Rom k a munka vil g ban
Download
1 / 14

Romák a munka világában - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Romák a munka világában. Nótár Ilona – egyetemi előadó. Demográfiai mutatók. A magyar népesség közel nyolc százaléka tekinthető cigánynak. (kb. 6-800 ezer fő) Ma minden ötödik-hatodik születendő gyermek cigány. A magyarországi cigányság demográfiai mutatói Össztársadalom – cigányság

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Romák a munka világában' - kathie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rom k a munka vil g ban

Romák a munka világában

Nótár Ilona – egyetemi előadó


Demogr fiai mutat k
Demográfiai mutatók

 • A magyar népesség közel nyolc százaléka tekinthető cigánynak. (kb. 6-800 ezer fő)

 • Ma minden ötödik-hatodik születendő gyermek cigány.

  A magyarországi cigányság demográfiai mutatói

  Össztársadalom – cigányság

 • Magyar társadalom – 1981 óta folyamatos népességfogyás

  >100 év alatt piramis alakú korfa -> kupa alakú (öregedő korfa)

  > cigányság piramis alakú, fiatalos korfa


Termékenységi mutatók

csökken a szülési kedv – 1971-2002, 20%-al – a többség

Fogyása ->de: nő a cigányság lélekszáma.

Csökkenő gyermekszám - mértéke eltérő:

 • Hagyományörző csoportokban 19%-os csökkenés

 • Magyar cigányoknál 31%-os. (1990-2000 között)

  Szülési kedv – kapcsolat iskolázottság, életmód változása!

  Korfa: a cigányság egyenlőtlen kormegoszlása is;

 • míg a 15 éven aluli gyermekek száma kétszerese a többségi gyermekeknek,

 • a jóval magasabb halálozási arányszám miatt az idősebb korosztály aránya ötször kevesebb a többséginél:- kétszer annyi gyermek születik a cigányságnál (37,8% - összt.: 17,7%)

- feleannyi a 40-59 évesek száma (14,3% - összt.:25,6%)

 • negyedannyi az 50 év felettiek aránya (4,5% - összt.: 19,4%).

  Előrejelzés:

  (Cigányság aránya)

  1971 3%

  1993 5%

  2003 6%

  2030 10%

  2050 15%


Demogr fiai el rejelz s
Demográfiai előrejelzés - összt.: 17,7%)

 • Csökken a gyermekszületések aránya, javulnak a halandósági mutatók, nő az öregek száma, s mindezzel együtt egy jelentős tömegű gyermek és fiatal korcsoport fog évtizedekig arányaiban nőni a magyar társadalomban és az aktív korosztályok egyre jelentősebb részét adni.

 • A romák száma a mai 700 ezerről 2050-re mintegy 1,2 milliósra nő, amely 70 százalékos növekedést jelent.

 • Így a roma népesség mai kb. 7 százalékos aránya legalább megduplázódik és eléri a 14-15 százalékot.

 • Az aktív korú roma népesség aránya 2050-re magasabb lesz, mint a nem-romáké.


A hazai cigányság foglalkoztatottsági helyzete - összt.: 17,7%)

Össztársadalom – cigányság : 80-as évek közepéig elenyésző

különbség; általános foglalkoztatottság, főleg ipari régiókban

Drasztikus változás:

 • szocialista gazdasági modell összeomlása (A szocialista nagyipar, a bányászat, a kohászat, az építőipar felszámolása következtében a cigányság munkavállalási háttere tűnt el- ezek ellátása nem igényelt magas szakmai képesítést)

 • Képzetlen vagy alacsonyan képzett, betanított munkás osztály a cigányság ---

  igen gyors munkanélkülivé válás.

 • létalap, életkilátások megrendülése -> az eddig adott

  társadalmi felemelkedés lehetőségének (munka, biztos

  jövedelem, társadalmi megbecsültség) megszűnése -> 90-es

  évektől társadalom perifériájára szorulnak.

  Nem csupán a munkahely elvesztéséről van szó, a cigányság társadalmi integrációja került veszélybe !!


