Master in de psychologie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 60

Master in de Psychologie PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Master in de Psychologie. Infosessie 5 mei 2014 18.15u MTC1.0014. Inhoud. Wat na Bachelor? Enkele cijfers Voorstelling van het programma Gemeenschappelijke stam Masterproef De vier afstudeerrichtingen Stage Specifieke lerarenopleiding Erasmus Wat te doen en vragen.

Download Presentation

Master in de Psychologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Master in de psychologie

Master in de Psychologie

Infosessie 5 mei 2014

18.15u MTC1.0014


Inhoud

Inhoud

 • Wat na Bachelor?

 • Enkele cijfers

 • Voorstelling van het programma

 • Gemeenschappelijke stam

 • Masterproef

 • De vier afstudeerrichtingen

 • Stage

 • Specifieke lerarenopleiding

 • Erasmus

 • Wat te doen en vragen


1 wat na bachelor psychologie

1. Wat na Bachelor Psychologie?


Wat na bachelor rechtstreeks

Wat na Bachelor? Rechtstreeks:

 • Masterin de psychologie

 • Masterin de sociale en culturele antropologie

  • Master of Social and Cultural Anthropology

 • Masterin de statistiek

  • Masterof Statistics

 • Masterin de seksuologie

  • Master of Human Sexuality Studies

 • Masterin het management

 • Masterin de beleidseconomie


Wat na bachelor onrechtstreeks

Wat na Bachelor? Onrechtstreeks:

 • Na voorbereidingsprogramma (12 stp):

  • Master in het overheidsmanagement en -beleid

 • Na voorbereidingsprogramma (39 stp):

  • Masterin de sociologie

 • Na voorbereidingsprogramma (34-43stp)

  • Masterin de bedrijfscommunicatie

 • Na voorbereidingsprogramma (70 stp):

  • Masterin de logopedische en audiologische wetenschappen

 • Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp):

  • Masterin de criminologische wetenschappen

 • Na voorbereidingsprogramma (60 stp):

  • Masterin de educatieve studies

 • Na voorbereidingsprogramma (34 stp):

  • Masterin de communicatiewetenschappen

 • Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp):

  • Masterin de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen


2 enkele cijfers

2. Enkele cijfers


Enkele cijfers

Enkele cijfers

 • Studentenaantallen 2013-2014

 • ong. 475 studenten “onderweg” in Master


3 voorstelling ma in de psychologie

3. Voorstelling MA in de Psychologie


Opbouw

Opbouw

 • Gemeenschappelijke stam = 35 ptn

  • 2 opo’s(samen 11 ptn)

  • Masterproef (24 ptn)

   • 10 ptn in MA1

   • 14 ptn in MA2

 • 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn

  • Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn)

  • Keuzelijst (16-24 ptn)

  • Stage (30 of 32 ptn)

   • Geheel in MA2


4 gemeenschappelijke stam

4. Gemeenschappelijke stam:

De 2 opo’s


Gemeenschappelijke stam feitelijk 2 opo s

Gemeenschappelijke stam: feitelijk 2 opo’s

 • Statistiek IV, 7 stp

 • LIPS, 4 stp

  • Lecturesin Psychology Series

   • Link tussen theorie en praktijk

   • Verschillende docenten

 • Maar in programmaboek zullen er hier waarschijnlijk drie opo’s staan????


Lips 2 versies

LIPS: 2 versies

 • Studenten maken een keuze tussen P0R60A Lectures in Psychology of P0T71A Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering.

  • Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie

  • Lecturesin Psychology Series (LIPS)


Lezingen onderzoek synthese en rapportering in de psychologie

Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie

 • Wekelijkse paperopdrachten (13/20) en een mondeling examen (7/20).

 • Paperopdracht na elke lezing:

  • Minimum 4 (maximum 6) pagina’s met samenvatting van belangrijkste artikels die aan de basis van de lezing liggen + drie nieuwe onderzoeksvragen.

  • Deadline is de eerstvolgende maandag na de lezing voor 16u. 

  • Indien de wekelijkse deadlines niet worden gerespecteerd, ontvangt de student een NA en dus 0/20 op het hele opo.


