Osnovne odrednice Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) i mogućnosti njegova integrir...
Download
1 / 38

Škole u uzorku za eksperimentalno provođenje Kurikuluma GOO-a* - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Osnovne odrednice Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) i mogućnosti njegova integriranja u plan i program škole. Status građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu od 1999. do 2012. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Škole u uzorku za eksperimentalno provođenje Kurikuluma GOO-a*' - karyn-stanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Osnovne odrednice Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) i mogućnosti njegova integriranja u plan i program škole


Status građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu od 1999. do 2012. godine

 • 1999. godine Vlada Republike Hrvatske donosi prvi Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava.

 • Olukom Vlade (Klasa: 004-01/99-01/05, urbroj: 503018-99-17, od 14. listopada 1999. obvezujese Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na njegovu primjenu.

 • Provedba toga programa ostala je na dobrovoljnoj osnovi sve do ove, 2012. godine, kada je dovršen novi Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, a ministar je donio odluku o njegovoj eksperimentalnoj provedbi.

 • Tijekom proteklog desetljeća razvijeni su brojni primjeri dobre prakse koji su, između ostalog, omogućili razvoj ovog Kurikuluma.

 • Veći broj nacionalnih programa (od njih 34) integriran je u odgojno-obrazovni sustav kroz Građanski odgoj i obrazovanje


 • Mreža mladih Hrvatske zajedno s projektnim partnerima: Centrom za mirovne studije, Centrom za ljudska prava i GONG-om, uz financijsku podršku Europske Unije eksperimentalno će provoditi Građanski odgoj i obrazovanje u šest škola na području od posebne državne skrbi.  


Kole u uzorku za eksperimentalno provo enje kurikuluma goo a
Škole u uzorku za eksperimentalno provođenje Kurikuluma GOO-a*

IPA projekt i MMH

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Petrinja,

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Duga Resa,

Osnovna škola Siniše Glavaševića, Vukovar,

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Velika,

Ekonomska i turistička škola, Daruvar i

Srednja škola Obrovac, Obrovac.

___________________________________________

* Odluka o eksperimentalnom provođenju Kurikuluma GOO-a i Kurikulum nalaze se na www.azoo.hr i na www.mzos.hr


AZOO i MZOS GOO-a*

Osnovna škola „Đuro Ester“, Koprivnica,

III. osnovna škola Čakovec, Čakovec,

Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb,

Osnovna škola Matije Gupca, Zagreb,

Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica i

Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo.


Svrha eksperimentalnog pra enja kurikuluma goo a
Svrha eksperimentalnog praćenja Kurikuluma GOO-a GOO-a*

 • Eksperimentalnu provedbu Kurikuluma GOO-asustavno će pratiti i vrjednovati:

  • Agencija za odgoj i obrazovanje ,

  • Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s

  • Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

 • Rezultati dobiveni eksperimentalnom provedbom Kurikuluma te analize provedenoga praćenja i vrednovanja koristit će se u svrhu donošenja KurikulumaGOO-a za obvezno uvođenje u sve škole.


Sastavnice kurikuluma goo a
Sastavnice Kurikuluma GOO-a GOO-a*

1. Okvir za razvoj kurikuluma GOO-a

2. Nastavni plan GOO-a

3. Elementi ocjenjivanja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije

4. Vođenje dokumentacije za praćenje i ocjenjivanje GOO-a

5. Kompetencije učitelja za poučavanje i učenje GOO-a

6. Kadrovski uvjeti za ostvarivanje kurikuluma GOO-a

7. Ishodi ostvarivanja GOO-a u svim razinama osnovne i srednje škole


Okvir za razvoj kurikuluma
Okvir za razvoj Kurikuluma GOO-a*

 • Daju se kratka, jasna i pregledna određenja osnovnih pojmova Kurikuluma

 • Potrebno je osigurati razumijevanje pojmova kao što su: kompetencija, ishod učenja, postignuća

 • Razviti razumijevanje i prihvaćanje da usmjerenost na kompetenciju u obrazovanju znači stavljanje naglaska na ishod ili rezultat učenja, odnosno na učenika,

  da ona uključuje znanja, vještine, vrijednosti, stavove, osobine ličnosti, motivaciju i obrasce ponašanja kojima pojedinac raspolaže i koje po potrebi pokreće kako bi riješio neki problem ili zadatak.


