Projekt Wiejski
Download
1 / 20

Projekt Wiejski Juchowo Radacz Kadzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanislawa Karlowskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisław a Kar ł owski ego. Tworzenie miejsc życia kulturalnego. Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt Wiejski Juchowo Radacz Kadzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanislawa Karlowskiego' - karl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Projekt Wiejski Juchowo – Radacz – KądzielniaLudzie LudziomProjekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego


Tworzenie miejsc ycia kulturalnego l.jpg
Tworzenie miejsc życia kulturalnego

 • Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi

 • Podstawę dla tych działań tworzy gospodarstwo biodynamiczne, w którego centralnym miejscu stoi człowiek

 • Impuls kulturalny, który kierowany jest ożywieniem i ozdrowieniem ziemi, jak również odnową organizmu społecznego

Bild

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


R norodno spo eczna mieszka c w l.jpg
Różnorodność społeczna mieszkańców

 • 50 rodzin – 3 narodowości – 90 współpracowników, z tego 30 osób niepełnosprawnych

 • Fundacja im. Stanisława Karłowskiego jest organizacją pożytku publicznego oraz prawnym właścicielem budynków, zwierząt jak i inwentarza rzeczowego.

 • Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o. jest spółką powstałą z inicjatywy Fundacji im. Stanisława Karłowskiego , która na podstawie umów i dzierżaw współpracuje z Fundacją.

 • współpraca asocjatywna we wszystkich dziedzinach

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Ukszta towanie krajobrazu l.jpg
Ukształtowanie krajobrazu

1.900 hektarów gruntów:

 • 1.400 ha upraw polowych i pastwisk koniczynowych

 • 1,5 ha upraw ogrodowych

 • 340 ha łąk torfowych

 • 140ha lasów, zagajników i zadrzewień

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Kompleksowa hodowla zwierz t l.jpg
Kompleksowa hodowla zwierząt

 • hodowla krów mlecznych: 250 krów mlecznych, 16 byków rozpłodowych, 420 cieląt, 50 byków opasowych

 • produkcja mleka na bazie siana: mleko niekiszonkowe przeznaczone do produkcji wysokowartościowych produktów tj. mleka i sera

 • 97 % własnej paszy: siano, kiszonka z traw i koniczyny, bardzo niski udział w żywieniu paszy treściwej

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Hodowla zwierz t ukierunkowana na d ugowieczno l.jpg
Hodowla zwierząt ukierunkowana na długowieczność

 • hodowla linii rotacyjnych(wg profesora Bakelsa)

 • zdrowe, długowieczne krowy mleczne z funkcjonalnymi cechami

 • karmienie najlepszą własną, soczystą paszą objętościową

 • krycie naturalne

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Warzywa z charakterem l.jpg
Warzywa z charakterem

 • ogrodnictwo: 30 rodzajów upraw, 2 tunele foliowe

 • sprzedaż bezpośrednia , zaopatrywanie dużych hurtowni

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Autonom iczna organizacja gospodarstwa l.jpg
Autonomiczna organizacja gospodarstwa

 • obróbka zboża wraz z magazynowaniem

 • park maszynowy, warsztat, stolarnia

 • grupa budowlana, planowanie i nadzór inwestycji budowlanych

 • administracja, księgowość, doradztwo prawne, tłumaczenia

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Odnowa yzno ci ziemi l.jpg
Odnowa żyzności ziemi

 • projekt naukowy prowadzony we współpracy z FiBL Szwajcaria: minimalna uprawa ziemi

  spadek emisji CO2, redukcja strat żywnościowych, ochrona życia ziemi, ochrona przed erozją, mniejsze zużycie energii i maszyn

 • gospodarka kompostowa, uprawy na nawóz zielony, zakrojony na szeroką skalę płodozmian oraz uprawa poplonów ścierniskowych

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Ywotno zasiew w l.jpg
Żywotność zasiewów

 • zastosowanie nowych odmian biodynamicznych : żyto odmiany Lichtkorn, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy

 • rozmnażanie nasion: jęczmień, orkisz, żyto, pszenica, seradela, groch, wyka, siemię lniane, gryka, łubin

 • Współpraca z hodowcami i organizacjami rozmnażania nasion

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Praca w obszarze socjoterapii l.jpg
Praca w obszarze socjoterapii

 • 30 osób niepełnosprawnych pracuje pod okiem opiekunów w ogrodzie warzywnym, ziołowym oraz przy zbiorach roślin dzikorosnących

