god r dgivningsskikk
Download
Skip this Video
Download Presentation
God rådgivningsskikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

God rådgivningsskikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

God rådgivningsskikk. Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS. God rådgivningsskikk i Storebrand . Grunnopplæring – obligatorisk for alle nyansatte rådgivere (også ved konsern-intern rekruttering) Fag- / produkt-opplæring Systemer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' God rådgivningsskikk' - karli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
god r dgivningsskikk

God rådgivningsskikk

Eivind Bagås

Compliance Officer

Storebrand Finansiell Rådgivning AS

god r dgivningsskikk i storebrand
God rådgivningsskikk i Storebrand
 • Grunnopplæring – obligatorisk for alle nyansatte rådgivere (også ved konsern-intern rekruttering)
  • Fag- / produkt-opplæring
  • Systemer
  • Compliance, herunder vphl. og hvitvaskingsloven
 • Egen retningslinje for oppfølging av rådgivere som ikke ennå er autorisert (nye)
 • Autorisering av finansielle rådgivere
  • BI-løp
 • Løpende oppdatering / opplæring av ansatte
 • Nylig besluttet at alle nyansatte rådgivere med autorisasjon skal testes i metodikk.
god r dgivningsskikk i m lkortet
God rådgivningsskikk i målkortet

Bakgrunn for valg om å inkludere god rådgivningsskikk i målkortet.

 • Resultatkrav
  • Krav til leveranser fra arbeidsgiver
   • Aktivitet – antall kundemøter / telefoner
   • Resultat
  • Egne resultatkrav
   • mål om bonusoppnåelse
 • Incentiv innført som følge av endring av rutiner ifm. arkivering av dokumentasjon
 • Vi ser ikke bare på resultatene , men også hvordan vi skaper dem.
  • God dokumentasjon av rådgivningen som ytes er tillitsvekkende og kan gi et godt grunnlag for forberedelse til senere samtaler med kunden
elementer i kontantl nnsmodell for r dgivere storebrand finansiell r dgivning 2013
Elementer i kontantlønnsmodell for rådgivere Storebrand Finansiell Rådgivning (2013)
 • Fastlønn
 • Målbonus, som beregnes iht. modellen under
elementer individuell m loppn else
Elementer individuell måloppnåelse
 • Holdning / aktivitet 25 %
  • God rådgivningsskikk 12,5 %
  • Sentrale aktiviteter 12,5 %
 • Resultat 50 %
 • Aktivitet 25 %
  • Møteaktivitet 12,5 %
  • Spareavtaler 12,5 %
 • Totalt 100 %
god r dgivningsskikk 12 5
God rådgivningsskikk (12,5 %)
 • Krav 150% måloppnåelse:
  • Ingen ting å utsette på egenhandelsrapporteringen
  • Kun meget gode kundeprofilskjema
  • Ingen brudd på rutiner/regelverk
 • Krav 100% måloppnåelse:
  • En forglemmelse knyttet til rapportering av "Ingen handel", for øvrig ingen brudd på egenhandelsregelverket.
  • Kundeprofilskjema (kun grønt)
  • Ingen brudd på rutiner/regelverk
 • Krav 75% måloppnåelse:
  • Inntil to forglemmelser knyttet til rapportering av "Ingen handel".
  • Kundeprofilskjema (gult, eventuelt i kombinasjon med grønt)
  • Ett mindre brudd på rutiner/regelverk aksepteres.
god r dgivningsskikk 12 51
God rådgivningsskikk (12,5 %)
 • Krav 50 % måloppnåelse
  • En forglemmelse knyttet til registrering av "Handel" eller tre forglemmelser av "Ingen handel"
  • Kundeprofilskjema (kun gule skjema)
  • To mindre brudd på regelverk/rutiner.
 • Krav 0 % måloppnåelse
  • Mer enn én forglemmelse knyttet til registrering av "Handel"
  • Kundeprofilskjema (forekomst av rødt skjema)
  • Et større brudd på regelverk/rutiner eller mer enn to små.
toppselger
Toppselger
 • Konkurranse internt i salgsmiljøet i Storebrand – premiering i form av seminar i utlandet
  • Stor prestisje å få delta
 • Rådgivere med score < 100 % på "God rådgivningsskikk" iht. bonuskriterier er automatisk ekskludert fra deltakelse uavhengig av salgsresultater
resultat av god r dgivningsskikk i m lkort
Resultat av god rådgivningsskikk i målkort

Incentivstruktur – hvordan få alle til å trekke i samme (riktige) retning?

 • Trekk i (individuell) bonus har vist seg svært effektivt - skaper ekstra dimensjon av interessefellesskap mellom rådgiver og arbeidsgiver
  • rådgiver får ekstra incentiv for å sikre god dokumentasjon
  • Ledere får ekstra incentiv for å følge opp teamene sine ettersom de kan trekkes i bonus ved avvik hos rådgiver(e) i teamet
 • Bevissthet rundt krav til dokumentasjon for å kunne bli "Toppselger" og få delta på seminar.
hva kreves for at tiltaket skal ha effekt
Hva kreves for at tiltaket skal ha effekt?
 • Kontinuerlig oppfølging av ledelse/compliance i form av kontroller
 • Tydelige tilbakemeldinger på hva som ikke er bra nok
  • 1 til 1
  • Til alle dersom det avdekkes systematiske avvik
 • Dele "best practice" - Lære av de beste
slide11
2014
 • Strategisk valg i konsernet om å gå bort fra individuell bonus i salg/rådgivning
 • Innført Ny utvidet rutine for stikkprøver av dokumentasjon på utført rådgivning
  • Risikobasert tilnærming
  • Resultater følges opp løpende
  • Systematiske avvik og tegn på manglede opplæring/kompetanse følges opp i mnd. medarbeidersamtaler mellom rådgiver og leder
 • Mnd. medarbeidersamtaler dokumenteres i form av referat. Lagres i konsernfelles system for medarbeideroppfølging
ad