Lezingen onderzoek synthese en rapportering in de psychologie1

Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie

 • Mondelinge examen tijdens de examenperiode:

  • Uit de wekelijkse ingediende nieuwe onderzoeksvragen ontvangt de student twee at random geselecteerde onderzoeksvragen. 

  • Tijdens het mondeling examen licht de student toe hoe hij/zij voor deze twee onderzoeksvragen een onderzoekdesign zou ontwikkelen.

 • Studenten dienen op beide deelevaluaties te slagen om te slagen voor het hele opleidingsonderdeel. 

  • Indien de student een onvoldoende behaalt op een of twee deelevaluaties, herneemt de student steeds beide deelevaluaties in de derde examenperiode.


Waarom deze rare oplossing

Waarom deze rare oplossing?

 • Moesten dit doen om een volledig Engelstalige master te mogen hebben die volgend jaar start

  • Die volledig Engelstalige master is gevuld met D-opo’s

 • Maar, is die nu toch ook al niet in het Engels?

  • Inderdaad, dus wij snappen het ook allemaal niet echt, maar we hebben gedaan wat we moesten doen .

  • We hebben dus een Nederlandstalige (niet zo aantrekkelijke) versie van LIPS.

  • Maar voor jullie verandert er dus niets: LIPS wordt volgend jaar gegeven zoals voordien.


5 gemeenschappelijke stam

5. Gemeenschappelijke stam:

De Masterproef


Masterproef

Masterproef

 • Belangrijk:

  • Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met de Masterproef deel 1

 • Wat:

  • Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald onderzoeksthema in een vakgebied

  • Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek

 • Hoe veel:

  • 24 ptn

  • 4 maanden voltijds werk (2 jaar)

  • De tekst telt optimaal 40 tot 60 bladzijden, (inclusief referenties, exclusief tabellen, figuren en bijlagen) met een maximale limiet van 100

  • Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk


Masterproef1

Masterproef

 • Evaluatie:

  • Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie

  • Deel 2 in 2e master met punten

 • Deel 2:

  • Taal- en vormvereisten zijn belangrijk!

   • Geslaagd/niet-geslaagd.

   • Het is noodzakelijk om geslaagd te zijn voor taal- en vormvereisten om te slagen op het geheel.

  • Andere aspecten worden beoordeeld met een quotering op 20.

   • Kwaliteit van onderzoek (Theoretisch kader, Vraagstelling, Onderzoeksmethode, Conclusies en kritische reflectie)

   • Academische competenties

   • Proces


Masterproef onderwerp

Masterproef: onderwerp

 • Men kan een masterproef enkel maken over een onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op zich te nemen.

 • De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf eerste helft van september raadpleegbaar


Eigen onderwerp

Eigen onderwerp

 • Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat:

  • de student een promotor vindt met de nodige expertise die de begeleiding op zich wil nemen

  • het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student


Master in de psychologie

 • Vóór 15 september contact met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken.

  • Op studentenportaal lijst met alle mogelijke promotoren

 • Best een voorstel van 1 à 2 pagina’s voorbereiden

  • promotor krijgt zo duidelijk beeld van het onderzoek dat je wil doen.

 • Promotoren kunnen de begeleiding weigeren.


Masterproef toewijzing

Masterproef: toewijzing

 • Vanaf begin september: onderwerpenlijst op web

 • Drie rondes:

  • 1eronde: 30 september

  • 2e ronde: 2 oktober

  • 3e ronde: 6 oktober

 • Daarna “probleemoplossing” & indienen overeenkomst

 • Dus:

  • Vrij onderwerp: start zoektocht tijdig

  • Aanwezig zijn/keuzeprocedure volgen vanaf begin academiejaar


6 de 4 5 afstudeerrichtingen

6. De 4 (5) afstudeerrichtingen


Richting a arbeids en organisatiepsychologie

Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt arbeids-, personeels, -en organisatiepsychologie


Richtingsstam verplicht

Richtingsstam = verplicht

 • 3 kern-opo’s :

  • Arbeidspsychologie, deel 2

  • Personeelspsychologie, deel 2

  • Organisatiepsychologie, deel 2

 • 1 ondersteunend opo:

