Elektronika - PowerPoint PPT Presentation

Elektronika
Download
1 / 15

  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Elektronika. 8. gyakorlat. Kirchhoff-törvények. Egyenáramú hálózatok elemzése. Egyenáramú hálózatok. Ha alapvető elektronikai eszközöket (generátorok, ideális vezetékek, ellenállások) összekapcsolunk, akkor hálózatot kapunk.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Elektronika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektronika

Elektronika

8. gyakorlat


Kirchhoff t rv nyek

Kirchhoff-törvények

Egyenáramú hálózatok elemzése


Egyen ram h l zatok

Egyenáramú hálózatok

Ha alapvető elektronikai eszközöket (generátorok, ideális vezetékek, ellenállások) összekapcsolunk, akkor hálózatot kapunk.

Ha egy hálózatban a generátorok feszültségei és áramai időben változatlanok (stacionáriusak), akkor egyenáramú hálózatról beszélünk.

Az ilyen hálózat bármely pontján mért feszültségek és áramok is állandóak az időben. (A bekapcsoláskor és kikapcsoláskor bekövetkező jelenségektől most eltekintünk.)


Egyen ram h l zatok elemz se

Egyenáramú hálózatok elemzése

Az egyenáramú hálózatok építőelemei a feszültség- illetve áramgenerátorok és az ellenállások. Ezeket ideális vezetékekkel kapcsoljuk össze.

A hálózatok elemzése nem más, mint a hálózat adott elemén fellépő feszültség vagy egy adott ágában folyó áram meghatározását jelenti. (Nem méréssel!)


P t elemek tulajdons gai

Építőelemek tulajdonságai

Az építőelemek áramköri elemzés és tervezés szempontjából fontos tulajdonságai:


Ir nyok

Irányok

Bár a feszültség és az áramerősség nem vektormennyiségek, mivel felvehetnek + és – értékeket, valahogy különbséget kell tennünk ezek között az állapotok között.

Áram esetén a pozitív érték egy adott referenciairánnyal megegyező irányú áramot jelent, a negatív pedig ellentétest.

Feszültség esetén a nyíl a pozitívabb (+) potenciál felől mutat a negatívabb (-) felé.


Ir nyok1

Irányok

A hálózatban a generátorok teljesítményt adnak le, az ellenállások pedig teljesítményt vesznek fel.

Megállapodás szerint a felvett teljesítményt tekintjük pozitívnak.

Ezért az ellenállások esetében a feszültség- és áramirányokat megegyezően, generátorok esetében pedig ellentétesen kell felvenni.


Teljes tm ny megmarad s t rv nye

Teljesítmény-megmaradás törvénye

A teljesítmény-megmaradás törvénye kimondja, hogy a generátorok összteljesítménye megegyezik a fogyasztók összteljesítményével.


Kirchhoff 1 t rv nye

Kirchhoff 1. törvénye

Kirchhoff csomóponti törvénye kimondja, hogy egy hálózat csomópontjaiban a befolyó áramok összege, megegyezik az onnan kifolyó áramok összegével. (Vagyis a csomópontokban töltés nem halmozódhat fel.)


Kirchhoff 2 t rv nye

Kirchhoff 2. törvénye

Kirchhoff hurokáramokra vonatkozó törvénye kimondja, hogy egy hálózatban az egyes hurkokat körüljárva a feszültségek algebrai összege 0.


1 feladat

1. feladat

A Kirchhoff törvények alkalmazásával határozzuk meg az egyes ágakban folyó áramokat!

Adatok:

U1=6VU2=12VR1= 4,7kΩR2= 10kΩR3= 1kΩ

Ii=[?,?,...,?]

FIGYELEM! Ágáram != Hurokáram


Maple

Maple

A Kirchhoff törvénnyel kapcsolatos feladatok megoldását általában egyenletrendszerek megoldásával lehet megtalálni. Ehhez nagy segítséget nyújt a Maple nevű matematikai program.

Egy kis ismerkedés után nézzük meg, hogy miként lehet megoldani az első feladatot a Maple segítségével.

http://www.stud.u-szeged.hu/Erdelyi.Adam/oktatas/elektronika/gyak8/maple.mv

http://www.stud.u-szeged.hu/Erdelyi.Adam/oktatas/elektronika/gyak8/1_feladat.mv


2 feladat

2. feladat

Ellenőrizzük le az 1. feladat esetében a Teljesítmény-megmaradás törvényét!


3 feladat

3. feladat

A Kirchhoff törvények alkalmazásával határozzuk meg az egyes ágakban folyó áramokat és megint ellenőrizzük le a teljesítmény-megmaradás törvényét!

Adatok:

U1=4,5VIg= 150mAR1= 1kΩR2= 3kΩR3= 2kΩR4= 4kΩ

Ii=[?,?,...,?]


4 feladat

4. feladat

A Kirchhoff törvények alkalmazásával határozzuk meg , hogy mekkora értéket mutat az árammérő!

Adatok:

U1=24VR1= 1kΩR2= 2kΩR3= 1kΩR4= 1kΩR5= 1kΩR6= 4kΩ

IAM1=?


  • Login