Multiculturele Geestelijke Verzorging en de samenwerking met de psychiater en de psycholoog in de GG...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Corry Van Straten Gepresenteerd door Koen De Fruyt PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Multiculturele Geestelijke Verzorging en de samenwerking met de psychiater en de psycholoog in de GGZ. Corry Van Straten Gepresenteerd door Koen De Fruyt. Inleiding. Sinds jaar en dag GV-ers actief in de GGZ En toch weinig contact psychiaters/psychologen & GV-ers

Download Presentation

Corry Van Straten Gepresenteerd door Koen De Fruyt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Multiculturele Geestelijke Verzorging en de samenwerking met de psychiater en de psycholoog in de GGZ

Corry Van Straten

Gepresenteerd door Koen De Fruyt


Inleiding

 • Sinds jaar en dag GV-ers actief in de GGZ

  • En toch weinig contact psychiaters/psychologen & GV-ers

 • Dit heeft te maken met verschillen in referentiekader

  • PS-ers werken vanuit psycho-medisch referentiekader

  • GV-ers werken vanuit een eigen referentiekader en een samenwerkingsmodel gebaseerd op multiculturaliteit

 • Dit heeft ook te maken met de zorgorganisatie

  • Protocollen en richtlijnen zijn zo geformuleerd dat PS-ers en GV-ers elkaar nauwelijks kunnen tegenkomen

 • Naar een model van samenwerking

  • Vanuit een Multiculturele GV in de Parnassia Bavo Groep


Inleiding

 • Een team MGV bestaande uit GV-ers

  • Die verbonden zijn aan verschillende denominaties

  • Die rekening houden met het specifieke van andere culturen en levensbeschouwingen

  • Die naar elkaar doorverwijzen en elkaar consulteren

  • Die al langer vraaggericht, sinds kort ook aanbodgericht werken

 • Het artikel

  • Beschrijving

   • Diagnose en handelingsconcepten in GGZ

  • Verkenning

   • Samenwerking met PS-ers op basis hiervan

  • Concretisering

   • Samenwerking tussen GV-ers en met PS-ers

   • Registratie in EPD en samen reflecteren over zorg


Algemene en Specifieke GV in een multiculturele context

 • Quartier over algemene en specifieke geestelijke verzorging

  • AGV: begeleiding aan mensen in contingente situaties

   • Hier is geen overeenstemming in levensbeschouwing noodzakelijk

   • Dit veronderstelt basale competenties GV

  • SGV: begeleiding van mensen vanuit rol als ambtelijk voorganger

   • Hier is wel overeenstemming in levensbeschouwing noodzakelijk

   • Dit veronderstelt specifieke competenties vanuit levensbeschouwing

 • Overlappingen en raakvlakken

  • AGV & SGV: de katholieke, protestantse en humanistische GV-er

  • Alleen AGV: toegeruste vrijwilligers in de GV

  • Alleen SGV: de pandit en de imam


Levensbeschouwelijke diagnostiek

 • Diagnostiek

  • Oorspronkelijk geen medische term

   • Dia: doorkijk

   • Gnosis: kennen

  • Met behulp van kijkrasters kijk naar de gesprekspartner om

  • Op grond van het verkregen beeld te zoeken hoe te handelen

 • Levensbeschouwelijke diagnostiek

  • Een zich ontvouwend beeld dat de GV-er krijgt van een gesprekspartner op grond van de ontmoeting in een levensbeschouwelijk kader,

  • Waarbij manieren van bestaan zichtbaar worden ten aanzien van zin- en betekenisgeving in relatie tot zichzelf, God/Goden, de traditie en de omgeving

  • Waarbij het niet zozeer gaat om verklaring, zoals in de medische diagnostiek, maar veeleer wel om betekenisgeving


