Onderwijscentrum VU
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Onderwijscentrum VU. W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S. Curriculumontwikkeling in een leergemeenschap. Veloncongres 13 maart 2007 Janneke Geursen Janneke Riksen. Opzet Good Practice. Accent op: Proces leergemeenschap Product leergemeenschap Kracht nieuwe curriculum

Download Presentation

W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W e e t w a t o n d e r w ij s w a a r d i s

Onderwijscentrum VU

W E E T

W A T

O N D E R W IJ S

W A A R D

I S


Curriculumontwikkeling in een leergemeenschap

Curriculumontwikkeling in een leergemeenschap

 • Veloncongres 13 maart 2007

 • Janneke Geursen

 • Janneke Riksen


Opzet good practice

Opzet Good Practice

 • Accent op:

 • Proces leergemeenschap

 • Product leergemeenschap

 • Kracht nieuwe curriculum

 • Wat en hoe verdere ontwikkeling


Oude programma

Oude programma:

 • Lineair

 • Clustergebonden


Aanleiding verandering

Aanleiding verandering

 • Veranderende instroom

 • Verschillende leerstijlen

 • SBL-competenties


Doelen vernieuwd curriculum

Doelen vernieuwd curriculum

 • Maatwerk: differentiatie in leerstijl, volgorde en tempo mogelijk maken;

 • o.a. gebaseerd op assessmentonderdelen startweek

 • Inhoud meer aan laten sluiten bij SBL-competenties: meer accent pedagoog en teamlid

 • Experts inzetten per rol/ professionalisering sturen


Het proces functioneren leergemeenschap

Het procesFunctioneren leergemeenschap

 • Deelnemers:

 • Clustercoördinatoren alfa, beta, gamma

 • Docent uit elk cluster

 • Onderwijskundige

 • Hoofd opleiding

 • Klankbord:

 • Docenten o.i.s.

 • Veldadviesraad

 • Studenten opleidingscommissie

 • Docenten ulo

 • Interne en externe experts


Collectief leren

Collectief leren

 • Van uiteenlopende standpunten naar gemeenschappelijke aanknopingspunten

 • Verschillende fasen:

 • Oriënteren en aftasten

 • Benoemen verschillen en overeenkomsten

 • Loslaten van eigen groep/cluster en succes

 • Denken vanuit het geheel


Het product vormgeving vijf rollen

Het productVormgeving: vijf rollen

 • Als leraar vervul je vijf rollen in school

 • Rol van professional

 • Rol van ontwerper

 • Rol van uitvoerder

 • Rol van pedagoog

 • Rol van teamlid en collega


Werken met rollen

Werken met rollen

 • Competentiebeschrijvingen: algemeen en vakgericht

 • Kernvragen bij rollen

 • Rubrics

 • Portfolio

 • - taken,opdrachten, materialen en de reflectie erop


Competentie

Competentie

 • MotivatieKennis

 • VaardighedenPersoonskenmerken


Kernvragen een voorbeeld

Kernvragen; een voorbeeld

 • Professional

 • Kan ik…

 • Systematisch reflecteren op mijn handelen en de opvattingen die daaraan ten grondslag liggen?

 • Mijn deskundigheid op het gebied van het vak, de vakdidactiek en de onderwijskunde verder ontwikkelen?

 • Systematisch onderzoek aan de eigen praktijk verrichten waarbij inzichten uit wetenschappelijk onderzoek benut worden?


Rubrics niveaubeschrijving per rol

Rubrics: niveaubeschrijving per rol

 • Teamlid en collega

 • 1 je functioneert in een klein team en draagt zorg

 • voor eigen lessen

 • 2 je maakt deel uit van de school als geheel en weet dat er meer is dan het eigen vak

 • 3 je hebt een eigen plek binnen de school en functioneert in meerdere teams. Je kijkt verder dan het eigen vak en de eigen school

 • 4 Je hoort tot de vaste kern en kent binnen als buiten de school mensen die betrokken zijn bij het onderwijs dat jij verzorgt.


Keuzemogelijkheden

Keuzemogelijkheden

 • Volgorde (wanneer welke rol?)

 • Werkwijze (zelfstudie of bijeenkomsten)

 • Tempo (deeltijd, voltijd, even niet, sneller)


Roostering

Roostering


Kracht nieuwe curriculum

Kracht nieuwe curriculum

 • Samenhang opleidingsonderdelen

 • Flexibiliteit

 • Betere afstemming school en instituut

 • Link competenties vanuit vakken

 • Verdere rolprofessionalisering docenten

 • Toegenomen betrokkenheid docenten


Ontwikkelpunten

Aanscherpen (kernvragen) rollen

Afbakening tijd begeleiding dio door mentor

Versterken link algemene didactiek en vakdidactiek

Ontwikkelpunten


Aandachtspunten werken in een leergemeenschap

Aandachtspunten werken in een leergemeenschap

 • Alle geledingen van begin af aan er bij betrekken en informeren, incl. studenten en mentoren

 • Inzetten op expertise van docenten

 • Mentoraat goed in de steigers zetten

 • Organisatorische ondersteuning


 • Login