Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Jałowego 1 - PowerPoint PPT Presentation

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Download
1 / 18

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Jałowego 1. Widok od strony ul.ks.Jałowego. Widok od strony al. Cieplińskiego. Nauczyciele. Dyrekcja, wychowawcy klas. Rada Rodziców Szkół. Szkolny Samorząd. Klasowe Rady Rodziców. Samorządy klasowe.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Jałowego 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Jałowego 1


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Widok od strony ul.ks.Jałowego

Widok od strony al. Cieplińskiego


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Nauczyciele

Dyrekcja, wychowawcy klas

Rada Rodziców Szkół

Szkolny Samorząd

Klasowe Rady Rodziców

Samorządy klasowe

Rodzice

Uczniowie


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Regulamin Rady Rodziców Szkół

 • Cele i zadania

 • Organizacja Rady Rodziców i jej organów

 • Wybory do Rady Rodziców Szkół i Komisji Rewizyjnej

 • Kadencja

 • Ramowy plan pracy

 • Podejmowanie uchwał

 • Środki finansowe

 • Postanowienia końcowe


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Cele i zadania Rady Rodziców Szkół

 • Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów na zewnątrz i wewnątrz Szkół

 • Wspieranie działalności statutowej Szkół

 • Współdziałanie w zakresie wychowania i nauczania

 • Wspomaganie działalności Szkół poprzez pomoc organizacyjną i finansową


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Spotkanie z Biskupem Diecezji Rzeszowskiej


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Klasowa Rada Rodziców

 • Kadencja roczna

 • Skład 6-cio osobowy

 • Rada posiada swój niezależny budżet

 • Przewodniczący

 • Sekretarz

 • Skarbnik

 • Przew. Sekcji imprezowo – gospodarczej

 • Przew. Sekcji inwestycyjnej

 • Przew. Sekcji dydaktyczno - wychowawczej


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Rada Rodziców Szkół

 • Kadencja dwuletnia

 • Skład 10-cio osobowy

 • Prezes

 • Wiceprezes – przedstawiciel LO

 • Wiceprezes – przedstawiciel Gimnazjum

 • Sekretarz

 • Skarbnik

 • Członek rady - przedstawiciel LO

 • Członek rady - przedstawiciel Gimnazjum

 • Przew. Sekcji imprezowo – gospodarczej

 • Przew. Sekcji inwestycyjnej

 • Przew. Sekcji dydaktyczno - wychowawczej


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Budżet Rady Rodziców Szkół

 • Samodzielne konto bankowe

 • 79% - owa wpłacalność dobrowolnej składki

 • Podział wydatków

 • Coroczne sprawozdanie finansowe

 • Fundusz dofinansowania uczniów55 %

 • Fundusz reprezentacyjny szkoły10 %

 • Fundusz pomocy szkole20 %

 • Rezerwa RR na następny rok szkolny15 %


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Pozaszkolne Zebrania Rady Rodziców Szkół


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Działalność Klasowych Rad Rodziców

 • Niezależne finanse

 • Organizacja wycieczek, spotkań okolicznościowych, ognisk i innych imprez integracyjnych

 • Organizacja, wspólnie z uczniami i wychowawcami Balów: Gimnazjalnego, Półmetkowego, Studniówkowego

 • Inne formy działania


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Pomoc rodziców przy zakładaniu biblioteki (inwentaryzacja)


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Pomoc rodziców w pracach remontowych


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Spotkania opłatkowe


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Pielgrzymka do Rzymu na pogrzeb papieża Jana Pawła II


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

„Szkoła to poszerzony dom rodzinny”

Jan Paweł II


Gimnazjum i liceum og lnokszta c ce im jana paw a ii si str prezentek w rzeszowie ul ja owego 1

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Jałowego 1


 • Login