Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Tomasz Skonieczny doradca metodyczny historii i WOS Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. I. Główne zasady:. prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie;

Download Presentation

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasadytworzeniaprezentacji multimedialnych

Tomasz Skonieczny

doradca metodyczny historii i WOS

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie


I. Gwne zasady:

 • prezentacja multimedialna powinna by ilustracj(uzupenieniem) treci prezentowanych werbalnie;

 • informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny miezwiz form,


na powierzchni slajdu naley umieszcza tyle obiektw graficznych lub tekstu, aby do ich wstpnego ogldu wystarczyo 15 sekund,


liczba linii tekstu na powierzchni slajdu nie powinna przekracza 8 10,

tekst powinien by podzielony na odseparowane od siebie akapity,

dla zwikszenia czytelnoci tekstu, naley go przedstawia w postaci list numerowanych lub punktowanych.


II. Wielko czcionki

Jest to tekst drukowany czcionk Arial o rozmiarze 10.

Zapewne niewielu bdzie w stanie go przeczyta.

Oczywicie z powodu zbyt maych liter.

Rozmiar 10


Z tym tekstem nie powinno by wikszych problemw, gdy wydrukowane jest czcionk o rozmiarze 14.

Rozmiar ten jest niewystarczajcy, by zapewni odbiorcy komfort

korzystania z prezentacji.

Rozmiar 14


To jest prawidowy rozmiar czcionki (24),

ktry powinnimy stosowa, aby zapewni pen czytelno prezentowanych zapisw.

Wskazane jest rwnie uywanie czcionki o rozmiarze 28

a nawet 32

Rozmiar 24, 28, 32


Nawet, gdy tekst jest drukowany za pomoc wystarczajco duej czcionki,

jego czytelno moe by ograniczona poprzez zastosowanie zbyt ozdobnego kroju.

Rozmiar 28


III. Obiekty graficzne

Liczba zdj, rysunkw, wykresw, schematw tabel na jednym slajdzie nie powinna przekracza 6.

Wskazane jest, by byy one moliwie due i nie nazbyt skomplikowane.


Lepiej, aby opisy znajdoway si po prawej stronie zwizanego z nimi obiektu graficznego

Tekst umieszczony po lewej stronie rysunku czasami bardziej angauje uwag obserwatora ni obiekt graficzny

Kierunek analizy informacji


Nieregularne rozmieszczenie

obiektw graficznych

zmniejsza czytelno slajdu


Regularne rozmieszczenie obiektw graficznych

zwiksza czytelno slajdu


IV. Tekst

Jednolity tekst powinien by wyrwnywany do strony lewej lub dwustronnie.


 • Tekst justowany do strony prawej jest mao czytelny ze wzgldu na konieczno poszukiwania pocztkw nowych linii, bdcych za kadym razem w innym miejscu.


 • Nienaleystosowazbyt ozdobnych czcionek i nazbyt wielu ich rodzajw w jednym tekcie.


Najbardziej czytelne s czcionki bezszeryfowe, zblione do pisma technicznego (np. Arial),

oraz klasyczne czcionki szeryfowe (np. Times New Roman).


Dla przedstawienia informacji neutralnej stosuje si kolory zimne (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony, ...).

W celu przekazania informacji o charakterze alarmowym posugujemy si kolorami ciepymi (czerwonym, pomaraczowym, tym, ...).


 • Niewskazanejeststosowanie w ramach jednego slajduwikszejliczbykolorw ni4.


Kolory naley umiejtnie czy ze sob

Powszechnie za eleganckie uwaane jest poczenie barwy biaej z czarn(cho mczy wzrok)


Dobrze komponuj si barwy zimne z zimnymi

oraz ciepe z ciepymi


Do najbardziej udanych zalicza si poczenia kolorw:

tegoniebieskiego

zielonegobrzowego

brzowego tego

tego czerwonego


Naley zapewni naleyty kontrast tekstu w stosunku do ta.

W

w

Dla zwikszenia wyrazistoci tekstu mona posuy si inwersj kolorw liter i ta.


V. To

Nie naley stosowa zdj w charakterze ta, gdy nierwnomierna kolorystyka podoa ogranicza czytelno tekstu.

Niekiedy jako to zastosowa mona zdjcie wywietlane w postaci znaku wodnego.


Jest to niewtpliwie bardzo pikny widok,

ale absolutnie nie powinien wystpowa w roli ta.


Cho dla urozmaicenia prezentacji i relaksu

mona od czasu do czasu

pokaza interesujc fotografi


 • Percepcja napisu zaley od kolorystyki

 • i grafiki ta.

 • To nie powinno by zbyt ozdobne, gdy

 • wwczas nadmiernie angauje uwag odbiorcy.


VI. Animacje

Wskazane jest stosowanie tylko jednego wybranego rodzaju animacji tekstu podczas prezentowanie danego zagadnienia.

Rodzaj animacji naley zmieni przechodzc do zagadnienia nastpnego.


Przykad

Jeeli nie chcemy zapoznawa odbiorcw

z ca zawartoci slajdu razu - pokazujemy

sukcesywnie kolejne jego elementy:

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Kolejne akapity...

  2. .................

  3. .................


Przykad

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.


Dzikuj za uwag


 • Login