Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003 - PowerPoint PPT Presentation

Renowacja poprzemys owej strefy nowe gliwice phare ssg 2003
Download
1 / 18

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003. Nowe Gliwice Infrastruktura. Skrzyżowanie autostrad A1 (północ – południe) i A4 (wschód-zachód) Drogowa Trasa Średnicowa

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Renowacja poprzemys owej strefy nowe gliwice phare ssg 2003

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICEPhare SSG 2003


Renowacja poprzemys owej strefy nowe gliwice phare ssg 2003

Nowe Gliwice Infrastruktura

 • Skrzyżowanie autostrad A1 (północ – południe) i A4 (wschód-zachód)

 • Drogowa Trasa Średnicowa

 • Międzynarodowe Lotnisko Pyrzowice w Katowicach (43 km) oraz bliskość 2 międzynarodowych lotnisk: w Krakowie i Ostrawie

 • Brama na południe: bliskość granicy z Republiką Czeską (52 km) i Słowacją (128 km)

 • Największy port śródlądowy w kraju, łączący się z Odrą poprzez Kanał Gliwicki, zlokalizowany w obrębie Wolnego Obszaru Celnego


Nowe gliwice zarys historyczny

Nowe Gliwicezarys historyczny

 • Likwidacja KWK Gliwice 1999 -2000

 • Darowizna wojewody luty 2001

 • Dokumentacja budowlana luty 2004

 • Pozwolenie na budowę marzec 2004

 • Wybór Inżyniera Kontraktu listopad 2004

 • Rozpoczęcie procedury przetargowej styczeń 2005

 • Wybór wykonawcy maj 2005

 • Rozpoczęcie robót budowlanych lipiec 2005


Nowe gliwice cele projektu

Nowe Gliwicecele projektu

 • Rekultywacja i rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych,

 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego wizerunku regionu,

 • Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora MŚP,

 • Utworzenie nowych miejsc pracy,

 • Rozwój szkolnictwa wyższego,

 • Stworzenie sprzyjających warunków dla zakładania przedsiębiorstw przez absolwentów.


Nowe gliwice unikalny projekt w skali g rnego l ska

Nowe Gliwice unikalny projekt w skali Górnego Śląska

 • Historyczne budynki pokopalniane zaprojektowane przez braci Zillmann

 • Obiekty wpisane do rejestru zabytków

 • Połączenie ośrodka edukacji z centrum rozwoju przedsiębiorczości

 • Doskonała lokalizacja – „dobry adres”

 • Tworzy wizerunek miasta ludzi młodych, przedsiębiorców oraz naukowców


Nowe gliwice

Nowe Gliwice


Nowe gliwice budynek willi dyrektora

Nowe GliwiceBudynek Willi Dyrektora


Nowe gliwice budynek dydaktyczny

Nowe GliwiceBudynek Dydaktyczny


Nowe gliwice budynek dydaktyczny1

Nowe GliwiceBudynek Dydaktyczny

Dawny budynek administracyjny


Nowe gliwice budynek wy szej szko y

Nowe GliwiceBudynek Wyższej Szkoły

Obiekt dawnej Cechowni


Nowe gliwice budynek wy szej szko y1

Nowe GliwiceBudynek Wyższej Szkoły

Budynek dawnej cechowni


Nowe gliwice inkubator przedsi biorczo ci

Nowe Gliwice Inkubator Przedsiębiorczości

Obiekt dawnej maszynowni


Nowe gliwice inkubator przedsi biorczo ci1

Nowe Gliwice Inkubator Przedsiębiorczości


Nowe gliwice inkubator przedsi biorczo ci2

Nowe Gliwice Inkubator Przedsiębiorczości


Nowe gliwice zagospodarowanie terenu

Nowe GliwiceZagospodarowanie terenu

 • 15,86 ha zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów poprzemysłowych

 • Ok. 9 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej i produkcyjnej na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości

 • Ok.11 000 m2 nowoczesnej powierzchni dydaktycznej szkoły wyższej

 • Ponad 2 000 m sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej,

 • Ok. 2 000 m dróg wewnętrznych

 • 630 miejsc parkingowych

 • Ponad 3 000 m sieci energetycznej


Zapraszam na wycieczk

ZAPRASZAM NA WYCIECZKĘ!

Katarzyna Kobierska

Biuro Rozwoju Miasta

Urząd Miejski w Gliwicachul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

brm@um.gliwice.pl


 • Login