Personlig skyddsutrustning - PowerPoint PPT Presentation

Personlig skyddsutrustning
Download
1 / 16

 • 284 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Personlig skyddsutrustning. Kerstin Bergemalm-Rynell Kemist Marianne Andersson Mätingenjör Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Personlig skyddsutrustning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning

Kerstin Bergemalm-Rynell

Kemist

Marianne Andersson

Mätingenjör

Arbets- och Miljömedicin,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Afs 2001 3 anv ndning av personlig skyddsutrustning

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

 • ”Avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål.”


Afs 2001 3 anv ndning av personlig skyddsutrustning1

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

 • Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikaseller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder

 • Den personliga skyddsutrustningen som används i arbetet skall tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren


Personlig skyddsutrustning

Olika slags personlig skyddsutrustning

 • Huvudskydd

 • Hörselskydd

 • Ögon- och ansiktsskydd

 • Handskar

 • Andningsskydd

 • Fot- och benskydd

 • Yrkes- och skyddskläder

 • Fallskydd

 • Första hjälpen

 • Hudvårdsprodukter


Skyddshandskar

Skyddshandskar

Skall uppfylla kraven i AFS 1996:7 och förpackningen ska vara märkt enligt följande:

 • Tillverkare/representant inom EU

 • Modell/beteckning

 • Storlek

 • Piktogram (symboler) som handskens skyddsegenskaper uppfyller

 • Sista förbrukningsdag (om relevant)

 • CE-märkning som består av

  CE+ 4 siffror


Adi 549 skydda h nderna

ADI 549 Skydda händerna

Skyddshandskar – välj rätt handskar mot kemikalier

 • Är kemikalien i fast form, vätske-eller gasform

 • Bör handsken skydda även mot mekaniska risker?

 • Bör handsken skydda även mot elektriska risker?

 • Bör handsken skydda även mot värme och kyla?

 • Bör handsken skydda även mot biologiska risker?

 • Finns det även andra risker?


Adi 549

ADI 549

EN 388

EN 407

EN 511

www.av.se


Kemikaliebest ndighet

Kemikaliebeständighet

Tre olika kategorier:

 • Handskar som används vid lågrisksituationer

 • Alla typer av handskar som inte kategoriseras 1 eller 3

 • Handskar som skall användas i farlig miljö och där stor risk föreligger för att en allvarlig skada kan inträffa.


En374 2 skydd mot mikroorganismer en374 3 skydd mot kemiska risker

EN374-2 Skydd mot mikroorganismerEN374-3 Skydd mot kemiska risker


Personlig skyddsutrustning

EN374-2 Skydd mot mikroorganismerEN374-3 Skydd mot kemiska risker

EN 374-2:2003

Nivå 3


Exempel p m rkning

Exempel på märkning

CATEGORY lll

EN 374-3:2003

EN 374-2:2003

EN 388:2003

CE

0120

3000

Level 3

AJKL

Large/9

Extra length: 300 mm

AQL 0,65 G1

Virus Resistant

Micro-organism Resistant


Handskmaterial

Handskmaterial

 • Naturgummi (latex)

 • Polyeten, PE

 • Vinyl

 • Nitril

 • Neopren

 • PVC

 • PVA

 • Butylgummi


Guider f r val av r tt skyddshandske

Guider för val av rätt skyddshandske

 • www.ansellpro.com/specware/

 • www.guide.eu

 • http://www.ejendals.se/1295.php


Val av r tt skyddshandske

Val av rätt skyddshandske

Låg risk

Natur-gummi

PVC/Vinyl

Polyeten, PE

Hög risk

Nitril

Neopren

?

Nej

Nej

Ja

Butyl

Viton

Plastlaminathandskar

Ejendals


Versikt ver olika handskmaterial

Översikt över olika handskmaterial

EN 374 EU Guide


Allm nna r d

Allmänna råd

 • Skyddshandsken skyddar inte hur länge som helst…

 • Tänk på var du slänger dina handskar

 • Se till att förpackningar, behållare och utrustning hålls rena utvändigt


 • Login