Projekt Wiejski
Download
1 / 20

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski ego - PowerPoint PPT Presentation


 • 331 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski ego. Tworzenie miejsc życia kulturalnego. Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski ego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – KądzielniaLudzie LudziomProjekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego


Tworzenie miejsc ycia kulturalnego l.jpg

Tworzenie miejsc życia kulturalnego

 • Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi

 • Podstawę dla tych działań tworzy gospodarstwo biodynamiczne, w którego centralnym miejscu stoi człowiek

 • Impuls kulturalny, który kierowany jest ożywieniem i ozdrowieniem ziemi, jak również odnową organizmu społecznego

Bild

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


R norodno spo eczna mieszka c w l.jpg

Różnorodność społeczna mieszkańców

 • 50 rodzin – 3 narodowości – 90 współpracowników, z tego 30 osób niepełnosprawnych

 • Fundacja im. Stanisława Karłowskiego jest organizacją pożytku publicznego oraz prawnym właścicielem budynków, zwierząt jak i inwentarza rzeczowego.

 • Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o. jest spółką powstałą z inicjatywy Fundacji im. Stanisława Karłowskiego , która na podstawie umów i dzierżaw współpracuje z Fundacją.

 • współpraca asocjatywna we wszystkich dziedzinach

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Ukszta towanie krajobrazu l.jpg

Ukształtowanie krajobrazu

1.900 hektarów gruntów:

 • 1.400 ha upraw polowych i pastwisk koniczynowych

 • 1,5 ha upraw ogrodowych

 • 340 ha łąk torfowych

 • 140ha lasów, zagajników i zadrzewień

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Kompleksowa hodowla zwierz t l.jpg

Kompleksowa hodowla zwierząt

 • hodowla krów mlecznych: 250 krów mlecznych, 16 byków rozpłodowych, 420 cieląt, 50 byków opasowych

 • produkcja mleka na bazie siana: mleko niekiszonkowe przeznaczone do produkcji wysokowartościowych produktów tj. mleka i sera

 • 97 % własnej paszy: siano, kiszonka z traw i koniczyny, bardzo niski udział w żywieniu paszy treściwej

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Hodowla zwierz t ukierunkowana na d ugowieczno l.jpg

Hodowla zwierząt ukierunkowana na długowieczność

 • hodowla linii rotacyjnych(wg profesora Bakelsa)

 • zdrowe, długowieczne krowy mleczne z funkcjonalnymi cechami

 • karmienie najlepszą własną, soczystą paszą objętościową

 • krycie naturalne

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Warzywa z charakterem l.jpg

Warzywa z charakterem

 • ogrodnictwo: 30 rodzajów upraw, 2 tunele foliowe

 • sprzedaż bezpośrednia , zaopatrywanie dużych hurtowni

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Autonom iczna organizacja gospodarstwa l.jpg

Autonomiczna organizacja gospodarstwa

 • obróbka zboża wraz z magazynowaniem

 • park maszynowy, warsztat, stolarnia

 • grupa budowlana, planowanie i nadzór inwestycji budowlanych

 • administracja, księgowość, doradztwo prawne, tłumaczenia

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Odnowa yzno ci ziemi l.jpg

Odnowa żyzności ziemi

 • projekt naukowy prowadzony we współpracy z FiBL Szwajcaria: minimalna uprawa ziemi

  spadek emisji CO2, redukcja strat żywnościowych, ochrona życia ziemi, ochrona przed erozją, mniejsze zużycie energii i maszyn

 • gospodarka kompostowa, uprawy na nawóz zielony, zakrojony na szeroką skalę płodozmian oraz uprawa poplonów ścierniskowych

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Ywotno zasiew w l.jpg

Żywotność zasiewów

 • zastosowanie nowych odmian biodynamicznych : żyto odmiany Lichtkorn, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy

 • rozmnażanie nasion: jęczmień, orkisz, żyto, pszenica, seradela, groch, wyka, siemię lniane, gryka, łubin

 • Współpraca z hodowcami i organizacjami rozmnażania nasion

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Praca w obszarze socjoterapii l.jpg

Praca w obszarze socjoterapii

 • 30 osób niepełnosprawnych pracuje pod okiem opiekunów w ogrodzie warzywnym, ziołowym oraz przy zbiorach roślin dzikorosnących

