Eesti elektrivõrkude varustuskindlus ja efektiivsus – sissejuhatus teemasse. - PowerPoint PPT Presentation

Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse
Download
1 / 12

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eesti elektrivõrkude varustuskindlus ja efektiivsus – sissejuhatus teemasse. Ettekanne Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu koosolekul 14.03.2012 Are Veski. Esineja tutvustus: Are Veski.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Eesti elektrivõrkude varustuskindlus ja efektiivsus – sissejuhatus teemasse.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

Eesti elektrivõrkude varustuskindlus ja efektiivsus – sissejuhatus teemasse.

Ettekanne Teaduste Akadeemia

Energeetikanõukogu koosolekul

14.03.2012

Are Veski


Esineja tutvustus are veski

Esineja tutvustus:Are Veski

 • Balti Jõu AS (ImatranVoima OY ja Vattenfall AB Eesti ettevõte) tegevjuht, Fortum Energia AS juhataja 1994-1999

 • Fortum Elekter AS juhataja 1999-2006.

  • Ühiskondlik erialane tegevus: EJKÜ juhatuse liige alates 2003.a.

  • Hetkel vabakutseline juhtimispraktik.


Ettekande eesm rk

Ettekande eesmärk:

 • Tutvustada Eesti suuremate elektrivõrkude varustuskindluse näitajaid 2005-2010.

 • Osutada võimalustele-kogemustele elektrivõrkude varustuskindluse ja efektiivsuse tõstmiseks.


Sissejuhatuseks teemasse

Sissejuhatuseks teemasse:

Võrreldud on Eesti kolme suurima võrguettevõtja varustuskindluse põhinäitajaid.

 • Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (üle 90 % Eestimaast)

 • Imatra Elekter AS (kuni 1.01.2012 Fortum Elekter) – tegevuspiirkond Lääne maakond ja Viimsi vald.

 • VKG Elektrivõrgud – Narva linn ja ümbrus.

  - Imatra Elekter ja VKG Elektrivõrgud on 1998. aastal erastatud võrgud.

  - Eesti Energia ja Imatra Elektri elektrivõrkude konfiguratsioonide põhinäitajad on küllalt sarnased, mis annab suhteliselt objektiivse aluse nende omavaheliseks võrdluseks.

 • Andmed pärinevad avalikest allikatest: Konkurentsiameti, ning võrguettevõtjate kodulehekülgedelt.


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

SAIFI – (System Average Interruption Frequency Index) Riketest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas tk/a.(Mida väiksem väärtus, seda parem varustuskindlus.)

Põhja-Ameerika keskmine 1,1


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index)– Riketest põhjustatud katkestuse keskmine aeg minutit/aastas (väiksem väärtus=parem varustuskindlus).

Põhja-Ameerika elektrivõrkude keskmine, 96 min.


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

SAIDI - Rikkekatkestuste keskmine aeg tarbimiskoha kohta, minutit/aastas (väiksem väärtus=parem varustuskindlus).

SAIDI suur kõikumine viitab võrgu suurele tundlikkusele ilmastiku suhtes

Põhja-Ameerika elektrivõrkude keskmine ca 90 min.


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

Elektrivõrkude konfiguratsiooni võrdlus 2001Võrgu pikkus tarbimiskoha kohta m/tkSuurem pikkus = suuremad kulud ..??


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

Võrguteenuse komponendi hinna võrdlus alla 63 A peakaitsmega madalpingeklientide püsitasuta hinnapakettides, €s/kWh , seisuga 1.03.2012


Eesti elektriv rkude varustuskindlus ja efektiivsus sissejuhatus teemasse

Elektri hinna võrdlus tüüpilistele kodutarbijatele, €s/kWh.Soodsaima hinnapaketi keskmine hind, sisaldab kõiki makse ja energia hinna komponenti . (Seisuga 1.03. 2012)


Kokkuv te 3 suurema eesti elektriv rgu v rdlusest

Kokkuvõte 3 suurema Eesti elektrivõrgu võrdlusest:

 • Elektrivõrgu varustuskindluse alal on erastatud elektrivõrgud saavutanud perioodil 2005-2010 arvestatavalt kõrge taseme , võrreldes EE Jaotusvõrguga.

 • Võrgutasude erinevus efektiivsuse näitajana on aastaks 2012 kujunenud samuti erastatud elektrivõrkude klientide kasuks.

 • Vajalik on läbi viia põhjalikum uuring, selgitamaks välja elektrivõrkude arengu erinevuse põhjused. Uuringu tulemusi rakendada praktikas.


Kokkuv te

Kokkuvõte...

 • Elektrivõrkude kaasajastamine vajab:

 • suuri investeeringuid

 • investeerimist eelkõige sinna, kus efekt on suurim (prioriseerimine ja oskusteave!)

  2. Varustuskindluse tagamiseks ei piisa pelgalt investeeringutest. Tähtis on ka võrgu käidu alane oskusteave, ning võrguettevõtte töötajaskonda innustav töökeskkond.

  Parim tee loomulike monopolide hindamiseks – pane nad kõrvuti ja mõõda sobilike “tollipulkadega”.


 • Login