A foglalkoztatottság alakulása a többség és a cigány népesség körében

Össztársadalom Cigányság

Jelentős regionális és településtípus szerinti különbség!

legkedvezőbb főváros és környéke (49%) az ország középső részén 43%-uk jut munkához


A hazai cigányság foglalkoztatottsági helyzete népesség körében

 • legrosszabb a keleti országrészben; 14%-foglalkoztatott

  2003-as kutatás alapján dolgozó romák:

  - 70% segéd- és betanított munkás

  - 22% szakmunkás

  - 8% „fehér galléros” ill. egyenruhás testület tagja

  -> roma/cigány háztartások 56%-a tartós mélyszegénységben Egyetlen megélhetési forrás: segélyek, járulékok


A hazai cig nys g foglalkoztatotts gi helyzete
A hazai cigányság foglalkoztatottsági helyzete népesség körében

 • A romák alacsony foglalkoztatottságának lehetséges okai:

 • iskolai lemaradás, (az aktív korúak több mint 80 százaléka legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkezik)

 • illetve az iskolázatlanság,

 • a munkaerő-piac szűküléseAz aktív korú romák mindössze egy negyede foglalkoztatott. (A nem romák körében ugyanez a mutató közel 60 százalék), a területi hátrányok és a velük szemben érvényesülő

 • kiterjedt diszkriminációA regisztrált munkanélküliek hozzávetőlegesen 25-30 százaléka kerül ki közülük --- a romák folyamatos költségvetési támogatásra szorulnak. Országos szinten a foglalkoztatottak csak kb. 2-2,5 százaléka roma.


A hazai cig nys g foglalkoztatotts gi helyzete1
A hazai cigányság foglalkoztatottsági helyzete népesség körében

 • Egy foglalkoztatottra jutó eltartottak száma a romák esetében 6, míg a nem romák esetében mindössze 1,5

 • Területi elhelyezkedés: az országos átlagnál jóval magasabb arányban élnek kis községekben, ahol kevés a munkaalkalom és nehéz és költséges a bejárás a munkahelyekkel jobban ellátott körzeti központokba, városokba. az ország szegényebb északi, keleti és déli régióiban jelentős a cigány népesség aránya (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Baranya megyék)


Diszkrimin ci
Diszkrimináció népesség körében

A romák munkavállalásával kapcsolatos előítéletek:

 • A saját csoport hibáiért a környezetet okoljuk, míg az idegen csoportok esetében a személyekre, a csoportra visszavezető tényeket keresünk.

 • Minden egyes estben, amikor a romák munkaerő-piaci helyzete romlik, a társadalmi problémák, külső környezeti feltételek elemzése, hangsúlyozása helyett a romák személyes tulajdonságainak, a csoport speciális kultúrájának, munkára vonatkozó negatív értékeinek bemutatása kerül előtérbe.


Foglalkoztat si form k
Foglalkoztatási formák népesség körében

 • A szociális földprograma köztudatban gyakran roma foglalkoztatási programként jelenik meg

  Egy háromszintű célrendszer fogalmazható meg: önellátás, jövedelemszerző tevékenység, nyereségképzés.

 • Közmunkák szervezése: A tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása.

 • Önfoglalkoztatás: A vállalkozói típusú tevékenység és életforma közel áll a romák hagyományos munkakultúrájához, szokásaikhoz.


Lehets ges megold sok
Lehetséges megoldások népesség körében

 • Drámai mértékű foglalkoztatottság-növekedést kellene elérni a cigány kisebbségben. Annak oktatási, szegregációs, szegénységi és diszkriminációs helyzetben szükséges előfeltételeit megteremtve!

 • A cégekHR politikájában kedvezőbbé tenni a roma munkaerő megjelenését

 • Középiskola széleskörű elvégzése

 • Főiskolák egyetemeken való aktív részvétel elősegítése (pozitív diszkrimináció)

 • Az iskolai szegregáció, tömeges kisegítő iskolába utalás elleni határozott fellépés.

 • Iskolába járás feltételeinek biztosítása (kollégium, közlekedés, tankönyv).


ad