 • Kompetentna osoba GOO-a*jest;

  • ona koja zna i umije,

  • ali i koja djeluje u skladu sa svojim znanjima i vještinama

  • ne zato što mora ili zato što joj to donosi puku materijalnu korist,

  • nego zato što vjeruje da je takvo djelovanje ispravno i dobro za nju, posao koji obavlja i zajednicu u kojoj živi,

  • koja umije držati u ravnoteži osobni i zajednički interes.


Nastavni plan goo a
Nastavni plan GOO-a GOO-a*

1.- 4. razred OŠ: međupredmetno, izvan-nastavno: projekti škole i društvene

zajednice u sklopu školskog kurikuluma

UKUPNO 35 sati godišnje, obvezno

5.- 8. razred OŠ: međupredmetno, izvan-nastavno: projekti škole i društvene zajednice u

sklopu školskog kurikuluma, s mogućnošću izbornog predmeta u 7. i 8.

razredu

UKUPNO 35 sati godišnje, obvezno + 35 sati predmet ili moduli, izborno


 • Naglašava se da će se uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u škole unaprijediti poduzetnički duh, kod djece razviti bolje shvaćanje samoga sebe, ali i društva, bolje korištenje zakona te će se djeca već od osnovne škole educirati za borbu protiv korupcije.

 • - Djeca danas o korupciji jedino znaju samo ono što su dobila iz medija. Upravo će građanski odgoj omogućiti da se uspješnije borimo protiv korupcije i da po završetku ciklusa ove generacije koja se školuje imamo zdravije društvo, društvo utemeljeno na znanju i društvo bez korupcije. Uvođenje građanskog odgoja bitno će unaprijediti kvalitetu školovanja, ali i stvoriti pretpostavke za aktivno sudjelovanje učenika po završetku škole u građanskom društvu -

 • -brojna istraživanja koja pokazuju su nam mlade generacije vrlo često nezainteresirane za određene društvena zbivanja što dovodi do određenih opasnosti i prezentiranja krivih vrijednosti.

 • - Građanski odgoj i obrazovanje je nešto što će eliminirati negativne pojavnosti po pitanju uvažavanja različitosti i ono što je osobito važno, razvijati kod učenika samosvijest i odgovornost, da bi bili odgovorni i aktivni sudionici društva


To u enici dobivaju gra anskim odgojem i obrazovanjem
Što učenici dobivaju Građanskim odgojem i obrazovanjem?

 • Elementarna znanja o demokraciji te koja je njihova društvena uloga u takvom poretku;

 • Naučit će da je prema teoretičarima društvenog ugovora ishodište demokracije u dogovoru ljudi da stvore vlast koja bi njima upravljala i zaštitila njihova prirodna prava (John Locke "Dvije rasprave o građanskoj vlasti", 1690. i drugi filozifi);

 • da ovim ugovorom ljudi pristaju na poštovanje zakona koje je donijela vlast, ali i pokreću postupke izmjene ako nisu pravedni;


da iz društvenog ugovora proizlazi određenje demokracije prema

kojemu se demokratska vlast može definirati kao tip vlasti:

 • u kojoj građani imaju pravo vladati;

 • u kojoj građani daju vlast onima koje biraju da ih predstavljaju i služe njihovim interesima;

 • u kojoj su ti predstavnici dužni razvijati zajedničko dobro;

  da shvate kako iz društvenog ugovora proizlazi temeljna

  građanska vrlinakoja znači da su ljudi u stanju držati u

  ravnoteži osobni interes i zajedničko dobro;

  da saznaju što je socijalna solidarnost i zašto je ona temelj socijalnog prava i radnog prava;


 • da je socijalno pravo ili pravo socijalne dobrobiti skup pravnih normi preko kojih država ostvaruje svoju funkciju ravnoteže i ublažavanja socijalnih razlika s ciljem da se osigura jednakost situacija;

 • da se time uspostavlja zajednički društveni cilj – jednakost ljudi u dostojanstvu i pravima što je uređeno državnim javnopravnim normama;

 • da u društvu kada oslabe moralne norme ili se potpuno izgube slabi socijalna solidarnost a povećava se broj kriminala, samoubojstava, štrajkova i drugih društvenih nedaća;

  (E. Durkhaim)


 • da nauče što je društvena pravda i pravednost, što su distributivna, proceduralna i korektivna pravda i zašto su one srž vladavine prava?