Verschillende modellen van levensbeschouwelijke diagnostiek

 • Klassieke modellen met elk hun eigen perspectief

  • Historisch biografisch: focus op levensverhaal

  • Theologisch: de mens in zijn theologische context

  • Medisch-klinisch: de mens als patiënt

  • Structureel ontwikkelingspsychologisch: focus op ontwikkeling

  • Holistisch: focus op de mens in zijn totaliteit

 • Naar een model dat de LV perspectieven mee incalculeert

  • Religieuze overgave in de Islam

  • Wijsheid van liefde in het Boeddhisme

  • Eerbied voor het leven in het Hindoeïsme

  • Gods partnerschap in het Jodendom

  • Kracht van liefde in het Christendom


Levensbeschouwelijke diagnostiek:multiculturaliteit binnen de GGZ

 • Twee schema’s als kijkrasters

  • Van ervaring tot dogma: vanuit antropologisch-spiritueel perspectief

  • Van gedrag tot overgave: vanuit psychologisch-spiritueel perspectief

 • Van ervaring tot dogma: focus op belevingslagen

  • Ervaringen

  • Symbolen en symbolische verhalen

  • Verhalen in de gemeenschap

  • Theorieën en leer

  • Dogma’s of geloofswaarheden

 • Invalshoek en opzet

  • Waar bevindt de gesprekspartner zich in zijn LB?

  • Waar liggen voor hem bevrijding en heling in die LB?


Levensbeschouwelijke diagnostiek:multiculturaliteit binnen de GGZ

 • Van gedrag tot overgave: focus op psychologisch perspectief

  • Gedrag

  • Houding: emotionele beleving

  • Grondhoudingen: diepere emotionele beleving

  • Existentiële laag: de laag van de levensvragen

  • Geloof & overgave: de laag van de religieuze beleving

 • Invalshoek en opzet

  • Vanuit welke belevingslaag spreekt de gesprekspartner?

  • Kunnen via andere lagen nieuwe perspectieven aangeboord worden?


Levensbeschouwelijke diagnostiek:multiculturaliteit binnen de GGZ

 • Dit tweede schema kan een aanknopingspunt zijn voor de samenwerking tussen GV-ers en PS-ers

 • PS-ers

  • Behandelen en begeleiden vooral vanuit de eerste drie lagen

  • Begeleiding en behandeling: van ongewenst naar gewenst gedrag

 • GV-ers

  • luisteren en begeleiden vooral vanuit de laatste twee lagen

  • Begeleiding: op zoek naar bevrijdende perspectieven en verbinding?

 • Spanningsveld voor GV-ers tussen

  • Meegaan met de gesprekspartner in diens LB beleving

  • Gids en tolk zijn vanuit de LB die je representeert


Handelingsconcept

 • Het handelingsconcept van de GV-er komt tot stand op basis van

  • De levensbeschouwelijke diagnose

  • De vraag- of indicatiestelling van de behandelaar

  • De behoeften en wensen van de patiënt

 • Op grond daarvan

  • Formuleert de GV-er wat hij de patiënt wenst en hoopt te bieden

  • En probeert hij dit in de begeleiding ook te realiseren


Modellen van samenwerking van de MGV:drie vormen van samenwerking

 • Behandelondersteunend

  • Begeleiding op vraag van een behandelaar

  • Kan gaan om individuele begeleiding of groepssessies

  • Communicatie over diagnose en handelingsconcept via EPD

 • Vrijplaats

  • Vertrouwelijk contact op initiatief van patiënt

  • Beperkte communicatie via EPD: naam en data

 • Consult

  • Toelichting bij vragen vanwege behandelaars

  • Over aspecten van religiositeit, levensbeschouwing, zinbeleving

  • Beperkte registratie van bestede tijd in EPD


Samenwerking MGV en behandelaars GGZ

 • Beperkte informatieuitwisseling GV-er en PS-er

  • Vaak van GV-er naar PS-er, zelden omgekeerd

  • Heeft allicht te maken met verschillen in discours

  • Heeft allicht ook te maken met twijfel over resultaat

  • Resultaten van GV zijn niet altijd direct af te lezen


Veranderingen in de GGZ enmogelijkheden voor samenwerking

 • Veranderingen in de GGZ

  • Vraaggestuurde zorg

  • Evidence based zorg

  • Accent op empowerment

  • Professionaliteit en reflectiviteit

  • Getrapte zorg en diagnostiek

 • Mogelijkheden voor samenwerking

  • Leren van elkaar

  • Raakvlakken en eigenheid benoemen

  • Onherleidbaarheid van diverse opties en logica’s ontdekken

  • Afspreken wie welk thema opneemt en laat liggen

  • Feedback en informatieuitwisseling

  • Samen doelen en perspectief formuleren


 • Login