slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

แนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท. โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน. หัวข้อการนำเสนอ. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท' - kat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทางแนวทางในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบท

โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

slide4
การนำนโยบาย อทช. สู่งานซ่อมบำรุงทาง
 • ความโปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • โปร่งใสในทุกกระบวนการ
 • สำรวจออกแบบประมาณการตรวจรับเบิกจ่ายใช้งาน

ปริมาณ ?

 • ถูกต้อง
 • ตรวจสอบได้

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ประเภท/คุณสมบัติ?

 • เป็นไปตามกรอบเกณฑ์กติกา

วิธีการจัดซื้อ?

7จริง

การตรวจรับ/ส่งมอบ?

 • ถูกต้อง
 • เหมาะสมดี

การจ้างแรงงาน

จำนวน ค่าจ้าง คุณสมบัติ ระยะเวลา

การจ้างบริการ

ซ่อม คจก.

ราคา คุณภาพ ระยะเวลา

slide5
การนำนโยบาย อทช.สู่งานซ่อมบำรุงทาง
 • การนำ 7 จริง มาใช้สนับสนุนนโยบาย
 • 1. การสำรวจจริง
 • 2. การออกแบบจริง
 • 3. การประมาณการจริง
 • 4. การจัดหาวัสดุจริง
 • 5. การเบิกจริง
 • 6. ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามสภาพจริง
 • 7. รายงานจริง
slide6
แนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้แท็บเล็ตแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้แท็บเล็ต

2

3

4

1

ปรับปรุงหรือ

เรียกใช้ข้อมูล

นำเข้าข้อมูลสู่

ระบบฐานข้อมูล

นำข้อมูลมาบันทึก

ในรูปแบบที่กำหนด

 • มีขั้นตอนเยอะ
 • มีโอกาสผิดพลาดสูง
 • ใช้กระดาษ เครื่องพิมพ์มาก
 • ทำแบบสำรวจแล้วยังต้องมากรอก CRD
 • จัดเก็บข้อมูลเก่าไม่เป็นระบบ
 • สืบค้นข้อมูลเก่ายาก
 • ใช้บุคลากรมมาก คนสำรวจ คนคีย์

5

สำรวจข้อมูลบำรุงทาง

บันทึกข้อมูลลงแท็บเล็ต

พิมพ์รายงาน

เพื่อนำไปใช้งาน

6

tablet
กระบวนการทำงานของอุปกรณ์ Tablet

ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ CRD

ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าแท็บเล็ต

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

สำรวจข้อมูลบำรุงทาง

ข้อมูล CRD

ข้อมูลสำรวจ

ข้อมูลการซ่อมบำรุง

ข้อมูลการประเมินโครงข่ายทาง

นำเข้าข้อมูลบำรุงทาง

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ระบบ RMMS

ระบบ PMMS

ระบบ CRD

อนุมัติข้อมูล

ส่งออกรายงาน

7

slide9
ตรวจสอบสถานะของสายทางตรวจสอบสถานะของสายทาง

9

slide10
สายทางมีข้อมูล GIS บนแผนที่ถูกต้อง

10

slide11
รายละเอียดในแต่ละช่วง กม. มีความเป็นปัจจุบัน

11

slide12
ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล

สามารถจัดเก็บข้อมูล

12

slide13
ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์ข้อมูลที่จัดเก็บภายในโปรแกรมประยุกต์

ข้อมูลทั่วไปของถนน

 • เป็นข้อมูลพื้นฐานของสายทาง ซึ่งจัดเก็บอยู่ภายในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (CRD)
  • รหัสสายทาง ชื่อสายทาง
  • รหัสสะพาน ชื่อสะพาน
  • ตำแหน่งที่ตั้ง
  • ความกว้าง ความยาว ระยะทางรวม
  • ประเภทผิวทาง / ไหล่ทาง
  • หน่วยงานรับผิดชอบ
 • นำเข้าข้อมูลสายทางจากระบบ CRD สู่ฐานข้อมูลภายในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ เพื่อรองรับการวางแผนการสำรวจสายทาง (ไม่จำเป็นต้องนำเข้าทุกสายทาง)
 • ข้อมูลพื้นฐาน “ไม่” สามารถแก้ไขภายในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้ จำเป็นต้องดำเนินงานผ่านระบบ CRD เท่านั้น

13

slide14

เป็นข้อมูลส่วนประกอบอื่นถนนและอื่นๆ ซึ่งจัดเก็บอยู่ภายในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (CRD)

  • เครื่องหมายจราจร: ป้ายจราจร หลักนำโค้ง Guard rail หลักกิโลเมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร Timber Barricade
  • ข้อมูลท่อลอดกลม ท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำ
  • ข้อมูลด้านสังคม
  • ข้อมูลทางเชื่อม / ข้อมูลศาลาพักผู้โดยสาร
 • สามารถ “แก้ไข” หรือ “เพิ่มเติม” ข้อมูลส่วนประกอบอื่นถนน และข้อมูลอื่นๆ ภายในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้
 • ข้อมูลที่มีการ “แก้ไข” หรือ “เพิ่มเติม” จะถูกบันทึกกลับเข้าสู่ระบบ CRD ในสถานะของสายทาง “รออนุมัติ”

ข้อมูลส่วนประกอบอื่นถนน

14

slide15

ข้อมูลในการสำรวจและการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติข้อมูลในการสำรวจและการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ

  • ข้อมูลการประเภทความเสียหาย / วิธีการซ่อมบำรุง
  • การทดแทน / การบำรุงรักษา
  • การตัดหญ้า ทาสี หยอดรอยต่อ
  • ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานซ่อมบำรุง
  • ปริมาณการใช้วัสดุในการซ่อมบำรุง
 • ข้อมูลบันทึกเข้าสู่ระบบอัตโนมัติภายหลังการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • สามารถส่งออกรายงานได้สอดคล้องกับความต้องการ

ข้อมูลการสำรวจและซ่อมบำรุงปกติ

15

slide16

สำรวจข้อมูลการประเมินโครงข่าย 4S

  • ทางสบาย (Service)
  • ทางสวยงาม (Scenic)
  • ทางปลอดภัย (Safe)
  • ทางไม่หลง (Sure)
 • แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จะคำนวณคะแนน และเกรดในแต่ละเกณฑ์โดยอัตโนมัติ ภายหลังการประเมิน
 • บันทึกเข้าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ และสามารถส่งออกรายงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ สบร.

ข้อมูลการประเมิน 4S

16

slide18
คุณสมบัติขั้นต่ำของแท็บเล็ตคุณสมบัติขั้นต่ำของแท็บเล็ต
 • ระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป
 • รองรับความละเอียดหน้าจอ 1280 × 800 พิกเซล
 • ความจำภายในเครื่องขึ้นต่ำ 16 กิกะไบต์
 • ความเร็วสัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำ 1.2 GHz หน่วยประมวลผลหลักอย่างน้อย 4 แกน
 • หน่วยความจำหลัก (RAM) อย่างน้อย 2 GB
 • รองรับการทำงานระบบ GPS ในตัว และรองรับ A-GPS พร้อมด้วยระบบเข็มทิศ
 • รองรับการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) และ GPRS / EDGE / 3G
 • รองรับการบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องด้านหลัง

18

slide19
วิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์วิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์

19

ad