 • da njihovi učitelji i odgojitelji znaju, ukoliko od najranije dobi ne odgajaju i obrazuju za takve vrijednosti, za razumijevanje i prihvaćanje biti takvih koncepata da ih nećemo imati u društvu, da nećemo imati demokratske građanske kulture, jer čovjek se ne rađa s demokratskim građanskim znanjima i vrlinama nego ih treba učiti, vježbati i razvijati…


Metodologija razvoja gra anske kompetencije je spiralno razvojno postavljena
Metodologija razvoja građanske kompetencije je spiralno-razvojno postavljena

Građanska kompetencija obuhvaća:

 • funkcionalnu dimenziju koja se sastoji od;

  • znanja i razumijevanja,

  • vještina i sposobnosti te

  • vrijednosti i stavova

 • strukturnu dimenziju koja se sastoji od;

  • ljudsko-pravne,

  • političke,

  • društvene,

  • kulturološke,

  • gospodarske,

  • ekološke


1 4 razred o
1.- 4. razred OŠ spiralno-razvojno postavljena

Strukturne dimenzije GOO-a

Ljudsko-pravna;

- dostojanstvo osobe, ljudska prava, slobode i odgovornosti u sklopu razreda, škole i lokalne zajednice

- ravnopravnost u odnosu na dob i spol te etničke, nacionalne, vjerske, rasne i druge razlike

- općeprihvaćena pravila i pravne norme kao instrumenti zaštite prava učenika

 • suzbijanje ponižavajućeg i nepoštenog ponašanja


Politička; spiralno-razvojno postavljena

- aktivno i odgovorno građanstvo kao temelj razvoja demokracije

- demokratsko upravljanje razredom, školom i lokalnom zajednicom

- sudjelovanje u demokratskom upravljanju (kandidiranje i izbor)

- istraživanje i rješavanje problema razredne, školske i lokalne zajednice


Društvena; spiralno-razvojno postavljena- društvene komunikacijske vještine

- upravljanje emocijama

- upravljanje sukobima

- timski rad

- volontiranje i društvena solidarnost

Kulturološka;

- razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih identiteta te domovinskog identiteta

- Interkulturna osjetljivost i

- interkulturni dijalog


Gospodarska; spiralno-razvojno postavljena

- odgovorno gospodarstvo, poduzetnost i poduzetništvo

- pravo na učenje za konkurentnost na tržištu

- zaštita potrošača

Ekološka;

- održivi razvoj i lokalna zajednica

- racionalno i odgovorno trošenje prirodnih resursa

- odgovornost građana za održivi razvoj


5 8 razred o
5.- 8. razred OŠ spiralno-razvojno postavljena

Ljudsko-pravna;

- dostojanstvo osobe, ljudska prava, slobode i odgovornosti u kontekstu ustavnih i zakonskih odredbi Republike Hrvatske

- ravnopravnost u odnosu na dob, spol, te etničku, vjersku, klasnu i drugu pripadnost, rasu i druge razlike

- poštivanje vladavine prava

- suzbijanje neljudskog, ponižavajućeg i nepoštenog

(koruptivnog ) ponašanja

- suzbijanje društvene isključenosti i drugih oblika diskriminacije pojedinca


Politička; spiralno-razvojno postavljena

- modeli demokracije

- vlast i demokratsko upravljanje državom

- sudjelovanje građana u demokratskom upravljanju na lokalnoj i nacionalnoj razini (kandidiranje i izbor)

- istraživanje i rješavanje problema lokalne i nacionalne zajednice


Društvena; spiralno-razvojno postavljena

- društvene komunikacijske vještine

- timski rad

- upravljanje emocijama

- upravljanje sukobima

- volontiranje i razvoj socijalne solidarnosti


Kulturološka; spiralno-razvojno postavljena

- razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih identiteta kao dio hrvatskog domovinskog identiteta

- interkulturna osjetljivost,

- interkulturni dijalog

- osvještavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda


Gospodarska; spiralno-razvojno postavljena- odgovorno gospodarstvo, poduzetnost i poduzetništvo

- pravo i odgovornosti u očuvanju i raspolaganju nacionalnim bogatstvima

- pravo na učenje za konkurentnost na tržištu i planiranje profesionalnog razvoja

 • prava potrošača

  Ekološka;

