ניהול מרכז העיר ירושלים - PowerPoint PPT Presentation

ניהול מרכז העיר ירושלים
Download
1 / 15

 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ניהול מרכז העיר ירושלים. האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי חברת עדן המשנה למנכ"ל. תיחום. תאי שטח: העיר העתיקה מע"ר כללי מע"ר מזרח מע"ר צפון גבעת רם. תיחום. מצב קיים- חברת עדן. תקציב שנתי: כ-55 מלש"ח.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ניהול מרכז העיר ירושלים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6082639

ניהול מרכז העיר ירושלים

האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי

חברת עדן

המשנה למנכ"ל


6082639

תיחום

 • תאי שטח:

 • העיר העתיקה

 • מע"ר כללי

 • מע"ר מזרח

 • מע"ר צפון

 • גבעת רם


6082639

תיחום


6082639

מצב קיים- חברת עדן

תקציב שנתי: כ-55 מלש"ח.

מתוכם: 70% מימון עירוני (היטלים- משק סגור) 30% משרדי ממשלה- בעיקר תחבורה, תיירות ומשב"ש.

הוצאות:

פיתוח: 70% מהתקציב.

קידום תכנון, תרבות במרחב הציבורי ותקורות.


6082639

פרויקטים מרכזיים- עדן

 • המלך גורג –תקציב ביצוע 18 מלש"ח

 • הלל  -  17.5 מלש"ח

 •  שמואל הנגיד בארי בן יהודה עליון – 17.5 מלש"ח

 • אגריפס מזרח ועליאש – 17 מלש"ח

 • רחוב מחנה יהודה – 13 מלש"ח

 • אגריפס מערב – 12.5 מלש"ח

 • אבן ישראל  חצר וסמטאות 12.5 מלש"ח

 • דוידקה – לקראת סיום – 9 מלש"ח

 • כיכר צהל -  6 מלש"ח

 • בן שטח והסורג – 6.5 מלש"ח

 • כורש – 5.6 מלש"ח

 • הסתדרות ובן יהודה – 6 מלש"ח

 •  בצלאל ושץ – 6 מלש"ח

 • רחובות מתחם החבצלת – 9 מלש"ח

 • בעבודה כעת – הרב אג"ן  ושמאי – עתידים להסתיים בקרוב.

 • בנוסף:

 • שירו תים ציבוריים אוטומטיים – כ 2 מלש"ח (תקב"ר תברואה)

 • שדרןג חלונות ראווה כ  2 מלש"ח (300 חנויות)

 • ניקוי חזיתות -  כ 2 מלש"ח -  (כ 30 מבנים כ 30,000 מ"ר חזיתות)

 • בשנת 2008  ביחד עם מנהל קהילתי לב העיר הפעלנו "תוכנית תרבות שנתית" בהקף של 700 אש"ח


6082639

18

רחוב הלל ישן מול חדש

מצגת חברת "עדן"


6082639

רחוב הלל כיום


6082639

הבעיות

 • מפרט אחזקה אחיד למרכז העיר אינו בשימוש.

 • אין הערכות ל'יום שאחרי' סיום עבודות הרקל"ה.

 • העדר התייחסות מספקת לתרבות-תיירות במרחב.

 • חסר ניהול תמהיל עסקים מתאים למרכז העיר.

 • אין שיווק מתאים למתחמים השונים.

ייחודו של מרכז העיר – גיוון קהלי יעד (תושבים, סוחרים, יוממים ומזדמנים). ואינטנסיביות השימוש


6082639

המודל הרצוי:

מנהלת מרכז העיר הפועלת בממשק שבין הסקטור הציבורי והפרטי.

 • תפקידי הליבה של המנהלת:

 • Clean & Safe–תפעול שוטף, אחזקה מונעת והגברת הביטחון.

 • שיווק תרבות ופעילויות במרחב הציבורי.

קהילה

בעולם:

550 גופי ניהול בבריטניה.

עלייה במספר המבקרים ופדיון החנויות בערים בהן פועל גוף ניהול לעומת ערים ללא גוף ניהול למרכז העיר.

TCM

מגזר ציבורי

מגזר פרטי


6082639

הערכת חלופות


6082639

שחקנים במרחב

 • עיריית ירושלים.

 • ממשלת ישראל: משרד התחבורה, משרד התיירות, משב"ש.

 • מינהל קהילתי לב העיר.

