Skogsvegbruene p sn sa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Skogsvegbruene på Snåsa PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skogsvegbruene på Snåsa. Skogsamling på Heia 12. april 2013 Per Gjellan , skogbrukssjef. Bakgrunn og ønsker. Ønske om en samlet oversikt over bruene. Brutype og vitale mål på den enkelte bru. Fotodokumentasjon. Visuell bedømmelse av tilstand. Kvalifisert vurdering.

Download Presentation

Skogsvegbruene på Snåsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skogsvegbruene p sn sa

Skogsvegbruene på Snåsa

Skogsamling på Heia

12. april 2013

Per Gjellan, skogbrukssjef


Bakgrunn og nsker

Bakgrunn og ønsker

 • Ønske om en samlet oversikt over bruene.

 • Brutype og vitale mål på den enkelte bru.

 • Fotodokumentasjon.

 • Visuell bedømmelse av tilstand.

 • Kvalifisert vurdering.


Gjennomf ring og finansiering

Gjennomføring og finansiering

 • Initiativ, Snåsa kommune i samarbeid med skogeierlaget.

 • Svein Hovland utførende og faglig ansvarlig.

 • Samtlige bruer befart (Hovland/skogbr.sjef), målt, fotografert og vurdert.

 • Finansiert med rentemidler, < 1000 kr/bru.


Sluttresultat

Sluttresultat

 • Sluttrapport.

 • Samla oversikt, med foto, brubeskrivelse, vitale mål og tilstandsvurdering.

 • Bruene lagt inn i egen kartbase i kommunen.


Samla oversikt

Samla oversikt


 • Login