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Kszta cenie zgodne z pedagogik waldorfsk l.jpg

Kształcenie zgodne z pedagogiką waldorfską

 • dwujęzyczne przedszkole i szkoła (polsko – niemieckie)

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekologiczna l.jpg

Trwałość ekologiczna

 • rolnictwo biodynamiczne: obieg zamknięty

 • ukształtowanie krajobrazu: zagajniki, aleje, drzewa rosnące samotnie, zarządzanie gospodarką lasami, różnorodność upraw, kwitnąca przyroda, stawy

 • nowoczesny, zgodny z normami chów zwierząt, nowoczesna ekologiczna hodowla bydła

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekologiczna14 l.jpg

Trwałość ekologiczna

 • nowe odmiany zbóż biodynamicznych i warzyw

 • zgodna z normami, niskoemisyjna obora, w celu optymalizacji stosunku atomów węgla do azotu oraz produkcji wysokowartościowego obornika

 • wzrost wydajności gleby: zastosowanie obornika, zakrojony na szeroką skalę płodozmian, uprawy na nawóz zielony, uprawy poplonów, minimalna uprawa ziemi, odnowa infrastruktury wodnej

 • nowoczesny park maszynowy

  Przyszłościowo:

 • produkcja odnawialnych źródeł energii

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o spo eczna l.jpg

Trwałość społeczna

 • człowiek / praca

  • pełne zaufania stosunki oraz struktury pracownicze

  • horyzontalna struktura zarządzania

  • możliwości rozwoju i dalszego kształcenia

  • fundusz socjalny oraz pożyczki udzielane w trudnych sytuacjach życiowych pracowników

  • miejsce praktyk dla młodzieży we wszystkich obszarach

 • własna szkoła i przedszkole

 • pobyty tygodniowe oraz możliwość zwiedzania dla zainteresowanych szkół, przedszkoli oraz prowadzonych projektów dla młodzieży

 • wyżywienie

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o spo eczna16 l.jpg

Trwałość społeczna

 • Praca socjoterapeutyczna dla osób niepełnosprawnych

  Przyszłościowo:

 • możliwość dokształcania oraz miejsce spotkań dla gospodarstw ekologicznych

 • mieszkania oraz miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o kulturalna l.jpg

Trwałość kulturalna

 • krąg przyjaciół (ok. 1.000 osób) i osób wspierających

 • współpraca ze szkołami i instytucjami badawczymi, z Wyższą Szkołą Środowiska w Bydgoszczy oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • obchody świąt gospodarstwa oraz świąt kalendarzowych , oprowadzanie po gospodarstwie

 • duże zainteresowanie z kraju i zagranicy , wzorcowe gospodarstwo Europy Środkowej

  Przyszłościowo:

 • budynek „Stodoła kulturalna ” przeznaczony na szkolenia, konferencje , działalność kulturalną , posiadający własne zaplecze kuchenne; będący miejscem spotkań współpracowników, oferujący noclegi dla gości

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekonomiczna l.jpg

Trwałość ekonomiczna

 • zabezpieczenie przyszłości gospodarstwa i budynków dzięki działalności Fundacji pożytku publicznego

 • zadowolenie współpracowników: zaangażowanie, odpowiedzialność, zadowalające wyniki pracy, mała rotacja pracowników, ilość zwolnień lekarskich poniżej przeciętnej krajowej

 • oszczędności dzięki pracy własnej (np. 20% kosztów budowlanych)

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekonomiczna19 l.jpg

Trwałość ekonomiczna

 • niskie koszty i stabilna wysokowartościowa produkcja dzięki zdrowym zwierzętom, zgodnym z normami oborom, zdrowym polom, nowoczesnym maszynom i kompetentnym współpracownikom

 • wzrost plonów z hektara dzięki ulepszaniu wydajności ziemi

 • ekologiczne rynki zbytu

 • stabilny krąg odbiorców dzięki wysokiej jakości i ilości produktów

  Przyszłościowo:

 • uszlachetnianie i przetwórstwo

 • zróżnicowanie palety produktów

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Inicjatywa wiejska juchowo pol ska projekt fundacji im stanis awa kar owskiego l.jpg

Inicjatywa Wiejska Juchowo - PolskaProjekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie!

Członkowie Inicjatywy Wiejskiej Juchowo


ad
 • Login