  • Economie

 • 3 praktijkgerichte opo’s

  • Diagnose en interventies in de A&O-psy

  • Groepsdynamica, 2


Keuzelijst helemaal vrij 21 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = “21” stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Ondersteunende opo’s (2)

  • Opo’smbt marketing (3)

  • Opo’smbt organisatiepsychologie (5)

  • Opo’smbt personeelspsychologie (2)

  • Opo’smbtgezondheids- en preventiepsychologie (4)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Ook in keuzelijst bijscholingsvenster

Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster

 • Geen A&O voorkennis in Bach:

  • aanbevolen om via specifieke bijscholing een basiskennis in A&O te verwerven:

 • Keuze uit 4 opo’s:

  • Arbeidspsychologie, deel 1

  • Organisatiepsychologie, deel  1

  • Personeelspsychologie, deel 1

  • Groepsdynamica, deel 1


Richting b schoolpsychologie

Richting B :Schoolpsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van:

onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling

de psychosociale ontwikkeling

de onderwijsloopbaan


Richtingsstam verplicht 39 stp

Richtingsstam = verplicht = 39 stp

 • 5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen:

  • Onderwijsleerprocessen:

   • Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde

   • Motivatiepsychologie

  • Psychosociale ontwikkeling

   • Kinder- en jeugdpsychiatrie

   • Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk

  • Onderwijsloopbaan

   • Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan


Richtingsstam verplicht 39 stp1

Richtingsstam = verplicht = 39 stp

 • 5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken:

  • Diagnostisch handelen

   • Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2

  • Indirecte interventies

   • Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum

  • Directe interventies

   • Gedragstherapie

   • Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten

  • Preventie en educatie

   • Preventieve schoolpsychologische interventies


Keuzelijst helemaal vrij 16 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5)

  • Opo’smbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6)

  • Opo’smbt loopbaanbegeleiding (4)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Ook in keuzelijst bijscholingsvenster1

Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster

 • Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding

 • Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1

 • Schoolpsychologisch werk: basisprincipes

 • Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis


Ook in keuzelijst b slo gedragswetenschappen

Ook in keuzelijst B: SLO gedragswetenschappen

 • Straks meer


Richting c klinische en gezondheidspsychologie

Richting C: Klinische- en gezondheidspsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt psychologische begeleiding, klinische diagnostiek, psychotherapie en gezondheidspsychologie / preventie


Richting c

Richting C

 • Klinische en gezondheidspsychologie

 • In programmaboek (en ISP!):

  • 2 verschillende afstudeerrichtingen

 • Klinische en gezondheidspsychologie: Volwassenen (Cv)

 • Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten (Ck)


Richtingsstam cv verplicht 29 stp

Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp

 • 3 opo’smbtpsychopathologie en geneeskunde

  • Psychologische processen van psychopathologie

  • Volwassenenpsychiatrie

  • Inleiding tot de algemene ziektenleer

 • 3 opo’smbt psychodiagnostiek en behandeling:

  • Psychologische behandelingen

  • Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek

 • Organisatie, wetgeving en beleid

 • Health Psychology Part 2: BiopsychologicalInteractions


Richtingsstam ck verplicht 32 stp

Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp

 • 3 opo’smbtpsychopathologie en geneeskunde

  • Ontwikkelingspsychopathologie

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

  • Inleiding tot de ziektenleer van het kind

 • 3 opo’smbt psychodiagnostiek en behandeling:

  • Psychologische behandelingen

  • Practicum therapeutische vaardigheden: K&A

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek

 • Organisatie, wetgeving en beleid

 • Health Psychology Part 2: BiopsychologicalInteractions

 • Psychologische interventies voor kinderen en adolescenten: van transdiagnostische mechanismen naar interventie


Keuzelijst helemaal vrij 24 21 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = 24/21 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt behandeling (9)

  • Opo’smbt preventie (3)

  • Opo’smbt klinische en gezondheidspsychologie (6)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Bijscholingsvenster

