Antibiotikaanvändning inom tandvården
Download
1 / 30

Johan Blomgren, övertandläkare [email protected] Ulrica Dohnhammar, leg apotekare - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?. Johan Blomgren, övertandläkare [email protected] Ulrica Dohnhammar, leg apotekare [email protected] Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Johan Blomgren, övertandläkare [email protected] Ulrica Dohnhammar, leg apotekare' - karena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Antibiotikaanvändning inom tandvården

- dags att införa Strama-arbete?

Johan Blomgren, övertandläkare

[email protected]

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

[email protected]


Antibiotikaanvändning inom tandvården

- dags att införa Strama-arbete?

Johan Blomgren, övertandläkare

[email protected]

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

[email protected]


Strama lite historia
Strama – lite historia

Tidigt 1990-tal: Kraftig ökning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige!

 • Frivilligt nätverk bildades 1995

 • Lokala grupper etableras 1996

 • Finansiering via Dagmarmedel from. 2000

 • Egen post i statsbudgeten from. 2006

 • Nationellt samverkansorgan år 2007

  Målsättning:

  Bevara möjligheten att använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.


Styrelse

Vetenskapligt och administrativt stöd

Johan Struwe

Christer Norman

Cecilia Stålsby Lundborg

---

Gunilla Stridh, Ulrica Dohnhammar, Kristina Lundh, Helen Algelid

Referensgrupp med

medlemmar från lokala grupper,

representanter för andra specialistområden

Stramas organisation

STYRELSE

Ledningsgrupp

Referensgrupper

Svenska läkaresällskapets sektioner (genom sin representation i RAF)

Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk förening för klinisk farmakologi, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för otorinolaryngologi, Svenska barnläkarföreningen

Ordförande

Strama sluten vård

Mats Erntell

Strama öppen vård

Sigvard Mölstad

IVA-Strama

Håkan Hanberger

Omvärldsbevakning

Eva Melander

Analysgrupp antibiotikaförbrukning

Vårdhygien

Barbro Isaksson

Lokala Strama -grupper

Repr. för lokala grupper

Ann Söderström


Stramas uppdrag
Stramas uppdrag

 • Utifrån analyser ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa

 • Identifiera kunskapsluckor och arbeta för att studier genomförs

 • Sammanställa och aktivt återföra kunskap

 • Påverka attityder och beteenden

 • Verka för att handlingsprogram tas fram på regional och lokal nivå

 • Delta i internationellt samarbete

  www.strama.se


Antibiotika risk eller nytta
Antibiotika – risk eller nytta?

 • Billigt mirakelmedel! Men ansvaret är stort…

 • Antibiotika är en hjälp för immunförsvaret

 • Biverkningar – C. difficile

 • Förändrar patientens egen flora

 • Globala effekter – varje dos bidrar

 • Kan sabotera möjligheten att hjälpa patienten när det verkligen behövs

 • Antibiotika är en ändlig resurs!


Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2000 – 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket ABTandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket AB


Antibiotikaförskrivning och protetik – finns det något samband?

Källor: Apoteket AB och Försäkringskassan


”Tandhygienisten borde ha behandlat hjärtpatienten profylaktiskt. ”

Tandläkartidningen 2006;98(5)


antibiotikabehandling profylaktiskt. ”

av dentala infektioner

PcV 1g x 3 i 10 dagar

(Vid pc-allergi: klindamycin 150mg x 3)


Dosering profylaktiskt. ”

T>MIC vid MIC=0.03 mg/L

T>MIC vid MIC=0.5 mg/L

1g x 2

25%

8%

2g x 2

29%

13%

1g x 3

38%

13%

2gx 3

44%

19%

1gx 4

50%

17%

antibiotikabehandling

av dentala infektioner


2008 profylaktiskt. ”


Dalarna, Halland, Jämtland, profylaktiskt. ”

Jönköping, Kronoberg, Uppland,

Värmland, Västernorrland,

Västra Götaland,

(Örebro, Västmanland)

2008


antibiotikaprofylax profylaktiskt. ”

Nyttan med ab-profylax ej visad

Biverkningar

Resistensutveckling (selektion)


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


endokarditprofylax profylaktiskt. ”


endokarditprofylax profylaktiskt. ”

• Hjärtklaffsprotes, hjärtklaffskirurgi

• Bakteriell endokardit i anamnesen

• Svår hjärtklaffssjukdom


antibiotikaprofylax profylaktiskt. ”

• amoxicillin 2g 1 tim före beh

vid pc-allergi:

• klindamycin 600mg 1 tim före beh


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

CVK

Splenektomerad

Strålbehandlad

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Fixturoperation

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Dialys profylaktiskt. ”

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Ledprotes

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


”Tandextraktion ledde till allvarlig sepsis med Lactococcus.”

Blomgren J, Hagberg L. Tandläkartidningen 2007;99:48-49


Antibiotikaanvändning inom tandvården. Lactococcus.”

Nu behövs Strama-arbete!

Johan Blomgren, övertandläkare

[email protected]

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

[email protected]


Antibiotikaanvändning inom tandvården. Lactococcus.”

Nu behövs Strama-arbete!

Johan Blomgren, Göteborg

Gunnar Dahlén, Göteborg

Anders Heimdahl, Stockholm

Ylva-Britt Wahlin, Umeå

Mikael Zimmerman, Stockholm


ad