 • תכנית אב לתחבורה.

 • ועד סוחרי מרכז העיר.

 • ועד סוחרי שוק מחנה יהודה.

 • חברת 'עדן'- הרל"י.

 • מוסדות להשכלה גבוהה- הדסה, בצלאל, מעלה, מוסררה.

 • מוסדות תרבות- ז'ראר בכר, בית אבי חי, מוזיאונים.

 • מתחם שדרות רופין – מוזיאונים, אוניברסיטה

 • סיטיפס.

 • עמותת בעלי הנכסים במרכז העיר.


6082639

מקורות מימון אפשריים

 • עירייה:

 • באמצעות עדן

 • הקצאת נכסים לשימושים שונים

 • משק כספי סגור לארנונה

 • הכנסות מפרסום, רישוי פעולות, שווקים דוכנים כנסים וארועים.

 • הכנסות מאגרות שיקום המרחב הציבורי

 • ממשלה:

 • תוכנית הצמיחה ב'-מימון מיזמים כגון ניקוי חזיתות, תשתיות תרבות וכדומה

 • תמ"ת (ולשכת התעסוקה): מימון מיזמים כגון דיילים, נקיון-תוכנית העסקה

 • משב"ש – קידום חקיקה ל BID (פיילוט בעיר ?) סיוע במימון פרוייקטים

 • משרד הפנים – מימון המיזם כפיילוט ארצי (המשך מגמה)

 • משרד התיירות- תחזוקת אתרי תיירות.

 • מגזר פרטי (בשלב מאוחר יותר)

 • שותף מלא במנהלת ובמימון הפרויקטים – אגרות אחזקה

 • המלצה: בתקופה הראשונה תקצוב עירוני-ציבורי מלא, המשך

 • תקצוב חלקי רק אם יוכח גיבוש מנגנון PPP כולל מימון פעולות על ידי המגזר הפרטי.


6082639

תחומי פעילות

 • תחום פיתוח: המשך פיתוח תשתית "כבדה" במקומות הדרושים (רח' שושן, שלמה המלך, אגרון, הנביאים). תיאום תשתיות במתחמים מפותחים.

 • תחום אחזקה (רובע): טיפול בתשתית "רכה"- קביעת מפרט טכני אחיד, טיפול בחזיתות מבנים, שילוט, תיאום בין אגפים פיזיים.

 • פיתוח עסקי: ליווי בעלי העסקים ויצירת תמהיל עסקי מאוזן.

 • תחום תרבות ושיווק: פיתוח מתחמי תרבות במרחב הציבורי, ירידים, אירועים המוניים, שיווק ופרסום.


6082639

המלצות לביצוע - TCM

 • פיתוח – המשך מצב קיים (משק סגור הכנסות היטלי פיתוח)

 • אחזקה

  • הקמת צוות פיקוח ייעודי למרכז העיר (כולל מדים ייעודיים) – מימון עירוני (קניית שירות, 4 תקנים)

  • פיתוח מפרטי אחזקה וליווי אגפי התפעול העירוניים בביצועם – לא נדרש מימון עירוני

  • תוספת למפרט העירוני (טיפול במפגעים, הגברת אחזקה) – 3 מש"ח לפיילוט ב-2010. יוצא כקניית שירות מעדן לאגפי התפעול.

  • פרוייקט שיפוץ חזיתות (מודל עזרה וביצרון) – לא נדרש מימון עירוני

 • פיתוח עסקי – שיווק יזום של מרכז העיר לפירמות. ניהול וקידום תהליכי הקליטה. ניהול תמהיל העסקים. – מימון דרך ת.הצמיחה

 • תרבות ושיווק – פיתוח וניהול התשתית הפיזית (חשמל, גידור, הצלללות, דוכנים וכו') + תמיכה טכנית לייזמים. – מימון תב"ר עירוני – 2 מש"ח ב-2010.


 • 6082639

  החלטות נדרשות

  • חברת עדן תוגדר כחברה לניהול ופיתוח מרכז העיר (דורש שינוי תקנון)

  • יוגדרו מחדש הגבולות. ויגוייסו הפרויקטורים הנדרשים

  • יוגדרו סמכויות במסגרת קביעת מפרטי האחזקה ובקרה על ביצועם

  • תקציב עירוני שוטף לאחזקה – 3 מש"ח + 4 תקנים

  • תב"ר לתשתיות תרבות – 2 מש"ח


 • Login