Peter nedergaard kildekritik og unders gelsesdesign
Download
1 / 22

Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign. Dagsorden: 1. Kildeværdi – opsamling 2. Undersøgelsesdesign med eksempler 3. Det nomotetiske undersøgelsesideal 4. Det ideografiske undersøgelsesideal. 1.Kildeværdi – opsamling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign' - kassia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Peter nedergaard kildekritik og unders gelsesdesign

Peter NedergaardKildekritik og undersøgelsesdesign

Dagsorden:

1. Kildeværdi – opsamling

2. Undersøgelsesdesign med eksempler

3. Det nomotetiske undersøgelsesideal

4. Det ideografiske undersøgelsesideal


1 kildev rdi opsamling
1.Kildeværdi – opsamling

 • Forhold at tage i betragtning ved vurdering af kilders kildeværdi:

 • Der findes ingen neutral information i kildekritisk forstand. Alle kilder er tendentiøse med et bestemt perspektiv, hvor ikke meget ofte er overladt til tilfældighederne.

 • Alle typer af kilde kan og skal udsættes for samme kildekritiske tilgang.

 • Man bør altid forholde til åbent til, hvad kilderne forsøger at fortælle. Lyt!


1 kildev rdi opsamling1
1.Kildeværdi – opsamling

 • Kilderne vælges ud fra, om de er relevante i forhold til problemformuleringen.

 • Nogle kildetyper er ikke bedre eller finere eller højere rangerende end andre.

 • Forskellige kildetyper kan netop kaste lys på et emne på forskellig måde.

 • Kilderne skal så vidt muligt være førstehåndskilder.

 • Kilderne skal så vidt muligt være primære og samtidige.

 • Man skal altid bruge mere end én kilde for at afdække et emne.


1 kildev rdi opsamling2
1.Kildeværdi – opsamling

 • Kilderne som beretning skal udtale sig om det aktuelle emne og/eller som levn relatere sig til organisationen/begivenheden/fænomenet, der er genstand for undersøgelsen.

 • Ophavspersonerne skal altid være centralt placeret i forhold til problemformuleringen.

 • Kilderne kan kun forstås i lyset af ophavspersonen og ophavssituationen.

 • En kilde kan aldrig vurderes på en entydig sand-falsk-skala.


1 kildev rdi opsamling3
1.Kildeværdi – opsamling

 • Man skal altid anvende kilder fra forskellige ophavspersoner med forskellige ophavssituationer.

 • Fortolkning af kilder foregår altid i en bestemt kontekst, som kan være skjult.

 • Det kan aldrig være et argument for en kildes værdi, at flere kilder siger det samme.

 • Man skal altid søge efter modstand i kilderne.

 • Man skal bruge mistankens hermeneutik (”alle lyver”) for at få prøvet værdien af kilderne af.


2 unders gelsesdesign med eksempler
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. VARIABLE 1 – generelt design

 • Nøgleenhederne i forskningsanalyser:

 • Uafhængig variabel = fx uddannelsesniveau

 • Afhængig variabel = fx et lands velstand

 • Mellemkommende variabel = fx om et land har haft en fredelig historie

 • Lav så vidt muligt altid en model med uafhængige, afhængige og mellemkommende variable


2 unders gelsesdesign med eksempler1
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. VARIABLE 2 – Duvergers hypoteser

 • Ifølge Borre/ Goul Andersen

 • Duverger (a):

 • Uafhængig variabel = Flertalsvalg i enkeltmandskredse

 • Afhængig variabel = Topartisystem

 • Duverger (b):

 • Uafhængig variabel = Proportionalt valgsystem

 • Afhængig variabel = Flerpartisystem


2 unders gelsesdesign med eksempler2
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. VARIABLE 2 – det danske partisystem falsificerer Duvergers hypoteser Ifølge Borre/ Goul Andersen

 • Det danske partisystem (a):

 • Uafhængig variabel = Flertalsvalg i enkeltmandskredse (indtil 1915-20)

 • Afhængig variabel = Firpartisystem (efter 1905: S, V, RV, K)

 • Det danske partisystem (b):

 • Uafhængig variabel = Firpartisystem (efter 1905: S, V, RV, K)

 • Afhængig variabel = Proportionalt valgsystem (1915-20)

 • Skal der udlægges te beskyttelsesbælte rundt om Duverger (á la Lakatos)?


2 unders gelsesdesign med eksempler3
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. VARIABLE VEDR. FORKLARING AF STORE PARTIERS TILBAGEVENDEN TIL DOMINANS

 • Baggrund: Fragmentering af partisystemet efter 1970 efter ”fastfrosne” partisystemer mellem 1920 og 1970 i Europa:

 • Siden har de store partier vundet tilslutningen tilbage – hvorfor?

 • Ifølge Borre/ Goul Andersen:

 • Uafhængig variabel = Partiidentifikationen er større i store partier

 • Afhængig variabel = Store partier vinder hurtigere tidligere vælgere tilbage

 • Mellemkommende variabel = Ideologiske skift over til – venstre-højre – spiller også en rolle


2 unders gelsesdesign med eksempler4
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. UNDERSØGELSESDESIGN: RANDOMISERING

 • Fx Nyborgs undersøgelse er opdelt på alder og køn – er såkaldt pseudo-randomiseret

 • Randomiseret = tilfældigt udvalg

 • Pseudo = der er sandsynligvis fyldt op i de aldergrupper/køn, som mangler enheder på grund af frafald.

 • Men undersøgelsedesignet er ikke særligt velbeskrevet hos Nyborg.

 • Frafald kan resultere i bias. Det tages der ikke højde for hos Nyborg ifølge kritikerne.


