תיק מחקר
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

תיק מחקר – תוכן עניינים PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

תיק מחקר – תוכן עניינים. 10. 12. 11. 13. 16. 15. 14. 17. 8. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 10. 12. 11. 13. 16. 15. 14. 17. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 8. 2. 1. אינדקס. 2. 12. 11. 17. 10. 15. 14. 13. 16. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. דף קשר. 3. 12. 11. 17.

Download Presentation

תיק מחקר – תוכן עניינים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


תיק מחקר– תוכן עניינים

10

12

11

13

16

15

14

17

8

9

7

6

5

4

3

2

1


1

10

12

11

13

16

15

14

17

9

7

6

5

4

3

8

2

1. אינדקס


2

12

11

17

10

15

14

13

16

1

9

8

7

6

5

4

3

2. דף קשר


3

12

11

17

10

15

14

13

16

1

2

9

8

7

6

5

4

3. פרוטוקול מחקר (כולל שינויים והשלמות לפרוטוקול)


4

11

12

17

10

15

14

13

16

2

3

9

8

7

6

5

1

4. אישורים למחקר


5

10

17

11

12

15

14

13

16

3

4

9

8

7

6

1

2

5. כתב הסכמה מדעת


6

10

16

11

12

15

14

13

17

4

5

9

8

7

1

2

3

6. טפסי FDA


7

10

12

15

11

16

14

13

17

5

6

9

8

1

2

3

4

7. צוות המחקר


8

10

12

14

11

16

15

13

17

6

7

9

1

2

3

4

5

8. טופס האצלת סמכויות (.L.S.S - LogSignatureSite)


א9

10

12

11

17

16

15

14

13

7

8

1

2

3

4

5

6

9. רשימות הכרחיות במחקר - LOGS


ב9

10

12

11

17

16

15

14

13

7

8

1

2

3

4

5

6

9. רשימות הכרחיות במחקר - LOGS(המשך)


א10

12

11

17

16

15

14

13

9

2

3

1

8

6

7

4

5

10. מוצר המחקר (במידה וקיים)


ב10

12

11

17

16

15

14

13

9

2

3

1

8

6

7

4

5

10. מוצר המחקר (במידה וקיים) - המשך


11

12

17

16

15

14

13

10

1

3

4

2

9

7

8

5

6

11. התכתבויות


12

17

16

15

14

13

10

11

1

2

4

5

9

7

8

6

3

12. מעבדות במחקר


13

17

16

15

14

12

10

11

1

2

3

5

9

7

8

6

4

13. התקשרויות חוזיות


14

17

16

15

11

12

10

13

1

2

3

4

9

5

8

7

6

14. בטיחות (תופעות לוואי)


15

17

16

14

11

12

10

13

1

2

3

4

9

6

8

7

5

15. ניטור


16

17

14

15

11

12

10

13

1

2

3

4

9

6

7

8

5

16. חוברת לחוקר – Investigation Brochure


17

14

15

16

11

12

10

13

1

2

3

4

9

6

8

7

5

17. CRF וחומר למילוי ע"י המשתתף


  • Login