STA avaliku sektori koolitus Rakvere , 7 . märts, 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Sustainable Timber Action in Europe
Download
1 / 19

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sustainable Timber Action in Europe. Sissejuhatus. STA avaliku sektori koolitus Rakvere , 7 . märts, 2013. Päevakava. 9:30-9:50 – Avasõnad ja tutvustus 9:50-10:10 – Puit ja avalik sektor 10:10-10:45 – Vastutustundlik metsandus 10:45-11:00 – Kohvipaus

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

STA avaliku sektori koolitus Rakvere , 7 . märts, 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Sustainable Timber Action in Europe

Sissejuhatus

STA avaliku sektori koolitus

Rakvere, 7. märts, 2013


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Päevakava

 • 9:30-9:50 –Avasõnadjatutvustus

 • 9:50-10:10 – Puit ja avalik sektor

 • 10:10-10:45 – Vastutustundlik metsandus

 • 10:45-11:00 – Kohvipaus

 • 11:00-12:00 – Vastutustundlik metsandus (jätkub)

 • 12:00-13:00 – Lõuna

 • 13:00-14:00 – Vastutustundlik riigihange

 • 14:00-15:00 – Vastutustundliku puidu hange

 • 15:00-15:15 – Kohvipaus

 • 15:15-16:00 – Diskussioon ja tagasiside


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Tutvustusring

 • Nimi ja amet oma asutuses?

 • Millised on teie senised kogemused „roheliste“ riigihangetega?

 • Teie ootused koolitusele?

 • Huvipakkuvad teemad?


Sta p roje k t

STA projekt

Sustainable Timber Action in Europe


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

STA-EU projekt

 • STA projekt sai alguse kolme peamise projektipartneri koostööst, kes kõik on seotud jätkusuutliku ja õiglase puiduhanke edendamisega:

 • ICLEI - Local Governments for Sustainability

 • Fundación COPADE - Comercio Para el Desarrollo(SPA)

 • FSC Itaalia

 • Peamiselt põhineb see kahel teadlikkuse tõstmise kampaanial:

 • Procura+

 • Madera Justa


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Peamine eesmärk

 • Tõsta EL avaliku sektori töötajate teadlikkust vastutustundlikust riigihankest ja metsast sõltuvate inimeste probleemidest.

 • Kuidas?

  • Läbi vastutustundliku metsanduse ja õiglase kaubanduse toodete

  • propageerimise riigihangete poliitikas ja praktikas.


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

8 peamist partnerit – 7 riiki

ICLEI – KOORDINAATOR (Saksamaa & Belgia)

Rakvere Linnavalitsus

(Eesti)

ALEA - AlbaKohaliku Energia Agentuur (Rumeenia)

Fundación COPADE

(Hispaania)

Madridi Linnavalitsus

(Hispaania)

Miskolci Linnavalitsus (Ungari)

ANCI - Kohalike Omavalitsuste Liit (Itaalia)

FSC Itaalia


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Maramures’i metsanduse

direktoraat

Veel partnereid ELis:

ProtecttheFuture

Association

Õiglase Kaubanduse VVO

Alba maakond

Metsandushaldus

IDEAS

Õiglase Kaubanduse importija

Maramures’i Mägede Looduspark

Riiklik metsandusamet

Padua ülikool

Maastiku, keskkonna,

põllumajanduse ja metsanduse osakond


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Veel partnereid väljaspool ELi:

COATLAHL

FORESCOM

FSC rahvuslik esindaja Kongo DVs

FSC rahvuslik esindaja Kamerunis

COPADE Bolivia


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Kaasamine

 • Ajakohane informatsioon to aitamaks Euroopa avalikul sektoril hankida vastutustundlikke puittooteid (vaatawww.sustainable-timber-action.org)

 • Juhendid ja näitedvastutustundlikest puiduhangetest

 • Koolitused vastutustundlikuks puiduhankeks ja –pakkumiseks avalikule sektorile ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtetele

 • Otsene abiavaliku sektori asutustele, kes on vastutustundlikust puiduhankest huvitatud (piloot faasis)

Olge eesrindlikud! Vajataksevähemalt 15 avaliku sektori asutust, kes hangiks vastutustundlikke puidutooteid


Puit ja avalik sektor

Puit ja avalik sektor


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Puit ja avalik sektor

 • Avaliku sektori tähtsus puidusektoris

 • Grupitöö– loetlege puittooteid, mida teie asutus ostab / saaks osta


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Miks avalik sektor ja puidutooted?

 • Nõudlus:ELis on umbes 200 000 avaliku sektori asutust, kes ostavad 19% kogu puidust ja paberist, mis Euroopas müüakse

 • Teenäitajad:Avaliku sektori asutused saavad olla heaks eeskujuks nii erasektorile kui ka tavatarbijale

 • Avalikul sektoril on rohkem võimalusi mõjutada metsandust jätkusuutliku majandamise suunas:

  • Vastutustundlik majandamine nende endi metsades

  • Kohaliku elanikkonna teadlikkuse tõstmine


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Avaliku sektori tähtsus puidusektorile:

 • Taanison kogu puiduturu, sealhulgas puidutoodete, nagu mööbel ja paber, aastane käive hinnanguliselt 4,5 miljardit USD, millest 9% moodustas avaliku sektori tarbimine (FAO, 2006).

 • Prantsusmaal tarbib avalik sektor ehituseks puitu 3-5 miljardi euro väärtuses, sealhulgas kasutatakse palju troopilist päritolu puitu (CIRAD, 2004).

 • Belgiason riigihangete osakaal puidutoodete turul hinnanguliselt 18% (van Orshoven; FAO, 2006).


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Puidu ja puidutoodete vastutustundlikud / „rohelised“ / keskkonnahoidlikud riigihanked ELis:


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

 • GPP policies for wood products

 • GPP criteria for some wood products

Puidutoodete KHRH EL riikides (1/3)

Allikas: Oliver, 2009; Nielsen, 2011


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Puidutoodete KHRH EL riikides (2/3)

Allikas: FFI, 2009; Nielsen, 2011


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Puidutoodete KHRH EL riikides (2/3)

Allikas: FFI, 2009; Nielsen, 2011


Sta avaliku sektori koolitus rakvere 7 m rts 2013

Kellele ja milleks on vastutustundlikud riigihanked vajalikud?


 • Login