2 unders gelsesdesign med eksempler5
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. UNDERSØGELSESDESIGN: FRAFALD, BIAS OG REPRÆSENTATIVITET

 • Idealet er, at et udvalg fra en population skal ske tilfældigt – hvorfor?

 • Et stort frafald kan resultere i en bias – hvorfor?

 • Hvorfor er store bortfald af betydning for repræsentativiteten?

 • Forholdet mellem population og stikprøve.

 • Afspejler, at vi som forskere og opgaveskrivere ikke kan undersøge det hele. Vi må vælge noget ud. Men valgprocessen skal foregå efter en stram metodik.


2 unders gelsesdesign med eksempler6
2. Undersøgelsesdesign med eksempler

 • BOKS. UNDERSØGELSESDESIGN: FORSKERIDEALET – BESKREVET I RETNINGSLINJER, FORSKNINGSSTANDARDER OSV.

 • Forskeren bør redegøre for de

 • Anvendte metoder, materialer, analyser.

 • Således at kolleger og offentligheden i øvrigt har tilstrækkeligt grundlag for en kritisk vurdering af arbejdet.

 • Ifølge det sagkyndige udvalg har Nyborg ikke fulgt reglerne.


3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal

 • Det nomotetiske ideal stammer fra naturvidenskaben. Idealet er, at en teori skal være

 • 1) Eksplicit og uden tolkning

 • 2) Universel

 • 3) Abstrakt

 • 4) Kontekstuafhængig

 • 5) Sammenhægende via regler og love

 • 6) Fuldstændig og forudsigende

 • = Præcise forudsigelser


3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal1
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal

 • Idealet vil der aldrig ifølge de fleste (ikke-logisk positivistiske) videnskabsteorier kunne leves op til, selv ikke i naturvidenskaben.

 • Der kan langt fra altid leves op til idealet i samfundsvidenskaben, da det heri er mennesker og deres adfærd, der undersøges.

 • Da der er menneskers adfærd, som er i centrum for forskningen, vil der være tale om, at adfærden kan ændre sig.

 • Fx vil en forudsigelse også kunne betyde, at mennesker alene på grund heraf ændrer adfærd, således at forudsigelsen falder til jorden.


3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal2
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal

 • For den økonomiske videnskab, dele af statskundskaben, sociologien og psykologien gælder samtidig, at man så at sige fastfryser konteksten og samtidig antager en bestemt adfærd om, at mennesker egennyttemaksimerer.

 • Dermed forsøger man at leve delvist op til det nomoteistiske videnskabsideal.

 • Samfundsvidenskabelig teori er en samling udsagn, der er uden indbyrdes modstrid, og som normalt danner et udtømmende hele om det emne, teorien dækker.


3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal3
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal

 • Dermed forsøger man at leve op til pkt. 5 og delvis pkt. 3,4 og 6 i det nomoteistiske ideal.

 • Man forkaster imidlertid pkt. 1, idet tolkning ER en del af det samfundsvidenskabelige teorikompleks. Teorien er altid afhængig af konteksten og aldrig altomfattende.


4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal

 • Det ideografiske videnskabsideal (fra humaniora) er anderledes.

 • Det har også været en inspiration for samfundsvidenskaben, men kun i et ret begrænset omfang inden for den internationale forskning.

 • Ifølge det ideografiske ideal skal empirisk arbejde være:

 • 1) Eksplicit, men også indbefatte fortolkning og forforståelse = med anvendelse af en klar metode med klare fra- og tilvalg, hvilket øger chancen for gyldige resultater.


4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal1
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal

 • 2) Historisk forankret. Undersøgelsesresultater kan kun være gyldige til bestemt tid og sted og aldrig universelle.

 • Men derfor kan og bør analysen række ud over den enkelte case, således at der er en høj ekstern gyldighed.

 • I en bestemt forstand er alle samfundsvidenskabelige undersøgelser historiske!


4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal2
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal

 • 3)Konkret med eksempler. Menneskelig aktivitet kan ikke forstås og derfor heller ikke forklares alene på det abstrakte plan.

 • Konkrete eksempler gør abstrakte udsagn meningsfyldte.


4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal3
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal

 • 4) Kontekstafhængig. I stedet for objektiviteten er konteksten en væsentlig parameter for den empiriske undersøgelses gyldighed.

 • Man skal derfor kritisk undersøge kildernes relation til konteksten.

 • Samtidig bliver generalisérbarhed alligevel muligt. Det sker via såkaldte kritiske cases.

 • Kritiske cases er cases, hvor et enkeltfænomen ses som repræsentant for en større population. Derfor er det muligt at slutte til lignende cases, selv om de ikke er undersøgt.


4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal4
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal

 • 5) Kompleks, dvs., hvor elementerne hænger sammen uden love.

 • I kildekritikken er det en gylden regel, at et emne skal belyses igennem så mange ophavspersoner som muligt. Hermed sikres kompleksiteten via belysning af sagen fra forskellige sider.

 • Den gode tolkning indebærer altid en balancegang.


4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal5
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal

 • 6) Forstående, dvs. søgende efter mening.

 • Man skal begribe andres handlinger ud fra den undersøgte kulturs synsvinkel.

 • Man skal have indføling for at give tingene mening.

 • Man skal både forklare og forstå. Ikke kun forklare som i naturvidenskaberne.

 • Skelne mellem intellektuel forståelse (forstå ud fra indre og ydre forhold) og emotionel forståelse (forskeren kan relatere sig til de undersøgte subjekters forhold ud fra egne erfaringer).

 • Samtidig kan det være særligt vanskeligt at se en begivenhed i den rette kontekst, hvis forskeren i høj grad selv er en del af konteksten.

 • 1)-6) umuligør præcise forudsigelser.


ad