Popeth yn gyffredin
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Popeth yn gyffredin ? PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Popeth yn gyffredin ?. Gwasanaeth uwchradd gan Cymorth Cristnogol ar Gemau’r Gymanwlad 2014. Cymorth Cristnogol / Kathleen Prior. Cymorth Cristnogol / Hannah Morley. Cymorth Cristnogol /Hugo Palotto. Cymorth Cristnogol / Sarah Filbey. Cymorth Cristnogol / Sarah Filbey.

Download Presentation

Popeth yn gyffredin ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Popeth yn gyffredin

Popeth yn gyffredin?

Gwasanaeth uwchradd gan Cymorth Cristnogol ar Gemau’r Gymanwlad 2014


Popeth yn gyffredin

Cymorth Cristnogol / Kathleen Prior


Popeth yn gyffredin

Cymorth Cristnogol / Hannah Morley


Popeth yn gyffredin

CymorthCristnogol/Hugo Palotto


Popeth yn gyffredin

CymorthCristnogol / Sarah Filbey


Popeth yn gyffredin

Cymorth Cristnogol / Sarah Filbey


Popeth yn gyffredin

Cymorth Cristnogol


Popeth yn gyffredin

Mae’r 53 gwlad sydd yn y Gymanwlad yn cynnwys rhai o’r gwledydd mwyaf, lleiaf, cyfoethocaf a thlotaf yn y byd.

http://thecommonwealth.org/member-countries

Mae 2.2 biliwn o bobl yn perthyn i’r Gymanwlad, ac mae 60% ohonynt yn bobl ifanc o dan 30 oed.


Popeth yn gyffredin

Gwerthoeddcyffredin?

Cariad

Gwirionedd

Ymddwyn yn gywir

Heddwch

Dim trais

Source: http://www.startofhappiness.com/understanding-your-values-part-1/


Popeth yn gyffredin

Gwerthoeddcyffredin?

http://www.authenticcommunication.nl/en/leadership-emerged-from-common-values-strong-stuff/


Popeth yn gyffredin

Rhannu’ngyfartal?

‘Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod nhw’n un teulu, ac yn rhannu popeth gyda’i gilydd. Roedden nhw’n gwerthu eu heiddo er mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen.’

Actau 2:44-45

(beibl.net)


Popeth yn gyffredin

Anghyfartaledd yn India

Ffynhonnell: Google maps.


Popeth yn gyffredin

Mae Homli Bai yn 10 oed.

CymorthCristnogol / Sarah Filbey


Popeth yn gyffredin

Mae 85 o boblyr un morgyfoethog â 3.5 biliwno’rbobldlotafgyda’igilydd.


  • Login