Master in de psychologie
Download
1 / 60

Master in de Psychologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Master in de Psychologie. Infosessie 5 mei 2014 18.15u MTC1.0014. Inhoud. Wat na Bachelor? Enkele cijfers Voorstelling van het programma Gemeenschappelijke stam Masterproef De vier afstudeerrichtingen Stage Specifieke lerarenopleiding Erasmus Wat te doen en vragen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Master in de Psychologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Master in de Psychologie

Infosessie 5 mei 2014

18.15u MTC1.0014


Inhoud

 • Wat na Bachelor?

 • Enkele cijfers

 • Voorstelling van het programma

 • Gemeenschappelijke stam

 • Masterproef

 • De vier afstudeerrichtingen

 • Stage

 • Specifieke lerarenopleiding

 • Erasmus

 • Wat te doen en vragen


1. Wat na Bachelor Psychologie?


Wat na Bachelor? Rechtstreeks:

 • Masterin de psychologie

 • Masterin de sociale en culturele antropologie

  • Master of Social and Cultural Anthropology

 • Masterin de statistiek

  • Masterof Statistics

 • Masterin de seksuologie

  • Master of Human Sexuality Studies

 • Masterin het management

 • Masterin de beleidseconomie


Wat na Bachelor? Onrechtstreeks:

 • Na voorbereidingsprogramma (12 stp):

  • Master in het overheidsmanagement en -beleid

 • Na voorbereidingsprogramma (39 stp):

  • Masterin de sociologie

 • Na voorbereidingsprogramma (34-43stp)

  • Masterin de bedrijfscommunicatie

 • Na voorbereidingsprogramma (70 stp):

  • Masterin de logopedische en audiologische wetenschappen

 • Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp):

  • Masterin de criminologische wetenschappen

 • Na voorbereidingsprogramma (60 stp):

  • Masterin de educatieve studies

 • Na voorbereidingsprogramma (34 stp):

  • Masterin de communicatiewetenschappen

 • Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp):

  • Masterin de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen


2. Enkele cijfers


Enkele cijfers

 • Studentenaantallen 2013-2014

 • ong. 475 studenten “onderweg” in Master


3. Voorstelling MA in de Psychologie


Opbouw

 • Gemeenschappelijke stam = 35 ptn

  • 2 opo’s(samen 11 ptn)

  • Masterproef (24 ptn)

   • 10 ptn in MA1

   • 14 ptn in MA2

 • 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn

  • Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn)

  • Keuzelijst (16-24 ptn)

  • Stage (30 of 32 ptn)

   • Geheel in MA2


4. Gemeenschappelijke stam:

De 2 opo’s


Gemeenschappelijke stam: feitelijk 2 opo’s

 • Statistiek IV, 7 stp

 • LIPS, 4 stp

  • Lecturesin Psychology Series

   • Link tussen theorie en praktijk

   • Verschillende docenten

 • Maar in programmaboek zullen er hier waarschijnlijk drie opo’s staan????


LIPS: 2 versies

 • Studenten maken een keuze tussen P0R60A Lectures in Psychology of P0T71A Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering.

  • Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie

  • Lecturesin Psychology Series (LIPS)


Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie

 • Wekelijkse paperopdrachten (13/20) en een mondeling examen (7/20).

 • Paperopdracht na elke lezing:

  • Minimum 4 (maximum 6) pagina’s met samenvatting van belangrijkste artikels die aan de basis van de lezing liggen + drie nieuwe onderzoeksvragen.

  • Deadline is de eerstvolgende maandag na de lezing voor 16u. 

  • Indien de wekelijkse deadlines niet worden gerespecteerd, ontvangt de student een NA en dus 0/20 op het hele opo.


Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie

 • Mondelinge examen tijdens de examenperiode:

  • Uit de wekelijkse ingediende nieuwe onderzoeksvragen ontvangt de student twee at random geselecteerde onderzoeksvragen. 

  • Tijdens het mondeling examen licht de student toe hoe hij/zij voor deze twee onderzoeksvragen een onderzoekdesign zou ontwikkelen.

 • Studenten dienen op beide deelevaluaties te slagen om te slagen voor het hele opleidingsonderdeel. 

  • Indien de student een onvoldoende behaalt op een of twee deelevaluaties, herneemt de student steeds beide deelevaluaties in de derde examenperiode.


Waarom deze rare oplossing?

 • Moesten dit doen om een volledig Engelstalige master te mogen hebben die volgend jaar start

  • Die volledig Engelstalige master is gevuld met D-opo’s

 • Maar, is die nu toch ook al niet in het Engels?

  • Inderdaad, dus wij snappen het ook allemaal niet echt, maar we hebben gedaan wat we moesten doen .

  • We hebben dus een Nederlandstalige (niet zo aantrekkelijke) versie van LIPS.

