M istete vahelistest seostest pilase m tlemises
Download
1 / 21

Mõistete vahelistest seostest õpilase mõtlemises - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mõistete vahelistest seostest õpilase mõtlemises. Märten Karm Tartu Ülikool 1. n ovember 2013. Mõistete olulisusest. Mõisted matemaatikas palju kasutuses Matemaatika oskamise üheks eelduseks orienteerumine mõistetes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mõistete vahelistest seostest õpilase mõtlemises

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M istete vahelistest seostest pilase m tlemises
Mõistete vahelistest seostest õpilase mõtlemises

Märten Karm

Tartu Ülikool

1. november 2013


M istete olulisusest
Mõistete olulisusest

 • Mõisted matemaatikas palju kasutuses

 • Matemaatika oskamise üheks eelduseks orienteerumine mõistetes

 • Milline on mõistete vaheliste seoste hulga struktuur e mõistete seostumise struktuur? Toetume mõnede autorite käsitlustele.


M tteskeemid 1
Mõtteskeemid (1)

 • Chinnappan, M., & English, L. (1995). Students’ mental models and schema activation during geometric problem solving. MERGA, 18, 156–162.

 • Õpilastel lasti lahendada üht geomeetria ülesannet ja samal ajal mõttekäiku valjult kommenteerida

 • Ülesandes mitu geomeetrilisest objekti; mitmeti lahendatav

 • Analüüsiti, milliseid skeeme õpilased kasutasid.

 • Skeem – ühe mõistega seotud informatsiooni organiseerimiseks kasutatav andmete struktuur


M tteskeemid 2
Mõtteskeemid (2)

 • Õpilased jaotati enne lahendamist kõrge ja madala sooritusvõimega õpilasteks

 • Aktiveeritud skeemide arv oli kõrgema sooritusvõimega õpilastel kõrgem

 • Madala sooritusvõimega õpilased rakendasid skeeme juhuslikult, ülesande püstitust silmas pidamata

 • Võimekamate õpilaste käsutuses rohkem skeeme ja need on keerukamad – mõistete vahelised seosed tähenduslikumad ja nad on suutelised ülesandeid sügavamalt analüüsima


M istekaart ja m istete seostumise struktuurid
Mõistekaart ja mõistete seostumise struktuurid

 • Mida kujutab endast üks keerukas mõistete seostumise struktuur? Kuidas välja selgitada?

 • Hay, D. B., & Kinchin, I. M. (2006). Using concept maps to reveal conceptual typologies. Education+ Training, 48(2/3), 127–142.

 • Mõistekaart – joonis, kus mõisted on kirjutatud kastide sisse ja omavahel ühendatud joontega, millele on kirjutatud mõisteid siduvad fraasid

 • Hay ja Kinchin jaotasid mõistete seostumise struktuurid kolmeks:

  • Kodarad (spokes)

  • Ahelad (chains)

  • Võrgustikud (networks)


Kodar
Kodar

Aritmeetiline jada

Geomeetrilise jada summa

Jada üldliige

Konstantne jada

Kahanev jada

Jada

Aritmeetilise jada summa

Geomeetriline jada

Kasvav jada

Hääbuv geomeetriline jada


M istete vahelistest seostest pilase m tlemises
Ahel

Aritmeetilise jada summa

Jada

Jada üldliige

Aritmeetiline jada

Geomeetriline jada

Geomeetrilise jada summa

Hääbuv geomeetriline jada

Hääbuva geom jada summa


V rgustik
Võrgustik

JADA

Geomeetriline jada –

Iga liikme ja talle eelneva liikme jagatis jääv (q)

Aritmeetiline jada –

Iga liikme ja talle eeleva liikme vahe jääv (d)

Hääbuv geom jada:

Muu jada

Aritm jada üldliige

Geom jada üldliige

Jada üldliige

Hääbuva geom jada summa

Jada n esimese liikme summa

Aritm jada summa

Geom jada summa


M istete seostumise struktuuri t pide iseloomustus
Mõistete seostumise struktuuri tüüpide iseloomustus

 • Kodar

  • Õppeprotsessi alguse struktuur

  • Lihtne täiustada

 • Ahel

  • Uued mõisted lisatavad vaid ahela lõppu

  • Keskelt mõistete kustutamine lõhub struktuuri

  • Ei ole hästi üldistatav ega ülekantav

 • Võrgustik

  • Eksperttase

  • Sügav arusaamine avaldub seoste paljususes

  • Stabiilne struktuur – lihtne täiustada üldist struktuuri muutmata


Leminek helt struktuuri t bilt teisele
Üleminek ühelt struktuuri tüübilt teisele

 • Õppimisprotsessi käigus teadmisi viimistletakse, seega struktuur täiustub

 • Kodar soodne pinnas õppimiseks – saab üle minna nii ahelale kui võrgustikule

 • Ahelalt võrgustikule on raske minna

 • Ahel → kodar → võrgustik


M istete vahelistest seostest pilase m tlemises

Kolmnurga

lahendamine

Pyth teor

 • Õpitakse siinus- ja koosinusteoreemi, uut pindala valemit

Kolmnurga

lahendamine

Siinusteoreem

Pyth teor

Koosinusteoreem


M istete vahelistest seostest pilase m tlemises

Kolmnurga

lahendamine

Täisnurkne kolmnurk

Suvaline kolmnurk

Siinusteoreem

Koosinusteoreem

Pythagorase teoreem

Kui

Kui


M istekaartide kasutamine
Mõistekaartide kasutamine

 • Hay, D., Kinchin, I., & Lygo‐Baker, S. (2008). Making learning visible: the role of concept mapping in higher education. Studies in Higher Education, 33(3), 295–311.

