6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce
Download
1 / 12

Tomáš Gec Pardubice 15.-.16.4. 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce – hodnocení standardu. Tomáš Gec Pardubice 15.-.16.4. 2003. Legislativní zakotvení RF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tomáš Gec Pardubice 15.-.16.4. 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce– hodnocení standardu

Tomáš Gec

Pardubice 15.-.16.4. 2003


Legislativní zakotvení RF

 • RF jsou definovány v knihovním zákoně jakožto „poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budování výměnných fondů a zapůjčování výměnných souborů a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“

 • novelou zákona o rozpočtovém určení daní bude novelizován i knihovní zákon – nejdůležitější změnu představuje formulace „Kraj je povinen z peněžních prostředků svého rozpočtu zajistit plnění RF“


Standardy RF

 • Stávající standardy ve formě nařízení vlády č. 288/ 2002 Sb. nahradí metodický pokyn (jeho konstrukce je otázka debaty, ale měl by především specifikovat standardy základních RF)

 • Rozhodující pro pojetí RF v jednotlivých krajích bude jejich zahrnutí do krajské koncepce výkonu RF(resp. koncepce krajských knihovnických systémů)

 • Je žádoucí, aby krajské knihovny základní RF garantovaly jako bezplatnou službu ve všech krajích


Kritéria pro zařazení do základních standardů RF

1. Využití v rámci všech krajů ČR

2. Optimální cílový stav

3. Bezplatnost služby


I. Akvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fondu, jeho distribuce do knihoven, provádění odpisů

II. Akvizice, katalogizace a technická úprava výměnných knihovních fondů z prostředku obcí

Zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce


1.1. Využití v rámci ČR


1.2. Využití v rámci ČR


I. Akvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fonduz prostředku obcí-

23 okresů (32% okr.)

II. Akvizice, katalogizace a technická úprava výměnných fondů z prostředku obcí –

9 okresů (12 % okr.)

(9 dalších okresů z bodu I. zpracovává kromě kmenových i výměnné fondy)

1.3. Využití v rámci ČR


Akvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fondu, jeho distribuce do knihoven a provádění odpisů není využívána ve většině okresů ČR

II. Tento závěr platí i po započtení okresů, které provádějí výhradně akvizici, katalogizace a technickou úpravu výměnných fondů z prostředků obcí

1.6. Závěr


2. Optimální cílový stav

 • Je strategickým cílem zavedení akvizice, katalogizace a technické úpravy kmenového fondu z prostředků obcí ve všech okresech ČR?

 • Minimálně 3 krajské knihovny se vyslovily proti těchto standardů jako povinných v rámci celého kraje


3. Bezplatnost služby

Je tato služba vykonávána ve všech krajích jako bezplatná a je žádoucí, aby perspektivně byla vykonávána bezplatně?

Současný stav – minimálně ve 2 krajích je tato služba vykonávána za úplatu


Závěr

Pokud bude standard základní RF definován jako bezplatná služba, poskytovaná ve většině krajů ČR s tím, že je strategickým cílem jeho zavedení ve všech krajích, nesplňuje standard č. 6 ani jednu z těchto podmínek

Řešením je zavedení okruhu doporučenýchRF jakožto činností, jejichž realizace bude záležet na jejich zahrnutí do koncepcí výkonu RF v rámci jednotlivých krajů


ad
 • Login