  - ustavne odredbeo pravu na zdravi okoliš

  - održivi razvoj Republike Hrvatske

  - uloga građana u održivom razvoju


Elementi za izradu izvedbenog plana i programa GOO-a (nastavne jedinice, izvan-nastavne aktivnosti, projekta)

1.Naziv aktivnosti (nastavne jedinice, INA, projekta)

Npr. Demokratski izbori u razredu

2.Svrha aktivnosti

Aktivan i odgovoran građanin

3.Ishodi ( završni ciljevi) aktivnosti

Učenik/učenica zna što su demokratski izbori u razredu,

ispravno koristi intelektualne alate za procjenu položaja vlasti

i sudjeluje u izborima


4.Kratki opis aktivnosti : (nastavne jedinice, izvan-nastavne aktivnosti, projekta)

1. Učiteljica donosi novinski članak o predsjedniku države, daje uvod

2. HJ – Medijska kultura – Film Vlak u snijegu – analiza izbora predsjednika

3. Vježba kritičkog mišljenja i korištenje alata za procjenu položaja vlasti –

utvrđivanje sposobnosti koje treba imati učenik predsjednik razreda u odnosu na dužnosti, ovlasti, povlastice i ograničenja

4. HJ- govorna i pismena vježba – korištenje intelektualnih alata za evaluaciju rada prošlogodišnjeg predsjednika razreda,

5. MAT - Dijagram (vrline i mane),

6. SRO- Nastavni listići - sve sposobnosti koje treba imati učenik predsjednik razreda u odnosu na dužnosti, ovlasti, povlastice i ograničenja koje uključuje razmatrani položaj vlasti

7. SRO- Kandidatura, kampanja, izbori


5.Ciljna grupa: (nastavne jedinice, izvan-nastavne aktivnosti, projekta)

učenici četvrtih razreda OŠ

6.Način provedbe aktivnosti:

 • Model (među-predmetno, izvan-nastavno, projekt)

  među-predmetno

 • Oblici rada

  frontalno, rad u paru, grupni rad

 • Metode

  čitanje s razumijevanjem, analiza teksta, filma, kritičko mišljenje,

  uočavanje činjenica, argumentiranje, rasprava, zaključivanje


7.Resursi za provođenje aktivnosti (nastavne jedinice, izvan-nastavne aktivnosti, projekta)

tekst; “Kako birati ljude na položaje vlasti?”, “Intelektualni alat za procjenu položaja vlasti”(udžbenik za učenike Osnove demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost, tr. 34-36) novinski članak, film “Vlak u snijegu”

8.Vremenik aktivnosti

Iskazuje se koliki sati i kada - 5 sati, rujan

9.Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti

prema uputama u Kurikulumu – razrađuje se skala procjene ishoda

10.Troškovnik aktivnosti

materijali za redovnu nastavu

11.Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

navodi se redni broj aktivnosti i nastavnik koji će je provesti . Navodi se i učenik kao nositelj odgovornosti


 • Agencija za odgoj i obrazovanje u posljednjih je 13 godina educirala više od 10 tisuća odgajatelja, učitelja i nastavnika o sadržajima građanskog odgoja i obrazovanja.

 • Primjeri dobre prakse, razvijeni kroz spomenute edukacije, ugrađeni su u Nacrt kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja koji je nastao u suradnji s nastavnicima i stručnjacima u ovom području iz znanstvenog, vladinog i nevladinog sektora iz zemlje i svijeta.


Kompetencije u itelja i nastavnika
Kompetencije učitelja i nastavnika educirala više od 10 tisuća odgajatelja, učitelja i nastavnika o sadržajima građanskog odgoja i obrazovanja.

Tijekom eksperimentalnog provođenja GOO-a odgojno-obrazovnim radnicima bit će pružene mogućnosti da nadopune i usavrše svoje kompetencije kako je to utvrđeno u Kurikuluma GOO-a u tekstu pod brojem 5. Kompetencije učitelja i nastavnika za poučavanje i učenje GOO-a i 6. Kadrovski uvjeti za ostvarivanje GOO-a.


Učitelji su pozvani; educirala više od 10 tisuća odgajatelja, učitelja i nastavnika o sadržajima građanskog odgoja i obrazovanja.