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Kszta cenie zgodne z pedagogik waldorfsk l.jpg
Kształcenie zgodne z pedagogiką waldorfską

 • dwujęzyczne przedszkole i szkoła (polsko – niemieckie)

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekologiczna l.jpg
Trwałość ekologiczna

 • rolnictwo biodynamiczne: obieg zamknięty

 • ukształtowanie krajobrazu: zagajniki, aleje, drzewa rosnące samotnie, zarządzanie gospodarką lasami, różnorodność upraw, kwitnąca przyroda, stawy

 • nowoczesny, zgodny z normami chów zwierząt, nowoczesna ekologiczna hodowla bydła

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekologiczna14 l.jpg
Trwałość ekologiczna

 • nowe odmiany zbóż biodynamicznych i warzyw

 • zgodna z normami, niskoemisyjna obora, w celu optymalizacji stosunku atomów węgla do azotu oraz produkcji wysokowartościowego obornika

 • wzrost wydajności gleby: zastosowanie obornika, zakrojony na szeroką skalę płodozmian, uprawy na nawóz zielony, uprawy poplonów, minimalna uprawa ziemi, odnowa infrastruktury wodnej

 • nowoczesny park maszynowy

  Przyszłościowo:

 • produkcja odnawialnych źródeł energii

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o spo eczna l.jpg
Trwałość społeczna

 • człowiek / praca

  • pełne zaufania stosunki oraz struktury pracownicze

  • horyzontalna struktura zarządzania

  • możliwości rozwoju i dalszego kształcenia

  • fundusz socjalny oraz pożyczki udzielane w trudnych sytuacjach życiowych pracowników

  • miejsce praktyk dla młodzieży we wszystkich obszarach

 • własna szkoła i przedszkole

 • pobyty tygodniowe oraz możliwość zwiedzania dla zainteresowanych szkół, przedszkoli oraz prowadzonych projektów dla młodzieży

 • wyżywienie

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o spo eczna16 l.jpg
Trwałość społeczna

 • Praca socjoterapeutyczna dla osób niepełnosprawnych

  Przyszłościowo:

 • możliwość dokształcania oraz miejsce spotkań dla gospodarstw ekologicznych

 • mieszkania oraz miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o kulturalna l.jpg
Trwałość kulturalna

 • krąg przyjaciół (ok. 1.000 osób) i osób wspierających

 • współpraca ze szkołami i instytucjami badawczymi, z Wyższą Szkołą Środowiska w Bydgoszczy oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • obchody świąt gospodarstwa oraz świąt kalendarzowych , oprowadzanie po gospodarstwie

 • duże zainteresowanie z kraju i zagranicy , wzorcowe gospodarstwo Europy Środkowej

  Przyszłościowo:

 • budynek „Stodoła kulturalna ” przeznaczony na szkolenia, konferencje , działalność kulturalną , posiadający własne zaplecze kuchenne; będący miejscem spotkań współpracowników, oferujący noclegi dla gości

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekonomiczna l.jpg
Trwałość ekonomiczna

 • zabezpieczenie przyszłości gospodarstwa i budynków dzięki działalności Fundacji pożytku publicznego

 • zadowolenie współpracowników: zaangażowanie, odpowiedzialność, zadowalające wyniki pracy, mała rotacja pracowników, ilość zwolnień lekarskich poniżej przeciętnej krajowej

 • oszczędności dzięki pracy własnej (np. 20% kosztów budowlanych)

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Trwa o ekonomiczna19 l.jpg
Trwałość ekonomiczna

 • niskie koszty i stabilna wysokowartościowa produkcja dzięki zdrowym zwierzętom, zgodnym z normami oborom, zdrowym polom, nowoczesnym maszynom i kompetentnym współpracownikom

 • wzrost plonów z hektara dzięki ulepszaniu wydajności ziemi

 • ekologiczne rynki zbytu

 • stabilny krąg odbiorców dzięki wysokiej jakości i ilości produktów

  Przyszłościowo:

 • uszlachetnianie i przetwórstwo

 • zróżnicowanie palety produktów

Inicjatywa Wiejska Juchowo Polska / Fundacja im. Stanisława Karłowskiego


Inicjatywa wiejska juchowo pol ska projekt fundacji im stanis awa kar owskiego l.jpg
Inicjatywa Wiejska Juchowo - PolskaProjekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie!

Członkowie Inicjatywy Wiejskiej Juchowo


ad