  • Maar voor jullie verandert er dus niets: LIPS wordt volgend jaar gegeven zoals voordien.


5. Gemeenschappelijke stam:

De Masterproef


Masterproef

 • Belangrijk:

  • Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met de Masterproef deel 1

 • Wat:

  • Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald onderzoeksthema in een vakgebied

  • Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek

 • Hoe veel:

  • 24 ptn

  • 4 maanden voltijds werk (2 jaar)

  • De tekst telt optimaal 40 tot 60 bladzijden, (inclusief referenties, exclusief tabellen, figuren en bijlagen) met een maximale limiet van 100

  • Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk


Masterproef

 • Evaluatie:

  • Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie

  • Deel 2 in 2e master met punten

 • Deel 2:

  • Taal- en vormvereisten zijn belangrijk!

   • Geslaagd/niet-geslaagd.

   • Het is noodzakelijk om geslaagd te zijn voor taal- en vormvereisten om te slagen op het geheel.

  • Andere aspecten worden beoordeeld met een quotering op 20.

   • Kwaliteit van onderzoek (Theoretisch kader, Vraagstelling, Onderzoeksmethode, Conclusies en kritische reflectie)

   • Academische competenties

   • Proces


Masterproef: onderwerp

 • Men kan een masterproef enkel maken over een onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op zich te nemen.

 • De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf eerste helft van september raadpleegbaar


Eigen onderwerp

 • Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat:

  • de student een promotor vindt met de nodige expertise die de begeleiding op zich wil nemen

  • het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student


 • Vóór 15 september contact met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken.

  • Op studentenportaal lijst met alle mogelijke promotoren

 • Best een voorstel van 1 à 2 pagina’s voorbereiden

  • promotor krijgt zo duidelijk beeld van het onderzoek dat je wil doen.

 • Promotoren kunnen de begeleiding weigeren.


Masterproef: toewijzing

 • Vanaf begin september: onderwerpenlijst op web

 • Drie rondes:

  • 1eronde: 30 september

  • 2e ronde: 2 oktober

  • 3e ronde: 6 oktober

 • Daarna “probleemoplossing” & indienen overeenkomst

 • Dus:

  • Vrij onderwerp: start zoektocht tijdig

  • Aanwezig zijn/keuzeprocedure volgen vanaf begin academiejaar


6. De 4 (5) afstudeerrichtingen


Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt arbeids-, personeels, -en organisatiepsychologie


Richtingsstam = verplicht

 • 3 kern-opo’s :

  • Arbeidspsychologie, deel 2

  • Personeelspsychologie, deel 2

  • Organisatiepsychologie, deel 2

 • 1 ondersteunend opo:

  • Economie

 • 3 praktijkgerichte opo’s

  • Diagnose en interventies in de A&O-psy

  • Groepsdynamica, 2


Keuzelijst = helemaal vrij = “21” stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Ondersteunende opo’s (2)

  • Opo’smbt marketing (3)

  • Opo’smbt organisatiepsychologie (5)

  • Opo’smbt personeelspsychologie (2)

  • Opo’smbtgezondheids- en preventiepsychologie (4)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster

 • Geen A&O voorkennis in Bach:

  • aanbevolen om via specifieke bijscholing een basiskennis in A&O te verwerven:

 • Keuze uit 4 opo’s:

  • Arbeidspsychologie, deel 1

  • Organisatiepsychologie, deel  1

  • Personeelspsychologie, deel 1

  • Groepsdynamica, deel 1


Richting B :Schoolpsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van:

onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling

de psychosociale ontwikkeling

de onderwijsloopbaan


Richtingsstam = verplicht = 39 stp

 • 5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen:

  • Onderwijsleerprocessen:

   • Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde

   • Motivatiepsychologie

  • Psychosociale ontwikkeling

   • Kinder- en jeugdpsychiatrie

   • Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk

  • Onderwijsloopbaan

   • Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan


Richtingsstam = verplicht = 39 stp

 • 5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken:

  • Diagnostisch handelen

   • Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2

  • Indirecte interventies

   • Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum

  • Directe interventies

   • Gedragstherapie

   • Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten

  • Preventie en educatie

   • Preventieve schoolpsychologische interventies


Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5)

  • Opo’smbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6)

  • Opo’smbt loopbaanbegeleiding (4)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster

 • Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding

 • Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1

 • Schoolpsychologisch werk: basisprincipes

 • Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis


Ook in keuzelijst B: SLO gedragswetenschappen

 • Straks meer


Richting C: Klinische- en gezondheidspsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt psychologische begeleiding, klinische diagnostiek, psychotherapie en gezondheidspsychologie / preventie


Richting C

 • Klinische en gezondheidspsychologie

 • In programmaboek (en ISP!):

  • 2 verschillende afstudeerrichtingen

 • Klinische en gezondheidspsychologie: Volwassenen (Cv)

 • Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten (Ck)


Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp

 • 3 opo’smbtpsychopathologie en geneeskunde

  • Psychologische processen van psychopathologie

  • Volwassenenpsychiatrie

  • Inleiding tot de algemene ziektenleer

 • 3 opo’smbt psychodiagnostiek en behandeling:

  • Psychologische behandelingen

  • Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek

 • Organisatie, wetgeving en beleid

 • Health Psychology Part 2: BiopsychologicalInteractions


Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp

 • 3 opo’smbtpsychopathologie en geneeskunde

  • Ontwikkelingspsychopathologie

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

  • Inleiding tot de ziektenleer van het kind

 • 3 opo’smbt psychodiagnostiek en behandeling:

  • Psychologische behandelingen

  • Practicum therapeutische vaardigheden: K&A

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek

 • Organisatie, wetgeving en beleid

 • Health Psychology Part 2: BiopsychologicalInteractions

 • Psychologische interventies voor kinderen en adolescenten: van transdiagnostische mechanismen naar interventie


Keuzelijst = helemaal vrij = 24/21 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt behandeling (9)

  • Opo’smbt preventie (3)

  • Opo’smbt klinische en gezondheidspsychologie (6)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Bijscholingsvenster

 • Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden

 • Klinische psychodiagnostiek

 • Klinische neuropsychologie

 • Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden


Richting D: Theorie en Onderzoek

Studenten kiezen hier voor een doorgedreven opleiding tot onderzoeker


Richtingsstam = verplicht = 35 stp

 • 3 methodologische opo’s:

  • Methods of scientific research, part 2

  • Statistics V

  • Statistics VI

 • 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines):

  • Topics in psychonomicscience

  • Topics in behaviouralneurosciences

  • Topics in social and culturalpsychology

  • Topics in psychology of individualdifferences


Keuzelijst = helemaal vrij = 20 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt basisdisciplines (3)

  • Opo’smbt statistiek (3)

  • Imaging opo (1)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Bijscholingsvenster

 • Wiskundige propaedeuse

 • Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum

 • Colloquia Theorie en Onderzoek

 • Psychophysics


Waarschijnlijk ook research master

 • Vorige week goedgekeurd door commissie Hoger Onderwijs

 • Is zelfde als richting D, maar waarschijnlijk:

  • MP in Engels

  • Stageverslag in Engels

  • Statistiek 4 in Engels

  • Beperktere keuzelijst

  • Taaltest

 • Vlaamse overheid: nog 40 dagen voor bezwaar


7. Masterstage


Masterstage

 • Belangrijk:

  • Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met de stage!

 • Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e master

 • 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C)

 • 25 % in studieresultaat master (slagen noodzakelijk)

 • Ononderbroken

 • Buitenlandse stage mogelijk


2 soorten stages

 • Professionele stage

 • Geïntegreerde stage


Professionele stage

 • A/B/C:

  • Professionele stage in praktijksetting

  • De stage verloopt onder supervisie van een erkende stagegever binnen de praktijksetting.

 • D:

  • Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van een universiteit onder supervisie van een erkende stagegever uit die onderzoeksgroep


Geïntegreerde stage

 • A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein)

  • Statistics V (8 ptn) is verplicht

 • D: 25 à 35 % stage in praktijksetting

  • Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen (afspreken met stagementor)


Dus, stagevormen per richting


En dan is er nog het volgende mogelijk …

 • Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding

  • O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 ptn)

  • (equivalent van) 24 weken stage


8. Specifieke lerarenopleiding


Keuzevenster SLO

 • Theoretisch deel: 30 ptn

  • Volgen na Psy

  • Tijdens Psy:

   • ingedaalde variant in richting B (30 ptn)

   • voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster

    • gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO

 • Praktijkgedeelte: 30 ptn

  • min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee onderwijssettings


2 mogelijkheden B

 • Volledige theoretische gedeelte opnemen:

  • 4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen

  • De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding”

 • Slechts een deel van het theoretische gedeelte:

  • Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"


Studenten A, C & D

 • Hebben geen ingedaalde variant

 • Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit keuzevenster van B)


9. Erasmus-uitwisseling


INFOSESSIE

 • Begin academiejaar

 • Waarschijnlijk in combinatie met “beurs”


10. Wat te doen vanaf nu en in de eerste weken AJ 2014-2015 + vragen?


Wat te doen … ?

 • Kiezen voor master Psy

 • Kiezen voor een afstudeerrichting

 • Onderwerp masterproef verkennen:

  • lijst onderwerpen (vanaf begin september)

  • of eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09)

 • Bij keuze van opo’sevt al soort stage in achterhoofd

 • 1e week: algemene infosessie masterproef

 • 1e week: infosessie SLO


MEER INFO - VRAGEN

 • Studentenportaal

 • PPW-DOS: studietrajectbegeleiders

 • K.U.Leuven-Dienst Studieadvies


ad
 • Login