφορικό και γραπτό λόγο;

 • Ο δάσκαλος:

  • Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (π.χ. εφαρμογής)

 • Στις ομάδες:

  • Οδηγίες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν μαζί

  • Δραστηριότητες που έχουν εφαρμογή γνώσης


6089961

Στόχοι

Ποιος ο στόχος της δραστηριότητας;

Γιατί κάνεις το πείραμα αυτό;

Τί θέλεις να αποδείξεις;

Μεθοδολογία

Ποιες οι οδηγίες σου για το πείραμα αυτό;

Τί πρέπει να προσέξει κάποιος για να κάνει σωστά το πείραμα;

Αποτελέσματα

Ποια τα αποτελέσματα του πειράματος και πώς τα έχεις αναπαραστήσει;

Φράσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν

-Αυτό δείχνει ότι ....

-Ένα επιπρόσθετο τεκμήριο είναι ...

- Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ....

Συμπεράσματα

Τί δείχνουν τα αποτελέσματα;

Πόσο σίγουρος μπορείς να είσαι για τα αποτελέσματα;

Τί θα μπορούσες να κάνεις για να βελτιώσεις τα αποτελέσματα;


6089961

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας

 • Παρακολουθήστε το βίντεο και σημειώστε ποια τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματική διδασκαλίας στις φ.ε.


6089961

Ήχος και διάδοση ήχου

 • Δραστηριότητα 1: (15 λεπτά)

 • Περπατήστε από την τάξη μέχρι την καφετέρια, μέσα στην καφετέρια, έξω κοντά στο δρόμο και επιστρέψετε πίσω. Σημειώστε στην πορεία τους ήχουν που έχετε ακούσει (π.χ. Σχεδιάστε ένα χάρτη της διαδρομής και σε αυτόν να φαίνονται οι ήχοι).


6089961

Ήχος και διάδοση ήχου

 • Δραστηριότητα 2:

 • Ταξινομήστε τους ήχους σε 2 κατηγορίες (με δικά σας κριτήρια)


6089961

Ήχος και διάδοση ήχου

 • Δραστηριότητα 3:

 • Ακούστε τα 5 τραγούδια και σχεδιάστε τον ήχο στο τετράδιο σας:

  • Τραγούδι 1

  • Τραγούδι 2

  • Τραγούδι 3

  • Τραγούδι 4

  • Τραγούδι 5


6089961

Ήχος και διάδοση ήχου

 • Τί δείχνει η γραμμή που σχεδιάσατε για κάθε τραγούδι;

 • Ένταση

 • Τόνος

 • Ρυθμός


6089961

Διερεύνηση χαρακτηριστικών ήχου

 • Πού μεταδίδεται ευκολότερα ο ήχος (στερεά, υγρά ή αέρια);

 • Πώς μεταδίδεται ο ήχος;

 • Πώς μπορούμε να μεταβάλουμε την ένταση, τόνο και ρυθμό;

 • Πώς μπορούμε να ηχομονώσουμε αποτελεσματικότερα;


6089961

Στόχοι μαθήματος για τον ήχο

 • Ποια η έννοια;

 • Ποια τα κομμάτια της έννοιας;

 • Πώς θα εντάξω το μάθημα;

 • Τί δεξιότητες θα διδάξω;

 • Οργάνωση υλικών και ομάδων;

 • Δραστηριότητες;

 • (Ηλικία 10, 20 παιδιά)


6089961

Αναστοχαστικό ημερολόγιο

 • Σχολιασμός 1 μικροδιδασκαλίας (έμφαση στα σημεία που έχουμε συζητήσει στην τάξη)


 • Login