slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15. - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15. A vizsgált területek. Képzés és foglalkoztathatóság Moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzési szerkezet OKJ monitoring vizsgálat Előrehozott (alternatív) szakképzés TÁMOP 2.2.1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései Budapest 2010. február 15.' - kathie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
A moduláris, kompetencia alapú szakképzés aktuális kérdései

Budapest

2010. február 15.

a vizsg lt ter letek
A vizsgált területek
 • Képzés és foglalkoztathatóság
 • Moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzési szerkezet
 • OKJ monitoring vizsgálat
 • Előrehozott (alternatív) szakképzés
 • TÁMOP 2.2.1
orsz gos k pz si jegyz k
Országos képzési jegyzék

Az OKJ jellemzői:

 • Szakképesítések
 • Rész-szakképesítések
 • Elágazások
 • Ráépülések
 • Átjárható, átlátható
 • Rugalmas ugyanakkor stabil
slide8

1. feladat

2. feladat

3. feladat

4. feladat

5. feladat

6. feladat

Feladatprofil

7. feladat

8. feladat

9. feladat

10. feladat

11. feladat

12. feladat

slide9

7

Fémipari anyagvizsgáló

Szerkezetlakatos

szakképesítés csoport

4

van legalább egy

közös moduljuk

alap-modulcsoportjaik azonosak

Géplakatos

a

kiegészítő

modul-

csoportban

is van

közös

1

5

6

2

3

Épületlakatos

Hegesztő

Építő- és szállítógép szerelő

csak az alap-modulcsoportban van közös

Felvonószerelő

a kiegészítő modulcsoportban is van közös

slide10

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

szakképesítés rész-szakképesítései

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

szakképesítés elágazásai

Géplakatos

szakképesítés

4109

0099

0220

6090

3108

4108

5105

0105

0106

0107

0108

0221

6108

3095

4107

5096

0095

0095

0095

0095

0095

0225

0347

4096

6109

6109

6109

0096

0096

0096

0096

0096

0346

0359

4111

4111

4111

4111

0109

0109

0109

0109

0109

0345

0345

0345

4095

4095

4095

4095

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

Gépbeállító

rész-szakképesítés

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

szakképesítés követelménymoduljai

Géplakatos szakképesítés

követelménymoduljai

0095

0096

0099

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0220

0110

0111

3095

3108

4095

4096

4107

4108

0221

0225

0345

4109

4111

5096

5105

6090

6108

6109

0346

0347

0359

k t tts gek s lehet s gek
Kötöttségek és lehetőségek
 • Egységes kimeneti követelmények (SZVK)
 • Vizsgaszabályzat
 • Iskolai rendszerű és felnőttképzés (29%, 17%)
 • Egymásra épülés, modularitás
 • Változatos képzési programok
 • Bemeneti kompetenciák
 • Előzetes tudás mérése és beszámítása
okj monitoring vizsg lat
OKJ monitoring vizsgálat

Célja:

 • Megítélni

az új szakképesítési rendszer bevezetésének sikerességét, a szakmai megvalósítás hatékonyságát

 • Véleményt mondani

az új rendszer beválásáról

 • Javaslatokat tenni

a szükséges módosításokra

slide18

A vizsgálat témakörei

1. Vélemény az SZVK általános előírásairól

2.Véleménya szakképesítések

szakmai-és vizsgakövetelményeiről

3. Vélemény a központi programok

helyi alkalmazásának tapasztalatairól

4. Véleményaz áttérés sikerességéről

Összesen

16 kérdés-csoportban, adat-típusú és szöveges véleménykérés

a vizsg lat kiterjedts ge
A vizsgálat kiterjedtsége
 • A vizsgálat azokra az intézményekre irányult, amelyek

a 2007.október 1.- és 2008. szeptember 30. között vizsgával befejeződött,

új OKJ szerinti képzéseket folytattak.

 • Vizsgálni kívántunkösszesen 323 intézményt,ezen belül
 • 234 felnőttképzési intézményt,
 • 89 szakképző iskolát, illetve
 • 113 szakképesítést.
 • Visszaérkezett kérdőívösszesen 116 intézménytől, ezen belül:
 • 79 felnőttképzési intézménytől,
 • 37 szakképző iskolától, összesen
 • 61 szakképesítésre vonatkozóan érkezett vissza kérdőív.
f bb meg llap t sok
Főbb megállapítások

Az új moduláris rendszert a válaszadók nem kérdőjelezték meg.

Az átlagos „osztályzat” minden kérdéscsoportban 3,5 - 4,5 volt.

A szöveges vélemények kritikusabbak voltak, mint az adattípusúak.

A rendszer elemeinek pontosítása, jobb összehangolása egyértelmű kérés.

Egyes szakképesítések esetében a konkrét változtatási javaslatokat tettek.

