Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare - PowerPoint PPT Presentation

Antibiotikaanvändning inom tandvården
Download
1 / 30

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?. Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare ulrica.dohnhammar@strama.se. Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Johan Blomgren, övertandläkare johan.blomgren@vgregion.se Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Antibiotikaanvändning inom tandvården

- dags att införa Strama-arbete?

Johan Blomgren, övertandläkare

johan.blomgren@vgregion.se

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

ulrica.dohnhammar@strama.se


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Antibiotikaanvändning inom tandvården

- dags att införa Strama-arbete?

Johan Blomgren, övertandläkare

johan.blomgren@vgregion.se

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

ulrica.dohnhammar@strama.se


Strama lite historia

Strama – lite historia

Tidigt 1990-tal:Kraftig ökning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige!

 • Frivilligt nätverk bildades 1995

 • Lokala grupper etableras 1996

 • Finansiering via Dagmarmedel from. 2000

 • Egen post i statsbudgeten from. 2006

 • Nationellt samverkansorgan år 2007

  Målsättning:

  Bevara möjligheten att använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.


Styrelse

Vetenskapligt och administrativt stöd

Johan Struwe

Christer Norman

Cecilia Stålsby Lundborg

---

Gunilla Stridh, Ulrica Dohnhammar, Kristina Lundh, Helen Algelid

Referensgrupp med

medlemmar från lokala grupper,

representanter för andra specialistområden

Stramas organisation

STYRELSE

Ledningsgrupp

Referensgrupper

Svenska läkaresällskapets sektioner (genom sin representation i RAF)

Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk förening för klinisk farmakologi, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för otorinolaryngologi, Svenska barnläkarföreningen

Ordförande

Strama sluten vård

Mats Erntell

Strama öppen vård

Sigvard Mölstad

IVA-Strama

Håkan Hanberger

Omvärldsbevakning

Eva Melander

Analysgrupp antibiotikaförbrukning

Vårdhygien

Barbro Isaksson

Lokala Strama -grupper

Repr. för lokala grupper

Ann Söderström


Stramas uppdrag

Stramas uppdrag

 • Utifrån analyser ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa

 • Identifiera kunskapsluckor och arbeta för att studier genomförs

 • Sammanställa och aktivt återföra kunskap

 • Påverka attityder och beteenden

 • Verka för att handlingsprogram tas fram på regional och lokal nivå

 • Delta i internationellt samarbete

  www.strama.se


Antibiotika risk eller nytta

Antibiotika – risk eller nytta?

 • Billigt mirakelmedel! Men ansvaret är stort…

 • Antibiotika är en hjälp för immunförsvaret

 • Biverkningar – C. difficile

 • Förändrar patientens egen flora

 • Globala effekter – varje dos bidrar

 • Kan sabotera möjligheten att hjälpa patienten när det verkligen behövs

 • Antibiotika är en ändlig resurs!


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2000 – 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket AB


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Förskrivning till olika åldersgrupper, öppenvård 2000 - 2006

Källa: Apoteket AB


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket AB


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Antibiotikaförskrivning och protetik – finns det något samband?

Källor: Apoteket AB och Försäkringskassan


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

”Tandhygienisten borde ha behandlat hjärtpatienten profylaktiskt. ”

Tandläkartidningen 2006;98(5)


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

antibiotikabehandling

av dentala infektioner

PcV 1g x 3 i 10 dagar

(Vid pc-allergi: klindamycin 150mg x 3)


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dosering

T>MIC vid MIC=0.03 mg/L

T>MIC vid MIC=0.5 mg/L

1g x 2

25%

8%

2g x 2

29%

13%

1g x 3

38%

13%

2gx 3

44%

19%

1gx 4

50%

17%

antibiotikabehandling

av dentala infektioner


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

2008


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dalarna, Halland, Jämtland,

Jönköping, Kronoberg, Uppland,

Värmland, Västernorrland,

Västra Götaland,

(Örebro, Västmanland)

2008


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

antibiotikaprofylax

Nyttan med ab-profylax ej visad

Biverkningar

Resistensutveckling (selektion)


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

endokarditprofylax


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

endokarditprofylax

• Hjärtklaffsprotes, hjärtklaffskirurgi

• Bakteriell endokardit i anamnesen

• Svår hjärtklaffssjukdom


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

antibiotikaprofylax

• amoxicillin 2g 1 tim före beh

vid pc-allergi:

• klindamycin 600mg 1 tim före beh


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

CVK

Splenektomerad

Strålbehandlad

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Immunosupprimerad

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Fixturoperation

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Dialys

Titanimplantat

Kortison

antibiotikaprofylax

Endokarditrisk

Strålbehandlad

CVK

Splenektomerad

Blodsjukdom

SLE

HIV

Immunosupprimerad

Ledprotes

Höftled

Pace-maker

Knäled

By-pass

Diabetes

Hjärtklaffsopererad

Cancer

IgA-brist

Cytostatika

Stent

Spikar och skruvar

Hjärtinfarkt

Shunt

Transplanterad

Bisfosfonatbehandling


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

”Tandextraktion ledde till allvarlig sepsis med Lactococcus.”

Blomgren J, Hagberg L. Tandläkartidningen 2007;99:48-49


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Antibiotikaanvändning inom tandvården.

Nu behövs Strama-arbete!

Johan Blomgren, övertandläkare

johan.blomgren@vgregion.se

Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

ulrica.dohnhammar@strama.se


Johan blomgren vertandl kare johan blomgren vgregion se ulrica dohnhammar leg apotekare

Antibiotikaanvändning inom tandvården.

Nu behövs Strama-arbete!

Johan Blomgren, Göteborg

Gunnar Dahlén, Göteborg

Anders Heimdahl, Stockholm

Ylva-Britt Wahlin, Umeå

Mikael Zimmerman, Stockholm


 • Login