 • koristiti interaktivne i participativne metode učenja i poučavanja,

 • kreirati i osmišljavati nova rješenja za nastavne procese usmjerene prema učeniku i više individualiziranim oblicima učenja - daroviti, djeca s teškoćama, različite sposobnosti,

 • pronalaziti u čemu učenik može biti uspješan, na tome graditi njegovo samopouzdanje, motivaciju i uspjeh u učenju

 • omogućavati prepoznavanje talenata kao uporišta za uspješno učenje i planiranje uspješnog profesionalnog razvoja


Elementi ocjenjivanja postignu a u enika u razvoju gra anske kompetencije
Elementi ocjenjivanja postignuća učenika u educirala više od 10 tisuća odgajatelja, učitelja i nastavnika o sadržajima građanskog odgoja i obrazovanja. razvoju građanske kompetencije

Kada se građanski odgoj i obrazovanje ostvaruje kao izborni ili redoviti predmet podliježe Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Elementi ocjenjivanja su:

Činjenično znanje i razumijevanje (znanje što i znanje zašto): razumijevanje pojmova, vrednota, procesa, institucija i zakonitosti koje čine temelj aktivnog i odgovornog građanstva; potvrđuje se imenovanjem, određivanjem, opisivanjem, analizom, tumačenjem, usporedbom, vrednovanjem i zaključivanjem;


Provedbeno znanje (znanje educirala više od 10 tisuća odgajatelja, učitelja i nastavnika o sadržajima građanskog odgoja i obrazovanja. kako): razvoj i primjena građanskih vještina i sposobnosti prilikom rješavanja problema koji spadaju u područje aktivnog i odgovornog građanstva; potvrđuje se uspješnom primjenom stečenih ili inovativnih znanja i vještina u konkretnoj situaciji;

Vrijednosno usmjerenje – razumijevanje i prihvaćanje vrednota koje čine temelj aktivnog i odgovornog građanstva; potvrđuje se odgovarajućim obrascima ponašanja.

(Sve tri dimenzije znanja u GOO-u tijesno su povezane, međusobno su ovisne i vode razvoju građanske kompetencije ukoliko se taj proces zbiva u odgovarajućem okolišu učenja - demokratska kultura razreda i škole te otvorenost i suradnja s lokalnom zajednicom).


Kada se građanski odgoj i obrazovanje ostvaruje kao među predmetna tema, modularno, izvan-nastavno u svim razinama odgoja i obrazovanja u eksperimentalnoj fazi se ne ocjenjuje.

Tijekom eksperimentalne faze provjerit će se više mogućnosti i modela u eksperimentalnim školama, nakon čega će se najprikladniji model ocjenjivanja preporučiti svim školama.


Dokumentacija
Dokumentacija predmetna tema, modularno, izvan-nastavno u svim razinama odgoja i obrazovanja u eksperimentalnoj fazi se ne ocjenjuje.

Škola izrađuje izvedbeni plan i program (kurikulum) GOO-a.

Dokumentiranje njegove provedbe:

U rubriku bilježaka u imeniku, upisuje se kratka bilješka da je na određenom satu na integriran način ostvarena tema GOO-a (preklapajuća s predmetnom temom)

Razredna mapa za GOO

Kada se GOO ostvaruje među predmetno svi nastavnici unose podatke - kopiju pripreme za nastavnu jedinicu u okviru koje su na integrirani način razvijali građansku kompetenciju kod učenika, najuspješnije uratke učenika, materijale vezano za izvannastavne aktivnosti i projekte i sl.

.


Učenički dnevnik iz GOO-a; predmetna tema, modularno, izvan-nastavno u svim razinama odgoja i obrazovanja u eksperimentalnoj fazi se ne ocjenjuje. služi samo-evaluaciji učenikovih postignuća.

Učenik upisuje u kojim je projektima i aktivnostima sudjelovao, što je tijekom godine izradio u vezi GOO-a, zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno, nove ideje i rješenja do kojih je došao, koje su mu vrijednosti važne i s kojim se teškoćama susretao, što želi bolje naučiti,

Prilaže potvrde, priznanja, zahvalnice, učeničke radove.

 • Nakon eksperimentalne provjere kurikuluma on će postati obvezan za sve škole.


[email protected] predmetna tema, modularno, izvan-nastavno u svim razinama odgoja i obrazovanja u eksperimentalnoj fazi se ne ocjenjuje.

Dodatne informacije, materijali:

www.azoo.hr/programi

Opširnije na webu:

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education


ad