Bijscholingsvenster

 • Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden

 • Klinische psychodiagnostiek

 • Klinische neuropsychologie

 • Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden


Richting d theorie en onderzoek

Richting D: Theorie en Onderzoek

Studenten kiezen hier voor een doorgedreven opleiding tot onderzoeker


Richtingsstam verplicht 35 stp

Richtingsstam = verplicht = 35 stp

 • 3 methodologische opo’s:

  • Methods of scientific research, part 2

  • Statistics V

  • Statistics VI

 • 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines):

  • Topics in psychonomicscience

  • Topics in behaviouralneurosciences

  • Topics in social and culturalpsychology

  • Topics in psychology of individualdifferences


Keuzelijst helemaal vrij 20 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = 20 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt basisdisciplines (3)

  • Opo’smbt statistiek (3)

  • Imaging opo (1)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(4)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Bijscholingsvenster1

Bijscholingsvenster

 • Wiskundige propaedeuse

 • Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum

 • Colloquia Theorie en Onderzoek

 • Psychophysics


Waarschijnlijk ook research master

Waarschijnlijk ook research master

 • Vorige week goedgekeurd door commissie Hoger Onderwijs

 • Is zelfde als richting D, maar waarschijnlijk:

  • MP in Engels

  • Stageverslag in Engels

  • Statistiek 4 in Engels

  • Beperktere keuzelijst

  • Taaltest

 • Vlaamse overheid: nog 40 dagen voor bezwaar


7 masterstage

7. Masterstage


Masterstage

Masterstage

 • Belangrijk:

  • Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met de stage!

 • Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e master

 • 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C)

 • 25 % in studieresultaat master (slagen noodzakelijk)

 • Ononderbroken

 • Buitenlandse stage mogelijk


2 soorten stages

2 soorten stages

 • Professionele stage

 • Geïntegreerde stage


Professionele stage

Professionele stage

 • A/B/C:

  • Professionele stage in praktijksetting

  • De stage verloopt onder supervisie van een erkende stagegever binnen de praktijksetting.

 • D:

  • Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van een universiteit onder supervisie van een erkende stagegever uit die onderzoeksgroep


Ge ntegreerde stage

Geïntegreerde stage

 • A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein)

  • Statistics V (8 ptn) is verplicht

 • D: 25 à 35 % stage in praktijksetting

  • Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen (afspreken met stagementor)


Dus stagevormen per richting

Dus, stagevormen per richting


En dan is er nog het volgende mogelijk

En dan is er nog het volgende mogelijk …

 • Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding

  • O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 ptn)

  • (equivalent van) 24 weken stage


8 specifieke lerarenopleiding

8. Specifieke lerarenopleiding


Keuzevenster slo

Keuzevenster SLO

 • Theoretisch deel: 30 ptn

  • Volgen na Psy

  • Tijdens Psy:

   • ingedaalde variant in richting B (30 ptn)

   • voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster

    • gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO

 • Praktijkgedeelte: 30 ptn

  • min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee onderwijssettings


2 mogelijkheden b

2 mogelijkheden B

 • Volledige theoretische gedeelte opnemen:

  • 4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen

  • De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding”

 • Slechts een deel van het theoretische gedeelte:

  • Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"


Studenten a c d

Studenten A, C & D

 • Hebben geen ingedaalde variant

 • Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit keuzevenster van B)


9 erasmus uitwisseling

9. Erasmus-uitwisseling


Infosessie

INFOSESSIE

 • Begin academiejaar

 • Waarschijnlijk in combinatie met “beurs”


10 wat te doen vanaf nu en in de eerste weken aj 2014 2015 vragen

10. Wat te doen vanaf nu en in de eerste weken AJ 2014-2015 + vragen?


Wat te doen

Wat te doen … ?

 • Kiezen voor master Psy

 • Kiezen voor een afstudeerrichting

 • Onderwerp masterproef verkennen:

  • lijst onderwerpen (vanaf begin september)

  • of eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09)

 • Bij keuze van opo’sevt al soort stage in achterhoofd

 • 1e week: algemene infosessie masterproef

 • 1e week: infosessie SLO


Meer info vragen

MEER INFO - VRAGEN

 • Studentenportaal

 • PPW-DOS: studietrajectbegeleiders

 • K.U.Leuven-Dienst Studieadvies


 • Login