Innovasjon norge langesund 10 11 09
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09 PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09. Tema. Formål, strategi 2009. Tiltakspakke. Policy. 2010; statsbudsjett. Formålsparagrafen til Innovasjon Norge. Innovasjon.

Download Presentation

Innovasjon Norge. Langesund,10.11.09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innovasjon norge langesund 10 11 09

Innovasjon Norge.Langesund,10.11.09


Innovasjon norge langesund 10 11 09

Tema

 • Formål, strategi

 • 2009. Tiltakspakke. Policy.

 • 2010; statsbudsjett


Innovasjon norge langesund 10 11 09

Formålsparagrafen til Innovasjon Norge

Innovasjon

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Internasjonalisering

Omdømmebygging


Konomiske rammer

Økonomiske rammer

 • Årlige tildelingsrammer fra :

 • Kommunal- og Regionaldepartementet/fylkeskommunen

  • Tilskudd,risikolån,etablererstipend

 • Næringsdepartementet

  • Lavrisikolån,risikolån,OFU/IFU,tilskudd

 • Landbruksdepartementet /fylkesmannen

  • Tilskudd, lån, rentestøtte for lån

 • Fiskeridepartementet


 • S ml se tilbud ut fra kundenes behov

  Sømløse tilbud ut fra kundenes behov

  • Innovasjon

  • Internasjonalisering

  • Profilering

  Fokus:

  • Tjenester :

  • Finansiering

  • Rådgivning

  • Kompetanse

  • Nettverkskobling

  • Eksponering

  Som kunde har du et behov –

  sammen finner vi løsningen


  Innovasjon norge langesund 10 11 09

  Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser i hele landet

  Innovasjon

  - vi ønsker fornyelse basert på mangfold.

  Entreprenørskap

  - vi ønsker sterkere innovasjonstakt gjennom innovasjon i samarbeid

  – vi ønsker økonomisk vekst gjennom internasjonal konkurransekraft

  Veksti

  bedrifter

  Innovasjons-miljø

  Internasjonalisering

  Omdømmebygging


  Utvalgte sektorer

  Utvalgte sektorer

  • Energi og miljø

  • Kultur og næring

  • Reiseliv

  • Landbruk og mat

  • Helse

  • Marin

  • Maritim

  • Olje og gass

  • IKT


  Innovasjon norge langesund 10 11 09

  En markedsnær organisasjon

  Norden

  Stockholm

  København

  Helsinki

  Afrika

  Johannesburg

  Sentral Europa

  og Baltikum

  Budapest

  Praha

  Istanbul

  Warszawa

  Bucuresti

  Tallinn

  Sofia

  DubaiRussland

  Moskva

  Murmansk

  St. Petersburg

  Amerika

  Washington

  Boston

  Houston

  San Francisco

  New York

  Toronto

  Rio de Janeiro

  Asia

  Bangkok

  Beijing

  Shanghai

  Kuala Lumpur

  New Delhi

  Seoul

  Hanoi

  Singapore

  Tokyo

  Vest Europa

  Hamburg Haag

  Paris London

  Madrid Lisboa

  Milano


  Innovasjon norge langesund 10 11 09

  2009


  Kte rammer

  Økte rammer

  • Innovasjonslån - økt ramme fra 300 mill kr til 1,4 mrd kr.

  • Garantier – økt ramme fra 40 til 170 mill. kroner

  • Lavrisikolån – ramme 2,5 mrd. kroner. Revidert statsbudsjett : + 1 mrd.

  • 150 millioner til etablererstipend

  • OFU/IFU-kontrakter – økt ramme 65 mill. kroner

  • + 20 mill.: Marint verdiskapingsprogram

  • + 20 mill.: Trebasert innovasjonsprogram

  • + 50 mill.: Bioenergiprogrammet


  Virkemiddelbruk

  Virkemiddelbruk

  • Dempe virkning av finanskrisen ved å lette finansiering av gode prosjekter

  • Innovasjon og internasjonalisering

  • Større muligheter til å finansiere store bedrifter

  • Primært nye prosjekter, ikke refinansiering.

  • I noen grad til kapitalstyrking

  • Samfinansiering med banker og bedriftseiere


  Etablererstipend 150 mill kr

  Etablererstipend. +150 mill kr

  • Ideutviklings- og etableringsfase, t.o.m. år 2; unntaksvis inntil 5 år etter etablering

  • Innovative prosjekter og/eller prosjekt med høyt verdiskapningspotensiale/internasjonalt potensiale

  • Øvre ramme pr. bedriftsetablering 1,75 mill kr

  • Utløsende effekt

  I


  Virkemiddelbruk i 2009

  Virkemiddelbruk i 2009

  • 337 tilsagn.

  • Samlet tilsagn om lån og tilskudd på 305 mill

  • Rentestøtte for lånesum på kr 32,5 mill

  • Tilsagn Bamble pr. 30.06.09 :

  • Tilsagn om tilskudd : kr 3 729 366 ( av sum tilskudd på kr 32,5 mill )

  • Tilsagn om lån : kr 200 000


  2010 statsbudsjettet

  2010, statsbudsjettet


  Hovedpunkter

  Hovedpunkter

  • 1 mrd i økning til lavrisikolån i forhold til opprinnelig budsjett ( 2,5 mrd. kr)

  • 200 millioner økning til landsdekkende risikolån (500 mill kr)

  • 100 millioner til miljøteknologi

  • 50 millioner til landsdekkende etablererstipend

  • Økning på tilskuddet til regional utvikling gjennom fylkeskommunene


  Samarbeidspartnere

  Samarbeidspartnere

  • Forskningsrådet: Økning til klima og energi i 2010.

  • SIVA.

  • Designrådet: 10 mill øremerket designdrevet innovasjonsprogram i 2010.

  • Investinor AS.

   • Tidlig vekstfase

   • Energi og miljø, marin, maritim, reiseliv.


  Enterprise europe network en del av innovasjon norge

  Enterprise Europe Network- en del av Innovasjon Norge

  EU-regelverk

  EU-programmer

  Bedriftssamarbeid

  Teknologioverføring

  4000 rågivere

  40 land

  Kontakt Marita Aasrum

  marita.aasrum@innovasjonnorge.no

  Tlf: 22 00 27 51

  17


  Innovasjon norge langesund 10 11 09

  • www. innovasjonnorge.no


 • Login