Ouderavond vo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Ouderavond VO PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ouderavond VO. 09-01-2014 WELKOM!. Inleiding Uitleg van de Eindtoets Keuze voor niveau, school Tijdlijn Schoolkamp Peanutbal Afscheidsoptreden Vragen. Programma. Eindtoets Niet : Functie :. Toetst uitsluitend: -- kennis -- inzicht -- toepassingsvaardigheden

Download Presentation

Ouderavond VO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ouderavond VO

09-01-2014

WELKOM!


 • Inleiding

 • Uitleg van de Eindtoets

 • Keuze voor niveau, school

 • Tijdlijn

 • Schoolkamp

 • Peanutbal

 • Afscheidsoptreden

 • Vragen

Programma


 • Eindtoets

 • Niet:

 • Functie:

 • Toetst uitsluitend:-- kennis-- inzicht-- toepassingsvaardigheden

 • -- interesses-- doorzettingsvermogen-- nauwkeurigheid-- expressie-- sociale omgang-- zelfstandigheid

  -- ………

 • -- informatieverschaffen over het leren van uw kind

 • -- kan het risico van een verkeerde schoolkeuze kleiner maken.

 • Meet datgene wat een kind moet kennen (kerndoelen)

 • Objectief

 • U kunt zien wat uw kind presteert (Leerlingenrapport + Leerlingenprofiel)

- CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Arnhem)


 • Toets 290 opgaven multiple choice

 • Onderdelen:Taal(100)spelling (20)

  woordenschat (20)

  begrijpend lezen (30)schrijven van teksten (30)

  Rekenen (60) Getallen en bewerkingen (20)

  verhoudingen, breuken en procenten (20)

  meten, meetkunde, tijd en geld (20)

  Studievaardigheden (40)Schema’s, tabellen en grafieken (10)Kaartlezen (10)

  Informatiebronnen (10)Studieteksten (samenvatten/schema’s)(10)

  Wereldoriëntatie (90): Toepassen van wat kinderen hebben geleerd.

  Biologie/natuurkunde (30)

  Aardrijkskunde (30)

  Geschiedenis (30)


 • Drie ochtenden in één week:

 • Dinsdag: taal, rekenen, taal, natuur

 • Woensdag: studievaardigheden, hoofdrekenen, studievaardigheden, aardrijkskunde

 • Donderdag: taal, rekenen, taal, geschiedenis

 • Tussen elke taak even 5 minuten ontspannen

 • Drinken en wat te snoepen


Niveaukeuze en advies:

Bij niveaukeuze en het advies is een aantal factoren belangrijk.

 • Schoolrapport Basisschool De Meerhoef:

 • Sociaal emotioneel (deel A rapport)

 • Cijfers (deel B rapport)

 • LOVS-uitslagen basisschool (deel C rapport)

 • Eindtoets Basisonderwijs (Eindcito)

 • Centrale toetsing  ondersteuning advies


*

Onderwijskundig rapport: digitaal rapport voor VO waarin alle zaken over uw kind beschreven staan (persoonlijke gegevens, kindkenmerken, begeleiden, onderzoeken, toetsresultaten, advies). Dit wordt door de groep 8 leerkracht geschreven en met u en uw kind besproken.


 • Voor leerling:

 • Wisseling lokalen

 • Andere vakken

 • Meer docenten

 • Groter gebouw

 • Meer huiswerk

 • Studiebegeleiding

 • Van groot  klein

 • Op elke school anders

 • Informatie halen in het Voortgezet Onderwijs

 • Open dagen

 • Internet Kwaliteitskaarten VO (inspectie)


 • Schoolkamp 2014

  Dinsdag 15 april t/m donderdag 17 april

  De Berger Hoeve Bergeijk

 • Schoolkampcommissie (ouders, leerkrachten,OV)

  De leden van de schoolkampcommissie bereiden het schoolkamp voor.

  Wie wil in deze commissie?

 • Bijdrage: ongeveer € 55,-- per kind (voor betaling zie brief, die komt nog.)

 • Ouderavond: dinsdag 1 april 20.00uVerantwoording + Ouderhulp

  Op deze ouderavond wordt hulp gevraagd voor de dagen zelf


 • Peanutbaltoernooi 22 en 23 mei 2014

 • Alle groepen 8 Veldvest en Dick Bruna

 • Twee dagen peanutballen

 • Sportpark De Korze (Rood-Wit Veldhoven)

 • Per klas 2 teams, dus per klas 4 tot 6 begeleiders

 • Taken- mee gaan oefenen op Julianaveld ( ong. 3 keer )

  • -1 team begeleiden op 22 en 23 mei

  • ( minimaal 2 begeleiders per team)

 • Wie wil een team begeleiden?


Eindoptreden (dinsdag 8 juli, Sondervick)

Leerkracht en ouders/kennissen:

Decor

Scènes oefenen

Dans / muziek

Leerkracht:

Algemene organisatie

Wie wil in de werkgroep?


Tijd voor vragen…..

Bedankt voor uw aandacht

en de aangeboden hulp!!


 • Login