Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde. Baggrund. Erfaringer fra Vollsmose & Gellerup Regeringsprogrammet ”Lige muligheder for alle” Satspuljemidler 2008-2012 Ghetto-listen 16 medborgerprojekter (heraf 2 i Fredericia). Formål. at skabe rum til dannelse og meningsdannelse

Download Presentation

Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde


Baggrund

Baggrund

 • Erfaringer fra Vollsmose & Gellerup

 • Regeringsprogrammet ”Lige muligheder for alle”

 • Satspuljemidler

 • 2008-2012

 • Ghetto-listen

 • 16 medborgerprojekter (heraf 2 i Fredericia)


Form l

Formål

 • at skabe rum til dannelse og meningsdannelse

 • at skabe rammer for udvikling af social og kulturel kapital

 • at igangsætte uformel læring

 • Et bidrag til at skabe et bæredygtigt lokalområde og et aktivt medborgerskab


Konomi

Økonomi

 • Korskær:2009-20121,84 mio kr.Medborgerhuset Korskær

 • Sønderparken:2011-20121,05 mio krPavillonen i Sønderparken


Og hvad laver vi s

- og hvad laver vi så?

 • Cafébibliotek

 • Læsekreds

 • Filmklub

 • Lektiecafé

 • Vejledningsbutik

 • ”Vi læser avisen sammen”

 • Torsdagsklub


Og hvad laver vi s1

- og hvad laver vi så?

 • IT-undervisning – specielt i ”Den digitale borger”

 • Kulturarrangementer ”Mad og Kultur”

 • Cirkus Panik

 • Teater

 • Afledte projekter: Nethood, Bydelsmødre, Byhøjskolen Korskær


Hvad har vi l rt af det hvordan har det udfordret os

Hvad har vi lært af det – hvordan har det udfordret os

 • Det hele baseres på frivillige

 • Samarbejdet med andre faggrupper er svær, rigtig mange kokke i de udsatte boligområder – hvem ejer beboerne?

 • Ingen udspring i et bibliotek – kunsten at operere uden trygge mursten omkring sig

 • Hvad er det egentlig, vi kan?


Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

 • Udfordrer bibliotekarrollen, samtidig med at vi udnytter noget af det, vi er gode til.


Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

 • The art of exit

 • Har projektet været en spændende ø-lejr, eller er det en ny dagligdag.

 • Hvad sker der på andre biblioteker/Medborgercentre (ÅKB’s nye filialstrategi)


Projekt l sehunde

Projekt Læsehunde

 • Paws for Reading

 • Lokal ildsjæl

 • Nordjyllands Dyreadfærdsklinik

 • 3 søndage – børn læser for hunde på biblioteket, forældre er med – taler med pædagogisk konsulent


Projekt l sehunde1

Projekt læsehunde

 • 2. ombæring – kvalificeret med psykologer fra PPR – observation, evaluering

 • 83.000 fra Trygfonden

 • Masser af pressedækning


Hvilke perspektiver

Hvilke perspektiver

 • Godt samarbejdsprojekt med skolerne

 • Får fat i ikke-biblioteksbenyttere

 • Udnytter bibliotekets neutrale rolle ifht. skolerne, udnyttet den lange åbningstid. Understreger biblioteksrummets neutralitet

 • Nutte-faktoren

 • Udviklingspotentiale sammen med Blindeområdet i Fredericia


Projekt bes gsdage

Projekt Besøgsdage

 • Formål:via andre metoder at få nye perspektiver på eget jobindhold, arbejdsgange og institution i det hele taget.


Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

 • Mål:

  I 2011 har 10 medarbejdere gennemført et udstationeringsbesøg på en anden institution. Derefter evalueres forløbet med henblik på at fortsætte i 2012.


Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

 • Politikens Oplysning

 • SDUB

 • Louisiana – hvordan arbejdes der med medlemsklubben

 • Fredericia Turistkontor (2)

 • Kolding Bibliotek – bla. fjernlån

 • Vejle Bibliotek

 • NOTA (2)


 • Login