Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Download
1 / 30

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Tomasz Skonieczny doradca metodyczny historii i WOS Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. I. Główne zasady:. prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych ' - karma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Zasadytworzeniaprezentacji multimedialnych

Tomasz Skonieczny

doradca metodyczny historii i WOS

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie


I g wne zasady
I. Gwne zasady:

 • prezentacja multimedialna powinna by ilustracj(uzupenieniem) treci prezentowanych werbalnie;

 • informacje zawarte na pojedynczym slajdzie powinny miezwiz form,


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

na powierzchni slajdu naley umieszcza tyle obiektw graficznych lub tekstu, aby do ich wstpnego ogldu wystarczyo 15 sekund,


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

liczba linii tekstu na powierzchni slajdu nie powinna przekracza 8 10,

tekst powinien by podzielony na odseparowane od siebie akapity,

dla zwikszenia czytelnoci tekstu, naley go przedstawia w postaci list numerowanych lub punktowanych.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

II. Wielko czcionki przekracza

Jest to tekst drukowany czcionk Arial o rozmiarze 10.

Zapewne niewielu bdzie w stanie go przeczyta.

Oczywicie z powodu zbyt maych liter.

Rozmiar 10


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Z tym tekstem nie powinno by wikszych problemw, gdy wydrukowane jest czcionk o rozmiarze 14.

Rozmiar ten jest niewystarczajcy, by zapewni odbiorcy komfort

korzystania z prezentacji.

Rozmiar 14


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

To jest prawidowy rozmiar czcionki (24), wydrukowane jest czcionk o rozmiarze 14.

ktry powinnimy stosowa, aby zapewni pen czytelno prezentowanych zapisw.

Wskazane jest rwnie uywanie czcionki o rozmiarze 28

a nawet 32

Rozmiar 24, 28, 32


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Nawet, gdy tekst jest drukowany za pomoc wystarczajco duej czcionki,

jego czytelno moe by ograniczona poprzez zastosowanie zbyt ozdobnego kroju.

Rozmiar 28


Iii obiekty graficzne
III. Obiekty graficzne duej czcionki,

Liczba zdj, rysunkw, wykresw, schematw tabel na jednym slajdzie nie powinna przekracza 6.

Wskazane jest, by byy one moliwie due i nie nazbyt skomplikowane.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Lepiej, aby opisy znajdoway si po prawej stronie zwizanego z nimi obiektu graficznego

Tekst umieszczony po lewej stronie rysunku czasami bardziej angauje uwag obserwatora ni obiekt graficzny

Kierunek analizy informacji


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Nieregularne rozmieszczenie zwizanego z nimi obiektu graficznego

obiektw graficznych

zmniejsza czytelno slajdu


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Regularne rozmieszczenie obiektw graficznych zwizanego z nimi obiektu graficznego

zwiksza czytelno slajdu


Iv tekst
IV. Tekst zwizanego z nimi obiektu graficznego

Jednolity tekst powinien by wyrwnywany do strony lewej lub dwustronnie.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

 • Nie wzgldu na konieczno poszukiwania pocztkw nowych linii, bdcych za kadym razem w innym miejscu.naleystosowazbyt ozdobnych czcionek i nazbyt wielu ich rodzajw w jednym tekcie.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Najbardziej czytelne s czcionki bezszeryfowe, zblione do pisma technicznego (np. Arial),

oraz klasyczne czcionki szeryfowe (np. Times New Roman).


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Dla przedstawienia informacji neutralnej stosuje si pisma technicznego (np. Arial), kolory zimne (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony, ...).

W celu przekazania informacji o charakterze alarmowym posugujemy si kolorami ciepymi (czerwonym, pomaraczowym, tym, ...).


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

 • Nie pisma technicznego (np. Arial), wskazanejeststosowanie w ramach jednego slajduwikszejliczbykolorw ni4.


Kolory nale y umiej tnie czy ze sob
Kolory naley pisma technicznego (np. Arial), umiejtnie czy ze sob

Powszechnie za eleganckie uwaane jest poczenie barwy biaej z czarn(cho mczy wzrok)


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Dobrze komponuj si barwy zimne pisma technicznego (np. Arial), z zimnymi

oraz ciepe z ciepymi


Do najbardziej udanych zalicza si po czenia kolor w
Do najbardziej udanych zalicza si poczenia kolorw: pisma technicznego (np. Arial),

tegoniebieskiego

zielonegobrzowego

brzowego tego

tego czerwonego


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Naley zapewni naleyty pisma technicznego (np. Arial), kontrast tekstu w stosunku do ta.

W

w

Dla zwikszenia wyrazistoci tekstu mona posuy si inwersj kolorw liter i ta.


V t o
V. To pisma technicznego (np. Arial),

Nie naley stosowa zdj w charakterze ta, gdy nierwnomierna kolorystyka podoa ogranicza czytelno tekstu.

Niekiedy jako to zastosowa mona zdjcie wywietlane w postaci znaku wodnego.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Jest to niewtpliwie bardzo pikny widok, pisma technicznego (np. Arial),

ale absolutnie nie powinien wystpowa w roli ta.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Cho dla urozmaicenia prezentacji i relaksu pisma technicznego (np. Arial),

mona od czasu do czasu

pokaza interesujc fotografi


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych


Vi animacje
VI. Animacje pisma technicznego (np. Arial),

Wskazane jest stosowanie tylko jednego wybranego rodzaju animacji tekstu podczas prezentowanie danego zagadnienia.

Rodzaj animacji naley zmieni przechodzc do zagadnienia nastpnego.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Przykad pisma technicznego (np. Arial),

Jeeli nie chcemy zapoznawa odbiorcw

z ca zawartoci slajdu razu - pokazujemy

sukcesywnie kolejne jego elementy:

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

  Kolejne akapity...

  2. .................

  3. .................


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Przykad pisma technicznego (np. Arial),

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.

Zbliony efekt uzyska mona pokazujc od razu

ca zawarto slajdu i eksponujc wybrane

fragmenty tekstu.

 • Najpierw tre pierwszego akapitu (punktu). Nastpnie po jego omwieniu ...

 • Tre akapitu drugiego.

  Dalej, po jej przedstawieniu ...

 • Tre akapitu trzeciego.

 • Tre akapitu czwartego.

  Etc.


Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Dzikuj za uwag pisma technicznego (np. Arial),


ad
 • Login