 • Mõistekaartide kasutamine:

  • Õpilaste eelteadmiste väljaselgitamine

  • Mõistete seostumise struktuuri muutumise vaatlemine

   • Mehaaniline õppimine struktuuri ei muuda, mõttega õppimisel võib näiteks muutuda ahel võrgustikuks

   • Struktuuri kadumise hetke äratabamine

  • Õpetajapoolne teadmiste esitamine


M iste pildid
Mõiste pildid

 • Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational studies in mathematics, 12(2), 151–169.

 • Mõistete vaheliste seoste matemaatiline rangus ei kajastu alati inimeste mõtlemises

 • Mõtlemises tekivad seosed eelkõige kogemuslikul baasil

 • Ühe mõistega assotsieerub (lisaks teistele mõistetele) hulk eri nähtusi – tegevused, protsessid, vaimsed pildid, ülesanded jpm

 • Kogu seda tunnetuslikku struktuuri, mis inimesel ühe mõistega seostub, nimetavad Tall ja Vinner mõiste pildiks


V rarusaamad m iste piltides
Väärarusaamad mõiste piltides

 • Paljude mõistetega on kokkupuuteid juba enne formaalset defineerimist – see vormib mõiste pilti

 • Nii võivad tekkida väärarusaamad. Näiteks lahutamise mõiste pildis

 • Ka definitsioonist alustades võivad tekkida väärarusaamad. Näiteks pidevuse mõiste pildi osa ilmselt paljudel joonise tegemise võimalikkus pastakat paberilt tõstmata. Aga funktsioon y = 1/x

 • Õpetaja saab vääritimõistmise vältimiseks kohe alguses pidada silmas tekkivad mõiste pilti kui tervikut ning juhtida tähelepanu potentsiaalsetele väärarusaamadele


N ide funktsiooni m iste pildi kohta
Näide funktsiooni mõiste pildi kohta

 • Funktsiooni mõiste pildi üheks osaks funktsiooni definitsioon

 • Õpilasele võivad funktsiooniga seoses meenuda hoopis teised mõiste pildi tahud – et esitatakse valemi abil, et graafikuid saab joonistada, et väärtuseid saab kanda tabelisse, et tunnis leitakse nullkohti jne

 • Mõistega tegeledes on korraga aktiivne vaid see osa mõiste pildi tahkudest, millega parajasti tegeletakse

 • Kui õpetaja tegeleb mõiste pildi kujunedes ainult ühe tahuga (nt funktsiooni õppides ainult esitusega valemi kujul), võib õpilasel mõiste pilt aheneda


V rarusamad jada piirv rtuse m iste pildis 1
Väärarusamad jada piirväärtuse mõiste pildis (1)

 • Talli ja Vinneri katse

 • Testisid kõrgkooli matemaatikat õppima asuvaid õpilasi

 • Muuhulgas küsisid:

  • Kas 0,(9) on sama, mis 1?

  • Millised on murdude 0,5; 0,25; 0,(3); 0,(9) esitused harilike murdudena?

 • Suur hulk vastas esimesele küsimusele valesti, aga teisele õigesti


V rarusamad jada piirv rtuse m iste pildis 2
Väärarusamad jada piirväärtuse mõiste pildis (2)

 • Mõiste pildi erinevad tahud olid vastuolus.

 • Esimeses ülesandes nähti arvu 0,(9) kui ühe lõpmatu arvjada piirväärtust, teises kui üht konkreetset arvu (murdu)

 • Jada piirväärtuse mõiste pildiga tugevalt seotud arusaam, et piirväärtus on arv, milleni jada liikmed kunagi ei jõua

 • Koolis leitakse ka enamasti just selliste jadade piirväärtuseid

 • Aitab õpetajapoolne ennetav potentsiaalsete veakohtade selgitamine


Kokkuv te
Kokkuvõte

 • Mõistetevahelisi seoseid saab iseloomustada mitmest aspektist: nt lähtudes struktuuri keerukuse astmest või tähenduslike seoste hulgast

 • Õpetaja omab kindlasti rikkalikku võrgustikukujulist struktuuri

 • Õpilastel ilmselt lihtsam ja põhineb assotsiatsioonidel

 • Õpetaja saab õpilast toetada valede assotsiatsioonide tekkimise ära hoidmisega ning toetada rikkaliku struktuuri tekkimist, kus oleks palju tähenduslikke seoseid

 • Sellised õpilased on suurema üldistamisvõimega ja tõenäoliselt ka ülesannete lahendamisel edukamad


Kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus

 • Chinnappan, M., & English, L. (1995). Students’ mental models and schema activation during geometric problem solving. MERGA, 18, 156–162.

 • Hay, D. B., & Kinchin, I. M. (2006). Using concept maps to reveal conceptual typologies. Education+ Training, 48(2/3), 127–142.

 • Hay, D., Kinchin, I., & Lygo‐Baker, S. (2008). Making learning visible: the role of concept mapping in higher education. Studies in Higher Education, 33(3), 295–311.

 • Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational studies in mathematics, 12(2), 151–169.


ad
 • Login