Igény van a folyamatos és pontosabb segítségre

a rendszer sikeres működése érdekében.

tov bbi feladatok
További feladatok
 • Szakértői értékelés (minősítés) készül

az egyes szakképesítésekre vonatkozóan

 • Intézkedési terv készüla szükséges korrekciós feladatokra, pl.:
 • szakértői fórum összehívása,
 • konkrét felülvizsgálat,
 • módosítás (korrekció) végrehajtása, stb.
 • Külön terv készül a szakmai segítségadás további feladataira (pl.. Útmutatók készítése)
k zoktat si tv 27
Közoktatási tv. 27.§
 • (2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik, valamint – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni.
 • (3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés. A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára készül fel.
 • (4) A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő –, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szakképzést.
slide24

Alternatív szakképzés

Első körben a szakképesítések kiválasztási szempontjai:

 • OKJ-ban meghatározott 2 vagy 3 éves képzési idő,
 • 31, vagy 33 szintű szakképesítések,
 • A fizikai munkával jellemezhető munkakörökre felkészítő, gyakorlatigényes szakképesítések kiemelése,
 • Érintett tanulói létszám a vizsga nyilvántartási adatok alapján (konverziós tábla régi és új szakképesítések megfeleltetéséről),
 • Hiány-szakképesítések listája (régiós bontásban).
slide25

Alternatívszakképzés

A 84 db bevezetésre tervezett szakképesítés kimenet a következő arányban oszlik el az egyes minisztériumok között:

 • SZMM 44 db
 • FVM 24 db
 • OKM 9 db
 • KHEM 6 db
 • KvVM 1 db
slide26

Alternatív szakképzés

A szakképesítések követelménymoduljainak összehasonlítása a NAT kulcskompetenciáival stb.

slide28

Alprojektek

 • Pályakövetés rendszerének kialakítása
 • Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése
 • A szak- és felnőttképzésben oktatók szakmai, munkahelyi tapasztalatszerzése és továbbképzése
 • Szakmai idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
 • Munkahelyi gyakorlati képzés támogatása
 • Szakmai vizsgarendszer fejlesztése
 • Vizsgafeladat-bank kialakítása
 • Tananyagfejlesztés
 • A képzés iránti kereslet növelése
slide29
A KORSZERŰ VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE

ÉS

A TANANYAGFEJLESZTÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ TANULÁSI MODELLHEZ

AKTIVITÁSOK

A TÁMOP 2.1.1. PROJEKTBEN

slide31

Kompetencialeírások

1. KÖVETELMÉNYMODUL

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY

1. KÖVETELMÉNYMODUL

1. KÖVETELMÉNYMODUL

ÍRÁSBELI

INTERAKTÍV

2. KÖVETELMÉNYMODUL

2. KÖVETELMÉNYMODUL

SZÓBELI

3. KÖVETELMÉNYMODUL

3. KÖVETELMÉNYMODUL

GYAKORLATI

slide32

A követelménymodulok lefedése feladatokkal

ÍRÁSBELI

INTERAKTÍV

SZÓBELI

GYAKORLATI

a tank nyvi tartalommez megoszl sa
A tankönyvi tartalommező megoszlása

Tanulás- irányító

Korszerű tartalmak befogadása

q q q q q q q q

Változó tartalmak

Információ

Tanulás-irányító

Új korszerű információk

tHelyi

tfejlesztésektbefogadása

Stabil tartalmak

Tanulás- irányító

Hagyományos tankönyvek tartalma: szakmai információk

Helyi tartalmak

A tananyagfejlesztés

Tananyagfejlesztés

Matematika

jelenlegi helyzet
Jelenlegi helyzet

Helyi tananyagok összeállításának jelenlegi lehetőségei

„A” szakképesítés

„C” szakképesítés

„A” szakképesítés

„B” szakképesítés

„C” szakképesítés

„B” szakképesítés

1. új tananyag

3. új tananyag

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2. új tananyag

kell

1. Régi tankönyv

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

kell

2. Régi tankönyv

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

3. Régi tankönyv

kell

kell

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

kell

kell

kell

kell

kell

kell

Tanulásirányító az „A” cél-csoportnak

kell

kell

kell

kell

Tanulásirányító a „B” cél-csoportnak

kell

kell

kell

kell

kell

kell

kell

Tanulásirányító a „C” célcsoportnak

kell

kell

szakmai tank nyvi tartalomszolg ltat si rendszer szak tan t r
Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltatási RendszerSzak-Tan-TáR

Tartalom-elemek

Tantárgy szerkezetű képzési folyamat

Tananyagegység alapú képzési folyamat

Tartalomelem:a tananyagelemek szakmai információtartalma + tanulásirányító

Tanulásirányító: módszertani segédlet a feladattal vezérelt tanulói tevékenységhez

1. tananyagegység

2. tananyagegység

3. tananyagegység

4. tananyagegység

5. tananyagegység

6. tananyagegység

A tartalomelemekből többféle

szakmai tankönyv állítható össze

Szakmai tantárgyak tankönyvei

Tananyagegységek tankönyvei

a szak tan t r haszn lata
A Szak-Tan-TáR használata

Szakképesítés kiválasztása

Felhasználók tanulási képességek szerint:

Követelménymodulok

lefedetts g
Lefedettség

Tartalomelemek

Vizsgaelemek

SZVK szerinti kompetenciák tartalma

ad